Koncertai ir vakarai

7 MD

Koncertai

Vilnius

Šv. Kazimiero bažnyčia

6 d. 18.30 – vargonuoja V. Survilaitė. Dalyvauja V. Gurstis (fleita). Programoje G.F. Händelio, W.A. Mozarto, A. Vivaldi, E. Elgaro, O. Taktakišvili kūriniai

Kaunas

Kauno menininkų namai

7 d. 18 val. – koncertas „Tik apie meilę...“. Solistai M. Dumas (tenoras, Rusija, Prancūzija), G. Apetijanas (fortepijonas, Rusija, Armėnija). Dalyvauja A. Novikovas (baritonas, Rusija), M. Saulep (sopranas, Estija). Vakarą veda T. Kuteris (Estija) ir R. Veiverienė


Vakarai

Vilnius

Vilniaus mokytojų namai

4 d. 15 val. Svetainėje – Kupiškėnų popietė. Svečiuose žurnalistė R. Baltušytė

6 d. 17 val. Didžiojoje salėje – Rusų romansų mylėtojų klube „Melos“. Dalyvauja J. ir S. Šeremetai, O. Telešova, J. Šeremet. Vakarą veda J. Bachmetjeva

6 d. 18 val. Svetainėje – Dzūkų vakaras. Svečiuose Leipalingio laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Serbenta“ (vad. – S. Petravičienė), armonikieriai R. Dudzinskas, K. Žilionis

Vilniaus universiteto biblioteka

7 d. 16 val. – renginys, skirtas Cz. Miłoszo 100 metų jubiliejui paminėti


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.