Parodos

7 MD

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija

Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Paroda „Vytautas Šerys. Retrospektyva“

iki XI. 6 d. – Igno Krunglevičiaus videoinstaliacija „Pasakojimas su netikėta atomazga“

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Juozas Bagdonas – moderniosios dailės puoselėtojas“

„Nuo kalvystės iki auksakalystės. 1960–1990 m. metalo plastika Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose“

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

nuo XI. 4 d. – Valdo Antano Gurskio tapybos paroda „Bėgančio laiko šviesa“

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

„Du mados šimtmečiai“ (iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos)

Paroda „Česlovo Milošo Tėvynės ieškojimas“

Paroda „Gotika. Renesansas. Barokas – Valdovų rūmų interjero vertybės“

Paroda „Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai“

Lietuvos nacionalinis muziejus

Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Lietuva carų valdžioje

Lietuvos valstiečių buities kultūra

Kryždirbystė

iki XI. 6 d. – Stanislovo Žvirgždo paroda „Lietuviški peizažai“

Senasis arsenalas       

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai

Pilies g. 26

Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija

Paroda „Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 150“

 

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto susitarus tel. 279 16 44

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

„Lietuvos aido“ galerija

Trakų g. 13

iki XI. 6 d. – Rasos Jonės Šataitės-Rudėnienės tapybos paroda „Buvojimai“

LDS galerija „Kairė–dešinė“

Latako g. 3

iki XI. 4 d. – Edmundo Saladžiaus piešinių paroda

Giedrės Mikulskaitės grafikos darbų paroda „Neišaiškintos aplinkybės“

Galerija „Vartai“

Vilniaus g. 39

iki XI. 5 d. – Vidmanto Ilčiuko paroda „Pleneras“

„Arkos“ galerija

Aušros Vartų g. 7

iki XI. 5 d. – Dalios Dokšaitės tapybos tušu ir kaligrafijos paroda „Keturi metų laikai“

Tapybos paroda „Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą“, skirta K. Donelaičio 300 m. sukakčiai

Benjamino Jenčiaus akvarelės darbų paroda „Slenksčiai“

VDA parodų salės „Titanikas“

Maironio g. 3

Šiuolaikinės jaunųjų Danijos, Norvegijos ir Farerų salų menininkų kūrybos paroda „NBeX project 2011 – Titanic“

Projekto „Jaunojo tapytojo prizas 2011“ finalininkų paroda

Vilniaus fotografijos galerija

Stiklių g. 4

iki 29 d. – paroda „Naujoji Slovakijos fotografija“

„Prospekto“ fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

iki XI. 5 d. – Ramūno Danisevičiaus fotografijų paroda „Būti laiku“

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

iki XI. 5 d. – tarptautinė paroda „Skulptoriai skaito Donelaitį“ 

Lietuvos dailininkų sąjungos parodų salė

Vokiečių g. 4/2

Galerijos vitrinoje – tarptautinė metalo meno bienalė „METALOfonas“

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

iki 30 d. – Aloyzo Stasiulevičiaus paroda „Kūrybos versmė“

Auksakalių gildijos galerija „Meno niša“

J. Basanavičiaus g. 1/13

iki XI. 4 d. – IV tarptautinė emalio meno bienalė „Vilnius 2011“

LDS Pamėnkalnio galerija

Pamėnkalnio g. 1/13

iki 29 d. – „Gucio – stebuklų šalyje“, skirta 100-osioms Czeslawo Miloszo gimimo metinėms

nuo XI. 4 d. – Kęstučio Grigaliūno instaliacija „Aš nežinojau, Mylimasai, kad bučiuoju tave paskutinį kartą...“

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Gynėjų g. 14

Paroda „Jansas TV“

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

Vidmanto Zarėkos tapyba

Paroda „Spalvos ir šokio paviliota“, skirta baletmeisterės, šokio pedagogės ir teatro dailininkės Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės 120-osioms gimimo metinėms

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Galerija AV17

Aušros Vartų g. 17

Jubiliejinė juvelyrikos paroda „Auksinė kūryba“ (Lodzės dailės akademija)

Savicko paveikslų galerija

Trakų g. 7

Augustino Savicko naujausių tapybos darbų paroda

Galerija „Actus magnus“

Pilies g. 36-44

Galerijos kieme – Ekvilinos Milaševičiūtės fotografijų paroda „Prisilietimas“

Tekstilės galerija „Artifex“

Gaono g. 1

Estijos dailės akademijos Tekstilės dizaino katedros studentų eksperimentinės išmaniosios tekstilės paroda „Pabuskit – pasaulis pasikeitė!“

„ARgenTum“ galerija

Latako g. 2

iki 29 d. – Rūtos Petronytės paroda ,,Vagišiai“

Galerija-dirbtuvės „Vitražo manufaktūra“

Stiklių g. 6

Paroda „Stiklo žaidimai 3“

Studija-galerija „D’Arijaus papuošalai“

Dominikonų g. 7/20

Evaldo Šemetulskio tapyba

Senamiesčio menininkų galerija

Totorių g. 22–4

Lauros Pold, Maaritos Murkos, Siirjos-Liisos Eelmos paroda „Tapyba iš Estijos“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Vilniaus g. 39/6

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos mokinių piešinių paroda „Paslaptingieji parkai“, skirta Edouardo Andre 100-osioms mirties metinėms

Seimo parodų galerija

Gedimino pr. 53

Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atnaujinimui skirta paroda

Ukmergės tautodailininkų paroda

Galerija „2W“

Pilies g. 8-9

iki XI 5 d. – kūrybinių dirbtuvių „Drevinė pušis“ paroda

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

Poeto Benedikto Januševičiaus fotografijų paroda „Bičiulių portretai“

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2-41

Paroda „Gerardas Bagdonavičius: gyvenimas tarsi teatras...“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai

Janinos Monkutės Marks gobelenų paroda „8 pavasariai, vasaros, rudenys ir žiemos“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

Vaizdo ir garso paroda „Akimirka su Jung Vilne. Iš muziejaus fondų“

Paroda „Pražuvusios civilizacijos ženklai. Litos sinagogos ir tradicinio meno simboliai“

Paroda „Jie atėjo tam, kad pasiliktų. Lenkijos žydai“

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignoto 6

iki 31 d. – Emilijos Gaspariūnaitės Toločkienės tapybos ant popieriaus kūrinių paroda „Laiko atodanga tapyboje“

Grupės „Salto 21“ tapybos, piešinių paroda

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

Ričardo Dailidės fotografijų paroda „Nuo cenzūros laisvės link“

Amerikos lietuvių savanorių organizacijos „Lithaunian Mercy Lift“ veiklai skirta fotografijų paroda „Dvidešimt metų su Lietuva“

LMA Vrublevskių biblioteka

Žygimantų g. 1/8

Paroda „Natura sanat, medicus curat: senieji medicinos traktatai“

Pylimo galerija

Pylimo g. 30

XX a. antrosios pusės – XXI a. pradžios modernioji lietuvių tapyba

„Dailininkų menė“

Šeimyniškių g. 23

iki 30 d. – Svajūno Armono tapybos darbų paroda „Juodosios gulbės sapnas“

Galerija „Šofar“

Mėsinių g. 3A/5

iki XI. 6 d. – Pauliaus Arlausko kūrybos paroda „Mirtis“

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5

Raimondo Martinėno tapybos paroda „Iš praeities

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Kauno bienalė „Tekstilė 11: Dar kartą – šokam – pirmyn“

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių dailininkų kūrybos ekspozicija

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos ekspozicija

Kauno bienalė „Tekstilė ‘11: Dar kartą – šokam – pirmyn“

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

Kauno bienalė „Tekstilė ‘11: Dar kartą – šokam – pirmyn“. Reiko Sudo (Japonija) paroda

Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

Putvinskio g. 64

Kauno bienalė „Tekstilė ‘11: Dar kartą – šokam – pirmyn“. Maximo Laura (Peru) paroda

„Texere“ paroda

Antano Žmuidzinavičiaus 135-osioms gimimo metinėms skirta paroda

Istorinė LR Prezidentūra

Vilniaus g. 33

Paroda „Ir stok už garbę Lietuvos! Lietuvos sportininkų pasiekimai 1918 – 1940“

Galerija „Meno parkas“

Rotušės a. 27

Aušros Andziulytės tapybos darbų paroda „Viražai 2011“

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

„Sugrįžimai“ (skirta išeivių rašytojų kultūriniam gyvenimui Vokietijoje ir Austrijoje 1944–1950 metais)

„Gabrielė Petkevičaitė – Bitė: rašytoja, pedagogė, politikė (1861–1943) “

„Iš gyvenimo į knygą“ (Vytautui Sirijos Girai – 100)

„Man patiko tik vandenys  gilūs…“ (Vytautui Mačerniui – 90)

„Pasaulis – tarsi įstabi pasaka“ (paroda skirta Juliui Viktorui Kaupui)

„Muziejaus istorijos fragmentai“ (paroda skirta muziejaus 75-mečio jubiliejui)

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

Tarptautinio keramikų simpoziumo „Mes“ darbų paroda

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Ryšių istorijos muziejus

Rotušės a. 19

Priit Pajos (Estija) tapyba

Kauno fotografijos galerija

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

iki 30 d. – paroda „Vladimir Birgus. Fotografijos“

Menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus tekstilės grupės „Esame“ projekto „Kitokia tekstilė“ paroda „ECOlogija“

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos diplomatinių santykių užmezgimo 90-mečiui ir atkūrimo 20-mečiui paminėti skirta istorinių dokumentų faksimilinių kopijų ir fotografijų paroda

Galerija „Aukso pjūvis“

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

Laimos Drazdauskaitės ir Audronės Petrašiūnaitės tapybos paroda iš ciklo „Duetai“

Galerija „Balta“

M. Valančiaus g. 21

Laimos Oržekauskienės paroda „Penkiasdešimtmetės. Pitijos“

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Paroda „Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę“

KKKC parodų rūmai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

Algirdo Taurinsko paroda

iki XI. 6 d. – Algimanto Švėgždos tapybos ir piešinių paroda

nuo XI. 4 d. – respublikinė skulptūros paroda „Mažoji plastika III“

Baroti galerija

Aukštoji g. 3/3a

Klaudijaus Petrulio kūrybos paroda

Klaipėdos galerija

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

Taikomojo meno paroda „Atspindys“

„Herkaus galerija“

Herkaus Manto g. 22

iki XI. 6 d. – tapybos paroda „Kristijonas Donelaitis. 300 metų jubiliejų pasitinkant“

Klaipėdos fotografijos galerija

Tomo g. 7

Juozo Laivio paroda „Skanografijos“

Šiauliai

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

Vilniaus tapytojų apžvalginė paroda „Žvilgsnis į save“

Martyno Juro ambrotipijų paroda „Stiklo namai“

Emilės Pociūtės paroda „Portretiniai vaizdiniai“

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

Ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid.–XX a. vid.“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“

Paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Nuo Nipkovo disko iki skystųjų kristalų...“, skirta S. Brašiškio radijo laboratorijoje pagaminto pirmojo televizoriaus 80-mečiui ir Šiaulių televizorių gamyklos 50-mečiui

AB banko „Snoras“ Šiaulių filiale – paroda „Anuomet Šiauliuose...“

Ch. Frenkelio vila

Vilniaus g. 74

Nuolatinės ekspozicijos „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“, „Valstiečių buitis ir būtis“

Poeto Jovaro namas

Vytauto g. 116

Stilizuota XX a. I pusės erdvė – „Knygynas“ ir atnaujinta poeto Jono Krikščiūno-Jovaro gyvenamoji aplinka (XX a. 6–7 dešimt. interjerai)

Radijo ir televizijos muziejus

Vilniaus g. 174

Lietuvos radijo 85-mečiui skirta paroda „Pasaulis, telpantis dėžutėje“

Šiaurės Lietuvos kolegija 

Tilžės g. 22

iki 30 d. – grupės „mART“ paroda „LIE...“

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyba

Architektų g. 73

Paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Duonos istorija“

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Nuolatinė ekspozicija ,,Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys“

Remigijaus Kriuko jubiliejinė stiklo kūrinių paroda

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

Jaunųjų fotografų paroda „Blyksniai 2011“

Anykščiai

Angelų muziejus

Vilniaus. g. 11

nuo XI. 2 d. – Leono Striogos skulptūros paroda „Skolingas gyvenimui“

Druskininkai

V.K. Jonyno galerija

M.K. Čiurlionio g. 41

Paroda „V.K. Jonynas pasaulio meridianuose: grafika, tapyba, vitražai, skulptūra“

Palanga

Palangos gintaro muziejus

Vytauto g. 17

Gintaro ekspozicija

Istorinių rūmų interjerų ekspozicija

„Ramybės“ galerija

Vytauto g. 35

Teodoro Biliūno ir Martyno Vilčinsko fotografijų paroda „Meksikos skonis“

Užutrakio dvaro sodybos rūmai

Užtrakio g. 17

Paroda Tirpstančios praeities menuetai

Dusetos

Dailės galerija

K. Būgos g. 31a

Vytauto Suslavičiaus fotoparoda „Vaizdai – Lietuva“


 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.