Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Rugsėjo 30–spalio 9


7 MD

Share |
„Skrydis virš gegutės lizdo“. Valstybinis jaunimo teatras

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

30 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

X. 1 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas

2 d 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

6–8 d. 18.30 – W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. – M. Staškus

9 d. 18 val. – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Pitrėnas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

30 d. 18.30 – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

X. 1 d. 18.30 – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)“. Rež. – Y. Ross

2 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

4, 5 d. 18.30 – G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A. (Panevėžio J. Miltinio dramos teatras)

7 d. 18.30 – Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis

9 d. 12 val. – J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. – J. Dautartas

Mažoji salė

7, 8, 11–14 d. 19 val., 9 d. 16 val. – PREMJERA! M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. – Y. Ross

Studija (įėjimas iš Gedimino pr.)

Vilniaus mažasis teatras

30 d. 18.30 – „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

X. 1 d. 18.30 – P. Hackso „AMFITRIONAS“. Rež. – A. Areima

2 d. 14 val. – „UODŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

4 d. 18 val. – tarptautinis monospektaklių festivalis „Atspindys“. Monospektaklis „NIEKAS“

5 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež. – G. Padegimas

7 d. 18.30 – Y. Rezos „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus

9 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

Valstybinis jaunimo teatras

30, X. 1, 2 d. 18 val. – PREMJERA! D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško (Rusija)

2 d. 12 val. – H. Verburg „PINGVINAI IR KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė (Salė 99)

5 d. 18 val. – J. Vaitkaus poetinė improvizacija „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (pagal J. Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“). Rež. – J. Vaitkus                 

6 d. 18val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius

7 d. 18 val. – M. Frayn – „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

8 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V. V. Landsbergis (Salė 99)

8 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

9 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

9 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI“. Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

OKT/Vilniaus miesto teatras

30 d. 17 val. Ūkio banko teatro arenoje – Premjera! „Miranda“. Rež. – O. Koršunovas

X. 1 d. 17 val. OKT studijoje – M. Gorkio „Dugne“. Rež. – O. Koršunovas

2 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – E. O`Neillo „Prakeiktieji“. Rež. – A. Areima

5 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – W. Shakespeare’o „Hamletas“. Rež. – O. Koršunovas

8 d. 18, 20 val. Klaipėdoje, Švyturio menų doke – M. Gorkio „Dugne“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

30 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

X. 1 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Uteganovas (Rusija)

1 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

2 d. 17 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

6 d. 18 val. – Y. Ronen „PAMIŠĖLĖ“. Rež. – L. Adomaitienė

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

X. 1 d. 12 val. – EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. Rež. ir dail. – VMazūras

2 d. 12 val. – S. Siudikos TRYS PARŠIUKAI. Rež. – A. Mikutis

7 d. 18.30 – GELEŽIS IR SIDABRAS (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

8 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus BITĖ MAJA (VBonzelso knygos „Bitė Maja ir jos nuotykiai“ motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

Mažoji salė

30 d. 18.30 – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

X. 1 d. 14 val. – AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scenarijaus aut. ir rež. – R. Driežis

2 d. 14 val. – N. Indriūnaitės SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

8 d. 14 val. – RAUDONKEPURĖ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

9 d. 14 val. – R. Mikučio LIUNĖS NUOTYKIAI. Rež. – A. Grybauskaitė

Keistuolių teatras

X. 2 d. 12 val. – „Dūkstantmečio Kurmis

6, 8 d. 19 val. – „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. Rež. – A. Giniotis

9 d. 12 val. – „Pati labiausia pasaka“. Rež. – V. Žitkus

„Menų spaustuvė“

30 d. 19 val. Kišeninėje salėjePremjera! „KOPĖČIOS“. Choreogr. – E. Vizbaraitė

1 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

2 d. 12 val. Juodojoje salėje – Premjera! „STEBUKLINGAS MEDIS“. Kūrybinė grupė M. Markevičius, A. Balionis, M. Sučyla, E. Lipskij („Menų spaustuvė“, „Antigravitacija“)

2 d. 18 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA) “. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

6 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

8 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, J. Tūras, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

9 d. 12 val. Juodojoje salėjePremjera! „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis

9 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „O KAS ČIA? “. Choreogr. – S. Mikalauskaitė ir I. Pačėsaitė

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BUDĖJIMAI“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)

Teatras „Utopia“

30 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos „PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas

Teatrų festivalis „Sirenos“

30 d. 17 val. Teatro arenoje – „MIRANDA“ (pagal W. Shakespeare‘o „Audrą“). Rež. – O. Koršunovas (OKT / Vilniaus miesto teatras)

30 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – F. García Lorcos „PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas (teatras „Utopia“)

X. 1 d. 14 val. Dominikonų vienuolyne – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

1 d. 17 val. OKT repeticijų salėje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas (OKT / Vilniaus miesto teatras)

1 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – „TELEFONŲ KNYGA“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

1 d. 18.30 Vilniaus mažajame teatre – P. Hackso „AMFITRIONAS“. Rež. – A. Areima

(Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

2 d. 14 val. Kauno valstybiniame dramos teatre – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius (Kauno valstybinis dramos teatras)

2 d. 19 val. Teatro arenoje – „PRAKEIKTIEJI“ (pagal E. O’Neill‘o pjesę „Gedulas tinka Elektrai“). Rež. – A. Areima (OKT / Vilniaus miesto teatras)

3 d. 19 val. LNDT – W. Shakespeare’o „KORIOLANAS“. Rež. – C. Polgár („HOPPart“, Vengrija)

5 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – „DISPLACE #1 LA RABBIA ROSSA“ (Muta Imago, Italija)

3–5 d. „Menų spaustuvės“ II studijoje – edukacinė programa kūrybinė laboratorija „Real Time Performance for Camera“ (Gob Squad, D. Britanija, Vokietija)

7, 8 d. 20 val. „Menų spaustuvėje“ – „SUPER NIGHT SHOT“ (Gob Squad, D. Britanija, Vokietija)

Kaunas

Kauno dramos teatras

30 d. 18 val. Mažojoje scenoje – „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

2 d. 18 val. Mažojoje scenoje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

4 d. 18 val. Mažojoje scenoje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

5 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

6 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

7 d. 18 val. Mažojoje scenoje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

8, 9 d. 12 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! L. Carrollo „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

8 d. 18 val. Mažojoje scenoje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

Kauno muzikinis teatras

X. 1, 2, 5 d. 18 val. – PREMJERA! G. Donizetti „Liučija di Lamermur“. Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas

6 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice‘o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

7 d. 18 val. – L. Fall „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

8 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

9 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

9 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

X. 1 d. 18 val. – „KATYTĖ P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

2 d. 18 val. – „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. ir pjesės aut. – A. Dilytė

6 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

7 d. 19 val. – PREMJERA! G. Burke „GAGARINO GATVĖ“. Rež. – V. Balsys

Kauno kamerinis teatras

30 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

X. 1 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

2 d. 18 val. – K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS“. Rež. – S. Rubinovas

5 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

7 d. 18 val. – D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež. – A. Dilytė

8 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

9 d. 18 val. – P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

X. 1 d. 12 val. – „MAŽASIS MUKAS“. Rež. – A. Stankevičius

2 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. – O. Žiugžda

8 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

8 d. 18 val. – R. Kazlo programa „Nusileisk, dangau, ant žemės“ (poeto V. Šimkaus kūryba). Dalyvauja atlikėjai S. Stanevičius-Auglys (vibrafonas) ir G. Savkovas (akordeonas)

9 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

X. 1 d. 18.30 – PREMJERA! „MEILĖS UOSTAS“ (džiazo šokio spektaklis)

6 d. 18.30 – koncertas „Aš myliu miuziklą!“. Dir. – D. Pavilionis

7 d. 18.30 – koncertas „Debiutai“

8 d. 18.30 – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – S. Domarkas    

9 d. 15 val. – J. Gaižausko „Buratinas“. Dir. – D. Zlotnikas

Klaipėdos lėlių teatras

X. 1 d. 12 val. PREMJERA! – „SURASKIM PASAKĄ“. Rež. – L. Beržinienė

2 d. 12 val. – „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – S. Bartulytė

8 d. 12 val. – „Labas, mažyli“. Rež. – K. Jurkštaitė

9 d. 12 val. – „APAPA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

30 d. 18 val. – J. Šeduikytės projektas-muzikinis lėlių spektaklis „METRONOMES“ (teatro judėjimas „No Theatre“)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

X. 1 d. 17 val. – P. Shaferio „MEILĖS ELIKSYRAS“. Rež. – A. Lebeliūnas 

2 d. 17 val. – R. Cooney, J. Chapmano „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys  

Alytaus teatro spektakliai

6 d. 11 val. – „BARONO MIUNHAUZENO NUOTYKIAI“. Rež. – D. Kimantaitė

6 d. 18 val. – „BARBORA RADVILAITĖ“. Scenarijaus aut. ir rež. – A. Kinderis

 

7 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

8 d. 17 val. – G. Grekovo, „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.

9 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

9 d. 17 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris


„7 meno dienos“ Nr.34 (956), 2011-09-30

Versija spausdinimui

Komentarai

jE8h9qiMhtf, 2016-05-02 16:30

This makes evhtyreing so completely painless.

IjjYiGzOyPNsRZaMSpW, 2012-07-16 14:23

Ok, it's official, I love you! I knew it beorfe, but now it's completely official. I love a little scandal LOL Great job! I can't wait to see the final product.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti