Spektakliai

7 MD

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

18 d. 18.30 — L.A. Minkaus „BAJADERĖ". Dir. — M. Staškus

19 d. 18.30 — J.F. Halévy „ŽYDĖ". Dir. — M. Staškus

20 d. 12 val. — K. Chačaturiano „ČIPOLINAS". Dir. — A. Šulčys

24 d. 18.30 — P. Eötvöso „MEILĖ IR KITI DEMONAI". Dir. — R. Sochaczewsky (Vokietija)

25 d. 18.30 — M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA". Dir. — M. Pitrėnas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

18 d. 18.30 — F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. — J. Vaitkus

19 d. 18.30 — J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA" (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. — J. Dautartas

20 d. 12 val. — A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS". Rež. — S. Mykolaitis

22 d. 18.30 — M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA". Rež. — O. Koršunovas

23 d. 18.30 — Moliêre'o „ŠYKŠTUOLIS". Rež. — I. Bučienė

24 d. 18.30 — Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS". Rež. — V. Masalskis

25 d. 18.30 — A. Čechovo „DĖDĖ VANIA". Rež. — E. Lacascade'as (Prancūzija)

Mažoji salė

20 d. 16 val. — A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS". Rež. — R. Kudzmanaitė

Vilniaus mažasis teatras

18 d. 18.30 — S. Becketto „BELAUKIANT GODO". Rež. — R. Tuminas

19 d. 18.30 — A. Strindbergo „FREKEN JULIJA". Rež. — A. Areima

20 d. 12 val. — „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS". Insc. aut. ir rež. — A. Sunklodaitė

20 d. 16 val. — Y. Rezos „ATSITIKTINIS ŽMOGUS". Rež. — J. Vaitkus

22 d. 18.30 — B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS? " Rež. — J. Vaitkus

23 d. 18.30 — T. Lettso „VESTONAI". Rež. — V. Malinauskas

24 d. 18.30 — F. Bordon „PASKUTINIAI MĖNESIAI". Rež. statytojas — R. Tuminas, rež. — A. Dapšys

25, 26 d. 18.30 — M. Ivaškevičius „MISTRAS". Rež. — R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

18 d. 18 val. — I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS". Rež. — A. Latėnas

19 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ". Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)

19 d. 18 val. — W. Shakespeare'o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP". Rež. — P.E. Budraitis

20 d. 12 val. — J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS". Rež. — D. Jokubauskaitė (Salė 99)

20 d. 18 val. — W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ". Rež. — J. Vaitkus

22 d. 18 val. — M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ". Rež. — P.E. Landi

23 d. 18 val. — A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM". Rež. — G. Makarevičius

24 d. 18 val. — H. Melville'io „RAŠTININKAS BARTLBIS". Rež. ir insc. aut. — R. Kazlas

25 d. 18 val. — D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO". Rež. — V. Griško

OKT/Vilniaus miesto teatras

22, 24 d. 19 val. Teatro arenoje — W. Shakespeare'o „MIRANDA". Rež. — O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

18, 19 d. 19 val. — X tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Mama Jazz 2011"

20 d. 12, 14 val. — PREMJERA! Z. Hoppo „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ". Rež. — O. Lapina

20 d. 18 val. — J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI!" (SQUAT). Rež. — M. Poliščiukas

23 d. 19 val. — „Trimitas" ir draugai

24—27 d. — respublikinis teatrų festivalis „Grožis išgelbės pasaulį", skirtas F. Dostojevskio 190-osioms gimimo metinėms

25 d. 18 val. — N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS". Rež. — O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

Teatras „Lėlė"

19 d. 12 val. — A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS" (pagal H. Loftingą). Rež. — R. Driežis

25 d. 18.30 — „GELEŽIS IR SIDABRAS" (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. — R. Kazlas

Mažoji salė

19 d. 14 val. — N. Indriūnaitės „COLIUKĖ". Rež. ir dail. — R. Driežis

20 d. 12 ir 14 val. — N. Indriūnaitės „GULBĖ — KARALIAUS PATI". Rež. — N. Indriūnaitė (Kauno lėlių teatras)

Keistuolių teatras

18, 19 d. 19 val. — PREMJERA! „GERBIAMI PIRKĖJAI!" (pagal M. Zoščenką). Rež. — V. Žitkus, vaidina J. Urnikytė, A. Vilutytė, J. Tertelis, Š. Banevičius

20 d. 12 val. — „GELTONŲ PLYTŲ KELIAS". Rež. — A. Giniotis

„Menų spaustuvė"

18 d. 19 val. Kišeninėje salėje — C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO". Rež. — C. Graužinis (teatras „cezario grupė", „Menų spaustuvė")

19 d. 15 val. Kišeninėje salėje — „KAMPAVORIS". Kūrėjos S. Mikalauskaitė, I. Pačėsaitė (teatras „Dansema")

19 d. 18 val. Juodojoje salėje — „APIE MUS". Choreogr. — A.M. Krysiak (Lenkija) (Kauno šokio teatras „Aura")

23 d. 19 val. Juodojoje salėje — „LIEPSNOS VIRŠ ŠALTOJO KALNO". Choreogr. — V. Jankauskas (Vyčio Jankausko šokio teatras)

24 d. 19 val. Juodojoje salėje — „TELEFONŲ KNYGA". Rež. — V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre")

25 d. 12 val. Juodojoje salėje — „PASAULIO SUTVĖRIMAS". Choreogr. — B. Banevičiūtė

25 d. 19 val. Juodojoje salėje — „PAUKŠČIAI". Choreogr. — G. Ivanauskas

Teatras „Utopia"

18 d. 19 val. „Menų spaustuvės" Juodojoje salėje — F. Garcia Lorcos „PUBLIKA". Rež. — G. Varnas

23 d. 19 val. „Menų spaustuvės" Kišeninėje salėje — N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI". Rež. — V. Sodeika

25 d. 19 val. Vilniuje, LNDT, 27 d. 18 val. Kaune, KVDT, — „TITRAI/SUBTITLES". Rež. — D.L. Piraitis

Šv. Kotrynos bažnyčia

23 d. 18 val. — J. Ivanauskaitės pjesė „Bomba, arba Ariel". Rež., scenogr. — R. Urbonavičiūtė

Kaunas

Kauno dramos teatras

18 d. 12, 18 val. Penktojoje salėje — „MODERATORIAI". Rež. — A. Kurienius

19 d. 15 val., 20 d. 18 val. Rūtos salėje — PREMJERA! Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD". Rež. — A. Areima

20 d. 12 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ" (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. — I. Paliulytė

20 d. 17 val. Mažojoje scenoje — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ". Rež. — D. Juronytė

22 d. 18 val. Penktojoje salėje — J. Dello ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS! " Rež. — R. Vitkaitis

22 d. 18 val. Mažojoje scenoje — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI". Rež. — A. Pociūnas

22 d. 19 val. Ilgojoje salėje — „PAUKŠČIAI". Rež. — G. Ivanauskas (Gyčio Ivanausko teatras)

23 d. 18 val. Penktojoje salėje — D. Danis „AKMENŲ PELENAI". Rež. — A. Jankevičius

23 d. 18 val. Mažojoje scenoje — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA". Rež. — D. Juronytė

24 d. 18 val. Penktojoje salėje — Keturakio „AMERIKA PIRTYJE". Rež. — V. Lencevičius

25, 30 d. 18 val. Ilgojoje salėje — A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE" (pagal J. Anouilh'aus „Antigonę"). Rež. — J. Jurašas

Kauno muzikinis teatras

18 d. 18 val. — K. Millöckerio „STUDENTAS ELGETA". Dir. — V. Visockis

20 d. 12 val. — Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR TAIKA". Dir. — V. Visockis

20 d. 15 val. — koncertas teatro solisto J. Malikonio 70-mečiui

20 d. 18 val. — G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS". Dir. — J. Janulevičius

24 d. 18 val. — E. Johno, T. Rice'o „AIDA". Dir. — J. Janulevičius

25, 27 d. 18 val. — PREMJERA! G. Verdi „ATILA". Muzikinis vadovas ir dir. — E. Pehkas (Estija), Dir. — V. Visockis, rež. — Ü. Saaremäe (Estija), dail. — M. Nurms (Estija), choreogr. — O. Titovas (Estija), šviesos dail. M. Vaigur (Estija), chorm. — R. Tilvikas, R. Vaitkevičiūtė

Kauno mažasis teatras

18 d. 18 val. — V. Levanovo „SUDIE, DERINTOJAU". Rež. — N. Gedminas (VšĮ „Laisvasis teatras")

19 d. 18 val. — V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE". Rež. — V. Balsys

20 d. 12 val. — A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA". Rež. — A. Baniūnas

20 d. 19 val. — „KATYTĖ „P" (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai"). Rež. — V. Balsys

22 d. 19 val. — A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS". Rež.- A. Dilytė

Kauno kamerinis teatras

18 d. 18 val. — D. Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ". Rež. — S. Rubinovas

19 d. 18 val. — E. Radzinskio „KOBA". Rež. — S. Rubinovas

20 d. 18 val. — A. Volodino „PENKI VAKARAI". Rež. — A. Pociūnas

24 d. 18 val. — D. Fo, F. Rame „VIENA NAMUOSE". Rež. — A. Rubinovas

25 d. 18 val. — M. Walczako „PIRMASIS KARTAS". Rež. — S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

19 d. 12 val. — „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS". Rež. — A. Lebeliūnas

20 d. 12 val. — „GRYBŲ KARAS". Rež. — A. Mikutis (Vilniaus teatras „Lėlė")

25 d. 18 val. — PREMJERA! „MEDINĖS ŽVAIGŽDĖS". Aut. ir rež. — A. Žiurauskas

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

19 d. 18 val. Žvejų rūmuose — N. Simono „SAUGOKITE FLORĄ!" Rež. — A. Lebeliūnas

26 d. 18 val. Žvejų rūmuose — PREMJERA! A. Strindbergo „ŠMĖKLŲ SONATA". Rež. — G. Varnas

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

20 d. 17 val. — PREMJERA! G. Puccini „SESUO ANDŽELIKA", „DŽANIS SKIKIS".

Dir. — D. Pavilionis

25 d. 18.30 — PREMJERA! Teatralizuotas koncertas „Operetė — mano meilė". Dir. — V. Konstantinovas

Klaipėdos lėlių teatras

19 d. 12 val. — „VIŠTYTĖ IR GAIDELIS". Rež. — G. Radvilavičiūtė

20 d. 12 val. — „SVEČIUOSE PAS KLAIPĖDIKIŲ ŠEIMYNĄ". Rež. — R. Bunikytė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai

18 d. 11 val. — „BATUOTAS KATINAS" (pagal Ch. Perrault pjesę). Rež. ir pjesės aut. — V. Kupšys

18 d. 18 val. — PREMJERA! E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA". Rež. — K. Smoriginas

19 d. 18 val. — R. Cooney ir J. Chapmano „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS". Rež. — V. Kupšys

20 d. 18 val. — „DAKTARAS IR MANGARYTA" (J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais). Pjesės aut. ir rež. — V.V. Landsbergis

25 d. 18 val. — B. Sabatho „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO". Rež. — K. Smoriginas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

18, 19 d. 18 val. — Šiaulių dramos teatro spektakliai

20 d. 17 val. — J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS". Rež. — A. Kėleris

25 d. 18 val. — E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA". Rež. — K. Smoriginas


 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.