Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/straipsnis.inc.php on line 87
7 meno dienos > Nr. 33 (955), 2011 rugsėjo 23 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Rugsėjo 23–spalio 2


7 MD

Share |
Estijos nacionalinės operos spektaklis „Trys muškietininkai“

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

Estijos nacionalinės operos spektakliai

23 d. 18.30 – G. Puccini „TOSKA. Dir. – J. Alpertenas, rež. – R. Banionis, dail. – S. Bocullo

24 d. 18.30 – „MEILĖ TRIMS APELSINAMS. Dir. – M. Gertas, rež. – D. Bertmanas (Maskva), scenogr. – I. Nežnyj (Maskva)

25 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA. Dir. – J. Alpertenas, rež. – R.A. Braunas (Izraelis), scenogr. – R.A. Braunas, R. Gallino (Italija)

27 d. 18.30 – „TRYS MUŠKIETININKAI. Dir. – M. Gertas, choreogr. – D. Nixonas („Northern Ballet Theatre“), scenogr. – Ch.C. Smithas (Škotija)

28 d. 18.30 – „MANON. Choreogr. – K. MacMillanas, choreogr. statytojas – K. Burnettas (Anglija). Dir. – R. Joostas

30 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

24 d. 19 val. – „ANA KARENINA“ (L. Tolstojaus romano motyvais). Rež. – A. Cholina (A. Cholinos šokio teatras)

25 d. 18 val. – tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola“

29 d. 18.30 – „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas  

30 d. 18.30 – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

23 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – M. Ivaškevičiaus Madagaskaras“. Rež. – R. Tuminas

23 d. 20 val. – PREMJERA! BOOGIE NIGHTS“

24 d. 18.30 – T. Lettso VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

25 d. 12 val. – J. Donaldson KAS TAS GRUFAS? “ Rež. – A. Gluskinas

25 d. 16 val. – „KITAIS METAIS, TUO PAČIU METU“. Rež. – A. Lebeliūnas         

27 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“                       

28 d. 18.30 – „TRIUŠIO LANDA“. Rež. – V. Malinauskas                            

29 d. 18.30 – „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS“. Rež. – J. Vaitkus             

30 d. 18.30 – „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima             

Valstybinis jaunimo teatras

24 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

25 d. 12 val. – H. Verburg „PINGVINAI IR KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

30 d. 18 val. – PREMJERA! D. Wasserman „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško (Rusija), scenogr. ir kost. dail. – A. Šimonis, komp. – V. Diominas (Rusija). Vaidina N. Gadliauskas, G. Storpirštis, S. Storpirštis, S. Sipaitis, V. Taukinaitis, J. Damaševičius, I. Ciplijauskas, A. Bialobžeskis, G. Arbačiauskas, L. Petrauskas, K. Smoriginas, A. Šurna, A. Pukelytė, A. Bendoriūtė, D. Šilkaitytė, A. Storpirštis, J. Dambrauskaitė, D. Morozovaitė, G. Giedraitytė, K. Ovčinikaitė, R. Marazaitė

Rusų dramos teatras

23 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

24 d. 12 val. – S. Aksakovo „RAUDONOJI GĖLELĖ“. Rež. – J. Popovas

24 d. 18 val. – J.J. Bricaire’o, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“ Rež. – A. Girba (Rusija)

25 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas

25 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

26 d. 18 val. – „VISKAS APIE GIDONĄ“

29 d. 18 val. – N. Gogolio „LOŠĖJAI“. Rež. – M. Byčkovas (Rusija)

30 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

24, 25 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“ (V. Bonzelso knygos motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

Mažoji salė

24 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

25 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. – R. Driežis

30 d. 18.30 – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

„Menų spaustuvė“

23 d. 19 val. Juodojoje salėje – „VEIDAI“. Choreogr. – L. Puodžiukaitė, M. Staniulėnas

(„Dvimiesčio kulka“)

24 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, J. Tūras, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

27 d. 13 val. Juodojoje salėje Premjera! „BEBAIMIS“. Choreogr. – G. Subotinaitė (šokio teatras „Dansema“)

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

28 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BUDĖJIMAI“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)

29, 30 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „KOPĖČIOS“. Choreogr. – E. Vizbaraitė

Teatras „Utopia“

29, 30 d. 19 val. „Menų spaustuvė“ Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos „PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas

VGTU teatras-studija „Palėpė“

24 d. 16 val. – „Labirintas“. Rež. – O. Kesminas

Teatrų festivalis „Sirenos“

29 d. 19 val. Keistuolių teatre „VASAROTOJAI“ (pagal M. Gorkio kūrybą).

Rež. – A. Giniotis („Keistuolių teatras“)

30 d. 17 val. Teatro arenoje – „MIRANDA“ (pagal W. Shakespeare‘o „Audrą“). Rež. – O. Koršunovas (OKT / Vilniaus miesto teatras)

30 d. 19 val. Menų spaustuvėje – F. García Lorcos „PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas (teatras „Utopia“)

X. 1 d. 14 val. Dominikonų vienuolyne„LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

1 d. 17 val. OKT repeticijų salėje, Ašmenos g. 8 – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas (OKT / Vilniaus miesto teatras)

1 d. 19 val. Menų spaustuvėje – „TELEFONŲ KNYGA“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

1 d. 18.30 Vilniaus mažajame teatre – P. Hackso „AMFITRIONAS“. Rež. – A. Areima

(Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

2 d. 14 val. Kauno valstybiniame dramos teatre – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius (Kauno valstybinis dramos teatras)

2 d. 19 val. Teatro arenoje – „PRAKEIKTIEJI“ (pagal E. O’Neill‘o pjesę „Gedulas tinka Elektrai“). Rež. – A. Areima (OKT / Vilniaus miesto teatras)

Kaunas

Kauno dramos teatras

23, 29 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! V. Bartulio „PAMOKSLAS ŽUVIMS“. Rež. – V. Bartulis.

24 d. 18 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

25 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

30 d. 18 val. Mažojoje scenoje – „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (cezario grupė)

Kauno mažasis teatras

23 d. 19 val. – M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. – E. Prakuliauskaitė-Milinienė

27 d. 19 val. – „MOKĖK-DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

X. 1 d. 18 val. – „KATYTĖ P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

2 d. 18 val. – „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. ir pjesės aut. – A. Dilytė

Kauno kamerinis teatras

23, 29 d. 18 val. D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

24 d. 18 val. – vakaras, skirtas aktorės DŠkelevaitės jubiliejui. „Esu Ieva, esu Magdalena...“

Dalyvauja aktorė DŠkelevaitė, pianistė IVaičienė

25, X. 1 d. 18 val. F. RabelaisGARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

30 d. 18 val. –D.Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

2 d. 18 val. – K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

24 d. 12 val. – „NYKŠTUKAS NOSIS“. Rež. – A. Stankevičius

25 d. 12 val. – „UMA-UMA“. Rež. – A. Žiurauskas

29 d. 18 val. – premjerA! J. Šeduikytės muzikinis spektaklis „METROnomes“

Tarptautinis šokio festivalis „Aura“

„Girstučio“ kultūros ir sporto centre

23 d. 19 val. – „Medėjos“. (Kauno šokio teatras „Aura“)

24 d. 19 val. – „Instrumentas 1 <scoprire I`invisibile>“. („Compagnia Zappalà Danza“, Italija)

25 d. 18 val. – „Paklydęs žvėris“ („Yossi Berg & Oded Graf“ šokio teatras, Izraelis)

Kauno valstybiniame dramos teatre

23 d. 21 val. – „Tao Te“ („Ferenc Feher“, Vengrija)

24 d. 21 val. – „Optimisto testamentas“ („Harakiri Farmers“, Lenkija)

25 d. 19 val. – A. Šeiko „Paikos mergaitės maldos“

Kauno paveikslų galerijoje

23 d. 23 val. – „Judanti tekstilė“. Šokio performansas „Iš tavo sapno matau save aš krentant“. A.-L. Akselsen (Norvegija), S. Puranen (Suomija), A.  Minkowicz (Argentina), Kauno šokio teatras „Aura“

24 d. 23 val. – „Judanti tekstilė“. Šokio performansas „Ar aš esu tas, kas aš esu?“. B. Letukaitė, A. Bartkevičiūtė-Weigel (Lietuva-Vokietija), Kauno šokio teatras „Aura“

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

23 d. 18.30 – PREMJERA! G. Puccini „Sesuo Andželika“, „Džanis Skikis“. Dir. – D. Pavilionis

24 d. 18.30 – PREMJERA! H. Purcellio „Didonė ir Enėjas“. Dir. – V. Konstantinovas   

25 d. 15 val. Kolonų salėje – PREMJERA! F. Poulenco „Drambliuko Babaro istorija

29 d. 18.30 – koncertas „Jūros mūzos“. Dir. – M. Barkauskas             

X. 1 d. 18.30, 2 d. 17 val. – PREMJERA! „Meilės uostas“ (džiazo šokio spektaklis)

Klaipėdos lėlių teatras

24 d. 12 val. – „APAPA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

25 d. 12 val. – „Katinėlis ir gaidelis“. Rež. – D. Armanavičius

X. 1 d. 12 val. PREMJERA! – „Suraskim pasaką“. Rež. – L. Beržinienė

2 d. 12 val. – „Trys paršiukai“. Rež. – S. Bartulytė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

23, 24 d. 18 val. – premjera! J. Švarco „ŠEŠĖLIS“. Rež. – N. Ogaj-Ramer

30 d. 18 val. – J. Šeduikytės projektas-muzikinis lėlių spektaklis „MetroNomEs“ (teatro judėjimas „No Theatre“)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

24 d. 17 val. – G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.

25 d. 17 val. – R. Cooney, J. Chapman „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys 

Alytaus dramos teatras

23 d. 18 val. – R. Radzevičiaus, D. Gintalo „Žuvų piemuo“. Rež. – D. Kimantaitė, A. Mažeika

29 d. 14 val. – „Eglė – karalienė Žalčių“. Rež. – I. Ivanauskienė, Ž. Maldonienė, J. Gaižauskas

29 d. 18 val. – „Beatriče, bėk“ (pagal J. Grušą). Rež. – D. Kimantaitė


„7 meno dienos“ Nr.33 (955), 2011-09-23

Versija spausdinimui

Komentarai

ljkUCXWFUYDhsGu, 2012-01-08 11:45

If only there were more cleevr people like you!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti