Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Spalio 28–lapkričio 6


7 MD

Share |
Audrius Rubežius (Zigmundas) spektaklyje „Valkirija“. Nuotrauka iš LNOBT archyvo

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

28 d. 18 val. – R. Wagnerio „VALKIRIJA“. Dir. – M. Pitrėnas

29 d. 18.30 – A. Chačaturiano „SPARTAKAS“ (Baltarusijos didžiojo nacionalinio akademinio operos ir baleto teatro spektaklis)

XI. 2 d. 18.30 – A. Adamo „ŽIZEL“. Dir. – R. Šervenikas

3 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas

Kauno valstybinio muzikinio teatro spektakliai

4 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. – J. Geniušas

5 d. 18.30 – F. Leharo „GRAFAS LIUKSEMBURGAS“. Dir. – J. Geniušas

6 d. 12 val. – R. Rodgerso „MUZIKOS GARSAI“. Dir. – J. Vilnonis

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

28 d. 18.30 – F. Dostojevskio STEPANČIKOVO DVARAS. Rež. – J. Vaitkus

29 d. 18.30 – Valstybinio dainų ir šokio ansamblio Lietuva koncertas

30 d. 12 val. – A. Lindgren PEPĖ ILGAKOJINĖ. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

29 d. 16 val. – brolių Presniakovų „HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS)“. Rež. – R. Kudzmanaitė

30 d. 16 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

Vilniaus mažasis teatras

28 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

29 d. 20 val. – „BOOGIE NIGHTS“. Dalyvauja G. Latvėnaitė, A. Šataitė, J. Bareikis, K. Glušajevas, G. Tuminaitė, P. Ignatavičius, R. Balsevičiūtė

XI. 5, 6 d. 12 val. – PREMJERA! „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras, scenogr. – M. Jacovskis. Vaidina J. Bareikis, A. Bružas, R. Cicėnas, K. Glušajevas, B. Latėnas, L. Pobedonoscevas, V. Rumšas, A. Šataitė, M. Vaitiekūnas      

6 d. 16, 18.30 val. – „KITAS KAMPAS“

Valstybinis jaunimo teatras

28 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško (Rusija)

29 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

29 d. 18 val. – A. Čechovo DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

XI. 2, 3 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

4 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

5 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

5 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

OKT/Vilniaus miesto teatras

28, 29 d. 19 val. OKT Studijoje Ašmenos g. 8 – I.  Reklaičio ir G. Čajausko „Emigrantai“ (pagal S. Mrožeko pjesę) 

XI. 2, 3 d. 19, 21 val. OKT Studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

28, 29 d. 18 val. – PREMJERA! V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO! “ Rež. – J. Ščiuckis

30 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

3 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M.  Poliščiuk (Prancūzija)

XI. 4 d. 18 val. – A. Čechovo „PAS PAŽĮSTAMUS…“. Rež. – L. Adomaitienė

4 d. 19 val. Nacionaliniame dramos teatre – festivalis „Auksinė kaukė Vilniuje“. M. Gorkio „VASA ŽELEZNOVA“. Rež. – L. Erenburgas

5 d. 19 val. – W. Waltono opera „MEŠKA“ (P. Dehn libretas pagal A. Čechovo pjesę). Rež. – N. Petrokas

6 d. 16 val. – A. A. Bajor „MANO ANGELAS KAIRYSIS – MANO ANGELAS DEŠINYSIS“ (pagal Cz. Miloszo kūrybą). Rež. – L. Keizik (Vilniaus lenkų teatro studija)

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

29 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

30 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

XI. 3 d. 18 val. – I. Jevdokimovos (Rusija) spektaklis–baletas „Dedikacija...“ (pagal J. Brodskį)

5 d. 18.30 – Premjera! D. Čepauskaitės, V. Mazūro „JŪRATĖ IR KASTAUTAS“. Rež. ir dail. – V. Mazūras
Mažoji salė
29 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis
XI. 5 d. 12 ir 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scen. aut., rež. ir dail. – R. Driežis
6 d. 12 ir 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis
Keistuolių teatras

28 d. 19 val. – S. Šaltenio „Škac, mirtie, visados škac...“. Rež. – A. Latėnas

29 d. 19 val. – „V.V. Landsbergio „Išėjau aš stotin“. Režisieriai – V.V. Landsbergis ir A. Giniotis

30 d. 12 val. – „Interviu su šlykštukais“. Rež. – A. Sunklodaitė

„Menų spaustuvė“

28 d. 15.30 – 21.45, 29 d. 14–21.35 Kišeninėje salėje – festivalis „Ad hoc: nepatogus kinas 2011“

28 d. 14 val. Juodojoje salėjePremjera! „STEBUKLINGAS MEDIS“. Kūrybinė grupė M. Markevičius, A. Balionis, M. Sučyla, E. Lipskij

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TELEFONŲ KNYGA“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

30 d. 13 val. Juodojoje salėjePremjera! „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis

30 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

XI. 5 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – S. Degutytė „Stalo teatras“

5, 6 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „MARKO“ (pagal A. Melkūnaitės pjesę). Rež. – G. Ivanauskas (Gyčio Ivanausko teatras)

6 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „TETOS“. Rež. – J. Javaitis (aktorių ansamblis „Degam“)

VU teatras

XI. 3 d. 19 val. – „Gretė Poke'27“. Rež. ir choreogr. – A. Pulkauninkas

Kaunas

Kauno dramos teatras

28 d. 18 val. Rūtos salėje – V. Bartulio PAMOKSLAS ŽUVIMS. Rež. – V. Bartulis

29 d. 18 val. Penktojoje salėje – H. Ibseno ŠMĖKLOS. Rež. – A. Areima

30 d. 18 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI. Rež. – R. Banionis

XI. 3 d. 18 val. Penktojoje salėje – G. Padegimo „JAH“. Rež. – G. Padegimas

4 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

5 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollo „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

5 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

5 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „Džiazo miniatiūros po teatro skliautais“. G. Kilčiauskienė su grupe

6 d. 17 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

6 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

Kauno muzikinis teatras

28 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

29 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

30 d. 18 val. – Ch. Gounod „Margarita“. Dir. – J. Geniušas

XI. 6 d. 18 val. – L. Adomaičio Dulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

Kauno mažasis teatras

28 d. 19 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

Kauno kamerinis teatras

28 d. 18 val. – M. Walczako „PIRMASIS KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

29 d. 18 val. – K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS“. Rež. – S. Rubinovas

XI. 6 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

29 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė

30 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. – A. Žiurauskas

XI. 5 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

6 d. 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

XI. 3 d. 18.30 – romansų vakaras. Dalyvauja A. Kozlovskis (vokalas, gitara), K. Nevulis (gitara), S. Jačėnas (aktorius)

5 d. 18.30 – koncertas dirigento A.J. Lukoševičiaus jubiliejui

Klaipėdos lėlių teatras

29 d. 12 val. – „Vištytė ir gaidelis“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

30 d. 12 val. – PREMJERA! „Suraskim pasaką“. Rež. – L. Beržinienė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

29 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas   

30 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

XI. 3 d. 18 val. – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas (teatro „Utopia“ spektaklis)

4 d. 18 val. – Moliere‘o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

5 d. 18 val. – J. Švarco „ŠEŠĖLIS“. Rež. – N. Ogaj-Ramer

6 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. – A. Gluskinas

6 d. 18 val. – R. Harling „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

29 d. 17 val. – PREMJERA! E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas

29 d. 17.30 – S. Varno, N. Mazur „KRITIMAS Į TAMSĄ“ (pagal V. Nabokovo romaną „Kamera obskura“). V. Fijalkausko monospektaklis

30 d. 17 val. – M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. – A. Kėleris

XI. 4 d. 18 val. – J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

5 d. 17 val. – R. Cooney ir J. Chapmano „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys

6 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“. Pjesės aut. ir rež. – V. Kupšys

6 d. 18 val. – E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas 

Alytus

Alytaus dramos teatras

28 d. 18 val. – G. Varno „Dekalogas“ (teatras „Utopia“)

30 d. 18 val. – S. Sinclairo ir A. McCarteno „Striptizo ereliai“. Rež. – A. Jakubikas („Domino teatras“)


 

„7 meno dienos“ Nr.38 (960), 2011-10-28

Versija spausdinimui

Komentarai

labsYICDoLld, 2012-03-16 04:28

HiI read your reveiw of Quantum of Solace. I can only aumsse you very young (18,19 maybe). A suggestion would be prior to screening a movie that you research the movie first .That way you have the story behind it instead of making one up.James bond MOVIE'S began in the 1960 s. Not a tv show.Rather than point out all the thing's that up James Bond I would suggest that you rent 4 to 7 or so of the movie's and then you will have an idea of what is going on.At least rent 1 of each period. 1960 s was Sean Connery as 007. The 1970 s was Roger Moore as 007. Then there was Timothy Dalton ,Roger Dalton's brother of the Who,a 60 s rock band. (kidding)And Peirce Brosnan

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti