Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 4 (972), 2012 sausio 27 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Sausio 27–vasario 5


7 MD

Share |
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre sausio 27 d. H. Løvenskjoldo balete „Silfidė“ šoks Danijos karališkojo baleto žvaigždės Susanne Grinder ir Ulrikas Birkkjæris

Vilnius 

Nacionalinis operos ir baleto teatras

27 d. 18.30 – H. Løvenskjoldo „SILFIDĖ“. Dir. – A. Šulčys

28 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

29 d. 12 val – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

II. 2 d. 18.30 – R. Wagnerio SKRAJOJANTIS OLANDAS. Dir. – G. Rinkevičius

3 d. 18.30 – L.A. Minkaus BAJADERĖ. Dir. – M. Staškus

4 d. 18.30 – G. Donizetti MEILĖS ELIKSYRAS. Dir. – M. Pitrėnas

5 d. 12 val. – S. Prokofjevo PELENĖ. Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

27, II. 1 d. 18.30 – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

28 d. 18.30 – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS. Rež. – J. Vaitkus

29 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

2 d. 18.30 – „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais) Rež. – J. Dautartas

4 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas

Mažoji salė

28 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

II. 2, 3 d. 19 val. – Premjera! J. Pommerat „ŠITAS VAIKAS“. Spektaklio aut. V. Kuodytė ir D. Gavenonis

4 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

5 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

Studija

28, II. 4 d. 16 val. – „MURKŠLINAS IR TURKŠLINAS“ (pagal U. Starko apysaką). Rež. – E. Jaras

29 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

II. 5 d. 16 val. – „POETĖ“ (S. Nėries dienoraščių ir eilėraščių motyvais) Rež. – R. Garuolytė

Vilniaus mažasis teatras

27 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

28 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

29 d. 11 val. – PREMJERA! „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

II. 2 d. 18.30 – P. Hackso „AMFITRIONAS“. Rež. – A. Areima

3 d. 18.30 – PREMJERA! „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

4 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

5 d. 12 val. – MANO BATAI BUVO DU. Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė

Valstybinis jaunimo teatras

27 d. 18 val. – „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (J. Vaitkaus poetinė improvizacija pagal J. Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“). Rež. – J. Vaitkus )

28 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

28 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“). Rež. – A. Latėnas

29 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

29 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

31 d. 18 val. – M. Normano „LABANAKT, MAMA“. Rež. – A. Latėnas, G. Storpirštis (Salė 99)

II. 1 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)2 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

3 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI. Rež. – J. Vaitkus

4 d. 18 val. – „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

5 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)5 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius (Salė 99)

Rusų dramos teatras

27 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

28 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

28 d. 18 val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO! “. Rež. – J. Ščiuckis

29 d. 18 val. – L. Andrejevo „TAS, KURIS GAUNA ANTAUSIUS“. Rež. – J. Vaitkus

Oskaro Koršunovo teatras

27, 29 d. 19 val., 28 d. 19, 21 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas

„Menų spaustuvė“

27 d. 12 val. Juodojoje salėje – „PASAULIO SUTVĖRIMAS“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA) “. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

28 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DiViDukas“ (pagal T. Ahrenso pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

28 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „JUDANTYS TAIKINIAI“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)

28 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

29 d. 12 val. Juodojoje salėje – „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „LIETAUS ŽEMĖ. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

31 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „TETOS“. Rež. – J. Javaitis (aktorių ansamblis „Degam“)

Vilniaus kamerinis teatras

27 d. 12 val. – „Plėšikas Hocenplocas“ (pagal O. Preussler apysaką). Rež. – E. Jaras (Panevėžio muzikinis teatras)

27 d. 18 val. – „Meilė be akcento“ (pagal A.R. Burnettą). Rež. – A. Gian (JAV) (Panevėžio muzikinis teatras)

