Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Lapkričio 25–gruodžio 4


7 MD

Share |
Nuotrauka: „Miranda“ Oskaro Koršunovo teatre. Nuotrauka iš teatro archyvo

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

25 d. 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Pitrėnas

26 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

27 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

30, XII. 1 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“. Dir. – M. Staškus

2 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – A. Šulčys

3 d. 18:30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

4 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

25 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA. Rež. – E. Lacascade’as (Prancūzija)

26 d. 18.30 – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA). Rež. – Y. Ross

27 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ. Rež. – E. Jaras

27 d. 18.30 – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. – V. Masalskis

30 d. 18.30 – T. Dorsto, U. Ehler NUSIAUBTA ŠALIS. Rež. – G. Varnas

XII. 2, 3 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus

Mažoji salė

27 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS. Rež. – J. Vaitkus

29 d. 19 val. – E. Ashley „GAIDUKAS. Rež. – J. Smoriginas

30 d. 17 val. – „NUTOLĘ TOLIAI (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

2 d. 19 val. – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

3 d. 12 val., 4 d. 16 val. – „MURKŠLINAS IR TURKŠLINAS“ (pagal U. Stark apysaką). Rež. – E. Jaras

4 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Choreogr. – J. Smoriginas

Fojė

XII. 1, 4 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

25, 26 d. 18.30 – M. Ivaškevičius „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

27 d. 12 val. – PREMJERA! „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

XII. 2 d. 18.30 – E. Albee'io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

3 d. 18.30 – J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas (J. Miltinio dramos teatras)

Valstybinis jaunimo teatras

25 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

26 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

26 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’o komediją). Rež. – C. Graužinis

27 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

27 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius (Salė 99)

28 d. 18 val. – dokumentinis. f. „Valstybinio jaunimo teatro metraštis 1975–85 m.“ (rež. – R. Karvelis)

29 d. 17 val. – I. Astromskaitės poezijos knygos „Dulkėm ir žiedlapiais “ pristatymas

29 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

30 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

XII. 1 d. 18 val. – PREMJERA! T. Williamso „KATĖ ANT ĮKAITUSIO SKARDINIO STOGO“. Rež. – A. Jankevičius, scenogr. ir kost. dail. – L. Luišaitytė. Vaidina S. Ivanovas, D. Brenciūtė,

V. Kaniušonis, V. Petkevičius, R. Marazaitė, N. Varnelytė, A. Kazanavičius, S. Sipaitis, I. Ciplijauskas

2, 3 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

3 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

4 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

4 d. 18 val. – „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

OKT/Vilniaus miesto teatras

28, 29 d. 19 val. OKT studijojeS. Mrożeko „EMIGRANTAI“. Rež. – I. Reklaitis

30 d. 19 val. Teatro arenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – O. Koršunovas

XII. 1, 2 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – W. Shakespeare'o „Miranda“. Rež. – O. Koršunovas

4 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – M. von Mayenburgo „Ugnies veidas“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

25 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

26 d. 18 val. – PREMJERA! Z. Hoppo „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

26, 27 d. – respublikinis teatrų festivalis „Grožis išgelbės pasaulį“, skirtas F. Dostojevskio 190-osioms gimimo metinėms

29 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

30 d. 18 val. – PREMJERA! V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO!“ Rež. – J. Ščiuckis

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

25 d. 18.30 – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

26 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

26 d. 18.30 – Premjera! D. Čepauskaitės, V. Mazūro „JŪRATĖ IR KASTAUTAS“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

27 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

26 d. 14 val. – A. Gustaičio „SILVESTRAS DŪDELĖ“. Rež., dail. ir scen. aut. – R. Driežis

27 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

25 d. 12 val. Juodojoje salėje – „PASAULIO SUTVĖRIMAS“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

25 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PAUKŠČIAI“. Choreogr. – G. Ivanauskas (Gyčio Ivanausko teatras)

26 d. 19 val. Kišeninėje salėjePremjera! „GEISMAS“. Kūrybinė grupė G. Malinauskaitė, A. Teresiūtė, M. Vaidotas, M. Stončius

27 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ANTIGONĖ (NE MITAS)“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – „MOTERS KELIAS“. Rež. – A. Pabarčiūtė (producing studio „Paradox“)

29 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „FEEL LINK“. Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gudaitė (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

