Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/straipsnis.inc.php on line 87
7 meno dienos > Nr. 37 (959), 2011 spalio 21 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Spalio 21–30


7 MD

Share |
„cezario grupės” spektaklis „Viskas arba nieko”

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

21 d. 19 val. – N. Paltinienės sceninės veiklos 60-mečio koncertas

22 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

23 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

26 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“ (pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo muz.). Dir. – R. Šervenikas

28 d. 18 val. – R. Wagnerio „VALKIRIJA“. Dir. – M. Pitrėnas

29 d. 18.30 – A. Chačaturiano „SPARTAKAS“ (Baltarusijos didžiojo nacionalinio akademinio operos ir baleto teatro spektaklis)

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

22 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – E. Lacascade‘as (Prancūzija)

23 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

26 d. 18.30 –  T. Dorsto, U. Ehlerio „NUSIAUBTA ŠALIS. Rež. – G. Varnas

28 d. 18.30 – F. Dostojevskio STEPANČIKOVO DVARAS. Rež. – J. Vaitkus

29 d. 18.30 – Valstybinio dainų ir šokio ansamblio Lietuva koncertas

30 d. 12 val. – A. Lindgren PEPĖ ILGAKOJINĖ. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

21 d. 19 val. – R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

22 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

23 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

29 d. 16 val. – brolių Presniakovų „HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS)“. Rež. – R. Kudzmanaitė

30 d. 16 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

Vilniaus mažasis teatras

21 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“ Rež. – J. Vaitkus

22 d. 18.30 – F. Bordon „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

23 d. 12 val. – J. Donaldson „KAS TAS GRUFAS?“ Rež. – A. Gluskinas

23 d. 16 val. – T. Letts „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

25 d. 13 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Insc. aut. ir rež. – A. Sunklodaitė

25 d. 18.30 – E. Albee‘io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

26, 28 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

27 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

29 d. 20 val. – „BOOGIE NIGHTS“. Dalyvauja G. Latvėnaitė, A. Šataitė, J. Bareikis, K. Glušajevas, G. Tuminaitė, P. Ignatavičius, R. Balsevičiūtė 

Valstybinis jaunimo teatras

21 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

22 d. 12 val. – V.V. Landsbergio ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

22 d. 18 val. – LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare‘o pjesę). Rež. – A. Latėnas

23 d. 15 val. – Europos pjesių skaitymai. Lenkija, Čekija, Slovakija. P. Kolečko SALOMĖJOS BYLA“. Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

23 d. 18 val. – Europos pjesių skaitymai. Lenkija, Čekija, Slovakija. V. Klimačeko ČECHOVAS BOKSININKAS“. Rež. – D. Survilaitė (Salė 99)

25 d. 18 val. – W. Shakespeare’o JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

26 d. 18 val. – A. Anros BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

27 d. 18 val. – H. Melville’io RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas

28 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško (Rusija)

29 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

29 d. 18 val. – A. Čechovo DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

OKT/Vilniaus miesto teatras

21 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. – O. Koršunovas

21 d. 19, 21 val. OKT studijoje (Ašmenos g. 8) – K. Marčiulyno-Bo Haengo „AUKSINĖ ŠVENTYKLA“. Rež. – E. Mikulionytė ir K. Marčiulynas-Bo Haeng

Rusų dramos teatras

21 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

22 d. 18 val. – R. Cooney „Nr. 13“.Rež. – E. Murašovas

23 d. 18 val. – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS. Rež. – S. Račkys

23 d. 12, 14 val. – Z. Hoppo „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ. Rež. – O. Lapina

24 d. 18, 20 val. – „NAKTIS PRIEŠ DIENĄ“ (pagal A. Achmatovą ir M. Cvetajeva). Rež. –

E. Stankevičiūtė (rodomas rusų ir lietuvių k.)

28, 29 d. 18 val. – PREMJERA! V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO! “ Rež. – J. Ščiuckis

30 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

22 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

23 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

23 d. 19 val. – „NO CONCERT“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas No Theatre“)

27 d. 18.30 val. – Premjera! V. Mazūro, D. Čepauskaitės „JŪRATĖ IR KASTAUTAS“. Rež. ir dail. – V. Mazūras, komp. – F. Latėnas

29 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

30 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

21 d. 18.30 – „PASVYDO“ (A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

22 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scenarijaus aut. ir rež. – R. Driežis

23 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

29 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

Keistuolių teatras

21 d.19 val. – „Pinokio kronikos

22 d.19 val. – „Juokdario mirtis, arba Kas nužudė Šekspyrą“. Rež. – A. Giniotis

23 d. 12 val. – „Geltonų plytų kelias“. Rež. – A. Giniotis

27 d. 19 val. – „Penktas veiksmas“ (pagal A. Stroganovo komediją „Aktas“). Rež. – A. Kaniava

28 d. 19 val. – S. Šaltenio „Škac, mirtie, visados škac...“. Rež. – A. Latėnas

29 d. 19 val. – „V.V. Landsbergio „Išėjau aš stotin“. Režisieriai – V.V. Landsbergis ir A. Giniotis

30 d. 12 val. – „Interviu su šlykštukais“. Rež. – A. Sunklodaitė

„Menų spaustuvė“

21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KOKIA ČIA TEISYBĖ? („Trupė liūdi“)

21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ANTIGONĖ (NE MITAS) . Rež. – I. Stundžytė

23 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „KAMPAVORIS“. Kūrėjos S. Mikalauskaitė, I. Pačėsaitė (teatras „Dansema“)

23 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

24 d. 12 val. Infotekoje – „PASAKŲ PIRMADIENIAI MAŽYLIAMS“. Pasakas seka S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

25 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „KOPĖČIOS“. Choreogr. – E. Vizbaraitė

25 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

27, 28 d. 15.30 – 21.45, 29 d. 14–21.35 Kišeninėje salėje – festivalis „Ad hoc: nepatogus kinas 2011“

28 d. 14 val. Juodojoje salėjePremjera! „STEBUKLINGAS MEDIS“. Kūrybinė grupė M. Markevičius, A. Balionis, M. Sučyla, E. Lipskij

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TELEFONŲ KNYGA“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

30 d. 13 val. Juodojoje salėjePremjera! „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis

30 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

Kaunas

Kauno dramos teatras

21, 22 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

22 d.18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! K. Marčiulyno „AUKSINĖ ŠVENTYKLA“. Rež. – E. Mikulionytė ir K. Marčiulynas (teatras „JAJA“)

23 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

23 d. 18 val. Parketinėje salėje – B. Slade’o „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas

25 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

26 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dello ir G. Sibleyro TEGYVUOJA BUŠONAS“. Rež. – R. Vitkaitis

26 d. 18 val. Mažojoje scenoje – I. Pukelytės MEILĖ PARYŽIUJE. Rež. – I. Pukelytė

27 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Morgan MAŽUTIS DINAMITAS. Rež. – G. Varnas

28 d. 18 val. Rūtos salėje – V. Bartulio PAMOKSLAS ŽUVIMS. Rež. – V. Bartulis

29 d. 18 val. Penktojoje salėje – H. Ibseno ŠMĖKLOS. Rež. – A. Areima

30 d. 18 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI. Rež. – R. Banionis

Kauno muzikinis teatras

21 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

22 d. 18 val. – Kijevo operetės teatro svečių ir Kauno valstybinio muzikinio teatro solistų koncertas

23 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

23 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

26 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

27 d. 18 val. – G. Donizetti „Liučija di Lamermur“. Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas

28 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

29 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

30 d. 18 val. – Ch. Gounod „Margarita“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

21, 27 d. 19 val. – PREMJERA! G. Burke „GAGARINO GATVĖ“. Rež. – V. Balsys

22 d. 18 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

23 d. 12 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

25 d.18 val. Kaišiadorių kultūros centre – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

28 d. 19 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

Kauno kamerinis teatras

21 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

23 d. 18 val. – C. Fréchette „ŽANAS IR BEATRIČĖ“. Rež. – S. Rubinovas

28 d. 18 val. – M. Walczak „PIRMASIS KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

29 d. 18 val. – K. Kostenko „HITLERIS IR HITLERIS“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

22 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

22 d. 18 d. – koncertas „Jūs to negirdėjot…“. Dalyvauja A. Kulikauskas, S. Bareikis, G. Storpirštis, O. Ditkovskis ir Vilniaus m. savivaldybės Šv. Kristoforo orchestras. Dir. – D. Katkus

23 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

29 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė

30 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. – A. Žiurauskas

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

21 d. 18.30 – PREMJERA! „Smuikininkas ant stogo“. Dir. – S. Domarkas, M.L. Nizynski

22 d. 18.30 – G. Puccini „Sesuo Andželika“, „Džanis Skikis“. Dir. – D. Pavilionis

23 d. 17 val. – labdaros akcija-koncertas „Statykime naują teatrą!“

Klaipėdos lėlių teatras

22 d. 12 val. – „Labas, mažyli“. Rež. – K. Jurkštaitė

23 d. 12 val. – „Trys paršiukai“. Rež. – S. Bartulytė

29 d. 12 val. – „Vištytė ir gaidelis“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

30 d. 12 val. – PREMJERA! „Suraskim pasaką“. Rež. – L. Beržinienė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

21 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

22 d. 18 val. – E.M. Remarque‘o „TRYS DRAUGAI“. Rež. – R. Steponavičiūtė                        

23 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Rež. – I. Norkutė

23 d. 18 val. – aktorės N. Mirončikaitės vakaras „Švęskime kartu su Anele iš Naisių“

26 d. 18 val. – „2 VYRAI. 1 TIESA“. Rež. – A. Gricius („Domino teatras“)

27 d. 18 val. – Š. Džianašvili solinis koncertas

29 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas   

30 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

22, 29 d. 17 val. – PREMJERA! E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas

29 d. 17.30 – S. Varno, N. Mazur „KRITIMAS Į TAMSĄ“ (pagal V. Nabokovo romaną „Kamera obskura“) V. Fijalkausko monospektaklis

30 d. 17 val. – M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. – A. Kėleris

Alytus

Alytaus dramos teatras

24 d. 18 val. – VšĮ „Klounų teatro studijos“ gastrolės

27 d. 18 val. – „Metamorfozė“ (pagal F. Kafką). Rež. – A. Kinderis

28 d. 18 val. – G. Varno „Dekalogas“ (teatras „Utopia“)

30 d. 18 val. – S. Sinclairo ir A. McCarteno „Striptizo ereliai“. Rež. – A. Jakubik („Domino teatras“)


 

„7 meno dienos“ Nr.37 (959), 2011-10-21

Versija spausdinimui

Komentarai

lYTnuVoMimniE, 2012-03-18 05:27

Great pics babe, Looks like you didn't let the rain bother you all much at all. There truly are too many to list as voearitfs. Okay, your umbrella and the shoe shots are pretty awesome, but you knew that already. Great lighting for sure. Val and Sydney, congratulations and sorry I couldn't make it.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti