Spektakliai

7 MD

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

16 d. 18.30 – G. Verdi OTELAS. Dir. – M. Staškus

17 d. 18.30 – BARBORA RADVILAITĖ. Dir. – R. Šervenikas

18 d. 12 val. – K. Chačaturiano ČIPOLINAS. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

10, 11, 13, 14 d. 19 val. Fojė Premjera! J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

Didžioji salė

15 d. 18 val. – W. Shakespeare'o „HAMLETAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

Vilniaus mažasis teatras

16 d. 18.30 – P. Hackso „AMFITRIONAS“. Rež. – A. Areima

17 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

18 d. 12 val. – KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS. Inscenizacijos aut. ir rež. – A. Sunklodaitė

Valstybinis jaunimo teatras

15 d. 18 val. – „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

Rusų dramos teatras

9 d. 17.30 – 66-ojo sezono atidarymas

9 d. 18val. – L. Andrejevo „TAS, KURIS GAUNA ANTAUSIUS“. Rež. – J. Vaitkus

10 d.18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

11 d. 17val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

15 d. 18 val. – Ray Cooney NR.13 (OUT OF ORDER). Rež. – E. Murašovas

16 d. 18 val. – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickij (Ukraina)

17 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“. Rež. – A. Jankevičius

18 d. 18 val. – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys

Teatro festivalis vaikams „Linksmasis metas“

13 d. 11 val. – J. Švarco „PELENĖ“. Rež. – J. Popovas

14 d. 11 val. – S. Prokofjevos, G. Sapgiro „BATUOTAS KATINAS“. Rež. – J. Popovas

15 d. 11 val. – J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – J. Ščiuckis

16 d. 11 val. – J. Ščiuckio „RAUDONKEPURAITĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

17 d. 11 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

18 d. 11 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Uteganovas (Rusija)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

10 d. 12 val. SSiudikos TRYS PARŠIUKAI. Rež. – A. Mikutis

11 d. 12 val. SSiudikos PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS. Rež. – A. Mikutis

17 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal Hugh Loftingą). Rež. – R. Driežis

18 d. 12 val. Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

10 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scenarijaus aut. ir rež. – RDriežis

11 d. 14 val. RMikučio LIUNĖS NUOTYKIAI. Rež. – AGrybauskaitė

17 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

18 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal V. Odojevskio pasaką). Rež. ir dail. – J. Skuratova

„Menų spaustuvė“

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – koncertas „AVASPO“ (Audio visual aspect of Poetry). G. Labanauskaitė, V. Dieninis, R. Koreniukas, P. Kostiukovas, S. Gineika

10, 11 d. 19 val. Kišeninėje salėjePremjera! „TITRAI/ SUBTITLES“. Rež. – D.L. Piraitis  (teatras „Utopia“, „Darius Lukas Theatre Company“)

14 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Slapovskio „BATRAIŠTIS“. Rež. – K. Glušajevas

14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PONAS KOLPERTAS“ (D. Gieselmanno pjesės motyvais). Rež. – A. Jankevičius („Trupė liūdi“)

16 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PAUKŠČIAI“. Choreogr. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

17 d. 12 val. Juodojoje salėje – Premjera! „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis

17 d. (šeštadienis) 12 val. Kišeninėje salėje – „PELIUKAS GITAROJE“. Rež. – S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

17 d. 19 val. Kišeninėje salėje – J. Tertelio „PRA“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

18 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „KAMPAVORIS“. Kūrėjos S. Mikalauskaitė, I. Pačėsaitė

(šokio teatras „Dansema“)

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTOJI STIRNA“. Rež. – V. Kublinskas („Trupė liūdi“)

VGTU teatras-studija „Palėpė“

10 d. 18, 19.30 – „Sapfo“. Rež. – O. Kesminas

Kaunas

Kauno valstybinis lėlių teatras

10 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. – R. Bartninkaitė

11 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Stankevičius

17 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

18 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.