Spektakliai

7 MD

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras
11 d. 18.30 — H. Lövenskjoldo „SILFIDĖ". Dir. — A. Šulčys
12 d. 18.30 — G. Verdi „OTELAS". Dir. — M. Staškus
13 d. 12 val. — I. Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA". Dir. — A. Šulčys
16 d. 18.30 — A. Šenderovo „DEZDEMONA". Dir. — R. Šervenikas
17 d. 18.30 — F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. — J. Geniušas
18 d. 18.30 — L.A. Minkaus „BAJADERĖ". Dir. — M. Staškus
Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
11, 12 d. 18.30 — PREMJERA! H. Ibseno „VISUOMENĖS PRIEŠAS". Rež. — J. Vaitkus
16 d. 18.30 — A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ". Rež. — Y. Ross
17 d. 18.30 — „MYLĖJAU, MYLIU, MYLIMAS BUVAU" (pagal W. Shakespeare'o „Sonetus"). Rež. — D. Kimantaitė (Alytaus miesto teatras)
18 d. 18.30 — F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. — J. Vaitkus
Mažoji salė
11 d. 19 val. — P. Süskindo „KONTRABOSAS". Rež. — V. Masalskis
12 d. 16 val. — „NUTOLĘ TOLIAI" (pagal P. Širvio poeziją). Rež. — C. Graužinis (teatras „cezario grupė")
13 d. 16 val. — brolių Presniakovų „HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS)". Rež. — R. Kudzmanaitė
Fojė
13 d. 19 val. — J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI". Rež. — J. Vaitkus
Vilniaus mažasis teatras
11 d. 18.30 — T. Williamso „STIKLINIS ŽVĖRYNAS". Rež. — A. ŠABLAUSKAS (VĮ „Naujasis teatras")
12 d. 18.30 — „MĖŠLUNGIS" (pagal K. Sajos pjesę „Mėšlungis, arba Pasivažinėjimas dviračiais" Rež. ir scenogr. — R. Urbonavičiūtė („Užupio teatras")
13 d. 16 val. — „MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS..." (pagal S. Jesenino kūrybą). Spektaklyje dalyvauja A. Latėnas ir roko grupė „Rojaus tūzai"
15 d. 18.30 — „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE"
16 d. 18.30 — „SELAVY!" Pjesės autorės V. Sagaitytė ir N. Narmontaitė
17 d. 18.30 — E. Albee'io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež. — R. Kudzmanaitė
Valstybinis jaunimo teatras
12 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS". Rež. — V.V. Landsbergis
12, 13 d. 18 val. — PREMJERA! T. Wiliamso „KATĖ ANT ĮKAITUSIO SKARDINIO STOGO". Rež. — A. Jankevičius, scenogr. ir kost. dail. — L. Luišaitytė. Vaidina S. Ivanovas, D. Brenciūtė, V. Petkevičius, R. Marazaitė, N. Varnelytė, A. Kazanavičius, S. Sipaitis, I. Ciplijauskas
15 d. 18 val. — P.E. Landi „STRIP MAN SHOW — VISKAS APIE VYRUS". Rež. — P.E. Landi
16 d. 18 val. — „LEDI MAKBET" (pagal W. Shakespeare`o pjesę). Rež. — A. Latėnas
17 d. 18 val. — „KETURIAIS VĖJAIS" (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. — T. Jašinskas (Salė 99)
Rusų dramos teatras
11 d. 18 val. — V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO!" Rež. — J. Ščiuckis
12 d. 12, 14 val. — PREMJERA! Z. Hoppo „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ". Rež. — O. Lapina
13 d. 12 val. — J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ". Rež. — A. Ščiuckis
13 d. 18 val. — M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ" (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės"). Rež. — A. Jankevičius
15 d. 19 val. — „JAUSMAI". Rež. ir choreogr. — J. Smoriginas („Vilniaus baletas")
16—19 d. 19 val. — X tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Mama Jazz 2011"
Teatras „Lėlė"
Didžioji salė
12, 13 d. 12 val. — R. Kundroto „MERĖ POPINS". Rež. — A. Žukauskas
13 d. 19 val. — „NO CONCERT". Rež. — V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre")
Mažoji salė
12 d. 14 val. — „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS" (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. — R. Driežis
13 d. 14 val. — R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI". Rež. — A. Grybauskaitė
„Menų spaustuvė"
11 d. 19 val. Juodojoje salėje — PREMJERA! „FEEL LINK". Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gudaitė (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė")
11 d. 19 val. Kišeninėje salėje — C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO". Rež. — C. Graužinis (teatras „cezario grupė", „Menų spaustuvė")
12 d. 12 val. Juodojoje salėje — PREMJERA! „STEBUKLINGAS MEDIS". Kūrybinė grupė: M. Markevičius, A. Balionis, M. Sučyla, E. Lipskis („Menų spaustuvė", „Antigravitacija")
12 d. 12 val. Kišeninėje salėje — „AVINĖLIO KELIONĖ". Rež. — S. Degutytė („Stalo teatras")
13, 16 d. 12 val. Juodojoje salėje — PREMJERA! „LAI LAI LAI". Rež. — C. Graužinis (teatras „cezario grupė")
13 d. 12 val. Kišeninėje salėje — „SENELĖS PASAKA". Rež. — A. Giniotis (teatras „Atviras ratas")
13, 16 d. 19 val. Juodojoje salėje — C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA) ". Rež. — C. Graužinis (teatras „cezario grupė")
13 d. 19 val. Kišeninėje salėje — K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS". Rež. — A. Giniotis (teatras „Atviras ratas")
14 d. 12 val. Infotekoje — „PASAKŲ PIRMADIENIAI MAŽYLIAMS". Pasakas seka S. Degutytė („Stalo teatras", „Menų spaustuvė")
15 d. 13 val. Juodojoje salėje — „BEBAIMIS". Choreogr. — G. Subotinaitė (šokio teatras „Dansema")
17 d. 19 val. Kišeninėje salėje — „VISKAS APIE JĄ". Aktoriaus D. Skamarako ir sukarinto socialinės pakraipos kabareto „Atsakyk už save" koncertas
Teatras „Utopia"
17, 18 d. 19 val. „Menų spaustuvės" Juodojoje salėje — F. Garcia Lorcos „PUBLIKA". Rež. — G. Varnas (teatras „Utopia")
VGTU teatras-studija „Palėpė"
12 d. 18, 19.30 — „SAPFO". Rež. — O. Kesminas

Kaunas

Kauno dramos teatras
10, 11 d. 18 val., 12 d. 15 val. Rūtos salėje — S. Oksanen „APSIVALYMAS". Rež. — J. Jurašas
10, 11 d. 20 val., 12 d. 16, 19 val. teatro fojė — festivalis „VDU Jazz jungtys 2011"
11 d. 21 val., 12 d. 18, 20 val. Penktojoje salėje — Kauno meno bienalės „Tekstilė 2011" ir tarptautinio modernaus šokio festivalio „Aura" projektas „Šokam: judanti tekstilė" — PREMJERA! „4 MILIJONAI". Choreogr. — N. Barros (Portugalija)
13 d. 12 val. Mažojoje scenoje — A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS" (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai"). Rež. — A. Sunklodaitė
13 d. 18 val. Ilgojoje salėje — J.-L. Lagarce`o „TOLIMA ŠALIS". Rež. — G. Varnas
15 d. 18 val. Ilgojoje salėje — T. de Fombelle`io „ŠVYTURYS". Rež. — G. Varnas.
16 d. 18 val. Penktojoje salėje — A. Morgan „MAŽUTIS DINAMITAS". Rež. — G. Varnas
17, 20 d. 18 val., 19 d. 15 val. Rūtos salėje — PREMJERA! Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD". Rež. — A. Areima
Kauno muzikinis teatras
11 d. 18 val. — I. Kãlmãno „GRAFAITĖ MARICA". Dir. — J. Janulevičius
12 d. 15 val. — kamerinės muzikos koncertas „Ateikite pas Mikelandželą...". Dalyvauja M. Zimkus, pianistė P. Gudinaitė. Koncertą veda muzikologas V. Gerulaitis
12 d. 18 val. — U. Giordano „ANDRĖ ŠENJĖ". Dir. — J. Geniušas
13 d. 12 val. — T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „NYKŠTUKAS NOSIS". Dir. — V. Visockis
13 d. 18 val. — F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. — J. Geniušas
16 d. 18 val. — G. Donizetti „LIUČIJA DI LAMERMUR". Dir. — J. Geniušas
17 d. 18 val. — L. Fall „MADAM POMPADUR". Dir. — J. Janulevičius
Kauno mažasis teatras
11 d. 19 val., 13 d. 18 val. — B. Srbljanovič „BELGRADO TRILOGIJA". Rež. — D. Rabašauskas

13 d. 12 val. — A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS". Rež. — A. Baniūnas

Kauno kamerinis teatras
11-13 d. 18 val. — PREMJERA! D. Čepauskaitės „DIENA IR NAKTIS". Rež. — S. Rubinovas
16 d. 10, 12 val. — D. Čepauskaitės- H.Ch. Anderseno „LAKŠTINGALA". Rež. — A.Rubinovas
17 d. 18 val. — L. Andrejevo „JUDAS ISKARIJOTAS". Rež. — S. Rubinovas
Kauno valstybinis lėlių teatras
11 d. 19 val. — V.V. Landsbergio „ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU ARBA — VISIŠKAS RUDNOSIUKAS". Rež. — V.V. Landsbergis
12 d. 12 val. — „NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. — A. Stankevičius
12 d. 18 val. — PREMJERA! „MEDINĖS ŽVAIGŽDĖS". Aut. ir rež. — A. Žiurauskas
13 d. 12 val. — „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS". Rež. — O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras
16 d. 18 val. Žvejų rūmuose — PREMJERA! M. Ravenhilo „PRODUKTAS". Rež. — T. Jašinskas
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
11 d. 18.30 — P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE". Dir. — S. Domarkas, M.L. Nizynskis
12 d. 18.30 — H. Purcellio „DIDONĖ IR ENĖJAS". Dir. — V. Konstantinovas
13 d. 15 val. — A. Kučinsko „BULVINĖ PASAKA". Dir. — D. Zlotnikas
17 d. 18.30 — koncertas „Kopų melodijos". Dalyvauja M. Kalvelytė (fortepijonas), D. Molytė-Lukauskienė (poezija), J. Rušinskytė (dainuojamoji poezija)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras
11 d. 18 val. — R. Toma „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS". Rež. — N. Mirončikaitė
12 d. 18 val. — C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ". Rež. — R. Steponavičiūtė
13 d. 12 val. — „SAUSIO ŽIBUOKLĖS" (pagal S. Maršako pasaką). Rež. — N. Mirončikaitė
13 d. 18 val. — M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA". Rež. — G. Padegimas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras
11 d. 18 val. — J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU". Rež. — A. Vidžiūnas
12 d. 17 val. — L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA". Rež. — S. Varnas
13 d. 12 val. — S. Maršako „KATĖS NAMAI". Rež. — V. Mazūras
13 d. 17 val. — G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK". Rež. — R. Augustinas 


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.