Spektakliai

7 MD

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

21 d. 19 val. – N. Paltinienės sceninės veiklos 60-mečio koncertas

22 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

23 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

26 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“ (pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo muz.). Dir. – R. Šervenikas

28 d. 18 val. – R. Wagnerio „VALKIRIJA“. Dir. – M. Pitrėnas

29 d. 18.30 – A. Chačaturiano „SPARTAKAS“ (Baltarusijos didžiojo nacionalinio akademinio operos ir baleto teatro spektaklis)

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

22 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – E. Lacascade‘as (Prancūzija)

23 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

26 d. 18.30 –  T. Dorsto, U. Ehlerio „NUSIAUBTA ŠALIS. Rež. – G. Varnas

28 d. 18.30 – F. Dostojevskio STEPANČIKOVO DVARAS. Rež. – J. Vaitkus

29 d. 18.30 – Valstybinio dainų ir šokio ansamblio Lietuva koncertas

30 d. 12 val. – A. Lindgren PEPĖ ILGAKOJINĖ. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

21 d. 19 val. – R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

22 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

23 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

29 d. 16 val. – brolių Presniakovų „HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS)“. Rež. – R. Kudzmanaitė

30 d. 16 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

Vilniaus mažasis teatras

21 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“ Rež. – J. Vaitkus

22 d. 18.30 – F. Bordon „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

23 d. 12 val. – J. Donaldson „KAS TAS GRUFAS?“ Rež. – A. Gluskinas

23 d. 16 val. – T. Letts „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

25 d. 13 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Insc. aut. ir rež. – A. Sunklodaitė

25 d. 18.30 – E. Albee‘io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

26, 28 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

27 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

29 d. 20 val. – „BOOGIE NIGHTS“. Dalyvauja G. Latvėnaitė, A. Šataitė, J. Bareikis, K. Glušajevas, G. Tuminaitė, P. Ignatavičius, R. Balsevičiūtė 

Valstybinis jaunimo teatras

21 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

22 d. 12 val. – V.V. Landsbergio ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

22 d. 18 val. – LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare‘o pjesę). Rež. – A. Latėnas

23 d. 15 val. – Europos pjesių skaitymai. Lenkija, Čekija, Slovakija. P. Kolečko SALOMĖJOS BYLA“. Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

23 d. 18 val. – Europos pjesių skaitymai. Lenkija, Čekija, Slovakija. V. Klimačeko ČECHOVAS BOKSININKAS“. Rež. – D. Survilaitė (Salė 99)

25 d. 18 val. – W. Shakespeare’o JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

26 d. 18 val. – A. Anros BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

27 d. 18 val. – H. Melville’io RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas

28 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško (Rusija)

29 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

29 d. 18 val. – A. Čechovo DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

OKT/Vilniaus miesto teatras

21 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. – O. Koršunovas

21 d. 19, 21 val. OKT studijoje (Ašmenos g. 8) – K. Marčiulyno-Bo Haengo „AUKSINĖ ŠVENTYKLA“. Rež. – E. Mikulionytė ir K. Marčiulynas-Bo Haeng

Rusų dramos teatras

21 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

22 d. 18 val. – R. Cooney „Nr. 13“.Rež. – E. Murašovas

23 d. 18 val. – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS. Rež. – S. Račkys

23 d. 12, 14 val. – Z. Hoppo „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ. Rež. – O. Lapina

24 d. 18, 20 val. – „NAKTIS PRIEŠ DIENĄ“ (pagal A. Achmatovą ir M. Cvetajeva). Rež. –

E. Stankevičiūtė (rodomas rusų ir lietuvių k.)

28, 29 d. 18 val. – PREMJERA! V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO! “ Rež. – J. Ščiuckis

30 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

22 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

23 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

23 d. 19 val. – „NO CONCERT“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas No Theatre“)

27 d. 18.30 val. – Premjera! V. Mazūro, D. Čepauskaitės „JŪRATĖ IR KASTAUTAS“. Rež. ir dail. – V. Mazūras, komp. – F. Latėnas

29 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

30 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

21 d. 18.30 – „PASVYDO“ (A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

22 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scenarijaus aut. ir rež. – R. Driežis

23 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

29 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

Keistuolių teatras

21 d.19 val. – „Pinokio kronikos

22 d.19 val. – „Juokdario mirtis, arba Kas nužudė Šekspyrą“. Rež. – A. Giniotis

23 d. 12 val. – „Geltonų plytų kelias“. Rež. – A. Giniotis

27 d. 19 val. – „Penktas veiksmas“ (pagal A. Stroganovo komediją „Aktas“). Rež. – A. Kaniava

28 d. 19 val. – S. Šaltenio „Škac, mirtie, visados škac...“. Rež. – A. Latėnas

29 d. 19 val. – „V.V. Landsbergio „Išėjau aš stotin“. Režisieriai – V.V. Landsbergis ir A. Giniotis

30 d. 12 val. – „Interviu su šlykštukais“. Rež. – A. Sunklodaitė

„Menų spaustuvė“

21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KOKIA ČIA TEISYBĖ? („Trupė liūdi“)

21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ANTIGONĖ (NE MITAS) . Rež. – I. Stundžytė

23 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „KAMPAVORIS“. Kūrėjos S. Mikalauskaitė, I. Pačėsaitė (teatras „Dansema“)

23 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

24 d. 12 val. Infotekoje – „PASAKŲ PIRMADIENIAI MAŽYLIAMS“. Pasakas seka S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

25 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „KOPĖČIOS“. Choreogr. – E. Vizbaraitė

25 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

27, 28 d. 15.30 – 21.45, 29 d. 14–21.35 Kišeninėje salėje – festivalis „Ad hoc: nepatogus kinas 2011“

28 d. 14 val. Juodojoje salėjePremjera! „STEBUKLINGAS MEDIS“. Kūrybinė grupė M. Markevičius, A. Balionis, M. Sučyla, E. Lipskij

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TELEFONŲ KNYGA“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

30 d. 13 val. Juodojoje salėjePremjera! „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis

30 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

Kaunas

Kauno dramos teatras

21, 22 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

22 d.18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! K. Marčiulyno „AUKSINĖ ŠVENTYKLA“. Rež. – E. Mikulionytė ir K. Marčiulynas (teatras „JAJA“)

23 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

23 d. 18 val. Parketinėje salėje – B. Slade’o „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas

25 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

26 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dello ir G. Sibleyro TEGYVUOJA BUŠONAS“. Rež. – R. Vitkaitis

26 d. 18 val. Mažojoje scenoje – I. Pukelytės MEILĖ PARYŽIUJE. Rež. – I. Pukelytė

27 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Morgan MAŽUTIS DINAMITAS. Rež. – G. Varnas

28 d. 18 val. Rūtos salėje – V. Bartulio PAMOKSLAS ŽUVIMS. Rež. – V. Bartulis

29 d. 18 val. Penktojoje salėje – H. Ibseno ŠMĖKLOS. Rež. – A. Areima

30 d. 18 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI. Rež. – R. Banionis

Kauno muzikinis teatras

21 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

22 d. 18 val. – Kijevo operetės teatro svečių ir Kauno valstybinio muzikinio teatro solistų koncertas

23 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

23 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

26 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

27 d. 18 val. – G. Donizetti „Liučija di Lamermur“. Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas

28 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

29 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

30 d. 18 val. – Ch. Gounod „Margarita“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

21, 27 d. 19 val. – PREMJERA! G. Burke „GAGARINO GATVĖ“. Rež. – V. Balsys

22 d. 18 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

23 d. 12 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

25 d.18 val. Kaišiadorių kultūros centre – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

28 d. 19 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

Kauno kamerinis teatras

21 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

23 d. 18 val. – C. Fréchette „ŽANAS IR BEATRIČĖ“. Rež. – S. Rubinovas

28 d. 18 val. – M. Walczak „PIRMASIS KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

29 d. 18 val. – K. Kostenko „HITLERIS IR HITLERIS“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

22 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

22 d. 18 d. – koncertas „Jūs to negirdėjot…“. Dalyvauja A. Kulikauskas, S. Bareikis, G. Storpirštis, O. Ditkovskis ir Vilniaus m. savivaldybės Šv. Kristoforo orchestras. Dir. – D. Katkus

23 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

29 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė

30 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. – A. Žiurauskas

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

21 d. 18.30 – PREMJERA! „Smuikininkas ant stogo“. Dir. – S. Domarkas, M.L. Nizynski

22 d. 18.30 – G. Puccini „Sesuo Andželika“, „Džanis Skikis“. Dir. – D. Pavilionis

23 d. 17 val. – labdaros akcija-koncertas „Statykime naują teatrą!“

Klaipėdos lėlių teatras

22 d. 12 val. – „Labas, mažyli“. Rež. – K. Jurkštaitė

23 d. 12 val. – „Trys paršiukai“. Rež. – S. Bartulytė

29 d. 12 val. – „Vištytė ir gaidelis“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

30 d. 12 val. – PREMJERA! „Suraskim pasaką“. Rež. – L. Beržinienė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

21 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

22 d. 18 val. – E.M. Remarque‘o „TRYS DRAUGAI“. Rež. – R. Steponavičiūtė                        

23 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Rež. – I. Norkutė

23 d. 18 val. – aktorės N. Mirončikaitės vakaras „Švęskime kartu su Anele iš Naisių“

26 d. 18 val. – „2 VYRAI. 1 TIESA“. Rež. – A. Gricius („Domino teatras“)

27 d. 18 val. – Š. Džianašvili solinis koncertas

29 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas   

30 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

22, 29 d. 17 val. – PREMJERA! E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas

29 d. 17.30 – S. Varno, N. Mazur „KRITIMAS Į TAMSĄ“ (pagal V. Nabokovo romaną „Kamera obskura“) V. Fijalkausko monospektaklis

30 d. 17 val. – M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. – A. Kėleris

Alytus

Alytaus dramos teatras

24 d. 18 val. – VšĮ „Klounų teatro studijos“ gastrolės

27 d. 18 val. – „Metamorfozė“ (pagal F. Kafką). Rež. – A. Kinderis

28 d. 18 val. – G. Varno „Dekalogas“ (teatras „Utopia“)

30 d. 18 val. – S. Sinclairo ir A. McCarteno „Striptizo ereliai“. Rež. – A. Jakubik („Domino teatras“)


 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.