28 d. 13 val. – K. Kubilinsko „MIŠKO ANEKDOTAS“. Rež. – R. Boravskis

28 d. 18.30 – „Kuprelis“ (pagal I. Šeiniaus romaną). Rež. – R. Banionis

31 d. 18.30 – „Kai žmonės vaidino Dievą...! “ (pagal F. Goodrch, A. Hacketto ir V. Kesselman pjesę „Anos Frank dienoraštis“). Rež. – A. Gian (JAV), M. Mačiulis

II. 4 d. 13 val. – „Plėšikas Hocenplocas“ (pagal O. Preusslerio apysaką). Rež. – E. Jaras

5 d. 13 val. – „Nulėpausio gimtadienis“ (pagal A.A. Milno knygą). – R. Vikšraitis

Kaunas

Kauno dramos teatras

27, II. 5 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Aksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

28 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

28 d. 18 val. Rūtos salėje – V. Bartulio „PAMOKSLAS ŽUVIMS“. Rež. – V. Bartulis

29 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

29 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

31, II. 4 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

II. 1, 2 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

3 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE (pagal J. Anouilh'aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

5 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

5 d. 17 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ. Rež. – R. Atkočiūnas

Kauno muzikinis teatras

27 d. 18 val. – F. Flotowo „Marta“.Dir. – J. Geniušas

28 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica“.Dir. – J. Janulevičius

29 d. 12 val. – „Sniego karalienė“ (pagal E. Griego ir J. Sibelijaus muziką). Dir. – J. Janulevičius

29 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

II. 3 d. 18 val. – J.  Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

5 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

5 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen. Dir. – J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

27 d. 18 val. – literatūros ir muzikos vakaras „ESU IEVA, ESU MAGDALENA...“. Dalyvauja aktorė D. Škelevaitė, pianistė I. Vaičienė

28 d. 18 val. – L.S. Cunningham „MERGVAKARIS“. Rež. – S. Rubinovas

II. 2 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

3 d. 18 val. – E. Radzinskio „KOBA“. Rež. – S. Rubinovas

Režisierius S.Rubinovas

4 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

5 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

28 d. 12 val. – UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS. Rež. – O. Žiugžda

29 d. 12 val. – TIGRIUKAS PETRIKAS. Rež. – A. Stankevičius

II. 4 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė

5 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“ (pagal S. Maršako pasaką). Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

27 d. 18.30 – G. Puccini „SESUO ANDŽELIKA“, „DŽANIS SKIKIS“

28 d. 18.30 – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“

29 d. 15 val. Kolonų salėje – F. Poulenco „DRAMBLIUKO BABARO ISTORIJA“

II. 3 d. 18.30 – Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“

4 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“

Klaipėdos lėlių teatras

28 d. 12 val. – „APAPA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

29 d. 12 val. – „Suraskim pasaką“. Rež. – L. Beržinienė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

27 d. 18 val. – B. Sabatho „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

28 d. 18 val. – E. Rostand’o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

29 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Insc. aut. ir rež. – I. Norkutė

29 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

II. 3 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

4 d. 18 val. – E.M. Remarque'o „TRYS DRAUGAI“. Rež. – R. Steponavičiūtė

5 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką ). Rež. – N. Mirončikaitė

5 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

27 d. 18 val. – R. Cooney, J. Chapmeno „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys

28 d. 17 val. – H. Ibseno „KAI MES MIRĘ NUBUSIME“. Rež. – S. Varnas

29 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

29 d. 17 val. – E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas

II. 3 d. 19 val. – J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

4 d. 17 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

5 d. 17 val. – M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. – A. Kėleris 

Alytus 

Alytaus miesto teatras

27 d. 18.30 – improvizacijų teatras „Kitas kampas

28 d. 18 val. – PREMJERA! „Tūla, arba esame okupuota šalis“ (pagal J. Kunčiną). Insc. aut. ir rež. – L. Liausaitė

Marijampolė  

Marijampolės miesto teatras

28 d. 18 val. – B. Slade’o – „KITAIS METAIS TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas


„7 meno dienos“ Nr.4 (972), 2012-01-27

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti