Bibliografijos žinios

7 MD

MENAS

 

Laiškai Ty = Les lettress Ty : Renė ir Eduardo Andrė tekstai ir dokumentai, susiję su parkų kūrimu grafų Tiškevičių dvaruose Lietuvoje / [sudarė, spaudai parengė, komentarų tekstus parašė Vaiva Deveikienė ir Steponas Deveikis ; tekstus iš prancūzų k. vertė Steponas Deveikis, Virginija Leonavičiūtė, Irena Laptėvaitė ir kt.]. – Vilnius : Edouard'o François André klubas Lietuvoje, 2011 (Vilnius : Baltijos spaudos ir prekybos b-vės sp.). – 120, [1] p., įsk. virš. : iliustr., faks., portr. – Virš. aut. nenurodyti. – Dalis gretut. teksto liet., pranc. – Santr. pranc. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-95221-2-8

 

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

 

Aisà : eilėraščiai apie meilę ir liūdesį / Algis Rudamina. – Kaunas : [A. Patackas], 2011 (Kaunas : Dakra). – 47, [1] p. : portr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-408-192-7 (įr.)

 

Antausis sienai : eilėraščiai / Valdemaras Kukulas. – Vilnius : Homo liber, [2011] (Vilnius : Standartų sp.). – 122, [6] p. : portr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-446-018-0 (įr.)

 

Atminties gėlės : apsakymai / Milda Telksnytė ; [iliustracijoms panaudota Anos Krepštul tapyba]. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011 (Utena : Utenos sp.). – 189, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-35-104-7

 

Ąžuolų gilės : rubajatų rinktinė / Česlova Jakštytė ; [dailininkas-dizaineris Artūras Kaminskas]. – Marijampolė : Piko valanda, 2011. – 111, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-422-041-8 (įr.)

 

Demeniškių obscenas : eilėraščiai / Romas Demeniškis. – [Vilnius] : Žuvėdra, [2011] (Vilnius : Petro ofsetas). – 85, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-669-91-3

 

Devintoji voro koja : [aforizmai] / Aleksandras Jakubonis. – Marijampolė : Piko valanda, 2011. – 55, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-422-039-5

 

Emigrantės dienoraštis : esė / Zita Čepaitė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 301, [1] p. – Tiražas 1000 egz. (papild.). – ISBN 978-609-01-0142-1

 

Gimtoji žemė mano : eilėraščiai / Aldona Rubinskytė-Kalm ; [tekste Algio Jakšto nuotraukos]. – [Vilnius] : Karminas, [2011] ([Vilnius] : Karminas). – 86, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-8031-16-4

 

Ilgesio sopulys : eilėraščiai / Jonas Drazdauskas ; [sudarymas: Falmiros Sinicienės ; nuotraukos Adolfo Sinkevičiaus]. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011 (Utena : Utenos sp.). – 85, [4] p. : iliustr. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-35-107-8

 

Kalbėjimas į tylą : eilėraščiai / Teresė Rimulaitytė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 119, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-049-3

 

Kambarys : eilėraščiai / Antanas A. Jonynas ; [panaudotos Gintauto Trimako fotografijos iš ciklų "Namie" (1987-1988) ir "Plokštumos" (1987-1989)]. – Vilnius : Tyto alba, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 57, [3] p. : iliustr. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-16-865-2

 

Kartybių taurė – iki dugno : romanas / Petras Venclovas. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. "Naujosios Romuvos" fondas], 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 357, [3] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8035-14-8 (įr.)

 

Kasdienybės soduos : [eilėraščiai] / Nijolė Rimkienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011 (Utena : Utenos sp.). – 73, [3] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-35-109-2

 

Kruopų balsai : epigramos ir eilėraščiai / Benediktas Medvedevas. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011 (Utena : Utenos sp.). – 149, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-35-111-5

 

Lalagė : apsakymų vainikas / Andrius Jakučiūnas. – Vilnius : Tyto alba, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 121-233, 1-119, [4] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-866-9

 

Literatūra 11 klasei : chrestomatija / [sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė ; redakcinė kolegija: Darius Kuolys … [et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011-    .

 

D. 1: Renesansas, Barokas, Apšvieta / [apžvalginių] tekstų autoriai Darius Kuolys, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Aušra Martišiūtė]. – 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 598, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [6000] egz. – ISBN 978-609-425-053-8

 

Magnus Ducatus Poesis : ribų įveika : [almanachas]. – Vilnius : Vilnius, 2011. – ISSN 2029-8323

 

2010/11 / sudarė ir parengė Vladas Braziūnas ir Vytas Dekšnys. – 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 301, [8] p. – Dalis gretut. teksto liet., baltar., latv, lenk., ukr.

 

Mylėti tą, kuris šalia? : [romanas] / Emily Griffin [i.e. Giffin] ; iš anglų kalbos vertė Milda Baronaitė. – Vilnius : Metodika, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 359, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-046-5 (įr.)

 

Motinos laiškai žuvusiems sūnums : romanas / Algirdas Meilus. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011-    .

 

Kn. 1. – 2011 (Utena : Utenos sp.). – 266, [2] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-35-098-9

 

Ne vien duona sotus : [eilėraščiai] / Petras Miliūnas. – Marijampolė : Piko valanda, 2011. – 117, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-422-037-1

 

Nuo rudens lig rudens : [eilėraščiai ir miniatiūros] / Vygandas Račkaitis. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011 (Utena : Utenos sp.). – 111, [2] p. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-35-106-1

 

Pasišviesdama meile skubu : [eilėraščiai] / Elena Puodžiūtė-Antonova. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011 (Utena : Utenos sp.). – 95, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-35-110-8

 

Paslėpta laimė : [eilėraščiai] / Aldona Dervinytė-Pelanienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011 (Utena : Utenos sp.). – 125, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-35-108-5

 

Pažvelk dar kartą : [romanas] / Lisa Scottoline ; iš anglų kalbos vertė Irma Milevičiūtė. – Vilnius : Metodika, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 343, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-043-4 (įr.)

 

 

 

Sukurti priešą ir kiti proginiai rašiniai : [esė] / Umberto Eco ; iš italų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 317, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-16-864-5

 

Sutemos stiklo akyse : eilėraščiai / Marija Bučkienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 149, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-053-0

 

Tik jausmai : dar vienas eilėraščių rinkinys / Laimutė Jonaitienė. – [Kaunas : Unikom] : iPrint, 2011 ([Kaunas] : iPrint). – 27, [1] p. – Antr. iš virš. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-95204-2-1

 

Užburtas namas : [apysaka] / Daiva Lastauskaitė ; [iliustracijų autorė Rugilė Navickaitė]. – Marijampolė : Piko valanda, 2011. – 42, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-422-040-1

 

Užupių vėtros : romanas / Ona Mačiulienė. – Marijampolė : Piko valanda, 2007-    . –  (Įr.)

 

D. 2. – 2011. – 142, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-422-028-9

 

XX amžiaus literatūros teorijos : chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams / [parengė Aušra Jurgutienė ; moksliniai redaktoriai Aušra Jurgutienė, Nijolė Keršytė, Kęstutis Nastopka ; rodyklę sudarė Gytis Vaškelis]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. – 2 d. – ISBN 978-609-425-026-2 (įr.)

 

D. 1. – 2011 (Vilnius : Sapnų sala). – 423, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-025-5

 

D. 2. – 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 447, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-027-9


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.