Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Kino repertuaras


Birželio 24–30


7MD informacija

Share |

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

24–30 d. – Pono Poperio pingvinai (JAV) – 11.30, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15           

29, 30 d. – Transformeriai 3 (3D, JAV) – 11, 14.45, 19, 21 val.          

29, 30 d. – Transformeriai 3 (JAV) – 12.30, 16, 20 val.           

24–30 d. – Super 8 (JAV) – 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45          

24–28 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 11.30, 14.30, 17.30, 20.30; 29, 30 d. – 11.15, 14 val.       

24–28 d. – Kung fu panda 2 (JAV) – 11, 13.30, 15.45, 18.20; 29, 30 d. – 12.30, 17.45

24–28 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (3D, JAV) – 11.15, 14.30, 17.40, 21.30; 29, 30 d. – 17 val.

24–28 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (JAV) – 12.30, 18.15                    

24–28 d. – Polas (D. Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) – 15.15, 18, 20.30; 29, 30 d. – 15.20, 18.10, 20.40           

24–30 d. – Pagirios Tailande 2 (JAV) – 15, 17.10, 19.30, 21.45         

Šalutinis efektas (JAV) – 16.30, 18.45, 21 val.            

24–28 d. – Iksmenai: pirma klasė (JAV) – 15.30, 21.30; 29, 30 d. – 15, 20.10           

24–30 d. – Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 12, 14.10              

Op (JAV) – 12.45                                           

24–28 d. – Hana (D. Britanija, JAV, Vokietija) – 21 val.                     

29, 30 d. – Aukštyn! (JAV) – 12.10                                        

24–28 d. – Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 12.15                      

Forum Cinemas Akropolis

24–28 d. – Pono Poperio pingvinai (JAV) – 10.15, 13, 15.30, 18, 20.50; 29, 30 d. – 10.45, 13, 15.30, 18, 20.30      

24–28 d. – Meilė, vedybos, šeimyninis gyvenimas (///) – 12.45, 14.45, 17, 19.30, 21.40; 29, 30 d. – 12.45, 14.45, 17.15, 19.30, 21.40   

29, 30 d. – Transformeriai 3 (3D, JAV) – 10.15, 14, 19, 20.45                       

29, 30 d. – Transformeriai 3 (JAV) – 11.45, 16.15, 20.15                   

24–28 d. – Super 8 (JAV) – 11.30, 14.15, 16.45, 19.15, 21.50; 29, 30 d. – 11.30, 14.15, 17, 19.15, 21.50              

24–28 d. – Polas (D. Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) – 11, 13.30, 16, 18.30, 21.15; 29, 30 d. – 13.20, 16, 18.30, 21.15              

24–28 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 15.45, 18.15, 21 val.; 29, 30 d. – 19.10

24–30 d. – Kung fu panda 2 (JAV) – 12, 14.30, 16.40           

24–28 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 10.45, 17.15; 29, 30 d. – 11, 17.30

24–28 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (3D, JAV) – 13.45, 20 val.; 29, 30 d. – 13.45       

24–28 d. – Iksmenai: pirma klasė (JAV) – 11.45, 17.45          

24–28 d. – Hana (D. Britanija, JAV, Vokietija) – 15, 20.30                 

24–28 d. – Pagirios Tailande 2 (JAV) – 19, 21.30; 29, 30 d. – 21.30  

24–28 d. – Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 11.15, 13.20; 29, 30 d. – 11.15    

24–30 d. – Op (JAV) – 10.30                         

Šrekas. Ilgai ir laimingai (JAV) – 10 val.

„Skalvijos“ kino centras

25 d. – Magiškas Paryžius 2 (Prancūzija) – 21 val.; 27 d. – 21 val.; 29 d. – 21 val.; 30 d. – 17.10
26 d. – Keturi liūtai (D. Britanija) – 21.10; 28 d. – 21 val.

30 d. – Specialus seansas. Dievo smuikininkas Jaša Heifeitz (dok. f., JAV) – 19 val.

ARTscape filmų programa (Turkija)

24 d. – Ne tas rožančius (Turkija) – 17 val.; 27 d. – 19.10

24 d. – Baltas angelas (Turkija) – 19 val.; 27 d. – 17 val.

25 d. – Murzų ainiai Lietuvos žemėje (dok., f.) – 17 val.; 28 d. – 17 val.

25, 28 d. – Ateitis kavos tirščiuose (dok. f., Turkija) – 17 val.

25, 28 d. – Rojaus pakrašty (Turkija, Vokietija) – 18.30

26 d. – Išsiskyrimai (Turkija) – 17 val.; 29 d. – 19.10

26 d. – Kai mes išeiname (Turkija, Vokietija) – 19 val.; 29 d. – 17 val.

Pasaka

24 d. – Vaikams viskas gerai (JAV) – 18 val.; 25 d. – 18.45; 26 d. – 17 val.; 27 d. – 21 val.

24 d. – Magiškas Paryžius 2 (Prancūzija) – 18.30; 26 d. – 19.30; 27 d. – 20.30; 28 d. – 20 val.

24 d. – Išeities kodas (JAV) – 19 val.; 25 d. – 17, 21 val.; 26 d. – 19.15, 21 val.; 27 d. – 19 val.; 28 d. – 21.15; 29 d. – 19 val. 

24 d. – Lope de Vega: palaidūnas ir gundytojas (Ispanija, Brazilija) – 20 val.; 25 d. – 15.30; 26 d. – 18.15; 28 d. – 19 val.

