Spektakliai

7 MD

Vilnius 

Nacionalinis operos ir baleto teatras

20 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – R. Šervenikas

21 d. 18.30 – G. Verdi „OTELAS“. Dir. – G. Rinkevičius

22 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. – A. Šulčys

24 d. 19 val. – A. Rybnikovo „JUNONA IR AVOS“. Rež. – A. Rychlovas (A. Rybnikovo teatras, Maskva)

25 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas

26 d. 18.30 – J.F. Halévy „ŽYDĖ“. Dir. – M. Staškus

27 d. 18.30 – H. Løvenskjoldo „SILFIDĖ“. Dir. – A. Šulčys

28 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

29 d. 12 val – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

20 d. 17 val. – T. Dorsto, U. Ehler NUSIAUBTA ŠALIS. Rež. – G. Varnas

21 d. 18.30 – A. Čechovo DĖDĖ VANIA. Rež. – E. Lacascade‘as (Prancūzija)

22 d. 12 val. – „PELENĖ (pasaulio pasakų motyvais). Rež. – J. Dautartas

24 d. 18.30 – M. Lermontovo „MASKARADAS“. Rež. – R. Tuminas (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

25 d. 18.30 – N. Simono „SAUGOKITE FLORĄ“. Rež. – A. Lebeliūnas (Klaipėdos dramos teatras)

26 d. 18 30 – A. Stridbergo „ŠMĖKLŲ SONATA“. Rež. – G. Varnas (Klaipėdos dramos teatras)

27 d. 18.30 – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

28 d. 18.30 – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS. Rež. – J. Vaitkus

29 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

21 d. 16 val. – R. Granausko DUBURYS. Rež. – S. Račkys

22 d. 16 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

28 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

Studija

21, 28 d. 16 val. – „MURKŠLINAS IR TURKŠLINAS“ (pagal U. Starko apysaką). Rež. – E. Jaras

29 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

Vilniaus mažasis teatras

20 d. 18.30 – A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

21 d. 20 val. – „BOOGIE NIGHTS“. Dalyvauja G. Latvėnaitė, A. Šataitė, J. Bareikis, K. Glušajevas, G. Tuminaitė, P. Ignatavičius, R. Balsevičiūtė

25 d. 18.30 – „SELAVY!“ (N. Narmontaitės spektaklis)

27 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

28 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

29 d. 11 val. – PREMJERA! „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

Valstybinis jaunimo teatras

20 d. 18 val. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

21 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

21 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

22 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

22 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

24 d. 18 val. – H. Ibsenas „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

25 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A. (J. Miltinio dramos teatras)

26 d. 18 val. – „KETURIAIS VĖJAISv (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

27 d. 18 val. – „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (J. Vaitkaus poetinė improvizacija pagal J. Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“). Rež. – J. Vaitkus )

28 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

28d. 18val. – „LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“). Rež. – A. Latėnas

29 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

29 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

Rusų dramos teatras

20 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

21 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

21 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas

22 d. 18 val. – „KRITIMAS Į TAMSĄ“ (pagal V. Nabokovo romaną „Kamera obskura“). Rež. – S. Varnas (Panevėžio J. Miltinio teatras)

26 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

27 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

28 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

28 d. 18 val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO! “. Rež. – J. Ščiuckis

29 d. 18 val. – L. Andrejevo „TAS, KURIS GAUNA ANTAUSIUS“. Rež. – J. Vaitkus

Oskaro Koršunovo teatras

27, 29 d. 19 val., 28 d. 19, 21 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas

„Menų spaustuvė“

20–22 d. – festivalis „Kitoks teatras vaikams“

25 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ANTIGONĖ (NE MITAS) “. Rež. – I. Stundžytė (eatras „Atviras ratas“)

26 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „MARKO“ (pagal A. Melkūnaitės pjesę). Rež. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

26 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

27 d. 12 val. Juodojoje salėje – „PASAULIO SUTVĖRIMAS“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA) “. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

28 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DiViDukas“ (pagal T. Ahrenso pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

28 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „JUDANTYS TAIKINIAI“. Choreogr. – V. Jankauskas

(V. Jankausko šokio teatras)

28 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

29 d. 12 val. Juodojoje salėje – „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „LIETAUS ŽEMĖ. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

Vilniaus kamerinis teatras

21 d. 13 val. – „Kelionė į Afriką arba dar kur Nors“ (pagal K. Kasparavičiaus piešinius ir L. Kavolės tekstus). Rež. – Ž. Ramanauskas

27 d. 12 val. – „Plėšikas Hocenplocas“ (pagal O. Preussler apysaką). Rež. – E. Jaras (Panevėžio muzikinis teatras)

27 d. 18 val. – „Meilė be akcento“ (pagal A.R. Burnettą). Rež. – A. Gian (JAV) (Panevėžio muzikinis teatras)

28 d. 13 val. – K. Kubilinsko „MIŠKO ANEKDOTAS“. Rež. – R. Boravskis

28 d. 18.30 – „Kuprelis“ (pagal I. Šeiniaus romaną). Rež. – R. Banionis

31 d. 18.30 – „Kai žmonės vaidino Dievą...! “ (pagal F. Goodrch, A. Hacketto ir V. Kesselman pjesę „Anos Frank dienoraštis“). Rež. – A. Gian (JAV), M. Mačiulis

Kaunas

Kauno dramos teatras

20 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

21 d. 12 val. Ilgojoje salėjeI. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

21 d. 17 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė.

