Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/straipsnis.inc.php on line 87
7 meno dienos > Nr. 42 (964), 2011 lapkričio 25 d. > Repertuarai > Koncertai ir vakarai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Lapkričio 25–gruodžio 4


7 MD

Share |
Nuotrauka: Muza Rubackytė, Juozas Domarkas, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Martyno Aleksos nuotr.

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

25 d. 18 val. Elektrėnų meno mokykloje – edukacinis ciklas „Muzikos enciklopedija gyvai“. Programa „Italijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Renesanso dvarų kultūra“. Senosios muzikos ir šokio ansamblis „Banchetto musicale“ (vad. – J. Mikiškaitė-Vičienė ir V. Jašinskienė). Koncertą veda J. Mikiškaitė-Vičienė

25 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – II Vilniaus fortepijono muzikos festivalis. Rečitalis „Trys gyvenimo tarpsniai“. L. Geniušas (Lietuva, Rusija). Programoje: F. Chopino kūriniai

26 d. 17 val. Kretingos kultūros centre – edukacinis ciklas „Muzikos enciklopedija gyvai“. Programa „Popietė su Mozartu“. Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistė J. Gedmintaitė (sopranas). Programoje instrumentiniai ir vokaliniai W.A. Mozarto kūriniai

26 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – II Vilniaus fortepijono muzikos festivalis. Festivalio pabaigos koncertas „Legendinė dvikova“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. – R. Šervenikas. Solistai F. Nicolosi (fortepijonas, Italija), M. Rubackytė (fortepijonas; Lietuva, Prancūzija, Šveicarija). Programoje S. Thalbergo, F. Thalbergo, H. Berliozo, L. van Beethoveno, L. van Beethoveno-F. Liszto ir kt. kūriniai

27 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – J. Leitaitė (mecosopranas), S. Malcevas (fortepijonas, Rusija). Programoje N. Rimskio-Korsakovo, P. Čaikovskio, S. Rachmaninovo, M. Legrano kūriniai

27 d. 16 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – edukacinis ciklas „Muzikos enciklopedija gyvai“. Lietuvos kamerinis orkestras. Dir. – M. Pitrėnas. Solistė I. Zelenkauskaitė (sopranas). Programoje H. Villos-Loboso, I. Albénizo, E. Griego, G. Verdi, V. Bellini kūriniai

27 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. „Mažoji nakties muzika“. Valstybinis Vilniaus kvartetas, J. Gedmintaitė (sopranas), M. Gecevičius ir V. Vidzbelis (valtornos)

29 d. 11 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje – Visai šeimai. Teatralizuota muzikinė išdaiga „Karalius pamiršo raidyną“. Scen. aut. V. Palčinskaitė, rež. – D. Storyk, scenogr. – A. Tornau. Vaidina ir eiles skaito aktoriai K. Ovčinikaitė ir J. Damaševičius. Groja Čiurlionio kvartetas ir L. Baublytė (fleita). Šoka Vilniaus baleto mokyklos šokėjai.

30 d. 18 val. Šiaulių „Saulės“ koncertų salėje – edukacinis ciklas „Muzikos enciklopedija gyvai“. Programa „Baltijos šalių kompozitorių kūryba ir netikėtos sąsajos su lietuvių etnine kultūra“. Čiurlionio kvartetas, L. Mukaitė-Sungailienė (vokalas), A. Novikas (klavišiniai), A. Noviko džiazo mokyklos jaunimo vokalinė grupė „Jazz Island“. Programoje A. Pärto, P. Vasko, J. Gruodžio, T. Makačino kūriniai bei lietuvių liaudies dainų aranžuotės styginių kvartetui ir vokalui

XII. 2 d. 17 val. Anykščių koplyčioje – M. Serapinaitė (smuikas), V. Kirvelytė (fortepijonas). Programoje J.S. Bacho, L. van Beethoveno, J. Brahmso kūriniai

2 d. 18 val. Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje – Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistė I. Prudnikovaitė (mecosopranas)

3 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos kamerinis orkestras. Dir. – M. Pitrėnas. Solistė M. Leger (sopranas, Prancūzija). Programoje E. Elgaro, B. Britteno, R.V. Williamso kūriniai

4 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – M. Serapinaitė (smuikas), V. Kirvelytė (fortepijonas). Programoje J.S. Bacho, L. van Beetrhoveno, J. Brahmso kūriniai

4 d. 16 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – koncertas „Susitikimas su džentelmenais“. V. Čepinskis (smuikas), S. Krinicinas (gitara). Programoje G.Ph. Telemanno, N. Paganini, P. de Sarasates, Á. Piazzollos kūriniai


Vilnius

Kongresų rūmai

26 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Dangaus muzika“. J. Gedmintaitė (sopranas),

V. Mikštaitė (mecosopranas), A. Janutas (tenoras), S. Skjervoldas (baritonas), choras „Vilnius“ (vad. – P. Gylys), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – P. Gylys. Programoje A. Martinaičio, W.A. Mozarto kūriniai

XII. 2, 4 d. 19 val., 3 d. 14 val. – P. Čaikovskio „Oneginas“. Dir. – G. Rinkevičius, rež. – D. Ibelhauptaitė

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Juozo Karoso salėje

26 d. 17 val. – P. Radzevičiaus alto klasės studentė U. Petrauskaitė. Dalyvauja magistrantas A. Gailis (altas). Koncertmeisterė D. Stulgytė (fortepijonas). Programoje J.S. Bacho, F.A. Hoffmeisterio, G. Enescu, M. Regerio, W. Walltono, A. Riekstinšo, F. Latėno kūriniai

Didžiojoje salėje

XII. 1 d. 18 val. – Kamerinio ansamblio katedros studentų koncertas. Dalyvauja XI Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkurso dalyviai

3 d. 10 val. – XI Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkursas, skirtas profesoriaus R. Kulikausko atminimui, 19 val. – Apdovanojimų įteikimas ir laureatų koncertas

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

28 d. 11.30 Panevėžio Šv. Juozapo senelių globos namuose, 28 d. 13.30 Respublikinėje Panevėžio ligoninėje f. Savickaitė (mecosopranas), A. Malikėnas (baritonas), A. Vizbaras (fortepijonas), V. Juodpusis (muzikologas)

29 d. 14 val. Vievio kultūros centre A. Liutkutė (sopranas), V. Butautaitė (sopranas), L. Giedraitytė (fortepijonas), V. Juodpusis (muzikologas)

30 d. 17 val. S. Vainiūno namuose – vakaras su LMTA dėstytojos A. Liutkutės kamerinio dainavimo klasės studentėmis. Koncertmeisterė B. Asevičiūtė. Dalyvauja „Menų svetainės“ lankytojai

XII. 2 d. 15 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje – tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimo šventė „Esame drauge“. Koncerte dalyvauja LASS narės
O. Matusevičiūtė (sopranas), V. Butautaitė(sopranas) ir jos pedagogė A. Liutkutė (sopranas), L. Gurova (sopranas) ir jos pedagogė V. Pimpienė(sopranas), S. Martinaitytė (sopranas), A. Eitmanavičiūtė (fortepijonas), Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studentai-tarptautinių konkursų laureatai: A. Apšega, M. Gacevičius, M. Dabkus, E. Grigaitytė, I. Goleckytė Ir S. Radišauskaitė, Lietuvos valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“, R. Suchocka (mecosopranas), V. Vyšniauskas (tenoras). Koncerto vedėja J. Pranaitytė
Šv. Jonų bažnyčia

26 d. 18 val. – ciklas „Septyni vargonų muzikos šimtmečiai“. „Anchor che col partire“: Italijos Renesanso vargonų muzika. Vargonininkas V. Pinkevičius

Šv. Kotrynos bažnyčia

26 d. 11 val. – XII respublikinis fortepijoninių ansamblių festivalis „Šokių pasaulyje“

29 d. 19 val. – L. Mikalauskas (bosas), Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. – D. Katkus

XII. 2 d. 19 val. – koncertas „Lašas vandenyne“. Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“. Dir. – M. Sirmais (Latvija). Programoje Baltijos šalių kompozitorių kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

27 d. 13 val. – moterų choras „Liepos“ (vad. ir dir. – A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė). Vargonuoja R. Marcinkutė Lesieur. Programoje J. Haydno, J. Rheinbergerio, V. iškinio kūriniai 

Vilniaus rotušė

25 d. 18.30 – „Džiazo ir klasikos šventė su Povilu Jaraminu“. Dalyvauja Šiaulių miesto simfoninis orkestras (vad. J Cechanovičius, J. Janulevičius). Solistai V. Noreika, G. Skėrytė, D. Puišys, L. Jaraminaitė, V. Rusaitytė, A. Žiūra, Z. Žukas, S. Sasnauskas. Vedėjas V. Gerulaitis


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

25 d. 13 val. Skuodo r., Lenkimų Simono Daukanto pagrindinėje mokykloje, 16.30 Skuodo r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje – renginiai iš ciklo „Prozos dienos“. Dalyvauja rašytoja B. Jonuškaitė, aktorė D. Michelevičiūtė 

25 d. 18 val. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje – literatūros ir muzikos valanda „Donelaičio skaitymai“, skirta K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. Dalyvauja aktorė G. Urbonaitė, solistas D. Sadauskas ir vargonininkas G. Kviklys

25 d. 13 val. Skuodo r., Lenkimų Simono Daukanto pagrindinėje mokykloje, 16.30 Skuodo r. savivaldybės  viešojoje bibliotekoje – renginiai iš ciklo „Prozos dienos“. Dalyvauja rašytoja B. Jonuškaitė, aktorė D. Michelevičiūtė

28 d. 17.30 – kūrybos vakaras „...Aną vasarą...“ S. Čiurlionienės-Kymantaitės 125-osioms gimimo ir M.K. Čiurlionio 100-sioms mirties metinėms atminti. Dalyvauja aktoriai J. Onaitytė, I. Mikutavičiūtė, E. Stancikas, pianistai S. ir R. Zubovai

29 d. 18.30 – vakaras iš ciklo „Jauni ir talentingi“. Renginyje bus pristatyta J. Tumasonytės pirmoji knyga „Dirbtinė muselė“. Dalyvauja knygos autorė J. Tumasonytė, rašytojai A. Jakučiūnas, B. Januševičius, A. Kaziliūnaitė, J. Keleras, eksperimentinė muzikinė grupė „Kamanių šilelis“

30 d. 17.30 – R. Šileikos autorinis vakaras. Fotografijų parodos „Kelionė“ atidarymas.

XII. 1 d. 17.30 – poeto M. Buroko autorinis vakaras iš ciklo „Jauni ir talentingi“. Dalyvauja M. Burokas, rašytojai B. Januševičius, A. Kaziliūnaitė, R. Kmita. Vakarą veda literatūrologas V. Gasiliūnas

Vilniaus mokytojų namai

25 d. 18 val. Svetainėje – „Rusų dainos vakaras“. Dalyvauja B. Isakovas, „Studija“, „Vybor“, V. Juronis („Kertukai”), Š. Mačiulis su „Vilkais“, „Trys grantai“, R. Valentas, A. Norkevičius ir kt.

26 d. 16 val. Didžiojoje salėje B. Petrulionio turistų klubo turistinio sezono uždarymo koncertas

28 d. 18 val. 215 auditorijoje – A. Žarskaus paskaita „Velionis ir velnias. Antroji mirtis“

30 d. 18 val. Svetainėje – vakaras tautosakos pateikėjo J. Averkos 100-osioms gimimo metinėms. Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis „Krivūlė“ (vad. – J. Armonaitė)

Nacionalinė dailės galerija

29 d. 17 val. – A. Fleischerio filmo „Pokalbiai su Jeanu-Lucu Godard’u“ peržiūra ir susitikimas su režisieriumi

Lietuvos nacionalinis muziejus

XII. 1 d. 17 val. – kalbininko S. Skrodenio paskaita „Dionizo Poškos Baubliai – nacionalinio atgimimo ženklas“

Kaunas

Maironio literatūros muziejus

25 d. 17 val.poeto D. Kajoko knygos „Kurčiam asiliukui“ sutiktuvės. Kartu su knygos autoriumi dalyvauja rašytoja A. Ruseckaitė, aktorė O. Dautartaitė

29 d. 17 val. – J. Grušo 110-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvauja rašytojai L. Inis, R. Keturakis, V. Martinkus, A. Mikuta, aktorės V. Grigaitytė ir K. Kazakevičiūtė, pianistas D. Kudirka, J. Grušo artimieji

Kauno Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
27 d. 12 val. – projektas „Dialogas – Žodis ir spalva“. Advento ciklas „Belaukiant Kalėdų...“. R. Preikšaitė (mecosopranas), B. Vingraitė (fortepionas). Dailininkės E.J. Jaudegytės akvarelės paroda

Palanga

Ramybės kultūros centras

25 d. 20 val. – „2 vyrai. 1 tiesa“. Rež. – A. Gricius („Domino“ teatras)

26 d. 16 val. – filmą „Kai apkabinsiu tave“ pristato režisierius K. Vildžiūnas


 

„7 meno dienos“ Nr.42 (964), 2011-11-25

Versija spausdinimui

Komentarai

HkcdrvxchNAk, 2011-12-01 05:33

IMHO you've got the right anwesr!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti