Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Kino repertuaras


Gruodžio 9–15 d.


7 MD

Share |
„Apie dievus ir žmones“

VILNIUS

Forum Cinemas Vingis

9–15 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (3D, D. Britanija, JAV) – 11.10, 13.30, 16.15, 19, 21.40

9, 10, 12, 13, 15 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (D. Britanija, JAV) – 12, 14.30, 17 val.; 11 d. – 14.30, 17 val.; 14 d. – 12, 14.30

9–13, 15 d. – Naujieji metai Niujorke (JAV) – 11.20, 13.50, 16.30, 19.15, 22 val.; 14 d. – 11.20, 13.50, 16.30, 22 val.

9–15 d. – Važiuok (JAV) – 16.15, 18.45, 21.15                                             

10 d. – Ch. Gounod „Faustas“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos – 20 val.                             

15 d. – Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas (JAV) – 19 val.                                  

9–15 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 11, 13.20, 15.50, 18.15, 20.45   

9, 12–15 d. – Romo dienoraštis (JAV) – 15.30, 18.30, 21.20; 10, 11 d. – 12.30, 15.30, 18.30, 21.20

9– 11, 13, 15 d. – Dangoraižio apiplėšimas (JAV) – 14, 16.45, 19.20, 22 val.; 12, 14 d. – 14, 16.45, 22 val.

9, 12–15 d. – Melancholija (Danija, Prancūzija, Švedija, Vokietija) – 15, 18, 21 val.; 10, 11 d. – 12, 15, 18, 21 val.    

9, 12–14 d. – Linksmosios pėdutės (3D, Australija) – 12.20, 15, 17.45; 11 d. – 15, 17.45; 10, 15 d. – 12.20, 15 val.

9–15 d. – Linksmosios pėdutės 2 (Australija) – 11.40, 14 val.              

Brėkštanti aušra. 1 dalis (JAV) – 19, 21.45      

9, 11–14 d. – Nemirtingieji (3D, JAV) – 20.15, 21.30; 10 d. – 21.30  

10, 11 d. – Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis (JAV, Naujoji Zelandija, Belgija) – 11.20    

9–15 d. – Žmogus, pakeitęs viską (JAV) – 15.45, 18.45, 21.30                      

Super Džonio prisikėlimas (Izraelis, Prancūzija, Japonija, D. Britanija) – 14.15, 19 val. 

Įkalinti laike (JAV) – 16.30, 21.15                                           

10, 11 d. – Smurfai (JAV, Belgija) – 11.30                                          

9–15 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 14 val.                                        

10, 11 d. – Ratai 2 (JAV) – 11.45

Forum Cinemas Akropolis

9–15 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (3D, D. Britanija, JAV) – 10.15, 12.45, 15.30, 18, 20.45    

Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (D. Britanija, JAV) – 12, 14, 16 val.                            

Naujieji metai Niujorke (JAV) – 11.15, 13.45, 16.15, 19, 21.40                     

15 d. – Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas (JAV) – 19 val.

9–15 d. – Linksmosios pėdutės 2 (Australija) – 11, 13.30, 16.30, 18.45                                  

Linksmosios pėdutės (3D, Australija) – 10.30, 13.15, 15.45                            

Brėkštanti aušra. 1 dalis (JAV) – 12.15, 15, 17.30, 20.15

Romo dienoraštis (JAV) – 14.15, 16.45, 19.15, 21.50            

Super Džonio prisikėlimas (Izraelis, Prancūzija, Japonija, D. Britanija) – 12.30, 17.45   

Kovotojai (JAV) – 14.45, 20 val.                                                        

Dangoraižio apiplėšimas (JAV) – 18.15, 20.30                        

Įkalinti laike (JAV) – 21.15                                                      

Mikė Pūkuotukas (JAV) – 10.45                                             

9–14 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 18.30                              

9–14 d. – Nemirtingieji (3D, JAV) – 21.30                                          

10, 11 d. – Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis (JAV, Naujoji Zelandija, Belgija) – 11.30

Skalvija

9 d. – Apie dievus ir žmones (Prancūzija) – 18.50; 10 d. – 21.10; 11 d. – 17 val.; 12 d. – 21 val.; 13 d. – 17 val.; 14 d. – 20.50; 15 d. – 18.20

9 d. – Stebuklų laukas (rež. M. Survila) – 17.30; 11 d. – 19.20;13 d. – 19.20 (po seanso vyks paskaita); 16 d. – 17 val.

9 d. – Bebras (JAV) – 21.10; 10 d. – 16.40; 11 d. – 20.40; 13 d. – 21.10; 14 d. – 19.10

Ciklas „Metų geriausieji“

10 d. – Biutiful (Ispanija, Meksika) – 18.30

12 d. – Potiche. Žmonos maištas (Prancūzija) – 19 val.

15 d. – Karaliaus kalba (Australija, D. Britanija) – 20.40

12 d. – Seansas senjorams. Valandos (JAV) – 14.30

Ciklas „Karlsono kinas“

10 d. – Raudona kaip dangus (Italija) – 13 val.; 11 d. – 15 val.

10 d. – Yp! (Nyderlandai) – 15 val.

11 d. – Krokodilai (Vokietija) – 13 val.

12 d. – Mažylė (Austrija, Italija) – 17 val.

14 d. – Ateitis dabartyje (rež. S. Bielskytė). Diskusija „Apgink Sokratą nuo sofistų reformos!“ – 17 val.

Pasaka

9 d. – Oda, kurioje gyvenu (Ispanija) – 17, 21.30; 10, 14 d. – 20.30; 13 d. – 20 val.

9 d. – Prie jūros (Meksika) – 17.15; 10 d. – 15 val.; 11 d. – 16.30

9 d. – Raudonoji valstija (JAV) – 18, 20 val.; 10 d. – 17.30; 11 d. – 19 val.; 12 d. – 19.15; 13 d. – 16, 18.15, 21.15; 14 d. – 21 val.

9 d. – Nebalta drobė (rež. J. Naraškevičiūtė) – 19 val. 

9 d. – Vidurnaktis Paryžiuje (JAV, Ispanija) – 19.30; 13 d. – 19 val.

9 d. – Gabalėlis dangaus (JAV) – 20.15; 12 d. – 20.30; 14 d. – 17, 20 val.; 15 d. – 19.30

9 d. – Vidurnaktis Paryžiuje (JAV, Ispanija) – 19.30; 12 d. – 21 val.; 14 d. – 19 val.

9 d. – Pragaro marimbos (Gvatemala, Meksika, Prancūzija) – 21.45; 10 d. – 16.30, 22 val.; 11 d. – 19.30, 21.15; 12 d. – 19 val.; 15 d. – 21.30

10 d. – Savaitgalis su Pasaka. Žaislų meistras – 15 val.

10 d. – Egonas ir Doncis (Vengrija) – 16 val.; 11 d. – 15 val.

10 d. – Virtuvė sielai (Vokietija) – 18 val.

10 d. – Anapus (Švedija) – 18.30; 13 d. – 21 val.

10 d. – Viskas, ką myliu (Lenkija) – 19.30

10 d. – Aš taip pat (Ispanija) – 20 val.

10 d. – Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas slypi už kampo (Bulgarija, Slovėnija, Vengrija, Vokietija) – 21.30

11 d. – Stebuklų laukas (rež. M. Survila) – 17, 20 val.

11 d. – Kūdikiai (Prancūzija) – 17.15

11 d. – Protingas sprendimas (Švedija) – 18 val.

11 d. – Barzakh (rež. M. Kvedaravičius) – 18.15

11 d. – Aštuonios su puse moters (D. Britanija, Vokietija) – 21 val.

12 d. – kino viktorina „Kovos klubas“ – 18 val.

12 d. – Sėdžiu. Medituoju Vipasaną (Indija) – 18val. 

12 d. – V.V. Landsbergio dokumentinių filmų diptikas – 20 val.; 13 d. – 15 val.; 14 d. – 18 val.

15 d. – Bezdžioniautojos (Švedija) – 19, 20.45            

Ozo kino salė

9, 10, 14, 13, 14 d. – Barzakh (rež. M. Kvedaravičius) – 16 val. 

9, 10, 13, 14 d. – Zero 2 (rež. E. Vėlyvis) – 18 val.

12 d. – Akvariumas (D. Britanija) – 14 val.

9, 12 d. 16; 14 d. – Prie jūros (Meksika) – 14 val.

10 d. 16; 15 d. – Viskas, ką myliu (Lenkija) – 18 val.

12, 18, 13, 14, 15 d. – Pragaro marimbos (Gvatemala, Meksika, Prancūzija) – 16 val.

KAUNAS

Forum Cinemas

9–15 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (3D, D. Britanija, JAV) – 10.15, 12.45, 15.30, 18.15, 21 val.

Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (D. Britanija, JAV) – 11, 13.15, 15.15                        

9, 10 d. – Naujieji metai Niujorke (JAV) – 11.15, 14, 16.30, 19, 21.30, 23.59; 11–15 d. – 11.15, 14, 16.30, 19, 21.30

9, 10 d. – Važiuok (JAV) – 18, 20.30, 22.45; 11–15 d. – 18, 20.30               

10 d. – Ch. Gounod „Faustas“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos – 20 val.

15 d. – Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas (JAV) – 19 val.          

13 d. – Idiotai (Danija, Švedija, Prancūzija, Nyderlandai, Italija) – 17.30

9–15 d. – Romo dienoraštis (JAV) – 14.30, 17, 19.30, 22 val.            

9, 10 d. – Dangoraižio apiplėšimas (JAV) – 15, 20.15, 22.30; 11–15 d. – 15, 20.15

9, 11, 12, 14 d. – Brėkštanti aušra. 1 dalis (JAV) – 12.30, 17.30, 21.15; 10, 15 d. – 12.30, 17.30; 13 d. – 12.30, 21.15                                   

9–15 d. – Linksmosios pėdutės 2 (3D, Australija) – 10.30, 13, 15.45              

Linksmosios pėdutės 2 (Australija) – 11.30, 13.45                                           

Melancholija (Danija, Prancūzija, Švedija, Vokietija) – 16, 21.45                                 

9, 11–14 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 18.30                        

9–15 d. – Žmogus, pakeitęs viską (JAV) – 18.45                                            

9, 10 d. – Nemirtingieji (3D, JAV) – 23.45                  

10, 11 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 10.45                                       

9–15 d. – Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis (JAV, Naujoji Zelandija, Belgija) – 12 val.                 

Cinamonas

9–15 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (3D, D. Britanija, JAV) – 10.40, 12.50, 17.15

Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (D. Britanija, JAV) – 11.45, 14,           16.15, 18.25, 20.45

9–14 d. – Naujieji metai Niujorke (JAV) – 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val.; 15 d. – 11, 13.30, 16, 18.30  

15 d. – Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas (JAV) – 21 val.

9–15 d. – Dangoraižio apiplėšimas (JAV) – 14.30, 20, 22.15

Linksmosios pėdutės 2 (3D, Australija) – 15 val.

9, 10, 12–15 d. – Linksmosios pėdutės 2 (Australija) – 11, 13.15, 15.30, 17.45; 11 d. – 13.15, 15.30, 17.45

9–15 d. – Brėkštanti aušra. 1 dalis (JAV) – 12,             19, 21.30

Nemirtingieji (3D, JAV) – 21.45

Super Džonio prisikėlimas (Izraelis, Prancūzija, Japonija, D. Britanija) – 16.45

Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 19.30

KLAIPĖDA

Forum Cinemas

9–15 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (3D, D. Britanija, JAV) – 10.15, 12.45, 15.30, 18.15          

Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (D. Britanija, JAV) – 11.30, 13.45, 16 val.                  

Naujieji metai Niujorke (JAV) – 13.15, 16.15, 19, 21.30                    

15 d. – Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas (JAV) – 19 val.                                  

Romo dienoraštis (JAV) – 14, 16.30, 19.15, 21.45                             

9–14 d. – Linksmosios pėdutės 2 (3D, Australija) – 10.30, 13, 15.45, 18.45; 15 d. – 10.30, 13, 15.45

9–15 d. – Linksmosios pėdutės 2 (Australija) – 11.45                                      

Dangoraižio apiplėšimas (JAV) – 12.30, 18.30                        

Brėkštanti aušra. 1 dalis (JAV) – 18, 20.30      

10, 11 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 11 val.                          

9–14 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 21.15                              

9–15 d. – Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis (JAV, Naujoji Zelandija, Belgija) – 10.45      

Nemirtingieji (3D, JAV) – 21 val.         

ŠIAULIAI

Forum Cinemas

9–15 d. – Naujieji metai Niujorke (JAV) – 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30     

Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (D. Britanija, JAV) – 10.15, 12.45, 15.30, 18.15                    

9–14 d. – Kovotojai (JAV) – 15.15, 21 val.; 15 d. – 15.15     

15 d. – Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas (JAV) – 19 val.                                  

9–15 d. – Romo dienoraštis (JAV) – 12.30, 15, 18, 20.30                  

9, 12–15 d. – Linksmosios pėdutės 2 (Australija) – 14, 16.30; 10,11 d. – 11.30, 14, 16.30     

9 d. – Dangoraižio apiplėšimas (JAV) – 19 val.; 10–15 d. – 19, 21.15 

9, 12–14 d. – Brėkštanti aušra. 1 dalis (JAV) – 12.15, 18.30; 10, 11 d. – 12.15, 18.30           

10, 11 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 10.45                                       

9–15 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 20.45

Atlantis Cinemas

3D salė

9–15 d. – Linksmosios pėdutės 2 (Australija) – 10 val.

Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (D. Britanija, JAV) – 11.50, 13.40, 15.30, 17.20

Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 17.20

Brėkštanti aušra. 1 dalis (JAV) – 19.10, 21.10

I salė

9–15 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 10 val.

Super Džonio prisikėlimas (D. Britanija, Izraelis, Japonija, Prancūzija) – 11.10

Naujieji metai Niujorke (JAV) – 13, 15.05, 17.15, 19.25, 21.55

PANEVĖŽYS

Garsas

9, 12–15 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (D. Britanija, JAV) – 12.15, 14.30; 10, 11 d. – 10.15, 12.15, 14.30                                                     

9–15 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (3D, D. Britanija, JAV) – 13.15,18.15         

Naujieji metai Niujorke (JAV) – 16.40, 19.20, 22val.  

15 d. – Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas (JAV) – 19 val.                      

9, 15 d. – Brėkštanti aušra. 1 dalis (JAV) – 13.30; 10–14 d. – 13.30, 18.45    

9–14 d. – Romo dienoraštis (JAV) – 16.15, 21.30; 15 d. – 16.15       

9, 12–15 d. – Linksmosios pėdutės (3D, Australija) – 15.45; 10, 11 d. – 10.30, 15.45

9–15 d. – Tadas Blinda. Pradžia (JAV) – 20.30                       

10, 11 d. – Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis (JAV, Naujoji Zelandija, Belgija) – 10.45    

MARIJAMPOLĖ

Spindulys

Didžioji salė

9, 12–15 d. – Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba (3D, D. Britanija, JAV) – 15 val.; 10, 11 d. – 13, 15 val.

9–15 d. – Naujieji Metai Niujorke (JAV) – 17.30,20 val.

Mažoji salė

9–15 d. – Gyvenimo medis (JAV)17.15

9, 12–15 d. – Įkalinti laike (JAV)19.45; 10, 11 d. – 15.15; 19.45


„7 meno dienos“ Nr.44 (966), 2011-12-09

Versija spausdinimui

Komentarai

uYkfzQQXSlEU, 2015-09-21 08:13

That's the best answer by far! Thanks for cortuibnting.

iERlfHKJ, 2012-07-16 21:13

Son of a gun, this is so helfpul!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti