Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos

Spektakliai

7 MD

Vilnius 

Nacionalinis operos ir baleto teatras

27 d. 18.30 – H. Løvenskjoldo „SILFIDĖ“. Dir. – A. Šulčys

28 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

29 d. 12 val – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

II. 2 d. 18.30 – R. Wagnerio SKRAJOJANTIS OLANDAS. Dir. – G. Rinkevičius

3 d. 18.30 – L.A. Minkaus BAJADERĖ. Dir. – M. Staškus

4 d. 18.30 – G. Donizetti MEILĖS ELIKSYRAS. Dir. – M. Pitrėnas

5 d. 12 val. – S. Prokofjevo PELENĖ. Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

27, II. 1 d. 18.30 – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

28 d. 18.30 – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS. Rež. – J. Vaitkus

29 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

2 d. 18.30 – „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais) Rež. – J. Dautartas

4 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas

Mažoji salė

28 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

II. 2, 3 d. 19 val. – Premjera! J. Pommerat „ŠITAS VAIKAS“. Spektaklio aut. V. Kuodytė ir D. Gavenonis

4 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

5 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

Studija

28, II. 4 d. 16 val. – „MURKŠLINAS IR TURKŠLINAS“ (pagal U. Starko apysaką). Rež. – E. Jaras

29 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

II. 5 d. 16 val. – „POETĖ“ (S. Nėries dienoraščių ir eilėraščių motyvais) Rež. – R. Garuolytė

Vilniaus mažasis teatras

27 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

28 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

29 d. 11 val. – PREMJERA! „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

II. 2 d. 18.30 – P. Hackso „AMFITRIONAS“. Rež. – A. Areima

3 d. 18.30 – PREMJERA! „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

4 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

5 d. 12 val. – MANO BATAI BUVO DU. Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė

Valstybinis jaunimo teatras

27 d. 18 val. – „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (J. Vaitkaus poetinė improvizacija pagal J. Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“). Rež. – J. Vaitkus )

28 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

28 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“). Rež. – A. Latėnas

29 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

29 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

31 d. 18 val. – M. Normano „LABANAKT, MAMA“. Rež. – A. Latėnas, G. Storpirštis (Salė 99)

II. 1 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)2 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

3 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI. Rež. – J. Vaitkus

4 d. 18 val. – „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

5 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)5 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius (Salė 99)

Rusų dramos teatras

27 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

28 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

28 d. 18 val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO! “. Rež. – J. Ščiuckis

29 d. 18 val. – L. Andrejevo „TAS, KURIS GAUNA ANTAUSIUS“. Rež. – J. Vaitkus

Oskaro Koršunovo teatras

27, 29 d. 19 val., 28 d. 19, 21 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas

„Menų spaustuvė“

27 d. 12 val. Juodojoje salėje – „PASAULIO SUTVĖRIMAS“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA) “. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

28 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DiViDukas“ (pagal T. Ahrenso pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

28 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „JUDANTYS TAIKINIAI“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)

28 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

29 d. 12 val. Juodojoje salėje – „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „LIETAUS ŽEMĖ. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

31 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „TETOS“. Rež. – J. Javaitis (aktorių ansamblis „Degam“)

Vilniaus kamerinis teatras

27 d. 12 val. – „Plėšikas Hocenplocas“ (pagal O. Preussler apysaką). Rež. – E. Jaras (Panevėžio muzikinis teatras)

27 d. 18 val. – „Meilė be akcento“ (pagal A.R. Burnettą). Rež. – A. Gian (JAV) (Panevėžio muzikinis teatras)

28 d. 13 val. – K. Kubilinsko „MIŠKO ANEKDOTAS“. Rež. – R. Boravskis

28 d. 18.30 – „Kuprelis“ (pagal I. Šeiniaus romaną). Rež. – R. Banionis

31 d. 18.30 – „Kai žmonės vaidino Dievą...! “ (pagal F. Goodrch, A. Hacketto ir V. Kesselman pjesę „Anos Frank dienoraštis“). Rež. – A. Gian (JAV), M. Mačiulis

II. 4 d. 13 val. – „Plėšikas Hocenplocas“ (pagal O. Preusslerio apysaką). Rež. – E. Jaras

5 d. 13 val. – „Nulėpausio gimtadienis“ (pagal A.A. Milno knygą). – R. Vikšraitis

Kaunas

Kauno dramos teatras

27, II. 5 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Aksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

28 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

28 d. 18 val. Rūtos salėje – V. Bartulio „PAMOKSLAS ŽUVIMS“. Rež. – V. Bartulis

29 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

29 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

31, II. 4 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

II. 1, 2 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

3 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE (pagal J. Anouilh'aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

5 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

5 d. 17 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ. Rež. – R. Atkočiūnas

Kauno muzikinis teatras

27 d. 18 val. – F. Flotowo „Marta“.Dir. – J. Geniušas

28 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica“.Dir. – J. Janulevičius

29 d. 12 val. – „Sniego karalienė“ (pagal E. Griego ir J. Sibelijaus muziką). Dir. – J. Janulevičius

29 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

II. 3 d. 18 val. – J.  Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

5 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

5 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen. Dir. – J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

27 d. 18 val. – literatūros ir muzikos vakaras „ESU IEVA, ESU MAGDALENA...“. Dalyvauja aktorė D. Škelevaitė, pianistė I. Vaičienė

28 d. 18 val. – L.S. Cunningham „MERGVAKARIS“. Rež. – S. Rubinovas

II. 2 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

3 d. 18 val. – E. Radzinskio „KOBA“. Rež. – S. Rubinovas

Režisierius S.Rubinovas

4 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

5 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

28 d. 12 val. – UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS. Rež. – O. Žiugžda

29 d. 12 val. – TIGRIUKAS PETRIKAS. Rež. – A. Stankevičius

II. 4 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė

5 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“ (pagal S. Maršako pasaką). Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

27 d. 18.30 – G. Puccini „SESUO ANDŽELIKA“, „DŽANIS SKIKIS“

28 d. 18.30 – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“

29 d. 15 val. Kolonų salėje – F. Poulenco „DRAMBLIUKO BABARO ISTORIJA“

II. 3 d. 18.30 – Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“

4 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“

Klaipėdos lėlių teatras

28 d. 12 val. – „APAPA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

29 d. 12 val. – „Suraskim pasaką“. Rež. – L. Beržinienė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

27 d. 18 val. – B. Sabatho „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

28 d. 18 val. – E. Rostand’o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

29 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Insc. aut. ir rež. – I. Norkutė

29 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

II. 3 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

4 d. 18 val. – E.M. Remarque'o „TRYS DRAUGAI“. Rež. – R. Steponavičiūtė

5 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką ). Rež. – N. Mirončikaitė

5 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

27 d. 18 val. – R. Cooney, J. Chapmeno „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys

28 d. 17 val. – H. Ibseno „KAI MES MIRĘ NUBUSIME“. Rež. – S. Varnas

29 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

29 d. 17 val. – E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas

II. 3 d. 19 val. – J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

4 d. 17 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

5 d. 17 val. – M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. – A. Kėleris 

Alytus 

Alytaus miesto teatras

27 d. 18.30 – improvizacijų teatras „Kitas kampas

28 d. 18 val. – PREMJERA! „Tūla, arba esame okupuota šalis“ (pagal J. Kunčiną). Insc. aut. ir rež. – L. Liausaitė

Marijampolė  

Marijampolės miesto teatras

28 d. 18 val. – B. Slade’o – „KITAIS METAIS TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.