Koncertai ir vakarai

7 MD

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

12 d. 20 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje – iškilmingas koncertas Sausio 13-osios aukoms atminti ir Laisvės gynėjų dienai paminėti. Lietuvos kamerinis orkestįras valstybinis choras „Vilnius“. Dir. – P. Gylys. Programoje G. Rossini „Stabat Mater“


Vilnius

Kongresų rūmai

7 d. 19 val. – menų festivalis „Kalėdų vakarai“. Koncertuoja P. Čaikovskio konkurso laureatai. Solistas N. Borisoglebskis (smuikas), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas S. Kočanovskis. Programoje P. Čaikovskio, M. Musorgskio-M. Ravelio kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

8 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – sakralinės muzikos valanda. Bernardinų bažnyčios choras „Langas“ (vad. – R. Kraucevičiūtė, chorm. E. Ignatavičienė ir J. Šakalys), K. Juodelytė (vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio, O. di Lasso, S. Rachmaninovo, J. Domínguezo, G. Mignemi, O. Messiaeno ir kt. kūriniai.
9 d. 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje – J. Strielkūno kūrybos vakaras. Dalyvauja V. Daujotytė, O.V. Dautartaitė (aktorė), J. Leitaitė (mecosopranas), A. Juozauskaitė (fortepijonas)
S. Vainiūno namuose:
11 d. 17 val. – Trečiadienio vakaras su LMTA profesorių V. Vitaitės ir K. Grybausko ugdytinėmis I. Naujikaite ir K. Donelavičiūte. Programoje L. van Beethoveno, C. Debussy ir J. Brahmso kūriniai
12 d. 17 val. – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojos ekspertės J.T. Karosaitės ugdytinės G. Bekerytė ir A. Zdanevičiūtė

Šv. Kazimiero bažnyčia

8 d. 13 val. – vargonuoja B. Vasiliauskas, B. Vaitkus. Programoje C. Saint-Saënso, E. Elgaro, J. Alaino, K. Vasiliauskaitės kūriniai

Taikomosios dailės muziejus

7 d. 16 val. – senosios muzikos koncertas „Karalių dovanos“. Ansamblis „Concertino delle donne“: Ieva Baublytė (išilginė fleita, gotikinė arfa), R. Dubinskaitė (mecosopranas), V. Eidukaitytė (klavesinas), R. Jaraminaitė (barokinė violončelė), S. Šerytė (mecosopranas), R. Švėgždaitė (barokinis smuikas). Programoje H. Purcello, J. Playfordo, S. le Camus, J.B. Lully, J.J.M.  Hotteterre, J.N.P. Royer, L. Viadana, C. Monteverdi , T.A. Vitali, T. Merula kompozicijos, renesanso ir baroko laikotarpio liaudies muzika bei nežinomų kompozitorių kūriniai

Bažnytinio paveldo muziejus

6 d. 18.30 – koncertas „Suspindo žvaigždelė“. Arfininkė A. Keblytė ir kamerinis choras „Aidija“. Koncerto vedėja J. Čižauskaitė. Programoje J. Naujalio, M. Mažvydo, F. Gruberio kalėdinės giesmės, B. Dvariono, A. Brucknerio, F. Liszto, O. Messiaeno ir kt. kūriniai

„Kalėdų muzikos aidai Vilniaus bažnyčiose“

8 d. 13 val. Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčioje (S. Daukanto a.1) – sakralinė muzikos valanda „Trijų Karalių šventė“


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

6 d. 17 val. – Lietuvos rašytojų sąjungos premijos laureato pagerbimo vakaras.

Dalyvauja rašytojai M. Burokas, V. Dekšnys, A. Jakučiūnas, G. Kazlauskaitė, literatūrologė J. Sprindytė, leidyklos „Tyto alba“ redaktorė E. Bielskytė, literatūros kritikas V. Gasiliūnas. Vakaro vedėjas poetas A.A. Jonynas

10 d. 17.30 – R. Šavelio jubiliejinis vakaras. Dalyvauja rašytojai R. Šavelis, A. Karosaitė, R. Sadauskas, literatūros kritikas V. Sventickas, aktorius V. 

Radvilavičius. Vakaro vedėjas literatūrologas P. Bražėnas

Vilniaus mokytojų namai

6 d. 18 val. Kiemelyje – „Lik sveika, Kalėdų eglute“.

8 d. 14 val. Svetainėje – Kupiškėnų popietė. Svečiuose Salamiesčio (Kupiškio r.) laisvalaikio centro kapela „Dvaras“ (vad. – A. Totoris)

9 d. 18 val. 215 auditorijoje – A. Žarskaus paskaita „Natūrali ir patologinė mirtis. Eutanazija“

9 d. 18 val. Svetainėje – vakaras iš ciklo „Pažinkime Vilnių“, skirtas Vilniaus istorijos tyrinėtojo R.A. Čaplinsko atminimui

10 d. 18 val. Svetainėje – vakaras „Pasidainavimai su Veronika“. Dalyvauja Marcinkonių etnografinis ansamblis (vad. – R. Avižinienė)

11 d. 17 val. Svetainėje – Vilniaus vegetarų klube. Paskaita „Akupunktūra ir žmogaus sveikata“. Pranešėja D. Vasiliauskienė

12 d. 18 val. Svetainėje – Dzūkų vakaras. Poeto A. Žukausko 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvauja rašytojai B. Jonuškaitė, R. Sadauskas, dainininkė V. Povilionienė ir kt. 

Lietuvos nacionalinis muziejus
12 d. 17 val. – istorikės V. Žaltauskaitės paskaita „Romos katalikų dvasinė akademija Sankt Peterburge – konfesinis tautinis kultūros centras“

Lietuvos nacionalinis muziejus
12 d. 17 val. – istorikės V. Žaltauskaitės paskaita „Romos katalikų dvasinė akademija Sankt Peterburge – konfesinis tautinis kultūros centras“

Kaunas

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

6 d. 16 val. – knygos „Lietuva ir Senovės Egiptas XVI a. pab. – XXI a. pr. keliautojų, kolekcininkų ir mokslininkų pėdsakais“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorė A. Snitkuvienė, P. Gudyno restauravimo centro ekspertė J. Lukšėnienė, VDU Istorijos katedros dėstytojas egiptologas T. Rutkauskas, redaktorius P. Kimbrys

Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia

8 d. 12 val. – „Žodžio valandoje“ aktorius aktorius L. Laucevičius. V. Stankaus tapybos darbų paroda

Palanga

Kultūros centras „Ramybė“

7 d. 19 val. – romansų vakaras. L. Nazarenko

8 d. 13 val. – Gruzijos rankų šešėlių teatro spektaklis vaikams „Keturi metų laikai“

8 d. 18 val. – Gruzijos rankų šešėlių teatro spektaklis „Ar gi tai ne puiki diena“


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.