Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gruodžio 2–11


7 MD

Share |
„Markizė de Sad“ Kauno dramos teatre. Nuotr. iš KVDT archyvo

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

2 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – A. Šulčys

3 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

4, 11 d. 12 val., 6, 9 d. 18.30 – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – A. Šulčys

7 d. 18.30 – GDonizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – MPitrėnas

9 d. 18.30, 11 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

10 d. 18.30 – FLeháro LINKSMOJI NAŠLĖ. Dir. – JGeniušas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

2, 3 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus

Mažoji salė

2 d. 19 val. P. Süskindo KONTRABOSAS. Rež. – VMasalskis

4 d. 16 val. E. Ashley GAIDUKAS. Rež. – JSmoriginas

6 d. 19 val. – „NUTOLĘ TOLIAI (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – CGraužinis (teatras „cezario grupė“)

7, 8 d. 19 val.M. Myllyaho CHAOSAS. Rež. – YRoss

9 d. 19 val.F. Dostojevskio NUOLANKIOJI. Rež. – VMasalskis

10 d. 16 val. A. Škėmos SAULĖTOS DIENOS. Rež. – RKudzmanaitė

11 d. 16 val.R. Granausko DUBURYS. Rež. – SRačkys

Fojė

2, 4, 9, 10 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

2 d. 18.30 – E. Albee'io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

3 d. 18.30 – J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas (J. Miltinio dramos teatras)

9, 16 d. 18.30 – PREMJERA! M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas, scenogr., kost. dail. – M. Jacovskis, komp. – F. Latėnas. Vaidina E. Gabrėnaitė, L. Pobedonoscevas, M. Vaitiekūnas, G. Latvėnaitė, A. Šataitė, M. Capas, R. Bagdzevičius, D. Gumauskas ir kt.

10 d. 12 val. – J. Wieslander „MAMOS MŪ IR JOS DRAUGŲ NUOTYKIAI“. Rež. – N. Indeikina (teatras „Baltijskij Dom“, Sankt Peterburgas)

10 d. 18.30 – „ILJOS ILJIČIAUS GYVENIMAS“ (I.A. Gončiarovo romano „Oblomovas“ ir M. Ugarovo pjesės „Iljos Iljičiaus mirtis“ motyvais). Rež. – I. Koniajevas 

Valstybinis jaunimo teatras

2, 3 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

3 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

4 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

4 d. 18 val. – „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

6 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI“ (Pjesė Nr. 27). Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

7 d. 18 val. – M. Norman „LABANAKT, MAMA“. Rež. – A. Latėnas, G. Storpirštis (Salė 99)

8 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare'o). Rež. – C. Graužinis

9 d. 18 val. – PREMJERA! T. Williamso „KATĖ ANT ĮKAITUSIO SKARDINIO STOGO“. Rež. – A. Jankevičius

10 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

10 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

11 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

11 d. 18 val. – H. Melville'io „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas

OKT/Vilniaus miesto teatras

2 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – W. Shakespeare'o „Miranda“. Rež. – O. Koršunovas

4 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – M. von Mayenburgo „Ugnies veidas“. Rež. – O. Koršunovas

8 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – M. Ravenhillo „Shopping and Fucking“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

2 d. 18 val. – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys

3, 10 d. 12, 15 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

3 d. 18 val. – R. Cooney „Nr. 13“. Rež. – E. Murašovas

4 d. 18 val. – L. Andrejevo „TAS, KURIS GAUNA ANTAUSIUS“. Rež. – J. Vaitkus

7 d. 18 val. – R. Oginskaitės knygos „Jausmų repeticijos. Metai su aktoriumi Vladu Bagdonu“ pristatymas

8 d. 18 val. – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickis (Ukraina)

9 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

10 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

11 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

11 d. 12 val. – J. Ščiuckio „MOROZKO“. Rež. – J. Ščiuckis

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

3 d. 12 val. – „JUODOJI VIŠTA“ (pagal A. Pogorelskio apysaką). Rež. – R. Driežis

4 d. 12 val. J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“ (V. Bonzelso knygos motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

Mažoji salė

3 d. 14 val. „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scenarijaus aut. ir rež. R. Driežis

11 d. 14 val. N. Indriūnaitės BALTOS PASAKOS (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

3 d. 12 val. Juodojoje salėje – „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis

3 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, J.V. Tūras, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

3 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA) “. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

4 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. von Mayenburgo „UGNIES VEIDAS“. Rež. – O. Koršunovas

(Oskaro Koršunovo teatras)

4 d. 19 val. Kišeninėje salėjePremjera! „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

7, 8 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SENĖ“. Choreogr. – S. Pepeliajevas Kinetinis teatras, Maskva)

9 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „DEPARTURE“. Choreogr. – S. Pepeliajevas (Kinetinis teatras, Maskva)

Kaunas

Kauno dramos teatras

2 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

3 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dello ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS! “ Rež. – R. Vitkaitis 

4 d. 15 val. Ilgojoje salėjeI. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

4 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

6, 7 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

6 d. 19 val. Mažojoje scenoje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

8 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „PAUKŠČIAI“. Rež. – G. Ivanauskas (Gyčio Ivanauskio teatras)

9, 10 d. 15 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J.Anouilh'aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

10 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

10 d. 18 val. Rūtos salėje – kalėdinės floristikos šou „Ten, kur miega rugiai“. Floristai P. Hessas (Šveicarija) ir M. Gvildys, dainuojamosios poezijos atlikėjas V. Karpavičius

11 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

11 d. 14, 18 val., 13 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Aksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

Kauno muzikinis teatras

2 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice'o „Aida“. Rež. – V. Pauliukaitis

3 d. 18 val. – L. Fallo „Madam Pompadur“. Rež. ir choreogr. – A. Cholina

4 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

4 d. 18 val. – I. Kálmáno „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius

7 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“ Dir. – J. Geniušas

9 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti Dir. – J. Geniušas

10 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

11 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

11 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

4 d. 18 val. – G. Burke „GAGARINO GATVĖ“. Rež. – V. Balsys

8 d. 19 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

11 d. 18 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

2 d. 18 val. – V.V. Landsbergio „ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU, ARBA – VISIŠKAS RUDNOSIUKAS“. Rež. – V.V. Landsbergis

3 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. – A. Žiurauskas

4 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

10 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. – R. Bartninkaitė

11 d. 12 val. – premjera! E. Drungytės „KALĖDŲ SAULĖ“. Rež. – A. Žiurauskas, dail. – A. Jankauskienė, komp. – R. Martinkėnas

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

2 d. 18 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose – E.E. Schmitto „JAUSMŲ TEKTONIKA“

3 d. 18 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose – J. Kesselringo „ARŠENIKAS IR SENI NĖRINIAI“

8 d. 18 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose – P. Gladilino „IŠ MIGLOS IŠNIRO ANGELAS“

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

2 d. 18.30 – „Meilės uostas“. Dalyvauja grupė „The West coast“ ir dainininkė E. Bodrovaitė

3 d. 18.30 – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – D. Pavilionis

8 d. 18.30 – J. Steino, J. Bocko, Sh. Harnicko „Smuikininkas ant stogo“. Dir. – M.L. Nizynski

10 d. 18.30 – „Kruvinos vestuvės(pagal F. Garsia Lorcos pjesę, A. Piazzollos muziką)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

3, 4 d. 18 val. – premjera! T. Williamso „IGUANOS NAKTIS“. Rež. – G. Padegimas

8 d. 18 val. – R. Toma „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS“. Rež. – N. Mirončikaitė

10 d. 18 val. – J. Švarco „ŠEŠĖLIS“. Rež. – N. Ogaj-Ramer

11 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką „Dvylika mėnesių“). Rež. – N. Mirončikaitė

11 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

2 d. 18 val. – J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

4 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

4 d. 17 val. – E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas

9 d. 18 val., 11 d. 17 val. – PREMJERA! N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. – R. Augustinas A.

Vilniaus Mažojo teatro spektakliai

10 d. 11 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

10 d. 18 val. – „KITAS KAMPAS“

Alytus

Alytaus dramos teatras

8 d. 18 val. – PREMJERA! Moliere'o „Tartiufas“. Rež. – D. Kimantaitė

10 d. 18 val. – „2 vyrai, 1 tiesa“ (pagal J. Griškovecą). Rež. – A. Gricius („Domino teatras“)


„7 meno dienos“ Nr.43 (965), 2011-12-02

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti