Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 1 (969), 2012 sausio 06 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Sausio 6–15


7 MD

Share |
L. Delibes „Kopelija“Nacionaliniame operos ir baleto teatre. M. Aleksos nuotr.

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

6 d. 18.30 – koncertas „Operos švyturiams – 10“. Dalyvauja V. Juozapaitis, K. Alčauskis, I. Prudnikovaitė, D. Stumbras, I. Milkevičiūtė, S. Janušaitė, V. Prudnikovas, J. Stupnianek, K. Smoriginas, R. Karpis, A. Malikėnas, J. Gedmintaitė, S. Stonytė, E. Dauskurdis, I. Zelenkauskaitė, J. Vaškevičiūtė, R. Urbietis, O. Konošenko, M. Rimeikis, A. Čumakova, R. Ceizaris, M. Hamanaka, A. Paulauskas, N. Adigamova, G. Žukovskis, I. Cibulskytė, E. Butkus, A. Žužžalkinas, LNOBT orkestras. Dir. – R. Šervenikas

7 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

8 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

12 d. 18.30 – J.S. Bacho „PASIJA PAGAL JONĄ“. Dir. – R. Beckas (Vokietija)

13 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – A. Šulčys

14d. 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Staškus

15 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

6 d. 19 val. – „ANA KARENINA“. Choreogr. – A. Cholina (A. Cholinos šokio teatro spektaklis)

7 d. 18.30 – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)“. Rež. – Y. Ross

8 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

13 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus

15 d. 18.30 – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. – V. Masalskis

Mažoji salė

6 d. 19 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

7 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Choreogr. – J. Smoriginas

8 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA. Rež. – A. Dainavičius

10–12 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. – Y. Ross

13 d. 19 val. – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

14, 15 d. 12val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – V. Masalskis 

Fojė

12, 14 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

Studija

7 d. 16 val. – „MURKŠLINAS IR TURKŠLINAS“ (pagal U. Stark apysaką). Rež. – E. Jaras

11 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas Studija

Vilniaus mažasis teatras

6 d. 18.30 – B. Slade „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“)

7 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

8 d. 11, 14 val. – PREMJERA! „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

11 d. 20 val. – disko vakaras teatro fojė „BOOGIE NIGHTS“. Dalyvauja G. Latvėnaitė, A. Šataitė, J. Bareikis, K. Glušajevas, G. Tuminaitė, P. Ignatavičius, R. Balsevičiūtė  

13 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

14 d. 18.30 – PREMJERA! „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA) “. Rež. – K. Glušajevas

Valstybinis jaunimo teatras

6 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius (Salė 99)

7 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

7 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

8 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

8 d. 18 val. – PREMJERA! „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus). Scen. aut. ir rež. – B. Mar, scenogr. ir kost. dail. – I. Pačėsaitė, muzikinis apipavidalinimas – A. Kučinsko. Vaidina B. Mar, A. Kazanavičius, dalyvauja S. Rubis (smuikas) (Salė 99)

10 d. 18 val. – P.E. Landi „STRIP MAN SHOW – VISKAS APIE VYRUS“. Rež. – P.E. Landi

11 d. 18 val. – T. Williamso „KATĖ ANT ĮKAITUSIO SKARDINIO STOGO“. Rež. – A. Jankevičius

12 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

13 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

14 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

14 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

15 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

15 d. 18 val. – W. Shakespeare'o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

Rusų dramos teatras

6 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

7 d. 18 val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO! “. Rež. – J. Ščiuckis

8 d. 12 val. – J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis

8 d. 18 val. – J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT) “. Rež. – M. Poliščiukas

14 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

12 d. 18 val. – V. Klimo „VILTIES KABARETAS“. Rež. – D. Turčaninovas

13 d. 18 val. – N. Gogolio „LOŠĖJAI. Rež. – M. Byčkovas (Rusija)

14 d. 18 val. – PREMJERA! A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus

15 d. 12 val. – J. Ščiuckio „MOROZKO“. Rež. – J. Ščiuckis

15 d. 18 val. – J.J. Bricaire, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba

„Menų spaustuvė“

5 d. 19 val. Stiklinėje IPremjera! J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

8 d. 12 val. Kišeninėje salėjePremjera! „VĖJŲ MOTĖ“. Spektaklio kūrėjai S. Degutytė, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius, L. Skukauskaitė, T. Juozapaitis („Stalo teatras“)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SALAMANDROS SAPNAS (PAVEIKSLAS). Aut. – L. Juodkaitė, V. Masalskis

14 d. 19 val. Kišeninėje salėjePremjera! „GEISMAS“. Kūrybinė grupė G. Malinauskaitė, A. Teresiūtė, M. Vaidotas, D. Stončius (aunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

Kaunas

Kauno dramos teatras

6 d. 18 val. Penktojoje salėje – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Areima

7 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Aksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

8 d. 18 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

10, 11 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

11 d. 18 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius.

12 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh'aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

12 d. 18 val. Mažojoje scenoje – vieno aktoriaus teatro leidžiamos albumų serijos „Dedikacijos“
pristatymas: Čiurlioniams ir K. Geniui dedikuoti albumai „Šventmarė“ ir „Dialogai“

13 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

14 d. 17 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

14 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

15 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

Kauno muzikinis teatras

6 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

8 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Choreogr. – A. Jankauskas

8 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

12, 13 d. 18 val. – G. Donizetti „Liučija di Lamermur“. Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas

14 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

15 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

15 d. 18 val. – PREMJERA! G. Verdi „Atila“. Muzikinis vad. – E. Pehkas, dir. – V. Visockis

Kauno mažasis teatras

12 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

13 d. 19 val., 15 d. 18 val. – B. Srbljanovič „Belgrado trilogija“. Rež. – D. Rabašauskas

Kauno kamerinis teatras

6 d. 18 val. D. ČepauskaitėsBE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

7 d. 18 val. D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

8 d. 10, 12 val. DČepauskaitės Ch. Perrault „NEPAPRASTI BATUOTO KATINO NUOTYKIAI“. Rež. – S. Rubinovas

8, 12 d. 18 val. F. RabelaisGARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

13, 14 d. 18 val. D.Čepauskaitės „DIENA IR NAKTIS“. Rež. – S. Rubinovas

15 d. 18 val. A. VolodinoPENKI VAKARAI“. Rež. – A. Pociūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

7 d. 10, 12 val., 8 d. 12 val. – premjera! E. Drungytės „KALĖDŲ SAULĖ“. Rež. – A. Žiurauskas, dail. – A. Jankauskienė, komp. – R. Martinkėnas

7, 8 d. 13 val. – D. Čepauskaitės „KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ“ (H.K. Anderseno kūrinių motyvais)

Rež. – A. Žiurauskas

13 d. 18 val. – V.V. Landsbergio „ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU ARBA – VISIŠKAS RUDNOSIUKAS“. Rež. – V.V. Landsbergis

14 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė

15 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

6 d. 18 val. – J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

7 d. 17 val. – N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. – R. Augustinas A.

8 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“. Rež. ir pjesės aut. – V. Kupšys

8 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

13 d. 18 val. – A. Hacketto, F. Goodrich „VISADA TAVO. ANA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

14 d. 17 val. – G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.

15 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

15 d. 17 val. – N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. – R. Augustinas A.


„7 meno dienos“ Nr.1 (969), 2012-01-06

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti