Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 45 (967), 2011 gruodžio 16 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gruodžio 16–25


7 MD

Share |
M. Gorkio „Motina (Vasa Železnova)“ Vilniaus mažajame teatre. Nuotrauka iš teatro archyvo

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

16 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

17 d. 18.30, 11, 18 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus, A. Šulčys

20, 26 d. 18.30 Kamerinėje salėje – Kalėdų muzikos koncertas. Dalyvauja arfų duetas J. Baliunienė ir D. Šlyžienė, operos solistai J. Stupnianek, R. Šilinskaitė, V. Bakula

21 d. 18.30 – J. Strausso VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

22 d. 18.30 – G. Verdi TRAVIATA. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

16 d. 17 val. – W. Shakespeare'o HAMLETAS. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

17 d. 17 val. – F. Dostojevskio IDIOTAS. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

22, 23 d. 18.30 – Premjera! M. Ivaškevičiaus IŠVARYMAS. Rež. – O. Koršunovas

Mažoji salė

17, 18, 22, 23 d. 12 val. – Premjera! Just. Marcinkevičiaus GRYBŲ KARAS. Rež. – V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

16, 27 d. 18.30 – PREMJERA! M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas, scenogr., kost. dail. – M. Jacovskis, komp. – F. Latėnas. Vaidina E. Gabrėnaitė, L. Pobedonoscevas, M. Vaitiekūnas, G. Latvėnaitė, A. Šataitė, M. Capas, R. Bagdzevičius, D. Gumauskas ir kt.

17 d. 18.30 – P. Hackso „AMFITRIONAS“. Rež. – A. Areima

18 d. 18 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

20, 21 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

23 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

Valstybinis jaunimo teatras

16 d. 18val. – L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. – I. Jonynas

17 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

17 d. 18 val. – P.E. Landi „STRIP MAN SHOW – VISKAS APIE VYRUS“. Rež. – P.E. Landi

18 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

18 d. 18 val. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

20 d. 18 val. – J. Vaitkaus poetinė improvizacija „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (pagal J. Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“). Rež. – J. Vaitkus

21 d. 18 val. – W. Shakespeare'o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

22 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

23 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

OKT/Vilniaus miesto teatras

20, 21 d. 19, 21 val. OKT studijoje – M. Gorkio „Dugne“. Rež. – O. Koršunovas

22 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – W. Shakespeare'o „Hamletas“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

16, 17, 21–23, 28, 29 d. 10, 11.30, 13 val. – „RUSIŠKA EGLUTĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

16 d. 18 val. – festivalio „Kalėdiniai vakarai“ programa: folkloro ansamblis „ROSSICHY“ (Kaliningradas)

Teatras „Lėlė“

Mažoji salė

18 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

16, 18 d. 12 val. Juodojoje salėje – PASAULIO SUTVĖRIMAS“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

17 d. 12 val. Kišeninėje salėje Premjera! „VĖJŲ MOTĖ“. Spektaklio kūrėjai S. Degutytė, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius, L. Skukauskaitė, T. Juozapaitis („Stalo teatras“)

17, 18 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KURŠO BĖGLYS“ (pagal A. Liobytės pjesę). Rež. – A. Čepaitytė

(„Naujasis teatras“)

17 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „GEISMAS“. Kūrybinė grupė G. Malinauskaitė, A. Teresiūtė, M. Vaidotas, D. Stončius (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

21 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

22 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje – „STEBUKLINGAS MEDIS“. Kūrybinė grupė M. Markevičius, A. Balionis, M. Sučyla, T. Chmelevskij

22 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VISKAS APIE JĄJĄ“ (aktoriaus D. Skamarako ir sukarinto socialinės pakraipos kabareto „Atsakyk už save“ koncertas)

Kaunas

Kauno dramos teatras

16 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

17 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

17 d. 17 val. Penktojoje salėje – DDanis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

17 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. on Mayenburgo „BJAURUSIS Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

18 d. 18 val. Rūtos salėje – V. Bartulio „PAMOKSLAS ŽUVIMS“. Rež. – V. Bartulis

18, 23 d. 12 val., 21, 22 d. 11, 14 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

21 d. 18 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

23 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Aksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

Kauno muzikinis teatras

16 d. 18 val. – L. AdomaičioDulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

17 d. 18 val. – F. Leháro „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

18 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

18 d. 15 val. kalėdinis koncertas „Baltoji salė“. Dalyvauja ansamblis „Fa Duo“: F. Drūlytė (fleita) ir V. Smailytė (arfa); J.R. Laukaitis (fagotas), V. Rezničenko (diskantas), M. Zimkus (tenoras)

18 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

21 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „Nykštukas Nosis“. Dir. – V. Visockis

22 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

Kauno mažasis teatras

18 d. 12 val. – „ŠUNYTĖ ROJA“. Pjesės aut. ir rež. – A. Kavaliauskaitė

18 d. 19 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

20 d. 20 val. – B. Srbljanovič „Belgrado trilogija“. Rež. – D. Rabašauskas

Kauno valstybinis lėlių teatras

17, 18, 26 d. 12 val. – premjera! E. Drungytės „KALĖDŲ SAULĖ“. Rež. – A. Žiurauskas, dail. – A. Jankauskienė, komp. – R. Martinkėnas

17, 18, 26 d. 13 val. – D. Čepauskaitės „KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ“ (H.K. Anderseno kūrinių motyvais). Rež. – A. Žiurauskas

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

20 d. 18 val. Parodų rūmuose – D. Masłowskos pjesės „Mums viskas gerai“ sceniniai skaitymai

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

17 d. 18.30 – P. Abrahamo „Balius Savojoje

18 d. 17 val. – PREMJERA! Teatralizuotas koncertas „Spragtukas 3D“

20 d. 18.30 – P. Čaikovskio „Spragtukas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

16 d. 18 val. – E.-E. Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež. – P. Gaidys (Klaipėdos dramos teatras)

18 d. 18 val. – T. Williamso „IGUANOS NAKTIS“.Rež. – G. Padegimas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

16 d. 18 val. – P. Shaferio „MEILĖS ELIKSYRAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

17 d. 18 val. – N. Gogolio „VEDYBOS“ . Rež. – R. Augustinas A.

18 d. 12 val. – A. Žukovskajos, M. Astrachan „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

18 d. 17 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

Alytus

Alytaus dramos teatras

17 d. 18 val. – D. Pletniovo „Tik kūdikiai gimsta dori“. Rež. – R. Žirgulis (VšĮ „Kitoks teatras“)

20 d. 18 val. – S. ParulskioVilnius-Dakaras“. Rež. – K. Smoriginas („Domino teatras“)

21 d. 18 val. – R. Cooney, J. Chapmano „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys (J. Miltinio dramos teatras)

Marijampolė

Marijampolės dramos teatras

17 d. 18 val. – grupės „Atika“ akustinis koncertas

19 d. 18 val. – R. Cooney, J. Chapmano „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys (J. Miltinio dramos teatras)

22 d. 13, 15 val. – „LAI LAI LAI“ (Vilniaus „cezario grupės“ viešnagė)


„7 meno dienos“ Nr.45 (967), 2011-12-16

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti