Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Lapkričio 4–13


7 MD

Share |
Baletas „Kopelija” LNOB teatre

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

Kauno valstybinio muzikinio teatro spektakliai

4 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. – J. Geniušas

5 d. 18.30 – F. Leharo „GRAFAS LIUKSEMBURGAS“. Dir. – J. Geniušas

6 d. 12 val. – R. Rodgerso „MUZIKOS GARSAI“. Dir. – J. Vilnonis

9 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – R. Šervenikas

10 d. 18.30 – G. Verdi „RIGOLETAS“. Dir. – M. Staškus

11 d. 18.30 – H. Løvenskjoldo „SILFIDĖ“. Dir. – A. Šulčys

12 d. 18.30 – G. Verdi „OTELAS“. Dir. – M. Staškus

13 d. 12 val. – I. Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

4 d. 19 val. – festivalis „Auksinė kaukė Vilniuje“. M. Gorkio „VASA ŽELEZNOVA“ (Maskvos A.P. Čechovo dailės teatro spektaklis). Rež. – L. Erenburgas

11, 12 d. 18.30 – Premjera! H. Ibseno „VISUOMENĖS PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus

Mažoji salė

4 d. 19 val. – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

5 d. 16 val. – M.-F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

6 d. 16 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

8 d. 19 val. – M. Duras „MEILUŽIS“. Rež. – B. Mar

9 d. 19 val. – „UNĖ“ (aktorės U. Babickaitės dienoraščių motyvais). Rež. – B. Mar

11 d. 19 val. – P. Suskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

12 d. 16 val. – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

13 d. 16 val. – brolių Presniakovų HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS). Rež. – RKudzmanaitė

Fojė

9, 13 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

5, 6 d. 12 val. – PREMJERA! „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras, scenogr. – M. Jacovskis. Vaidina J. Bareikis, A. Bružas, R. Cicėnas, K. Glušajevas, B. Latėnas, L. Pobedonoscevas, V. Rumšas, A. Šataitė, M. Vaitiekūnas      

6 d. 16, 18.30 val. – „KITAS KAMPAS“

8 d. 18.30 – P. Hackso „AMFITRIONAS“. Rež. – A. Areima

9, 11 d. 18.30 – T. Williamso „STIKLINIS ŽVĖRYNAS“. Rež. – A. ŠABLAUSKAS (VĮ „Naujasis teatras“)

10 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež. – G. Padegimas

12 d. 18:30 – „MĖŠLUNGIS“ (pagal K. Sajos pjesę „Mėšlungis, arba Pasivažinėjimas dviračiais“ Rež. ir scenogr. – R. Urbonavičiūtė („Užupio teatras“)

13 d. 16 val. – „MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS...“ (pagal S. Jesenino kūrybą). Spektaklyje dalyvauja A. Latėnas ir roko grupė „Rojaus Tūzai“

Valstybinis jaunimo teatras

4 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

5 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

5 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

9 d. 18 val. – M. Norman „LABANAKT, MAMA“. Rež. – A. Latėnas, G. Storpirštis (Salė 99)

10 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius (Salė 99)

12 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

12, 13 d. 18 val. – PREMJERA! T. Wiliamso „KATĖ ANT ĮKAITUSIO SKARDINIO STOGO“. Rež. – A. Jankevičius, scenogr. ir kost. Dail. – L. Luišaitytė. Vaidina S. Ivanovas, D. Brenciūtė,

V. Petkevičius, R. Marazaitė, N. Varnelytė, A. Kazanavičius, S. Sipaitis, I. Ciplijauskas

Rusų dramos teatras

4 d. 18 val. – A. Čechovo „PAS PAŽĮSTAMUS…“. Rež. – L. Adomaitienė

5 d. 19 val. – W. Waltono „MEŠKA“ (P. Dehn libretas pagal A. Čechovo pjesę). Rež. – N. Petrokas

6 d. 16 val. – A. A. Bajor „MANO ANGELAS KAIRYSIS – MANO ANGELAS DEŠINYSIS“ (pagal Cz. Miloszo kūrybą). Rež. – L. Keizik (Vilniaus lenkų teatro studija)

9 d. 18 val. – J.J. Bricaire’o, M.  Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba

11 d. 18 val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO!“ Rež. – J. Ščiuckis

12 d. 12, 14 val. – PREMJERA! Z. Hoppo „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

13 d. 12 val. – J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis

13 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

12, 13 d. 12 val. – R. Kundroto „MERĖ POPINS“. Rež. – A. Žukauskas
13 d. 19 val. – „NO CONCERT“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)
Mažoji salė
5 d. 12 ir 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scen. aut., rež. ir dail. – R. Driežis
6 d. 12 ir 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis
12 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. – R. Driežis
13 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

Keistuolių teatras

„Menų spaustuvė“

5 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

5, 6 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „MARKO“ (pagal A. Melkūnaitės pjesę). Rež. – G. Ivanauskas (Gyčio Ivanausko teatras)

6 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „TETOS“. Rež. – J. Javaitis (aktorių ansamblis „Degam“)

8 d.) 19 val. Juodojoje salėje – J. Tertelio „SUDIE, IDIOTAI! “ Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Slapovskio „BATRAIŠTIS“. Rež. – K. Glušajevas

9 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „DYKRA“. Choreogr. – A. Šeiko (menininkų grupė „Žuvies akis“)

11 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „FEEL LINK“. Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gudaitė (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“, „Menų spaustuvė“)

12 d. 12 val. Juodojoje salėjePremjera! „STEBUKLINGAS MEDIS“. Kūrybinė grupė: M. Markevičius, A. Balionis, M. Sučyla, E. Lipskij („Menų spaustuvė“, „Antigravitacija“)

12 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

13 d. 12 val. Juodojoje salėjePremjera! „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

13 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „SENELĖS PASAKA“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA) “. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

Muzikinis klubas „New York

7 d. 19 val. – muzikinis spektaklis „5 Šukšino apsakymai “ iš ciklo „Susitikimas su legenda“. Vaidina V. Borisovas (T. Rinkevičienės rusų teatras ir aktorių bei muzikantų draugija „Auksinis liūtas“) 

Kaunas

Kauno dramos teatras

4 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

5 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollo „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

5 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

5 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „Džiazo miniatiūros po teatro skliautais“. G. Kilčiauskienė su grupe

6 d. 17 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

6 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

8, 9 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

8, 9 d. 19 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! A. Melkūnaitės „MARKO (KAVOLIŲ KABARETAS) “. Rež. – G. Ivanauskas (Gyčio Ivanausko teatras)

9 d. 18 val. Mažojoje scenoje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

10, 11 d. 18 val., 12 d. 15 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

10, 11 d. 20 val., 12 d. 16, 19 val. Teatro fojė – festivalis „VDU JAZZ JUNGTYS 2011“

11 d. 21 val., 12 d. 18, 20 val. Penktojoje salėje – Kauno meno bienalės „Tekstilė 2011“ ir tarptautinio modernaus šokio festivalio „Aura“ projektas ŠOKAM: JUDANTI TEKSTILĖ“ – PREMJERA! „4 MILIJONAI“. Choreogr. – N. Barros (Portugalija)

13 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

13 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.-L. Lagarce‘o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas

Kauno muzikinis teatras

6 d. 18 val. – L. Adomaičio Dulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

9 d. 17 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

10 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“ Dir. – V. Visockis

11 d. 18 val. – I. Kalmano „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

12 d. 15 val. – kamerinės muzikos koncertas „Ateikite pas Mikelandželą.... Dalyvauja M. Zimkus, pianistė P. Gudinaitė. Koncertą veda muzikologas V. Gerulaitis

12 d. 18 val. – U. Giordano „Andrė Šenjė“. Dir. – J. Geniušas

13 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „Nykštukas Nosis“. Dir. – V. Visockis

13 d. 18 val. – F. Leharo „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

4 d. 19 val. – G. Burke „GAGARINO GATVĖ“. Rež. – V.  Balsys

11 d. 19 val., 13 d. 18 val. – B. Srbljanovič „Belgrado trilogija“. Rež. – D. Rabašauskas

13 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

Kauno kamerinis teatras

6 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

11–13 d. 18 val. – PREMJERA! D. Čepauskaitės „DIENA IR NAKTIS“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

5 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

6 d. 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. – A. Stankevičius

11 d. 19 val. – V.V. Landsbergio „ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU, ARBA – VISIŠKAS RUDNOSIUKAS“. Rež. – V.V. Landsbergis

12 d. 12 val. – „NYKŠTUKAS NOSIS“. Rež. – A. Stankevičius

12 d. 18 val. – Premjera! „MEDINĖS ŽVAIGŽDĖS“. Aut. ir rež. – A. Žiurauskas

13 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

10 d. 18 val. Žvejų rūmuose – A. Strindbergo „Šmėklų sonata“. Rež. – G. Varnas, scenogr. – G. Makarevičius, kostiumų dail. – J. Rimkutė, komp. – V. Bartulis. Vaidina V. Paukštė, L. Lukošius, D. Švirėnas, R. Idzelytė, V. Leonavičiūtė, R. Arbačiauskaitė, R. Nedzveckas, N. Savičenko, R. Šaltenytė, I. Reklaitis, S. Šakinytė, K. Žvinklys, E. Brazys, R. Pelakauskas, J. Jankauskaitė

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

5 d. 18.30 – koncertas dirigento A.J. Lukoševičiaus jubiliejui

11 d. 18.30 – P. Abrahamo „Balius Savojoje“. Dir. – S. Domarkas, M.L. Nizynskis      

12 d. 18.30 – H. Purcellio „Didonė ir Enėjas“. Dir. – V. Konstantinovas

13 d. 15 val. – A. Kučinskos „Bulvinė pasaka“. Dir. – D. Zlotnikas  

Klaipėdos lėlių teatras

5 d. 12 val. – „Labas, mažyli“. Rež. – K. Jurkštaitė

6 d. 12 val. – „Stebuklingas Pelenės laikas“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

12 d. 12 val. – „Trys paršiukai“. Rež. – S. Bartulytė

13 d. 12 val. – PREMJERA! „Suraskim pasaką“. Rež. – L. Beržinienė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

4 d. 18 val. – Moliere‘o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

5 d. 18 val. – J. Švarco „ŠEŠĖLIS“. Rež. – N. Ogaj-Ramer

6 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. – A. Gluskinas

6 d. 18 val. – R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

10 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

11 d. 18 val. – R. Toma „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS“. Rež. – N. Mirončikaitė

12 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

13 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“. (pagal S. Maršako pasaką). Rež. – N. Mirončikaitė

13 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

4, 11 d. 18 val. – J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

5 d. 17 val. – R. Cooney ir J. Chapmano „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys

6 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“. Pjesės aut. ir rež. – V. Kupšys

6 d. 18 val. – E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas

10 d. 18 val. – „VILNIUS–DAKARAS“. Rež. – K. Smoriginas („Domino“ teatras)

12 d. 17 val. – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. – S. Varnas

13 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

13 d. 17 val. – G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A. 

Alytaus dramos teatras

4 d. 15 val. – „Heroinas“ (pagal M. Burgessą). Rež. – D. Kimantaitė

6 d. 18 val. – Premjera! P. Portnerio „Žirklės“. Rež. – M. Slawinski („Domino“ teatras)

10 d. 18 val. – Moliere‘o „Skapeno klastos“. Rež. – R. Urbonavičiūtė („Užupio teatras“)

11 d. 18 val. – „Mylėjau, myliu, mylimas buvau“ (pagal W. Shakespeare‘ą). Rež. – D. Kimantaitė


 

„7 meno dienos“ Nr.39 (961), 2011-11-04

Versija spausdinimui

Komentarai

cmwWJIuouyRzwIKQ, 2011-12-01 04:54

There is a critical shortage of informative arctlies like this.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti