Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Spalio 7–16


7 MD

Share |
OKT spektaklis „Dugne” (spalio 8 d. 18 ir 20 val. Klaipėdoje, Švyturio menų doke)

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

7, 8 d. 18.30 – W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. – M. Staškus

9 d. 18 val. – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Pitrėnas

12 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“ (pagal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir kt. Muziką). Dir. – R. Šervenikas

13 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

14 d. 18.30 – P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. – R. Šervenikas

15 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

16 d. 12 val. – „BURATINAS“ (Kamerinė salė)

16 d. 18 val. – L.A. Minkus „DON KICHOTAS“. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

7 d. 18.30 – Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis

9 d. 12 val. – J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. – J. Dautartas

Mažoji salė

7, 8, 11–14 d. 19 val., 9 d. 16 val. – PREMJERA! M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. – Y. Ross

15 d. 16 val. – F. Dostojevskio NUOLANKIOJI. Rež. – V. Masalskis

16 d. 16 val. – A. Škėmos SAULĖTOS DIENOS. Rež. – R. Kudzmanaitė

Vilniaus mažasis teatras

7 d. 18.30 – Y. Rezos „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus

9 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

V tarptautinis lenkų teatrų festivalis

13 d. 19 val. – „MANO ANGELAS DEŠINYSIS – MANO ANGELAS KAIRYSIS“

(Vilniaus lenkų teatro studija)

14 d. 19 val. – „WORKSHOP. Aktorinė virtuvė“ (Lenkų teatras Maskvioje)

15 d. 15 val. – „SENIJI DAMA PERI“ (Lenkų liaudies teatras Lvove)

16 d. 15 val. – „MEILĖ” (teatras „LOGOS“ Lodzėje)

Valstybinis jaunimo teatras

7 d. 18 val. – M. Frayn – „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

8 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V. V. Landsbergis (Salė 99)

8 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

9 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

9 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI“. Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

11 d. 18 val. – Europos pjesių skaitymai. Lenkija, Čekija, Slovakija. V. Klimačeko „SUPERMARKETAS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

12 d. 18 val. – M. Norman „LABANAKT, MAMA“. Rež. – A. Latėnas, G. Storpirštis

(Salė 99)

13 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

14 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

15 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

15 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. – C. Graužinis

16 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

16 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež.– J. Vaitkus

OKT/Vilniaus miesto teatras

8 d. 18, 20 val. Klaipėdoje, Švyturio menų doke, – M. Gorkio „Dugne“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

7 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“. Rež. – A. Jankevičius

8 d. 12 val. – S. Aksakovo „RAUDONOJI GĖLELĖ“. Rež. ir dail. – J. Popovas

8 d. 18 val. – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickis (Ukraina)

9 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas

9 d. 18 val. – V. Klimo „VILTIES KABARETAS“. Rež. – D. Turčaninovas

11 d. 18 val. – D. Harrowerio „JUODASIS STRAZDAS“. Rež. – J. Vaitkus

13, 14 d. 19 val., 15 d. 16, 20 val. – džiazo festivalis „VILNIUS JAZZ 2011“

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

7 d. 18.30 – GELEŽIS IR SIDABRAS (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

8 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus BITĖ MAJA (VBonzelso knygos „Bitė Maja ir jos nuotykiai“ motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

15 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

16 d. 18.30 val. – Premjera! V. Mazūro, D. Čepauskaitės „JŪRATĖ IR KASTAUTAS“. Rež. ir dail. – V. Mazūras, komp. – F. Latėnas

Mažoji salė

8 d. 14 val. – RAUDONKEPURĖ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

9 d. 14 val. – R. Mikučio LIUNĖS NUOTYKIAI. Rež. – A. Grybauskaitė

15 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal Kazio Binkio poemą „Kiškių sukilimas”). Scenarijaus aut., rež. ir dail. – R. Driežis

16 d. 12, 14 val. – „NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Rež. ir dail. – R. Driežis

Keistuolių teatras

8 d. 19 val. – „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. Rež. – A. Giniotis

9 d. 12 val. – „Pati labiausia pasaka“. Rež. – V. Žitkus

14 d. 19 val. – „Vasarotojai“ (pagal M. Gorkio kūrybą). Rež. – A. Giniotis

15 d. 12 val. – „Mamulė Mū“. Rež. – A. Sunklodaitė

15 d. 19 val. – „Meilė iš paskutinio žvilgsnio“ (pagal D. Čepauskaitės kūrybą). Rež. – G. Beinoriūtė

16 d. 12 val. – „Mano senelis buvo vyšnia“ (pagal A. Nanetti apysaką). Rež. – A. Gluskinas

„Menų spaustuvė“

8 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, J. Tūras, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

9 d. 12 val. Juodojoje salėjePremjera! „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis

9 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „O KAS ČIA? “. Choreogr. – S. Mikalauskaitė ir I. Pačėsaitė

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BUDĖJIMAI“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

13, 14 d. 19 val. Juodojoje salėje – „RAUDONOS KURPAITĖS. Rež. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

13, 14 d. 19 val. Kišeninėje salėjePremjera! „GEISMAS. Kūrybinė grupė G. Malinauskaitė, A. Teresiūtė, M. Vaidotas, M. Stončius (programa „Atvira erdvė“)

15 d. 11, 12.30, 14 val. Kišeninėje salėje – „LABAS, MAŽYLI! Rež. – K. Jurkštaitė (Klaipėdos lėlių teatras)

16 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „SENELĖS PASAKA. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

16 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

Teatras „Utopia“

15, 16 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos „PUBLIKA. Rež. – G. Varnas

Vilniaus universiteto teatras

13 d. 19 val. – premjera!Gretė Poke'27“. Rež. ir choreogr. – A. Pulkauninkas

Teatrų festivalis „Sirenos“

7, 8 d. 20 val. „Menų spaustuvėje“ – „SUPER NIGHT SHOT“ (Gob Squad, D. Britanija, Vokietija)

Kaunas

Kauno dramos teatras

7 d. 18 val. Mažojoje scenoje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

8, 9, 15 d. 12 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! L. Carrollo „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

8 d. 18 val. Mažojoje scenoje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

13 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

13, 14 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

16 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

Kauno muzikinis teatras

7 d. 18 val. – L. Fall „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

8 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

9 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

9 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen“. Dir. – J. Geniušas

12 d. 17 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

13 d. 18 val. – L. Adomaičio „Dulkių spindesys“. Choreogr. – D. Bervingis ir G. Visockis

14 d. 18 val. – E. KálmánoGrafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

15 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

16 d. 18 val. – F. Leharo „Grafas Liuksemburgas. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

7, 14 d. 19 val., 15 d. 18 val. – PREMJERA! G. Burke „GAGARINO GATVĖ“. Rež. – V. Balsys

13 d. 19 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

Kauno kamerinis teatras

7 d. 18 val. – D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež. – A. Dilytė

8 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

9 d. 18 val. – P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. – S. Rubinovas

14 d. 18 val. – A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. – S. Rubinovas

15 d. 14, 18 val. – A. Volodino „PENKI VAKARAI“. Rež. – A. Pociūnas

16 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

8 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

8 d. 18 val. – R. Kazlo programa „Nusileisk, dangau, ant žemės“ (poeto V. Šimkaus kūryba). Dalyvauja atlikėjai S. Stanevičius-Auglys (vibrafonas) ir G. Savkovas (akordeonas)

9 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Stankevičius

15 d. 12 val. – „PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS“. Rež. – O. Žiugžda

16 d. 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

7 d. 18.30 – koncertas „Debiutai“

8 d. 18.30 – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – S. Domarkas    

9 d. 15 val. – J. Gaižausko „Buratinas“. Dir. – D. Zlotnikas

15 d. 18.30 – „Kruvinos vestuvės(pagal F.Garsia Lorcos pjesę, A. Piazzolla muziką)

16 d. 15 val. – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka“. Dir. – D. Zlotnikas

Klaipėdos lėlių teatras

8 d. 12 val. – „Labas, mažyli“. Rež. – K. Jurkštaitė

9 d. 12 val. – „APAPA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

15 d. 12 val. – „Stebuklingas Pelenės laikas“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

16 d. 12 val. – „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimyną“. Rež. – R. Bunikytė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

7 d. 18 val. – M. Lado LABAI PAPRASTA ISTORIJA. Rež. – G. Padegimas

8 d. 18 val. – J. Švarco ŠEŠĖLIS. Rež. – N. Ogaj-Ramer

9 d. 12 val. – G. Solovskio SKIRIAMA PRINCESEI. Rež. – J. Javaitis

9 d. 18 val. – R. Lamoureux SRIUBINĖ. Rež. – N. Mirončikaitė

Vilniaus Mažojo teatro spektakliai

13 d. 18 val. – P. Hackso AMFITRIONAS. Rež. – A. Areima

14 d. 18 val. – KOVA (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius

15 d. 18 val. – E. Rostand’o SIRANO DE BERŽERAKAS. Rež. – A. Pociūnas

16 d. 12 val. – BLUSYNO PASAKOJIMAI (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

16 d. 18 val. – R. Harlingo PLIENINĖS MAGNOLIJOS. Rež. – R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

7 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

8 d. 17 val. – G. Grekovo, „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.

9 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

9 d. 17 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

12 d. 18 val. – „2 VYRAI IR 1 TIESA“. Rež. – A. Gricius („Domino“ teatras)

15 d. 17 val., 16 d. 18 val. – PREMJERA! E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas

16 d. 12 val. – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis 

Alytus

Alytaus dramos teatras

11 d. 18 val. – R. Cooney „Meilė pagal grafiką“. Rež. – A. Večerskis („Domino“ teatras)

13 d. 18 val. – „Barbora Radvilaitė“. Scen. aut. ir rež. – A. Kinderis


„7 meno dienos“ Nr.35 (957), 2011-10-07

Versija spausdinimui

Komentarai

kgLCCEooX, 2012-01-08 20:33

Slam dunkin like Shaquille O'Neal, if he wrote informative artilces.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti