Kino repertuaras

7 MD

VILNIUS

Forum Cinemas Vingis

16–18 d. – Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas (JAV) – 12, 14.15, 15, 18.30, 19.40, 20.50, 21.40; 19–22 d. – 12, 15, 18.30, 20.50, 21.40          

19–22 d. – Eglutės 2 (Rusija) – 12, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45                       

16–18 d. – Alvinas ir burundukai 3 (JAV) – 11.15, 13.15, 15.30, 17.50, 20.20; 19–22 d. – 11.15, 13.15, 15.30, 17.45, 20.20 (lietuvių k.); 16–18 d. – 12, 17.30; 19–22 d. – 16.30 (originalo k.)

16–22 d. – Batuotas katinas Pūkis (3D, JAV) – 16 val.            

21 d. – Užkerėtoji sala. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos – 20 val.

22 d. – Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas (D. Britanija, JAV) – 19 val.

16–18 d. – Naujieji metai Niujorke (JAV) – 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30; 19–22 d. – 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30

16, 19–22 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (D. Britanija, JAV) – 13.30, 15.40, 17.45; 17, 18 d. – 11.20, 13.30, 15.40, 17.45

16–22 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (3D, D. Britanija, JAV) – 11, 14.45                       

16–18 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 12.20, 17.10, 20 val.; 19–22 d. – 12.20, 17.15, 20 val.

16, 19–22 d. – Linksmosios pėdutės 2 (Australija) – 13.10, 15.20; 17, 18 d. – 11, 13.10, 15.20

16 d. – Linksmosios pėdutės 2 (3D, Australija) – 13.30; 17–22 d. – 13.30, 18.30       

16–22 d. – Romo dienoraštis (JAV) – 17.30, 20.15                

Dangoraižio apiplėšimas (JAV) – 19.45, 22 val.                       

16–19, 21, 22 d. – Ratai 2 (JAV) – 16 val.                  

16–19, 21 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 18.45                     

16–22 d. – Melancholija (Danija, Prancūzija, Švedija, Vokietija) – 15.45, 18.30, 21.15

Važiuok (JAV) – 16.20, 21.30                                    

Žmogus, pakeitęs viską (JAV) – 18.45                        

16–19 d. – Kung fu panda (JAV) – 11 val.                              

16–19 d. – Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 13.30                                  

16–19 d. – Bjaurusis aš (JAV) – 11.15                                    

16–19 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 13.45                          

20–22 d. – Šrekas. Ilgai ir laimingai (JAV) – 11 val.                             

20–22 d. – Ledynmetis 3 (JAV) – 13.30                                             

20–22 d. – Op (JAV) – 11.15                                     

20–22 d. – Megamaindas (JAV) – 13.45         

Forum Cinemas Akropolis

16–18 d. – Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas (JAV) – 10.45, 13.30, 16.15, 18.15, 19, 21.15, 21.50; 19–22 d. – 10.45, 13.30, 16.30, 18.15, 19.10, 21.15, 21.50

19–22 d. – Alvinas ir burundukai 3 (JAV) – 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20 val.

19–22 d. – Eglutės 2 (Rusija) – 11.45, 14.15, 17, 19.20, 21.40                       

16 d. – Batuotas katinas Pūkis (3D, JAV) – 13, 19 val.; 17–22 d. – 13 val.

22 d. – Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas (D. Britanija, JAV) – 18.30

16 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba 3D (D. Britanija, JAV) – 10.30, 12.45; 17–22 d. – 10.30, 12.45, 18 val.

16–18 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (D. Britanija, JAV) – 12, 14, 16.30; 19–22 d. – 12, 14, 16.15

16, 19–22 d. – Linksmosios pėdutės 2 (Australija) – 13.45, 16 val.; 17, 18 d. – 11.30, 13.45, 16 val.

Linksmosios pėdutės (3D, Australija) – 10.15, 15.15                           

16–18 d. – Romo dienoraštis (JAV) – 18.45, 21.30; 19–21 d. – 18.45, 21 val.; 22 d. – 21 val.

16–18 d. – Naujieji metai Niujorke (JAV) – 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45; 19–22 d. – 18.45, 21.30                                          

17–22 d. – Nemirtingieji (3D, JAV) – 20.30                

16–22 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 15.45    

Super Džonio prisikėlimas (Izraelis, Prancūzija, Japonija, D. Britanija) – 14.30  

16–18 d. – Brėkštanti aušra. 1 dalis (JAV) – 17.15, 20.15; 19–22 d. – 17.15  

16–18 d. – Dangoraižio apiplėšimas (JAV) – 18.30, 21 val.; 19–22 d. –20.15

16–19 d. – Žaislų istorija 3 (JAV) – 10 val.

16–19 d. – Princesė ir varlius (JAV) – 12.30                           

20–22 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 10 val.                             

20–22 d. – Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 12.30

Skalvija

16 d. – Apie dievus ir žmones (Prancūzija) – 17 val.; 17 d. – 18.20; 18 d. – 20.50; 19 d. – 19.10; 20 d. – 21 val.; 21 d. – 19 val.; 22 d. – 21 val.

16 d. – Anapus (Švedija) – 19.20; 18 d. – 17 val.; 19 d. – 21.20; 21 d. – 21.20; 22 d. – 17 val.

17 d. – Stebuklų laukas (rež. M. Survila) – 17 val., 20 d. – 17 val.

Ciklas „Metų geriausieji“

16 d. – Kažkur tarp ten ir čia (JAV) – 21.10; 21 d. – 17 val.

17 d. – Geresniame pasaulyje (Danija, Švedija) – 20.40; 22 d. – 18.50

18 d. – Potiche. Žmonos maištas (Prancūzija) – 18.50

19 d. – Karaliaus kalba (Australija, D. Britanija) – 17 val.

20 d. – Biutiful (Ispanija, Meksika) – 18.20

19 d. – Seansas senjorams. Tėve mūsų, kuris esi medyje (Prancūzija, Australija, Vokietija, Italija) – 15 val.

Ciklas „Karlsono kinas“

17 d. – Yp! (Nyderlandai) – 13 val.

17 d. – Sutrikęs Maksas (Danija) – 15 val.; 18 d. – 15 val.

18 d. – Krokodilai (Vokietija) – 13 val.

Ozo kino salė

16, 19 d. – Barzakh (rež. M. Kvedaravičius) – 14 val.; 20, 21 d. – 16 val. 

16, 19 d. – Zero 2 (rež. E. Vėlyvis) – 18 val.

16 d. – Akvariumas (D. Britanija) – 16 val.

17 d. – Eurazijos aborigenas (rež. Š. Bartas) – 18 val.

20 d. – Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas yra už kampo (Bulgarija, Slovėnija, Vengrija, Vokietija) – 14 val.; 22 d. – 16 val.

21 d. – Tėve mūsų, kuris esi medyje (Australija, Vokietija, Italija) – 14 val.; 22 d. – 18 val.

20, 21 d. – Aš aptarnavau Anglijos karalių (Čekija) – 18 val.

KAUNAS

Forum Cinemas

16, 17 d. – Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas (JAV) – 10.45, 13.30, 16.15, 19, 20, 21.45, 22.45; 18–22 d. – 10.45, 13.30, 16.15, 19, 20, 21.45

19–22 d. – Eglutės 2 (Rusija) – 11.45, 14.15, 16.30, 18.45, 21.15      

Alvinas ir burundukai 3 (JAV) – 10, 12.30, 14.45, 17, 19.15   

16 d. –– Batuotas katinas Pūkis (3D, JAV) – 19 val.; 17, 19–22 d. – 13 val.

21 d. – Užkerėtoji sala. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos – 20 al.      

20 d. – Šokėja tamsoje (D. Britanija, Danija, JAV) – 18.15

22 d. – Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas (D. Britanija, JAV) – 18 val.

16–22 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (D. Britanija, JAV) – 11.30, 13.45, 16 val.

16, 17, 19–22 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (3D, D. Britanija, JAV) – 10.15, 17.45; 18 d. – 17.45                                                       

16–18 d. – Naujieji metai Niujorke (JAV) – 12.45, 15.45, 18.30, 21.30; 19–22 d. – 15.45, 18.30, 21.30

16, 17 d. – Romo dienoraštis (JAV) – 18, 20.30, 23 val.; 18–21 d. – 18, 20.30; 22 d. – 20.30

16–18 d. – Linksmosios pėdutės 2 (Australija) – 11.45, 14.15, 16.30; 19–22 d. – 13.15

16, 17 d. – Važiuok (JAV) – 18.45, 21, 23.15; 18 d. – 18.45, 21 val.; 19–22 d. – 21 val.       

16–22 d. – Dangoraižio apiplėšimas (JAV) – 22 val.    

Brėkštanti aušra. 1 dalis (JAV) – 15.30

16 d. – Melancholija (Danija, Prancūzija, Švedija, Vokietija) – 21 val.; 17, 18 d. – 18.15, 21 val.

16–22 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 15.15                

16–18 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 11 val.              

16–19 d. – Kung fu panda (JAV) – 10.30                               

16–19 d. – Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 13 val.                                 

20–22 d. – Alvinas ir burundukai 2 (JAV) – 10.30                               

20–22 d. – Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 13 val.

Cinamonas

16–22 d. – Alvinas ir burundukai 3 (JAV) – 10.30, 12.25, 14.20, 16.15, 19.45

16 d. – Batuotas katinas Pūkis (3D, JAV) – 21 val.; 17–22 d. – 18.55

19–22 d. – Eglutės 2 (Rusija) – 18.10, 20.10, 22.10

Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas (JAV) – 13, 15.45, 18.30        21.15

16 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (3D, D. Britanija, JAV) – 12, 14.30, 18.50; 17–22 d. – 12, 14.30

16, 17, 19–22 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (D. Britanija, JAV) – 11.15, 13.20, 15.25, 17.35; 18 d. – 13.20, 15.25, 17.35

16 d. – Naujieji metai Niujorke (JAV) – 13.25; 17 d. – 18 val.

16 d. – Dangoraižio apiplėšimas (JAV) – 21.30; 17–22 d. – 20.30

16–22 d. – Linksmosios pėdutės 2 (3D, Australija) – 16.45

16, 18–22 d. – Linksmosios pėdutės 2 (Australija) – 10.45, 15.50; 17 d. – 15.50

16, 18–22 d. – Brėkštanti aušra. 1 dalis (JAV) – 11, 20.45; 17 d. – 20.45

17–22 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 21 val.

KLAIPĖDA

Forum Cinemas

16–22 d. – Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas (JAV) – 15.15, 18, 20.30, 21.45

19–22 d. – Eglutės 2 (Rusija) – 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15                  

16–22 d. – Alvinas ir burundukai 3 (JAV) – 10.15, 12.45, 15, 17.15, 19.30    

16 d. – Batuotas katinas Pūkis (3D, JAV) – 13, 19 val.; 17–22 d. – 13 val.

16–22 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (D. Britanija, JAV) – 11.30, 13.30, 15.30

Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (3D, D. Britanija, JAV) – 18.15                       

16, 19–22 d. – Linksmosios pėdutės 2 (Australija) – 12.15, 14.30; 17, 18 d. – 12.15, 14.30, 20 val.

16–22 d. – Linksmosios pėdutės (3D, Australija) – 10.30                                

16–18 d. – Naujieji metai Niujorke (JAV) – 11.15, 13.45, 16.15, 19.15, 22 val.; 19–22 d. – 19.15, 22 val.                

16–22 d. – Romo dienoraštis (JAV) – 17.45, 20.15                

Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 15.45          

17–22 d. – Brėkštanti aušra. 1 dalis (JAV) – 16.45                              

16–22 d. – Dangoraižio apiplėšimas (JAV) – 20.45                 

16–19 d. – Kung fu panda (JAV) – 10.30       

16–19 d. – Aukštyn! (JAV) – 13 val.   

20–22 d. – Alvinas ir burundukai 2 (JAV) – 10.30

20–22 d. – Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 13 val.       

ŠIAULIAI

Forum Cinemas

16 d. – Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas (JAV) – 12.30, 15.15, 18.15, 21.30; 17–22 d. – 12.30, 15.15, 18.15, 20.30, 21.30

19–22 d. – Eglutės 2 (Rusija) – 13.45, 16, 18.30, 21 val.                    

16–22 d. – Alvinas ir burundukai 3 (JAV) – 10.30, 12.45, 15, 17.15, 19.30

16–18 d. – Kovotojai (JAV) – 21.45                          

16–22 d. – Batuotas katinas Pūkis (3D, JAV) – 13, 19 val.; 17–22 d. – 13 val.                       

16 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (3D, D. Britanija, JAV) – 10.15, 15.30; 17-22 d. – 10.15, 15.30, 18 val.                                            

16 d. – Naujieji metai Niujorke (JAV) – 13.30, 16, 18.45, 21.15; 17, 18 d. – 11, 13.30, 16, 18.45, 21.15; 19–22 d. – 18.45, 21.15               

16–22 d. – Linksmosios pėdutės 2 (JAV) – 16.15       

16–18 d. – Romo dienoraštis (JAV) – 18.30, 21 val.; 19–22 d. – 21.45

17, 18 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 10.45                           

16–19 d. – Kung fu panda (JAV) – 11 val.

16–19 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 13.30                              

20–22 d. – Bjaurusis aš (JAV) – 11 val.                                              

20–22 d. – Žaislų istorija 3 (JAV) – 13.30                                                                   

Atlantis Cinemas

3D salė

16 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (D. Britanija, JAV) – 10, 11.50, 13.40, 15.30; 17 d. – 10, 11.50, 13.40

16–22 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 17.20

Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas (JAV) – 19.10, 21.30

17–22 d. – Batuotas katinas Pūkis (3D, JAV) – 15.30

I salė

16–22 d. – Alvinas ir Burundukai 3 (JAV) – 10, 11.45, 13.30, 15.20, 17.10

Naujieji metai Niujorke (JAV) – 19, 21.10

MARIJAMPOLĖ

Spindulys

Didžioji salė

16–22 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (3D, D. Britanija, JAV) – 13 val.; 16 d. – 13, 15 val.

17–22 d. – Batuotas katinas Pūkis (3D, JAV) – 15 val.

16–21 d. – Naujieji Metai Niujorke (JAV) – 17.30

16–22 d. – Neįmanoma misija: šmėklos protokolas (JAV) – 20 val.

Mažoji salė

16–22 d. – Įkalinti laike (JAV)17.15

16–22 d. – Super Džonio prisikėlimas (D. Britanija, Izraelis, Japonija, Prancūzija) – 19.15; 17, 18 d. – 15.15, 19.15


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.