21, 22 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! Y. Rezos „TRYS GYVENIMO VERSIJOS“. Rež. – A. Jankevičius (VDU teatras, „Mens publica“)

22 d. 15 val. Penktojoje salėje – Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. – V. Lencevičius

24 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę). Rež. – A. Areima.

24, 25 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

25 d. 18 val. Penktojoje salėje – Y. Rezos „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus („Mens publica“)

26 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis 

27 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Aksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

28 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

28 d. 18 val. Rūtos salėje – V. Bartulio „PAMOKSLAS ŽUVIMS“. Rež. – V. Bartulis

29 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

29 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

Kauno muzikinis teatras

20 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

21 d. 18 val. – F. Leháro „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

22 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

22 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

25 d. 18 val. – I. KalmanoMonmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

26 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

27 d. 18 val. – F. Flotowo „Marta“.Dir. – J. Geniušas

28 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica“.Dir. – J. Janulevičius

29 d. 12 val. – „Sniego karalienė“ (pagal E. Griego ir J. Sibelijaus muziką). Dir. – J. Janulevičius

29 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“.Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

20 d. 19 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

22 d. 12 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

Kauno kamerinis teatras

20 d. 18 val. – M. Walczako „PIRMASIS KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

21 d. 18 val. – D. Fo, F. Rame „VIENA NAMUOSE“. Rež. – S. Rubinovas

22 d. 11, 13 val. – D. Čepauskaitės „LAPĖ IR VIŠTA“

26 d. 18 val. – D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež. – A. Dilytė

27 d. 18 val. – literatūros ir muzikos vakaras „ESU IEVA, ESU MAGDALENA...“. Dalyvauja aktorė D. Škelevaitė, pianistė I. Vaičienė

28 d. 18 val. – L.S. Cunningham „MERGVAKARIS“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

21 d. 12 val. – MEŠKIUKO GIMTADIENIS. Rež. – R. Bartninkaitė

22 d. 12 val. – PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ. Rež. – O. Žiugžda

28 d. 12 val. – UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS. Rež. – O. Žiugžda

29 d. 12 val. – TIGRIUKAS PETRIKAS. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

27 d. 18.30 – G. Puccini „SESUO ANDŽELIKA, DŽANIS SKIKIS“

28 d. 18.30 – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“

29 d. 15 val. Kolonų salėje – F. Poulenco „DRAMBLIUKO BABARO ISTORIJA“

Klaipėdos lėlių teatras

21 d. 12 val. – „Vilkas ir ožiukai“. Rež. – L. Zubė (teatras „Lino lėlės“)

22 d. 12 val. – „Trys paršiukai“. Rež. – S. Bartulytė

27 d. 18 val. – PREMJERA! Šalia“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

28 d. 12 val. – „APAPA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

29 d. 12 val. – „Suraskim pasaką“. Rež. – L. Beržinienė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

20 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas

21 d. 18 val. – J. Švarco „ŠEŠĖLIS“. Rež. – N. Ogaj Ramer

22 d. 12 val. – G. Solovskio „SKIRIAMA PRINCESEI“. Rež. – J. Javaitis

22 d. 18 val. – „DAKTARAS IR MANGARYTA“ (J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais). Pjesės aut. ir rež. – V.V. Landsbergis

27 d. 18 val. – B. Sabatho „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“

28 d. 18 val. – E. Rostand’o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

29 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Insc. aut. ir rež. – I. Norkutė

29 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

20 d. 18.30 – „KRITIMAS Į TAMSĄ“ (pagal V. Nabokovo romaną „Kamera obskura“). Rež. – S. Varnas

20 d. 18 val. – E. de Fillipo „MANO ŠEIMA“ („BERNIUKAS – TAU, MERGAITĖ – MAN“).

Rež. – R. Rimeikis       

21 d. 17 val. – N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. – R. Augustinas A.

22 d. 17 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius (Rusų dramos teatras)

25 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“. Rež. – A. Latėnas (pagal W. Shakespeare‘o pjesę „Makbetas“) (Valstybinis jaunimo teatras)

26 d. 18 val. – „ŠEIMYNINIS ĮVYKIS“. Rež. – M. Slawinskis („Domino“ teatras)

27 d. 18 val. – R. Cooney, J. Chapmeno „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys

28 d. 17 val. – H. Ibseno „KAI MES MIRĘ NUBUSIME“. Rež. – S. Varnas

29 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

29 d. 17 val. – E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas

ALYTUS 

Alytaus miesto teatras

25 d. 18 val. – F. Schillerio „Laimingi“. Rež. – A. Areima (Kauno valstybinis dramos teatras)

27 d. 18.30 – improvizacijų teatras „Kitas kampas

28 d. 18 val. – PREMJERA! „Tūla, arba esame okupuota šalis“ (pagal J. Kunčiną). Insc. aut. ir rež. – L. Liausaitė

MARIJAMPOLĖ

Marijampolės miesto teatras

28 d. 18 val. – B. Slade’o – „KITAIS METAIS TUO PAČIU LAIKU“. Rež.– A. Lebeliūnas


 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.