30 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

Teatras „Utopia“

25 d. 19 val. Vilniuje, LNDT, 27 d. 18 val. Kaune, KVDT, – „TITRAI/SUBTITLES“. Rež. – D.L. Piraitis

Kaunas

Kauno dramos teatras

25, 30 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh’aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

26, 27 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

26 d. 17 val. Mažojoje scenoje – „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

26 d. 18 val. Rūtos salėje – V. Bartulio „PAMOKSLAS ŽUVIMS“. Rež. – V. Bartulis

27 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

27 d. 18 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! „TITRAI“. Aut. ir rež. – D.L. Piraitis (teatras „Utopia“ ir „Darius Lukas Theatre company“)

29 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

XII. 1 d. 18 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas.

1 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Morgan „MAŽUTIS DINAMITAS“. Rež. – G. Varnas

2 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

3 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dello ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS! “ Rež. – R. Vitkaitis 

4 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

4 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

Kauno muzikinis teatras

25, 27 d. 18 val. – PREMJERA! G. Verdi „ATILA“. Muzikinis vadovas ir dir. – E. Pehkas (Estija), Dir. – V. Visockis, rež. – Ü. Saaremäe (Estija), dail. – M. Nurms (Estija), choreogr. – O. Titovas (Estija), šviesos dail. M. Vaigur (Estija), chorm. – R. Tilvikas, R. Vaitkevičiūtė

26 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

27 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

29 d. 18 val. – dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koncertas

30 d. 18 val. – L. Adomaičio Dulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

XII. 1 d. 14 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

Kauno mažasis teatras

27 d. 14 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

27 d. 18 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

30 d. 19 val. – M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. – E. Prakuliauskaitė-Milinienė

Kauno kamerinis teatras

25 d. 18 val. – M. Walczako „PIRMASIS KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

26 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

27 d. 18 val. – L.S. Cunningham „MERGVAKARIS“. Rež. – A. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

25 d. 18 val. – Premjera! „MEDINĖS ŽVAIGŽDĖS“. Aut. ir rež. – A. Žiurauskas

26 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

26 d. 18 val. – festivalis „Palėpės muzika“. D. Razauskas ir Ž. Vingelis

27 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rrež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

26 d. 18 val. Žvejų rūmuosePremjera! A. Strindbergo „Šmėklų sonata“. Rež. – G. Varnas

30 d. 18 val. Tauragės kultūros centre N. SimonoSaugokite Florą!“. Rež. – A. Lebeliūnas

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

25 d. 18.30 – PREMJERA! Teatralizuotas koncertas „Operetė – mano meilė“. Dir. – V. Konstantinovas. Dalyvauja D. Norvilas, R. Voitechovskaja

26 d. 18.30 – P. Abrahamo „Balius Savojoje“. Dir. – S. Domarkas, M.L. Nizynskis      

27 d. 15 val. – B. Pavlovskio „Snieguolė ir septyni nykštukai“. Dir. – A.J. Lukoševičius, M.L. Nizynski

XII. 1 d. 18.30 – G. Verdi „Traviata“. Dir. – D. Pavilionis

2 d. 18.30 – „Meilės uostas“. Dalyvauja grupė „The West coast“ ir dainininkė E. Bodrovaitė

3 d. 15 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – D. Pavilionis

Klaipėdos lėlių teatras

26 d. 12 val. – „Kiškio pasakos“. Rež. – J. Januškevičiūtė

27 d. 12 val. – „APAPA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

25 d. 18 val. – B. Sabatho „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

26 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas

27 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

27 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

25 d. 18 val. – E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas

26 d. 17 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. – G. Gabrėnas

26 d. 17.30 – J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

27 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“. Rež. ir pjesės aut. – V. Kupšys

27 d. 18 val. – E. de Filippo „MANO ŠEIMA“. Rež. – R. Rimeikis

XII. 2 d. 18 val. – J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

4 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

4 d. 17 val. – E. Kauzaitė „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas

Alytus

Alytaus dramos teatras

25 d. 18 val. – V. Masalskio ir T. Bernhardto „Pasaulio gerintojas“. Rež. – V. Masalskis


„7 meno dienos“ Nr.42 (964), 2011-11-25

Versija spausdinimui

Komentarai

RgZTUGrCgosHQHVMebI, 2012-08-13 15:51

Gee wililekrs, that's such a great post!

UiZHhvOETFo, 2012-01-09 02:00

I hate my life but at least this makes it baeralbe.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti