Parodos

7 MD

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija

Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Paroda „Paminklai, kurių nėra. Pasivaikščiojimai po Vilnių“

„Portretai. Jim Dine fotografijos“

Paroda „Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę“

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Paroda „Justinas Vienožinskis. Gyvenimas, paskirtas menui“

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Mados paroda „Art Deco stilius (1918–1939)“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Paroda „Karalienės Viktorijos laikų mada 1830–1900 m.“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Paroda „Gotika. Renesansas. Barokas – Valdovų rūmų interjero vertybės“ 

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“

Ikonografinė paroda, skirta Czesławo Miłoszo 100-mečio jubiliejui „Czesławo Miłoszo tėvynės ieškojimas“

Lietuvos nacionalinis muziejus

Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Lietuva carų valdžioje

Lietuvos valstiečių buities kultūra

Kryždirbystė

Paroda „Kazio ir Gabrielės Varnelių dovana“

Paroda „Lietuvos laisvės diplomatų archyvai“

Paroda „Sugrįžimas“  

Paroda „Baltijos šalių tradicinės kepurėlės ir kepurės“

Senasis arsenalas       

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai

Pilies g. 26

Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija

Paroda „Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 150“

 

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Lankymas antradienį-šeštadienį iš anksto susitarus tel. 279 16 44

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Paroda Introibo ad altare Dei: Lietuvos krikščioniškųjų konfesijų raštijos paveldas“  

Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2

Paroda „Tarp. Šiuolaikinė Austrija“

Paroda „Grafikos kontekstai. Deklaracija“

„Lietuvos aido“ galerija

Žemaitijos g. 11

iki 23 d. – Audronės Petrašiūnaitės paroda „Šviesos karalystė“

LDS galerija „Kairė–dešinė“

Latako g. 3

Algimanto Kuro piešinių paroda „Piešimas tamsoje“

Galerija „Vartai“

Vilniaus g. 39

„Asrtscape“: Prancūzija. Pierre Labat, Tomas Martišauskas

VDA ekspozicijų salės „Titanikas“

Maironio g. 3

Algimanto Švėgždos (1941–1996) piešinių, grafikos ir akvarelių paroda „Esu gamtos dalis“

„Lietuvos dailininkų sąjungos kolekcija“ (iš parodų ciklo „Lietuvos profesionaliosios dailės sklaida“)

Vilniaus dailės akademija

Maironio g. 6

Remigijaus Pačėsos fotografijos

„Prospekto“ fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

iki 30 d. – Arūno Kulikausko fotografijų paroda „Su draugais“ (parodoje be A. Kulikausko kūrybos eksponuojami Giedriaus Liago, Giedriaus Petrausko, Aušros Grigienės, Mindaugo Janušaičio, Vadimo Šamkovo, Vytenio Šlajaus, Ievos Rutės darbai)

Auksakalių gildijos galerija „Meno niša“

J. Basanavičiaus g. 1/13

iki 23 d. – Mildos Gailiūtės tapybos paroda „Užšaldyti“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Pilies g. 40

Dano Andriulionio tapybos darbų paroda „Šešiasdešimt spalvų“

Stasio Paškevičiaus fotografijų paroda „Menininkų portretai“

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

Juano Hernandezo (Ispanija) tapybos ir animacijos paroda

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Galerija AV17

Aušros Vartų g. 17

Ainos Cicėnienės ir Vyganto Vėjo tapybos paroda „ne(šventųjų)paveikslai“

Aušros Vartų meno galerija

Aušros Vartų g. 17

Roberto Kavoliuko keramikos paroda „Paukščių takas“

Savicko paveikslų galerija

Trakų g. 7

Savicko galerijos kolekcija

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija

Šv. Jono g. 11

Tarptautinė paroda „The Cross Through the Artists (Kryžius menininkų akimis)“

Prancūzų kultūros centras

Didžioji g. 1

Jean Lancri (Prancūzija) grafikos darbų paroda „Velo = Love“

Tekstilės galerija „Artifex“

Gaono g. 1

iki 30 d. – Linos ir Mariaus Zavadskių paroda

„ARgenTum“ galerija

Latako g. 2

iki 26 d. – metalo plastikos katedros, juvelyrikos ir kalvystės specializacijos studentų kursinių ir baigiamųjų darbų paroda

Studija-galerija „D’Arijaus papuošalai“

Dominikonų g. 7/20

iki 31 d. – Aurimo Kadūno, Kęstučio Jauniškio ir Vaclovo Vekeroto tapybos paroda „Gyvenimo spalvos“

„Juškus Gallery“

B. Radvilaitės g. 6 B

Paroda „Lietuvių tapybos tradicija“

Lenkų institutas

K. Sirvydo skvere

Paroda „Lenkų kino aktorės“

Galerija „2W“

Pilies g. 8-9

Leipcigo menininkų (Ralf Born, Carsten Busse, Franziska Anna Faust, Jens Pfuhler, Ingo Regel, Ritchie Riediger) paroda „Restlessness“

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2-41

Lietuvos dailininkų Stasio Vainiūno namams dovanotų paveikslų paroda

Vitolio Trušio tapyba

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai

Janinos Monkutės Marks gobelenų paroda „8 pavasariai, vasaros, rudenys ir žiemos“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

Vaizdo ir garso paroda „Akimirka su Jung Vilne. Iš muziejaus fondų“

Paroda „Žydų praeities pasaulis – šiandienos viltis: Lietuvos žydų šeimų istorijos ir nuotraukos (Centropa)“

VGTU biblioteka

Saulėtekio al. 14

Vytauto Kavaliausko fotografijų paroda „O aš keliauju bėgiais“

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignoto 6

iki 29 d. – Valdo Žemaičio piešinių paroda „Automobilių „Portretai“

Aleksandro Šiekštelės fotografijų paroda

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

Stanislavos Valančiuvienės rankdarbių paroda

Janinos Valančiūtės piešinių paroda „Vasarvidžio ženklai“

Daivos Masiulienės piešinių akrilu paroda „Žiedų linkėjimai“

LMA Vrublevskių biblioteka

Žygimantų g. 1/8

iki 29 d. – paroda „Laisvės daktaras“, skirta Jono Šliūpo 150-osioms gimimo metinėms

Pylimo galerija

Pylimo g. 30

XX a. antrosios pusės – XXI a. pradžios modernioji lietuvių tapyba

Galerija „Kunstkamera“

Ligoninės g. 4

Akvilės Zavišaitės paroda

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5

Andriaus Giedrimo tapybos ir akvarelės darbų paroda

Šv. Onos bažnyčia

Maironio g.8

iki 26 d. – Vytauto Kandroto fotografijų paroda „Bažnyčių šviesa“

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai – senovės pasaulio menas, XVII-XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI–XX a. Europos dailė (tarp jų ir M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros)

Vokiečių ir lietuvių menininkų Christiane’o B. Bethke’s, Czaja Braatz, Dainiaus Dapkevičiaus, Alfredo Kaufnerio, Daumanto Plechavičiaus, Dianos Radavičiūtės, Ritos Rohlfing, Aistės Valiūtės ir Sauliaus Valiaus paroda „FrontierSpirit“

iki 31 d. – Algimanto Švėgždos (1941–1996) paroda

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių dailininkų kūrybos ekspozicija

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos ekspozicija

Paroda „Bestatant šviesų rytojų: Kaunas sovietmečio dailėje“

Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

Putvinskio g. 64

iki 31 d. – Vangos Gedmantaitės-Galkuvienės kūrybos paroda

Istorinė LR Prezidentūra

Vilniaus g. 33

„Po raudonąja žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.“

Galerija „Meno parkas“

Rotušės a. 27

Gintarės Valevičiūtės projektas „Animare: suteikti gyvybę, atgaivinti“; videoprojektas „Perfomansų naktys“

Videoprojektas „Perfomansų naktys“. 2011 Bydgoszcz

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

VDA Kauno dailės fakulteto Keramikos katedros studentų baigiamųjų darbų paroda  

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Ryšių istorijos muziejus

Rotušės a. 19

Klaudijaus Petrulio tapyba

Kauno fotografijos galerija

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

iki 26 d. – Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Lietuvos senamiesčiai (1974-1985)“

Menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Projektas „Focus Europa“ (Vokietija)

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

Paroda „Iškiliausi tarpukario kauniečiai“

Galerija „Aukso pjūvis“

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

Jovitos Aukštikalnytės ir Agnės Deveikytės-Liškauskienės tapybos paroda

Galerija „MJ Studija“

Rotušės a. 1

Johannos Reich (Vokietija) projektas „Dabarties nebūtis“

Erikos Stelmokienės dailės galerija

Daukšos g. 8–2

Juratės Jarulytės paroda „Apleista erdvė“

Kauno miesto muziejus

M. Valančiaus g. 6

Osvaldo Jablonskio paroda „Čiurlionio takais“

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Genovaitės Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda ,,Australijos ir Okeanijos tautų menas“

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

iki 31 d. – Britų meno kritiko Edwardo Lucie-Smitho projekto „3 worlds in 1“ 

Parodos „Tarptautinis Londonas“, „Naujasis Irano menas“ ir „Polemiškai maža“

nuo 23 d. – Irene Anton (Vokietija) ir Beatos Kozlowskos (D. Britanija) instaliacijos

Baroti galerija

Aukštoji g. 3/3a

iki 27 d. – Remigijaus Treigio fotografijos paroda „Tamara iš Graco“

Kultūrų komunikacijų centras

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

iki 25 d. – KU MF Dailės katedros studentų parodų ciklas „One respite (vienu atokvėpiu)“

iki 24 d. – Andriaus Miežio autorinė darbų paroda „Tiesiai aplink“

26–28 d. – projekto „Menas paramai“ fotografijų paroda

nuo 23 d. – Meno kieme Irene Anton (Vokietija) ir Beatos Kozlowskos (D. Britanija) instaliacijos

Klaipėdos galerija

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

iki 28 d. – Lidijos Kuklienės tapybos paroda „AuGam“

„Herkaus galerija“

Herkaus Manto g. 22

iki 30 d. – Irenos Šliuželienės keramikos ir Gitanos Kaltanienės grafikos paroda „Trumpas sustojimas“

Šiauliai

Galerija „Laiptai“

Žemaitės g. 83

iki 30 d. – XX a. antros pusės lietuvių dailininkų paroda „1Q80“

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

iki 30 d. – paroda „Japonijos architektūros naujoji banga“ (Shuhei Endo, Taira Nishizawa, Hiroshi Sambuichi, Manabu Chiba, Takaharu Tezuka)

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

Nuolatinės ekspozicijos „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“, „Valstiečių buitis ir būtis“

Paroda „1941 m. birželio 14-oji“

nuo 27 d. – Gerardo Bagdonavičiaus 110-osios gimimo metinės skirta paroda „Gerardas Bagdonavičius. Gyvenimas – tarsi teatras...“

Ch. Frenkelio vila

Vilniaus g. 74

Ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid.–XX a. vid.“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“

Poeto Jovaro namas

Vytauto g. 116

Stilizuota XX a. I pusės erdvė – „Knygynas“ ir atnaujinta poeto Jono Krikščiūno-Jovaro gyvenamoji aplinka (XX a. 6–7 dešimt. interjerai)

Radijo ir televizijos muziejus

Vilniaus g. 174

Lietuvos radijo 85-mečiui skirta paroda „Pasaulis, telpantis dėžutėje“

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyba

Architektų g. 73

Paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Duonos istorija“

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Nuolatinė ekspozicija ,,Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys“

Roko Dovydėno keramikos paroda „Plėviakojis vs Louhan“

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

iki 31 d. – Panevėžio fotografų draugijos paroda „Ženklas“

Panevėžio kraštotyros muziejus

Vasario 16-osios g. 23

Paroda „G. Petkevičaitė-Bitė: kilni pareiga kilti ir kelti“

G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Vasario 16-osios g. 10

Skaitmeninių reprodukcijų paroda iš Algimanto Kunčiaus „Debesų knygos“ „Vieta be vardo“, skirta Czeslawo Miloszo 100-mečiui

Druskininkai

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus

M.K. Čiurlionio g. 35

Algimanto Švėgždos (1941-1996) tapybos paroda „Santarvėje su gamta ir savimi“

V.K. Jonyno galerija

M.K. Čiurlionio g. 41

Paroda „V.K. Jonynas pasaulio meridianuose: grafika, tapyba, vitražai, skulptūra“

Dalios Mataitienės scenografijos paroda „Teatras nuotraukose“

Palanga

Palangos gintaro muziejus

Vytauto g. 17

Gintaro ekspozicija

Istorinių rūmų interjerų ekspozicija

M. Mažvydo bibliotekos vasaros skaitykla

Vytauto g. 72

Grupės „Devyni vėjai“ tapybos darbų paroda „Akimirkos“

„Ramybės“ galerijoje

Vytauto g. 35

nuo 22 d. – Eglės Gandos Bogdanienės, Jolantos Vazalinskienės paroda „Krizės atostogos“

Nomedos Marčėnaitės ir MariausJonučio paroda „Nr. 54“

Juodkrantė

Miniatiūrų muziejus

L. Rėzos g. 3

Gražinos Vitartaitės tapybos paroda „Kuršių nerija“

Nida

Savicko paveikslų galerija

Kopų g. 2 / Taikos g. 17

Galerijos kolekcija „Nida 2011“

Trakai

Užutrakio dvaro sodybos rūmai

Užtrakio g. 17

Projekto „Menamos istorijos“ paroda, skirta Édouardo François André (1840-1911) mirties šimtmečiui paminėti

Lietuvos autorinės juvelyrikos paroda

Dusetos

Dailės galerija

K. Būgos g. 31a

Dusetų krašto menininkų kūrybos paroda „Galerijai šešiolika“

Ukmergė

Kultūros centras

Kauno g. 8

Skulptoriaus Mykolo Striogos jubiliejinė paroda „Medžio kalba“


 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.