Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Lapkričio 4–13


7 MD

Share |
9 d. 19 val. Filharmonijoje Vilniaus fortepijono muzikos festivalis. Mūza Rubackyte, Juozas Domarkas, LNSO. Martyno Aleksos nuotr.

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

4 d. 18 val. Kauno filharmonijoje – XVI tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. – R. Šervenikas. Dalyvauja poetas R. Rastauskas. Programoje V. Bartulio, D. Kairaitytės, G. Kuprevičiaus ir Š. Nako kūriniai

5 d. 18 val. Utenos kultūros centre – Čiurlionio kvartetas. Solistė J. Leitaitė (mecosopranas). Programa „Gražiausia kino filmų muzika“

5 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Europos festivalių asociacijos muzikinių mainų programos koncertas. Lietuvos kamerinis orkestras. Dirigentas J. Kleckeris (Čekija). Solistė S. Jaffe (smuikas, Vokietija). Programoje L. Koželuho, W.A. Mozarto, J. Suko kūriniai

6 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. Svečiuose – animacinių filmų herojai 2. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. – M. Pitrėnas

6 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – kamerinės muzikos koncertas. A. Širvinskaitė (sopranas), R. Blaškytė (fortepijonas), M. Dikšaitienė (smuikas)

Programoje W.A. Mozarto, E. Griego, E. Ysaye’o, R. Strausso, J. Brahmso, P. Čaikovskio ir kt. kūriniai

6 d. 16 val. Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje – edukacinis ciklas „Muzikos enciklopedija gyvai“. Programa „Popietė su Mozartu“. Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistė J. Gedmintaitė (sopranas). Programą komentuoja muzikologė Z. Kelmickaitė

9 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – II Vilniaus fortepijono muzikos festivalio preliudija (festivalio meno vadovė M. Rubackytė). I. Dolženko (mecosopranas, Rusija), I. Davidova (fortepijonas, Latvija). Programoje F. Liszto dainos, S. Rachmaninovo romansai

11 d. 16 val. Mažeikių kultūros centre – Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas D. Bidva (smuikas). Programoje M. K. Oginskio, W.A. Mozarto, H. Wieniawskio kūriniai

12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – II Vilniaus fortepijono muzikos festivalis. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė M. Rubackytė (fortepijonas; Lietuva, Prancūzija, Šveicarija). Dir. – S. Lano (JAV, Šveicarija). Programoje R. Wagnerio, F. Liszto kūriniai

13 d. 16 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – II Vilniaus fortepijono muzikos festivalis. M. Rostropovičiaus fondo Lietuvoje stipendininkai I. Maknickas, G. Indriūnaitė, N. Valuntonytė, K. Annamukhamedova. Dalyvauja Azerbaidžano R. Zeynalovas, N. Najafli. Programoje M.K. Čiurlionio, F. Liszto, F. Chopino ir kt. kūriniai

13 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – „Dailės ir muzikos kūrėjų vizijos“ (antra programa). Ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda). Solistai J. Stupnianek-Kalėdienė (sopranas), A. Vizgirda (fleita), R. Beinaris (obojus), P. Biveinis (smuikas), B. Vaitkus (fortepijonas). Programoje A. Vivaldi ir prancūzų kompozitorių impresionistų muzika

13 d. 16 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – kamerinės muzikos koncertas „Fanfaros ir arijos“. Valtornų kvartetas „Hornica“: A. Dirmauskas, E. Stanelis, A. Gervė, L. Dakinevičius. Solistas L. Mikalauskas (bosas). Programoje W.A. Mozarto, G. Rossini, Ch. Gounod, G. Bizet, A. Reicha, E. Kálmáno, P. Hindemitho, K. Turnerio ir kt. kūriniai kūriniai


Vilnius

Kongresų rūmai

4 d. 19 val. – simfoninis koncertas Lietuvos ir Ispanijos diplomatinių santykių 20-mečiui paminėti „Ispanija–Lietuva 20:20“. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Solistas P.S. Villegas (gitara). Dir. – J. Amigo. Programoje E. Balsio, J. Rodrigo, M.K. Čiurlionio, M. de Fallos kūriniai

5 d. 18 val. – kamerinis koncertas „Astor Piazzolla projektas“. S. Rinkevičiūtė (smuikas, elektrinis smuikas), R. Rinkevičiūtė (fortepijonas, sintezatorius), M. Vilčiauskaitė (Migloko) (vokalas), N. Bakula (akordeonas). Programoje A. Piazzollos kūriniai

11 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Rusų romatizmo šedevrai“. A. Korobeinikovas (fortepijonas), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – V. Kiradžijevas. Programoje S. Rachmaninovo, A. Skriabino, N. Rimskio-Korsakovo kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

7 d. 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje – „M.K. Čiurlionio muzika. 100 metų link pripažinimo“. R. Zubovas (fortepijonas), Čiurlionio kvartetas: J. Tankevičius, D. Dikšaitis, G. Dačinskas, S. Lipčius. Koncerto vedėja muzikologė L. Ligeikaitė. Programoje M.K. Čiurlionio, E. Griego, Ph. Glasso kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

12 d. 18 val. – ciklas „Septyni vargonų muzikos šimtmečiai“. „Mit ganzem willen wünsch ich dir“: Seniausia vargonų muzika. Vargonininkas V. Pinkevičius

Šv. Kotrynos bažnyčia

5 d. 18 val. – J. Ivanauskaitės pjesė „Bomba, arba Ariel“. Rež., scenogr. – R. Urbonavičiūtė. Vaidina S. Čėpla, G. Kuodytė, R. Strauzaitė, L. Barauskas, A. Blaževyčius, Č. Gabalis, M. Žiemelytė

6 d. 18 val. – finalinis festivalio „Vilniaus dienos Gdanske“ koncertas

7 d. 19 val. – Manto akustinis koncertas

10 d. 19 val. – „Meilės istorija pagal Edith Piaf“. Solistė E. Sašenko (vokalas). Dalyvauja N. Bakula (akordeonas), P. Zdanavičius (fortepijonas)

12 d. 19 val. – F. Marocco (akordeonas, JAV), E. Kanevičius (bosas), D. Rudis (mušamieji)

12 d. 16 val. – „Tango aistros“. Atlieka Dž. Bidva (smuikas) ir ansamblis „4tango“: K. Žebrauskaitė (akordeonas), B. Bagdonienė (altas), F. Zakrevskis (fortepijonas), D. Bagurskas (kontrabosas)

13 d. 17 val. – valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (dir. – U. Vaiginis), S. Meadas (eufonija, D. Britanija)

Vilniaus paveikslų galerija

10 d. 18 val. – Lenkijos nepriklausomybės dienos proga. A. Paleta-Bugaj (fortepijonas, Lenkija) koncertas iš ciklo „Czeslawo Miloszo kontinentai F. Chopino muzikiniame salone“. Programoje F. Chopino ir K. Szymanowskio kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

6 d. 13 val. – R. Marcinkutė Lesieur (vargonai). Dalyvauja N. Vaičiulienė (sopranas). Programoje J.S. Bacho, G. Pergolesi, C. Saint-Saenso kūriniai

„Piano.lt salė“

11 d. 19 val. – „Tanel Ruben Quintet“: K. Voorand (vokalas), T. Rubenas (mušamieji), K. Randalu (fortepijonas), R. Tafenau (saksofonas), T. Remmelis (kontrabosas)

Kaunas

M.K. Čiurlionio dailės muziejus

10 d. 18 val. – festivalis „Alternatyva – Šeima 2011“ pristato trio „Coloris“: M. Švėgžda von Bekkeris (smuikas), R. Timm (violončelė) ir H. Lucius (fortepionas). Programoje J. Brahmso, M. Ravelio, F. Kreislerio kūriniai


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

7 d. 17.30 – poeto R. Danio poezijos knygos „Būsiu paukštis“ sutiktuvės. Dailininkės S. Ach miniatiūrų parodos atidarymas. Dalyvauja poetas A. Marčėnas, dailininkė S. Ach, poetė, aktorė B. Mar, aktoriai, dainų autoriai ir atlikėjai G. Storpirštis, O. Ditkovskis, S. Bareikis, dainininkė N. Malūnavičiūtė ir kt.   

9 d. 17.30 – rašytojos R. Šerelytės autorinis vakaras. Dalyvauja rašytojai R. Šerelytė, D. Mušinskas, literatūrologė Ž. Kolevinskienė, aktorė G. Kuodytė

10 d. 18.30 – poetės I. Valantinaitės eilėraščių knygos „Pasakos apie meilę ir kitus žvėris“ pristatymas. Renginys iš ciklo „Jauni ir talentingi“. Dalyvauja knygos autorė I. Valantinaitė, poetas R. Rastauskas, pianistas K. Pavalkis

Nacionalinė dailės galerija

4 d. 17 val. – paskaitų ir seminarų ciklas „Three Uses of the Knife“. H. Ballet (Briuselis) pristato „Jan Mot“ galerijos organizuotą projektą „Oral Culture“

4 d. 20 val. – „Architektūros [pokalbių] fondas. Miestas. Lūžio taškai“. E. Turpino ir A. Bobbette (Kanada) paskaita „Neįprasta architektūra: praktikos tipologija“

10 d. 20 val. – T. Rienietso (Šveicarija) paskaita „Mažiau yra daugiau? Urbanistika ir mažėjančių miestų iššūkis“

Kaunas

Maironio literatūros muziejus

4 d. 17 val. – P. Venclovo knygos „Kartybių taurė – iki dugno“ sutiktuvės.

Kartu su knygos autoriumi dalyvauja A. Krasnovas, „Naujosios Romuvos fondo“ direktorius A. Konickis, rašytojai R. Keturakis ir P. Palilionis, aktorius H. Savickis. Renginį veda A. Ruseckaitė

M. Žilinsko dailės galerija

11 d. 16 val. – dokumentinio filmo „August Varkalis“ pristatymas

Paveikslų galerija

8 d. 17 val. – J. Mačiūno 80-ojo gimtadienio paminėjimas. Bus rodomas J. Meko filmas


„7 meno dienos“ Nr.39 (961), 2011-11-04

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti