Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gruodžio 9–18


7 MD

Share |
„Nusiaubta šalis“ Nacionaliniame dramos teatre D. Matvejevo nuotr.

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

9, 13, 17 d. 18.30, 11 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

10 d. 18.30 – FLeháro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. – JGeniušas

14 d. 18.30 – G. Verdi „OTELAS“. Dir. – M. Staškus

15 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“ (pagal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir kt. muziką). Dir. – A. Šulčys

16 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

18 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

13 d. 18.30 – T. Dorsto, U. Ehler „NUSIAUBTA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas

14 d. 18.30 – J. Dautarto PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas

15 d. 18.30 – F. Dostojevskio STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

16 d. 17 val. – W. Shakespeare'o HAMLETAS. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

17 d. 17 val. – F. Dostojevskio IDIOTAS. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

Mažoji salė

9 d. 19 val.F. Dostojevskio NUOLANKIOJI. Rež. – VMasalskis

10 d. 16 val. A. Škėmos SAULĖTOS DIENOS. Rež. – RKudzmanaitė

11 d. 16 val.R. Granausko DUBURYS. Rež. – SRačkys

17, 18, 22, 23 d. 12 val. – Premjera! Just. Marcinkevičiaus GRYBŲ KARAS. Rež. – V. Masalskis

Fojė

2, 4, 9, 10 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

Studija

9 d. 12 val., 11 d. 16 val. – Premjera! MURKŠLINAS IR TURKŠLINAS (pagal U. Starko apysaką). Rež. – E. Jaras

Vilniaus mažasis teatras

9, 16 d. 18.30 – PREMJERA! M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas, scenogr., kost. dail. – M. Jacovskis, komp. – F. Latėnas. Vaidina E. Gabrėnaitė, L. Pobedonoscevas, M. Vaitiekūnas, G. Latvėnaitė, A. Šataitė, M. Capas, R. Bagdzevičius, D. Gumauskas ir kt.

10 d. 12 val. – J. Wieslander „MAMOS MŪ IR JOS DRAUGŲ NUOTYKIAI“. Rež. – N. Indeikina (teatras „Baltijskij Dom“, Sankt Peterburgas)

10 d. 18.30 – „ILJOS ILJIČIAUS GYVENIMAS“ (I.A. Gončiarovo romano „Oblomovas“ ir M. Ugarovo pjesės „Iljos Iljičiaus mirtis“ motyvais). Rež. – I.Koniajevas

13 d. 18.30 – „ŠEDEVRAS“. Idėjos autorius – V. Rumšas jaun., teksto aut. – M. Vaitiekūnas, Rež. – S. Aškelavičius

17 d. 18.30 – P. Hackso „AMFITRIONAS“. Rež. – A. Areima

18 d. 18 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

Valstybinis jaunimo teatras

9 d. 18 val. – PREMJERA! T. Williamso „KATĖ ANT ĮKAITUSIO SKARDINIO STOGO“. Rež. – A. Jankevičius

10 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

10 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

11 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

11 d. 18 val. – H. Melville'io „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. – ir insc. aut. – R. Kazlas

13 d. 18val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

14 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius (Salė 99)

15 d. 18val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

16 d. 18val. – L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. – I. Jonynas

17 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

17 d. 18 val. – P.E. Landi „STRIP MAN SHOW – VISKAS APIE VYRUS“. Rež. – P.E. Landi

18 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

18d. 18 val. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

OKT/Vilniaus miesto teatras

13, 14, 15 d. 19, 21 val. OKT studijoje – M. Gorkio „Dugne“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

9 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

10 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

11 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

11 d. 12 val. – J. Ščiuckio „MOROZKO“. Rež. – J. Ščiuckis

16, 17, 21–23, 28, 29 d. 10, 11.30, 13 val. – „RUSIŠKA EGLUTĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

14 d. 18 val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO!“. Rež. – J. Ščiuckis

16 d. 18 val. – festivalio „Kalėdiniai vakarai“ programa: folkloro ansamblis „ROSSICHY“(Kaliningradas)

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

Mažoji salė

11 d. 14 val. – N. Indriūnaitės BALTOS PASAKOS (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

9 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „DEPARTURE“. Choreogr. – S. Pepeliajevas („Kinetinis teatras“, Maskva)

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „EŽIUKAS RŪKE“. Rež. – T. Stirna (teatras „Trupė liūdi“)

10, 11, 17 d. 12 val. Kišeninėje salėje Premjera! „VĖJŲ MOTĖ“. Spektaklio kūrėjai S. Degutytė, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius, L. Skukauskaitė, T. Juozapaitis („Stalo teatras“)

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „JUDANTYS TAIKINIAI“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)

12 d. 12 val. Infotekoje – Pasakų pirmadieniai mažyliams. Žvejų pasakos. Pasakas seka S. Degutytė („Stalo teatras“)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! PAŽADĖTAS GYVENIMAS“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje Premjera! LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

14, 15 d. 19 val. Stiklinėje IIPremjera! J. Paškevičiaus RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

16 d. 12 val. Juodojoje salėje – PASAULIO SUTVĖRIMAS“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

17, 18 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KURŠO BĖGLYS“ (pagal A. Liobytės pjesę). Rež. – A. Čepaitytė

(„Naujasis teatras“)

17 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „GEISMAS“. Kūrybinė grupė G. Malinauskaitė, A. Teresiūtė, M. Vaidotas, D. Stončius (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

18 d. 12 val. Juodojoje salėje – PASAULIO SUTVĖRIMAS“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

Teatras „Utopia“

14, 15 d. 19 val. – „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje –  F.Garsia Lorcos PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas

Kaunas

Kauno dramos teatras

9, 10 d. 15 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh'aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

10 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

10 d. 18 val. Rūtos salėje – kalėdinės floristikos šou „Ten, kur miega rugiai“. Floristai P. Hessas (Šveicarija) ir M. Gvildys, dainuojamosios poezijos atlikėjas V. Karpavičius

11, 18 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

11 d. 14, 18 val., 13 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Aksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

13 d. 19 val. Mažojoje salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

14 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

15 d. 18 val. Rūtos salėje – Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. – V. Lencevičius

15 d. 20 val. Mažojoje scenoje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

16 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

17 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

17 d. 17 val. Penktojoje salėje – D.Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

17 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. on Mayenburgo „BJAURUSIS Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

18 d. 18 val. Rūtos salėje – V. Bartulio „PAMOKSLAS ŽUVIMS“. Rež. – V. Bartulis

Kauno muzikinis teatras

9 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti Dir. – J. Geniušas

10 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

11 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

11 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

14 d. 17 val. – G. Gladkovo „Brėmeno muzikantai. Dir. – J. Vilnonis

15 d. 18 val. – PREMJERA! G. Donizetti „Liučija di Lamermur“. Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas, pastatymo meno vad. – D. Ibelhauptaitė, rež. – G. Šeduikis, scenogr. ir šviesų dail. – M.A. Dumitrescu, kost. ir grimo dail. – J. Statkevičius, chorm. – R. Tilvikas, R. Vaitkevičiūtė

16 d. 18 val. – L. AdomaičioDulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

17 d. 18 val. – F. Leháro „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

18 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

18 d. 15 val. kalėdinis koncertasBaltoji salė. Dalyvauja ansamblis „Fa Duo“: F. Drūlytė (fleita) ir V. Smailytė (arfa); J.R. Laukaitis (fagotas), V. Rezničenko (diskantas), M. Zimkus (tenoras)

18 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

11 d. 18 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

18 d. 12 val. – „ŠUNYTĖ ROJA“. Pjesės aut. ir rež. – A. Kavaliauskaitė

18 d. 19 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

10 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. – R. Bartninkaitė

11, 17, 18, 26 d. 12 val. – premjera! E. Drungytės „KALĖDŲ SAULĖ“. Rež. – A. Žiurauskas, dail. – A. Jankauskienė, komp. – R. Martinkėnas

17, 18, 26 d. 13 val. – D. Čepauskaitės „KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ“ (H.K. Anderseno kūrinių motyvais). Rež. – A. Žiurauskas

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

15 d. 13 val. Žvejų rūmuose – PREMJERA! S. Maršako „KATĖS NAMAI“

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

2 d. 18.30 – „Meilės uostas“. Dalyvauja grupė „The West coast“ ir dainininkė E. Bodrovaitė

3 d. 18.30 – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – D. Pavilionis

8 d. 18.30 – J. Steino, J. Bocko, Sh. Harnicko „Smuikininkas ant stogo“. Dir. – M.L. Nizynski

10 d. 18.30 – „Kruvinos vestuvės(pagal F. Garsia Lorcos pjesę, A. Piazzollos muziką)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

11 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką „Dvylika mėnesių“). Rež. – N. Mirončikaitė

11 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

16 d. 18 val. – E.-E. Scmitto „PALEISTUVIS“. Rež. – P. Gaidys (Klaipėdos dramos teatras)

18 d. 18 val. – T. Williamso „IGUANOS NAKTIS“.Rež. – G. Padegimas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

9 d. 18 val., 11 d. 17 val. – PREMJERA! N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. – R. Augustinas A.

Vilniaus Mažojo teatro spektakliai

10 d. 11 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

10 d. 18 val. – „KITAS KAMPAS“

15 d. 18 val. – „KAS ŠITĄ VĖJĄ PAVADINO LIKIMU“. Idėjos aut. ir rež. – G. Storpirštis

16 d. 18 val. – P. Shaferio „MEILĖS ELIKSYRAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

17 d. 18 val. – N. Gogolio „VEDYBOS“ . Rež. – R. Augustinas A.

18 d. 12 val. – A. Žukovskajos, M. Astrachan „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

18 d. 17 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

Alytus

Alytaus dramos teatras

10 d. 18 val. – „2 vyrai, 1 tiesa“ (pagal J. Griškovecą). Rež. – A. Gricius („Domino teatras“)

14 d. 18 val. – V. Veršulio „Lifte“. Rež. – M. Sadauskas

17 d. 18 val. – D. Pletniovo „Tik kūdikiai gimsta dori“. Rež. – R. Žirgulis (VšĮ „Kitoks teatras“)

Marijampolė

Marijampolės dramos teatras

14 d. 18 val. – D. Pletniovo „Tik kūdikiai gimsta dori“. Rež. – R. Žirgulis (VšĮ „Kitoks teatras“)

17 d. 18 val. – grupės „Atika“ akustinis koncertas


„7 meno dienos“ Nr.44 (966), 2011-12-09

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti