Kino repertuaras

7 MD

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

14, 16, 17, 19, 20 d. – Trys muškietininkai (3D, D. Britanija, Prancūzija, Vokietija) – 11.45, 15, 18.15, 21.20; 15 d. – 11.45, 15; 18 d. – 11.45, 15, 18.15, 21.20, 23.59

14–20 d. – Klastingi namai (JAV) – 11, 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val.

14, 17, 19, 20 d. – Tarnaitė (Indija, JAV, JAE) – 14.50, 18, 21.20; 15, 16, 18 d. – 11.40, 14.50, 18, 21.20

19 d. – Super Džonio prisikėlimas (D. Britanija, Izraelis, Japonija, Prancūzija) – 19 val.; 20 d. – 18.30, 21 val.

20 d. – Gyvenimo medis (JAV) – 21.15

15 d. – G. Donizetti „Ana Bolena“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos – 20 val.                       

14, 17, 19, 20 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val.; 15 d. – 11, 13.30, 18.30, 21, 23.45; 18 d. – 11, 13.30, 16, 18.30, 21, 23.45; 19 d. – 11, 13.30, 16, 21 val. 

14, 17, 19, 20 d. – Draugiškas seksas (JAV) – 14, 16.20, 19.15, 21.45; 15, 16, 18 d. – 11.20, 14, 16.20, 19.15, 21.45

14 d. – Užkratas (JAV) – 11.15, 13.45, 16.15, 18.30; 15–17, 19 d. – 11.15, 13.45, 16.15, 18.30, 21 val.; 18 d. – 11.15, 13.45, 16.15, 18.30, 21, 23.30; 20 d. – 11.15, 13.45, 16.15

14–20 d. – Oda, kurioje gyvenu (Ispanija) – 12, 14.45, 18, 20.40

Profesionalai (Australija, JAV) – 12.30, 15.45, 18.50, 21.40               

14, 17, 19, 20 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 13.50, 15.40; 15, 16, 18 d. – 12, 13.50, 15.40

14–20 d. – Vidurnaktis Paryžiuje (Ispanija, JAV) – 17.30, 19.45, 22 val.         

Ratai 2 (JAV) – 13.15, 15.40, 18 val.                          

Smurfai (Belgija, JAV) – 13, 17.45                              

14, 15, 17–20 d. – Bangų medžiotoja (JAV) – 15.20               

14–19 d. – Ir kaip ji viską suspėja? (JAV) – 20.15

14–20 d. – Draugo kailyje (JAV) – 20.30

Forum Cinemas Akropolis

14–17, 19, 20 d. – Trys muškietininkai (3D, D. Britanija, Prancūzija, Vokietija) – 12, 15, 18, 21 val.; 18 d. – 12, 15, 18, 21, 23.59                                

14–20 d. – Trys muškietininkai (D. Britanija, Prancūzija, Vokietija) – 11.15, 13.45, 16.15, 19.15, 21.50                                 

14–17, 19, 20 d. – Klastingi namai (JAV) – 11.45, 13.45, 16.30, 18.30, 20.30; 18 d. – 11.45, 13.45, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30   

19 d. – Super Džonio prisikėlimas (D. Britanija, Izraelis, Japonija, Prancūzija) – 19 val.; 20 d. – 19.30, 21.40                                                  

20 d. – Gyvenimo medis (JAV) – 18.45                                   

14–17, 20 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 10.45, 13.30, 16, 19, 21.30; 18 d. – 10.45, 13.30, 16, 19, 21.30, 23.45; 19 d. – 10.45, 13.30, 16, 21.30

14–17, 19, 20 d. – Oda, kurioje gyvenu (Ispanija) – 12.30, 15.15, 18.15, 20.45; 18 d. – 12.30, 15.15, 18.15, 20.45, 23.15  

14–17, 19, 20 d. – Užkratas (JAV) – 15.30, 17.45, 20.15; 18 d. – 15.30, 17.45, 20.15, 22.45

14, 17, 19, 20 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 12.15, 14 val.; 15, 16, 18 d. – 10.30, 12.15, 14 val.

14–17, 19 d. – Draugiškas seksas (JAV) – 15.45, 18.45, 21.15; 18 d. – 15.45, 18.45, 21.15, 23.30; 20 d. – 15.45, 21.15

14, 17, 19 d. – Profesionalai (Australija, JAV) – 16.45, 21.40; 15, 16, 18 d. – 11.30, 16.45, 21.40; 20 d. –16.45      

14–19 d. – Vidurnaktis Paryžiuje (Ispanija, JAV) – 14.30, 19.30; 20 d. – 14.30     

14–20 d. – Smurfai (Belgija, JAV) – 11, 13.15
„Skalvijos“ kino centras
14 d. – tarptautinis jaunųjų kino kūrėjų trumpų filmų festivalis „Vilniaus kino šortai“ – 15.30, 17.30, 19.30, 21.15; 15 d. – 18.15, 20, 21.40; 16 d. – 15.30, 17.10, 19 val.
Tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis
17 d. – Belka ir Strelka – žvaigždžių šunys (Rusija) – 13 val.
17 d. – 7, arba Kodėl aš esu (dok. f., Vokietija) – 15 val. (seansas senjorams); 19 d. – 15 val.
17 d. – Kaip tapti nemirtingu (Vokietija) – 17 val.; 20 d. – 13 val.
17 d. – Bėk, sese, bėk (Suomija) – 19 val.
17 d. – Prašyčiau pagarbos (Suomija) – 21 val.
18 d. – Stipriausias žmogus Olandijoje (Nyderlandai) – 13 val.
18 d. – „Krokodilai“ grįžta (Vokietija) – 15 val.
18 d. – Mažieji didvyriai (Izraelis) – 17.15
18 d. – Meilė ir įtūžis (Danija) – 19 val.
18 d. – Eilinis Saimonas (Švedija) – 21 val.
19 d. – Degtukžmogis (Italija) – 13 val.
19 d. – Spork (JAV) – 17.15
19 d. – Rytoj bus geriau (Lenkija) – 19 val.
20 d. – Slapčia (Belgija, Prancūzija) – 15 val.
20 d. – Karlos pasaulis (Danija) – 17.15
20 d. – „Ad hoc: nepatogus kinas 2011“. „Teisingumas Sergejui“ (Nyderlandai) – 19 val.
Ciklas „Karlsono kinas“
15 d. – Sutrikęs Maksas (Danija) – 13 val.
16 d. – Tigrai ir tatuiruotės (Danija) – 13 val.
 Pasaka

14 d. – SMS: istorijos, susuktos per dvi savaites („Vilniaus kino šortai“) – 16 val.

14 d. – Raudona kaip dangus (Italija) – 16.30; 15 d. – 15.30; 16 d. – 16.15

14 d. – Vienišas vyras (JAV) – 17 val. 

14 d. – Konkursinė programa VI („Vilniaus kino šortai“) – 18 val.        

14 d. – Mano liūdna meilės istorija (JAV) – 18.30

14 d. – Stebuklų laukas (rež. M.  Survila) – 19 val.; 15, 16 d. – 18, 20 val.; val.; 17, 19, 20 d. – 16.30

14 d. – Konkursinė programa I („Vilniaus kino šortai“) – 19.45

14 d. – Hanna (JAV, Vokietija, D. Britanija) – 21 val.

14 d. – Konkursinė programa III („Vilniaus kino šortai“) – 21.30

15 d. – Dviejų uodų istorija (Danija) – 16 val.  

15 d. – Konkursinė programa V („Vilniaus kino šortai“) – 16 val.

16 d. – Konkursinė programa IX („Vilniaus kino šortai“) – 15.30

16 d. – Džeinė Eir (D. Britanija, JAV) – 16 val.; 16 d. – 20.30; 17 d. – 20 val.; 18 d. – 13.30, 16, 21 val.; 19 d. – 18.30; 20 d. – 19 val.

16 d. – Konkursinė programa IV („Vilniaus kino šortai“) – 17.15

16 d. – Laris Kraunas (JAV) – 18.30; 17 d. – 20.30; 18 d. – 18.30; 19 d. – 21 val.; 20 d. – 21.30

16 d. – Konkursinė programa VIII („Vilniaus kino šortai“) – 19.30

16 d. – Specialioji lietuviškų filmų programa („Vilniaus kino šortai“) – 21.15

17 d. – Jep! (Vaikų ir jaunimo filmų festivalis) – 15 val.

17 d. – Spork (Vaikų ir jaunimo festivalis) – 17.30

18 d. – Slapčia (Vaikų ir jaunimo filmų festivalis) – 15 val.        

18 d. – 7, arba Kodėl aš esu (Vaikų ir jaunimo filmų festivalis) – 16 val.

18 d. – Kovotoja (Vaikų ir jaunimo filmų festivalis) – 19 val.

18 d. – Kvaila beprotiška meilė20.30; 19 d. – 20.45

19 d. – Stebėtojai (Vaikų ir jaunimo filmų festivalis) – 13 val.

19 d. – Stipriausias žmogus Olandijoje (Vaikų ir jaunimo filmų festivalis) – 15 val.

19 d. – Sutrikęs Maksas (Vaikų ir jaunimo filmų festivalis) – 17 val.

19 d. – Šiaurės šalių kino klubas. Vasarnamis – 17.30

19 d. – Prašyčiau pagarbos (Vaikų ir jaunimo filmų festivalis) – 19 val.

20 d. – Degtukžmogis (Vaikų ir jaunimo filmų festivalis) – 13 val.          

20 d. – „Krokodilai“ grįžta (Vaikų ir jaunimo filmų festivalis) – 15 val.

20 d. – Eilinis Saimonas (Vaikų ir jaunimo filmų festivalis) – 17 val.

20 d. – Mažas senas pasaulis (Pasaulinė italų kalbos savaitė) – 18 val.

20 d. – Bėk, sese, bėk (Vaikų ir jaunimo filmų festivalis) – 20 val.

Ozo kino salė

14, 15, 17, 18 d. – Egzaminas (D. Britanija) – 14 val.

14, 15, 17, 18 d. – Tėve mūsų, kuris esi medyje (Australija, Vokietija, Italija, drama) – 16 val.

14. 15, 17, 18 d. – Aš aptarnavau Anglijos karalių (Čekija, komedija) – 18 val.  

19 d. – Myliu kulką tavo širdyje (rež. D. Vaišnoras) – 14 val.

19 d. – Atsisveikinimas (rež. T. Donela) – 16 val.

19 d. – Eurazijos aborigenas (rež. Š. Bartas) – 18 val.

20 d. – Duburys (rež. G. Lukšas) – 15 val.

20 d. – Kvėpavimas (P. Korėja) – 18 val.

Kaunas

Forum Cinemas

14, 18 d. – Trys muškietininkai (3D, D. Britanija, Prancūzija, Vokietija) – 12.15, 15, 18, 21, 23.45; 15 d. – 12.15, 15 val.; 16, 17, 19, 20 d. – 12.15, 15, 18, 21 val.

14–20 d. – Trys muškietininkai (D. Britanija, Prancūzija, Vokietija) – 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.45

14, 15, 18 d. – Klastingi namai (JAV) – 12, 14.30, 17, 19.15, 21.15, 23.30; 16, 17, 19, 20 d. – 12, 14.30, 17, 19.15, 21.15

19 d. – Super Džonio prisikėlimas (D. Britanija, Izraelis, Japonija, Prancūzija) – 19 val.; 20 d. – 18.15, 20.45                                                  

15 d. – G. Donizetti „Ana Bolena“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos – 20 val.

18 d. – Vaiduoklis (JAV) – 17.35

14 d. – Klastingi namai (JAV) – 19.15 

20 d. – Gyvenimo medis (JAV) – 21.15                                   

14, 15, 18 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30, 23.59; 17, 20 d. – 19 d. – 11.30, 14, 16.30, 21.30         

14, 15, 18 d. – Draugiškas seksas (JAV) – 13.15, 15.45, 18.15, 20.45, 23.15; 16, 17, 19 d. – 13.15, 15.45, 18.15, 20.45; 20 d. – 13.15, 15.45,

14–20 d. – Oda, kurioje gyvenu (Ispanija) – 14.15, 16.45, 19.30, 22 val.        

14 d. – Užkratas (JAV) – 13, 17.45, 22.45; 15 d. – 17.45, 22.45; 16 d. – 13, 17.45; 17, 19, 20 d. – 13, 17.45; 18 d. – 13, 22.45

14–19 d. – Profesionalai (Australija, JAV) – 15.15, 20.15; 20 d. – 15.15        

14, 17, 19, 20 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 12.30; 15, 16, 18 d. – 10.45, 12.30

15, 16 d. – Ratai 2 (JAV) – 10.30, 13 val.; 18 d. – 10.30        

14–20 d. – Smurfai (Belgija, JAV) – 11 val.

Cinamonas

14, 1618, 20 d. – Trys muškietininkai (3D, D. Britanija, Prancūzija, Vokietija) – 13.15, 17.45, 22.15; 15, 19 d. – 13.30, 22.30

14–20 d. – Stebuklų laukas (rež. M. Survila) – 11, 17.20

20 d. – Super Džonio prisikėlimas (D. Britanija, Izraelis, Japonija, Prancūzija) 10 20, 17.15, 19.30, 21.45

14–18, 20 d. – Draugiškas seksas (JAV) – 11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45; 19 d. – 11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45, 23 val.

14–20 d. – Ir kaip ji viską suspėja? (JAV) – 18.45, 21 val.

Raudonkepurė prieš blogį (JAV) – 11.40, 13.30

14–19 d. – Užkratas (JAV) – 14.45, 17.15, 19.30, 21.45; 20 d. – 14.45

14, 1618, 20 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 11, 15.30, 20 val.; 15, 19 d. – 11.15, 15.45, 18, 20.15

14–20 d. – Vidurnaktis Paryžiuje (Ispanija, JAV) – 15.15, 19 val.;

Mikė Pūkuotukas (JAV) – 11.30, 13 val.

Draugo kailyje (JAV) – 21.15              

Smurfai (Belgija, JAV) – 12.15, 14.30, 16.45

Klaipėda

Forum Cinemas

14–17, 19, 20 d. – Trys muškietininkai (3D, D. Britanija, Prancūzija, Vokietija) – 10.15, 13, 15.45, 18.15, 20.45; 18 d. – 10.15, 13, 15.45, 18.15, 20.45, 23.15

14–19 d. – Trys muškietininkai (D. Britanija, Prancūzija, Vokietija) – 11.30, 14.15, 17, 19.30, 22 val.; 20 d. – 11.30, 14.15, 17 val.                          

19 d. – Super Džonio prisikėlimas (D. Britanija, Izraelis, Japonija, Prancūzija) – 19 val.; 20 d. – 19.30, 22 val.

14–18, 20 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 11.15, 13.45, 16.30, 19, 21.30; 19 d. – 11.15, 13.45, 16.30, 21.30                          

14–17, 19, 20 d. – Užkratas (JAV) – 13.15, 15.30, 18, 20.30; 18 d. – 13.15, 15.30, 18, 20.30, 23 val.         

14–17, 19, 20 d. – Draugiškas seksas (JAV) – 13.30, 16, 18.30, 21 val.; 18 d. – 13.30, 16, 18.30, 21, 23.30                        

14–20 d. – Profesionalai (Australija, JAV) – 16.45, 19.15, 21.45                    

14, 17, 19, 20 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 12.15; 15, 16, 18 d. – 10.30, 12.15

14–20 d. – Smurfai (Belgija, JAV) – 11 val.                             

Bangų medžiotoja (JAV) – 14 val.                               

15, 16, 18 d. – Ratai 2 (JAV) – 10.45 

Šiauliai

Forum Cinemas

14–17, 20 d. – Trys muškietininkai (D. Britanija, Prancūzija, Vokietija) – 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45; 18 d. – 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45, 23.10; 19 d. – 10.45, 13.15, 15.45, 22 val.

14–17, 19, 20 d. – Trys muškietininkai (3D, D. Britanija, Prancūzija, Vokietija) – 21.30; 18 d. – 21.30, 23.55

14–17, 19, 20 d. – Užkratas (JAV) – 13.30, 16.15, 18.45, 21.15; 18 d. – 13.30, 16.15, 18.45, 21.15, 23.35

14–19 d. – Ir kaip ji viską suspėja? (JAV) – 19.30      

19 d. – Super Džonio prisikėlimas (D. Britanija, Izraelis, Japonija, Prancūzija) – 19 val.; 20 d. – 19.30, 21.45

14–20 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – – 11.15, 13.55, 16.30, 19 val.   

14, 17, 19, 20 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 12.15, 14.15; 15, 16, 18 d. – 10.30, 12.15, 14.15       

14–17, 19, 20 d. – Draugiškas seksas (JAV) – 16, 18.30, 21 val.; 18 d. – 16, 18.30, 21, 23.25

14, 17, 19, 20 d. – Smurfai (Belgija, JAV) – 12.30, 14.45; 15, 16, 18 d. – 10.15, 12.30, 14.45

14–20 d. – Bangų medžiotoja (JAV) – 17 val.                         

14–19 d. – Draugo kailyje (JAV) – 21.45                                

15, 16, 18 d. – Ratai 2 (JAV) – 11 val.

Atlantis Cinemas

3D salė

14–20 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 12.10, 18.45, 21.00 val.

Trys muškietininkai (3D, D. Britanija, Prancūzija, Vokietija) – 10, 14.20, 16.30

1 salė

14–20 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 10, 11.20, 12.40                                                                                           

Laris Kraunas (JAV) – 16, 21.15                                                                                                                              

Vidurnaktis Paryžiuje (Ispanija, JAV) – 14.00, 19.15 val.                                                                                          

Stebuklų laukas (rež. M. Survila) – 18 val.                                                                                                                 

20 d. – Super Džonio prisikėlimas (D. Britanija, Izraelis, Japonija, Prancūzija) – 19.15, 21.15                                    

Panevėžys

Forum Cinemas Babilonas

14–20 d. – Profesionalai (Australija, JAV) – 16.35, 19, 21.30                         

Ir kaip ji viską suspėja? (JAV) – 16 val.                       

19 d. – Super Džonio prisikėlimas (D. Britanija, Izraelis, Japonija, Prancūzija) – 19 val.; 20 d. – 18.30, 21 val.

14 d. – Trys muškietininkai (3D, D. Britanija, Prancūzija, Vokietija) – 19.30                 

14, 17, 19, 20 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 14.30, 17, 22 val.; 15, 16, 18 d. – 12, 14.30, 17, 22 val.                                               

14, 17 d. – Draugiškas seksas (JAV) – 13.30, 18.30, 21 val.; 15, 16, 18 d. – 10.45, 13.30, 18.30, 21 val.; 19 d. – 13.30, 21 val.; 20 d. – 13.30                          

14, 17, 19, 20 d. – Mikė Pūkuotukas (JAV) – 13.10, 15 val.; 15, 16, 18 d. – 11.30, 13.10, 15 val.

Garsas

Didžioji salė

15, 16 d. – Nelaimėliai (Belgija) – 21.10; 17 d. – 21.25; 19 d. – 21.20; 18, 20 d. – 21.35

14 d. – Ratai 2 (JAV) – 15 val.; 15, 16 d. – 12.30, 14.45; 17 d. – 15.15; 18 d. – 15.10; 19 d. – 15 val., 20 d. – 15.15

14 d. – Laris Kraunas (JAV) – 17.10; 15, 16 d. – 17 val.; 17, 18 d. – 19.35; 19 d. – 17.10; 20 d. – 19.35

17 d. – Pavogtas grožis (D. Britanija, Prancūzija, Italija), Tobulas žvilgsnis (Ispanija) – 19 val.

15, 16 d. – Džeinė Eir (D. Britanija, JAV) – 19 val.; 17 d. – 17.30; 18 d. – 17.15; 19 d. – 19 val.; 20 d. – 17.15

Mažoji salė

14 d. – Kovotoja (Danija) – 15.15; 15 d. – 15 val.; 18 d. – 16.45; 19 d. – 19.40; 20 d. – 16.45

14 d. – Džeinė Eir (D. Britanija, JAV) –18.40

15, 16 d. – Egzaminas (D. Britanija) – 21.20; 18 d. – 20.15; 19 d. – 21.30; 20 d. – 19.45, 21.45

14 d. – Stebuklų laukas (rež. M. Survila) – 17.25; 15, 17 d. – 18.50, 20 val.; 16 d. – 15 val.; 18 d. – 16.45; 19 d. – 18.30; 20 d. – 18.25

15, 16 d. – Sutrikęs Maksas (Danija) – 12.45, 16.50; 17 d. – 15 val.; 18 d. – 15 val., 19 d. – 16.45; 20 d. – 15 val.

17 d. – Skirtingi pasauliai (Danija) – 16.50

17 d. – Akvariumas (D. Britanija) – 20 val.; 18 d. – 18 val.; 20 d. – 19.45

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

15, 16 d. – Magiški fėjų Vinksių nuotykiai (3D, Italija) – 13 val.

14–20 d. – Konanas Barbaras (3D, JAV) – 15 val.

14–18 d. – Tadas Blinda. Pradžia (rež. D. Ulvydas) – 17.30

14–18, 20 d. – Trys muškietininkai (3D, D. Britanija, Prancūzija, Vokietija) – 20 val.; 14, 15 d. – 22 val.

Mažoji salė

14, 17–20 d.Zoologijos sodo prižiūrėtojas (JAV) – 15.15; 15, 16 d. – 13.15, 15.15

14–20 d. – Stebuklų laukas (rež. M. Survila)17.15, 18.30

14–20 d. – Laris Kraunas (JAV)19.30; 14, 15 d. – 21.30


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.