Parodos

7 MD

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija

Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Paroda „Modernizacija“ (XX a. 7–8 dešimtmečių Baltijos šalių menas, dizainas ir architektūra)

Paroda „Mūsų metamorfiškoji ateitis“ (dizainas, techninė estetika ir eksperimentinė architektūra Sovietų Sąjungoje 1960–1980 m.)

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

„Nuo kalvystės iki auksakalystės. 1960–1990 m. metalo plastika Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose“

iki 9 d. – Juozo Bagdono paroda „Juozas Bagdonas – moderniosios dailės puoselėtojas“

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Aniceto Jonučio tekstilės, akvarelės ir piešinių paroda „Saulėtos vizijos“

iki 8 d. – Juozo Gecevičiaus paroda „Žemiško grožio daina“

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Paroda „Gotika. Renesansas. Barokas – Valdovų rūmų interjero vertybės“

Paroda „Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai“

Paroda „Nuo mini iki maksi. Septintojo dešimtmečio mada“ (iš Aleksandro Vasiljevo Paryžiaus kolekcijos)

Lietuvos nacionalinis muziejus

Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Lietuva carų valdžioje

Lietuvos valstiečių buities kultūra

Kryždirbystė

„Kazio ir Gabrielės Varnelių dovana“

„Lietuvos laisvės diplomatų archyvai“

Gedimino Petraičio rinkinys „Tradicinė lietuvių skulptūra“

iki 8 d. – Viktorijos Daniliauskaitės paroda

Senasis arsenalas       

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai

Pilies g. 26

Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija

Paroda „Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 150“


Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto susitarus tel. 279 16 44

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Paroda „Vilniaus sakralinė auksakalystė“

Ksenijos Jaroševaitės „Betliejus“

 

Vilniaus dailės akademijos galerijos

Galerija „Akademija“

Pilies g. 44/2

iki 7 d. – Vytauto Kaušinio fotografijos

Tatjanos Kazimierėnienės grafika

nuo 9 d. – Lino Jablonskio piešinių paroda

VDA naujieji rūmai

Malūnų g. 5.

9–13 d. 10–16 val. – VDA Skulptūros katedros studentų darbų peržiūra

Tekstilės galerija „Artifex“

Gaono g. 1

iki 14 d. – Renatos Tamošiūnaitės paroda/projektas „B.U.T.A.S“

„ARgenTum“ galerija

Latako g. 2

Paroda ,,Pėdsakai“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai

Telšių parodų salė

Kęstučio g. 3

iki 15 d. – plakato „Neterškime gamtos“ paroda-konkursas

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2

Paroda „Pokyčių karta. Šiuolaikinis Indijos menas“

Tonio Saadojos ir Flo Kasearu paroda „21.05.09“ / „14.06.09“

Karl Larsson paroda „Of or before the forum“

Dalios Dūdėnaitės ir Elenos Narbutaitės paroda „Miegalius“

Projektas „Fotofinišas“

LDS galerija „Kairė–dešinė“

Latako g. 3

nuo 10 d. – VDA studentų grafikos meno paroda „Pasportas“

„Arkos“ galerija

Aušros Vartų g. 7

iki 14 d. – paroda „Remix 2011“

„Prospekto“ fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

iki 14 d. – Dariaus Vaičekausko fotografijos paroda „Dekonstrukcija“

LDS Pamėnkalnio galerija

Pamėnkalnio g. 1/13

nuo 6 d. – Bronės Neverdauskienės ir Monikos Žaltauskaitės-Grašienės instaliacija „Absoliuti lygybė“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Pilies g. 40

Kazio Venclovo „Cepelinas“ (vieno kūrinio paroda muziejaus kiemelyje)

iki 13 d. – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro paroda „Aš regiu širdimi“

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

Vytauto Palaimos scenografijos paroda, skirta 100 metų jubiliejui

Paroda „Spalvos ir šokio paviliota“, skirta baletmeisterės, šokio pedagogės ir teatro dailininkės Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės 120-osioms gimimo metinėms

Jono Surkevičiaus scenografijos paroda

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Vitos Pukštaitės-Bružės juvelyrikos darbų paroda „Nekilmingieji“

Galerija AV17

Aušros Vartų g. 17

iki 10 d. – juvelyrikos paroda „Dreamscape“

Savicko paveikslų galerija

Trakų g. 7

nuo 6 d. – Aldonos Dobrovolskienės, Rūtos Montvilienės ir Dainoros Remeikytės paroda „Auksiniai teptukai“

Prancūzų institutas Lietuvoje

Didžioji g. 1

Andriaus Karčausko fotografijų paroda „Laiškai iš Prancūzijos“

Galerija „Actus magnus“

Pilies g. 36-44

Fotografės Izabelos Nowak (Varšuva) projektas „Kairę, dešinę“

Vilniaus mokytojų namai

Vilniaus g. 39/6

iki 16 d. – Gintauto Grigo fotoparoda „Kitoks ledas“

Seimo parodų galerija

Gedimino pr. 53

Henriko Cipario kūrybos paroda Gyvenimo išgyvenimai

Paroda „Žmogaus teisių pažeidimai ir politinės represijos Baltarusijoje“, skirta Tarptautinei žmogaus teisių dienai

Roko Beržiūno darbų paroda „Snieguotos abstrakcijos“

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

Alio Balbieriaus fotografijų paroda „Jono Meko žemė / The land of Jonas Mekas

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2-41

Valento Leimonto paroda „Improvizacijos“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

Paroda „Jie atėjo tam, kad pasiliktų. Lenkijos žydai“

Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „Musica sacra et profana“, skirta Europos akademinio paveldo dienai ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metams

Piotro Kłoseko fotografijų parodos „Vavelis“

Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

Trakų g. 10

Dailininkų artelės „Disciplina Vilnensis“ paroda „Paveikslų paroda“ (Arturas Aliukas, Paulius Juška ir Rimgaudas Žebenka)

nuo 9 d. – Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelės

VGTU biblioteka

Saulėtekio al. 14

Jūratės Buožienės tekstilės paroda „Margas pasaulis“

Pylimo galerija

Pylimo g. 30

Paroda „Visada šiuolaikiškas modernizmas“ (Adomo Galdiko, Broniaus Murino, Vytauto Kasiulio, Algirdo Petrulio, Aloyzo Stasiulevičiaus, Leonardo Tuleiko, Rimo Bičiūno ir kt. darbai)

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5

Raimondo Martinėno tapybos paroda „Iš praeities“

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Paroda „Mirábile Visu / Nuostabu matyti“

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių dailininkų kūrybos ekspozicija

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos ekspozicija

Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

Putvinskio g. 64

Antano Žmuidzinavičiaus 135-osioms gimimo metinėms skirta paroda

nuo 12 d. – paroda „Peizažas tapyboje: nuo Antano Žmuidzinavičiaus iki XXI a. dailininkų“

Galerija „Meno parkas“

Rotušės a. 27

iki 11 d. – Zinaidos Dargienės jubiliejinė paroda „Sapnų pagimdyti – aborigenai“

nuo 13 d. – paroda „Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą“, skirta K. Donelaičio 300 metų gimimo jubiliejui

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

„Sugrįžimai“ (skirta išeivių rašytojų kultūriniam gyvenimui Vokietijoje ir Austrijoje 1944–1950 metais)

„Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: rašytoja, pedagogė, politikė“ (1861–1943)

„Man patiko tik vandenys  gilūs…“ (Vytautui Mačerniui 90)

„Poezija – man pasaulis“ (Julijai Švabaitei – 90)

„Pasaulis – tarsi įstabi pasaka“ (paroda skirta Juliui Viktorui Kaupui)

„Muziejaus istorijos fragmentai“ (paroda skirta muziejaus 75-mečio jubiliejui)

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

Jurio Berginio (Latvija) paroda „Porcelianas“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Tekstilininkės Ramintos Baltrušytės kūrinių paroda „Išbalinti“

Ryšių istorijos muziejus

Rotušės a. 19

iki 10 d. – Arvydo Kašausko tapyba

Kauno fotografijos galerija

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

iki 10 d. – Kauno fotomenininkų sąjungos narių portretų paroda

Menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

iki 13 d. – paroda „Juozas Grušas menininkų akimis“

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

Antano Zinkevičiaus fotografijų paroda

Galerija „Aukso pjūvis“

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

iki 15 d. – Artūro Rimkevičiaus kūrybos paroda

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

„Australijos ir Okeanijos tautų menas“

Česlovo Janušo (1907–1993) paroda „Prie Baltijos ir prie Atlanto“

Paroda „Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę“

KKKC parodų rūmai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

iki 15 d. – tarptautinė stiklo meno paroda „Vitrum Balticum V. Image Memory“

Tekstilės meno paroda „En Face“

Baroti galerija

Aukštoji g. 3/3a

Klaipėdos krašto auksakalių „Pradžia“

Klaipėdos galerija

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

iki 12 d. – tarptautinė grafikos darbų paroda „Stiprus vanduo – 1“

„Herkaus galerija“

Herkaus Manto g. 22

Latvių tapytojų paroda „Baltijos spalvos“

Klaipėdos fotografijos galerija

Tomo g. 7

Fotografijų paroda „Tyla“

Šiauliai

Galerija „Laiptai“

Žemaitės g. 83

nuo 6 d. – Rimanto Plungės fotografijų paroda „Asmeniškai“

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

iki 12 d. – Algimanto Švėgždos tapybos ir piešinių paroda

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

Ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid.–XX a. vid.“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“

Ch. Frenkelio vila

Vilniaus g. 74

Nuolatinės ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“

Šiaulių senamiesčio maketo paroda, skirta miesto savivaldos 220-mečiui „Prarasto miesto beieškant...“

Poeto Jovaro namas

Vytauto g. 116

Stilizuota XX a. I pusės erdvė – „Knygynas“ ir atnaujinta poeto Jono Krikščiūno-Jovaro gyvenamoji aplinka (XX a. 6–7 dešimt. interjerai)

Radijo ir televizijos muziejus

Vilniaus g. 174

Lietuvos radijo 85-mečiui skirta paroda „Pasaulis, telpantis dėžutėje“

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyba

Architektų g. 73

Paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Duonos istorija“

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Nuolatinė ekspozicija ,,Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys“

Kauno tekstilės bienalės paroda „Dar kartą istorija“

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

iki 15 d. – Panevėžio fotografų paroda „@ŽĖRĖ 2011“

Druskininkai

V.K. Jonyno galerija

M.K. Čiurlionio g. 41

Paroda „V.K. Jonynas pasaulio meridianuose: grafika, tapyba, vitražai, skulptūra“

Palanga

Palangos gintaro muziejus

Vytauto g. 17

Gintaro ekspozicija

Istorinių rūmų interjerų ekspozicija

Molėtai

Dailės galerija

Inturkės g. 4

iki 12 d. – Jurgos Augustaitytės tapybos paroda

Mažeikiai

Mažeikių muziejus

Burbos g. 9

Paroda „Mažeikių kraštas tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“

Alytus

Alytaus miesto teatro galerija

Rotušės a. 2

Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualiuosius menus, paroda


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.