24, 29 d. – Prancūziška apgaulė (Prancūzija) – 21 val.; 25 d. – 19.45, 22 val.; 26 d. – 16 val.; 26 d. – 20.30; 27 d. – 21.30; 28 d. – 21.30

25, 26 d. – Tigrai ir tatuiruotės (Danija) – 15 val.                                  

25 d. – Mažylis Nikolia (Prancūzija) – 19 val.; 26 d. – 16.30; 28 d. – 11, 13.30.                     

Indijos kino dienos

27 d. – Pardes – 18 val.                                                          

28 d. – Pinjar. Anapus sienų – 18 val.

29 d. – Taal – 18 val.                                                  

29 d. – Kažkas, ką suradau – 21.15

30 d. – Meilės mįslė – 18 val.  

Ozo kino salė

24, 25 d. – Rikis (Prancūzija, Italija) – 14 val.

24, 25 d. – Maskva-Belgija (Belgija) – 16 val.

24, 25, 27, 28 d. – Lope de Vega: palaidūnas ir gundytojas (Ispanija, Brazilija) – 18 val. 

27, 28 d. – Tėve mūsų, kuris esi medyje (Prancūzija, Australija, Vokietija, Italija) – 16 val.

29 d. – Anarchija Žirmūnuose (rež. S. Drunga) – 14 val.

29 d. – Kvėpavimas (Korėja) – 16 val.

29 d. – Aš aptarnavau Anglijos karalių (Čekija) – 18 val.

30 d. – Myliu kulką tavo širdyje (rež. D. Vaišnoras) – 16 val.

30 d. – Palaidotas gyvas (Ispanija) – 18 val.

Kaunas

Forum Cinemas

24, 25 d. – Pono Poperio pingvinai (JAV) – 10.30, 12.45, 15.15, 17.45, 20.30, 23 val.; 26–28 d. – 10.30, 12.45, 15.15, 17.45, 20.30; 29, 30 d. – 10.30, 12.45, 15.15, 17.45

24–28 d. – Meilė, vedybos, šeimyninis gyvenimas (JAV) – 13.45, 15.45, 18, 20, 22 val.; 29, 30 d. – 15.45, 18, 20, 22 val.                                   

29, 30 d. – Transformeriai 3 (3D, JAV) – 10.45, 14.45, 19, 20.15                  

29, 30 d. – Transformeriai 3 (JAV) – 11.30, 15, 18.15, 21.30             

28 d. – Nemirtingieji (Prancūzija, Italija) – 17.30

24, 25 d. – Super 8 (JAV) – 10.45, 13.30, 16, 18.30, 21, 23.30; 26–28 d. – 10.45, 13.30, 16, 18.30, 21 val.; 29, 30 d. – 16, 21 val.       

24, 25 d. – Pagirios Tailande 2 (JAV) – 14.30, 16.45, 19.15, 21.30, 23.45; 26–28 d. – 14.30, 16.45, 19.15, 21.30; 29, 30 d. – 21.15  

24, 25 d. – Polas (D. Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) – 12.15, 15, 17.30, 20.15, 22.45; 26, 27 d. – 12.15, 15, 17.30, 20.15; 28 d. – 12.15, 15, 20.15; 29, 30 d. – 13.30, 18.30      

24, 25 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 18.15, 20.45, 23.15; 26–28 d. – 18.15, 20.45; 29, 30 d. – 18.45

24–28 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 10.15, 16.15, 19 val.; 29, 30 d. – 10.15, 17 val.     

24–28 d. – Kung fu panda 2 (JAV) – 11, 13.15, 15.30; 29, 30 d. – 11, 13.15            

24–28 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (3D, JAV) – 13, 21.45; 29, 30 d. – 13 val.

24–28 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (JAV) – 11.45; 29, 30 d. – 12.15, 15.30   

24–28 d. – Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 11.30                                

24–30 d. – Bjaurusis aš (JAV) – 10 val.                                                          

Cinamonas

24–30 d. – Pono Poperio pingvinai (JAV) – 11, 13, 15, 17, 19, 21 val.

29, 30 d. – Transformeriai 3 (3D, JAV) – 12.30, 15.30, 18.30, 21.30

29, 30 d. – Transformeriai 3 (JAV) 11.15, 14.15, 17.15, 20.30

Super 8 (JAV) – 11.45, 14, 16.30, 18.45, 21.15

28 d. – Svynis Todas: demoniškas Flyto gatvės kirpėjas (JAV, D. Britanija) – 18.30

2427 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 18.30, 20.45; 28 d. – 20.45; 29, 30 d. – 19.45

2428 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30; 29, 30 d. – 10.30

2428 d. – Kung fu panda 2 (JAV) 12.15, 14.15, 16.15; 2930 d. – 11.30, 13.30, 15.35

2428 d. – Pagirios Tailande 2 (JAV) – 15.15, 17.45, 20, 22.15; 29, 30 d. – 11.30, 13.30, 15.35

2428 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (3D, JAV) – 21.30

2428 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (JAV) – 12.30

Klaipėda

Forum Cinemas

24, 25 d. – Pono Poperio pingvinai (JAV) – 10.30, 13, 15.30, 18.15, 20.45, 23.15; 26–28 d. – 10.30, 13, 15.30, 18.15, 20.45; 29, 30 d. – 10.30, 13, 15.30, 18, 20.45           

24–28 d. – Pabaisa (JAV) – 15, 17.30; 29, 30 d. – 14.15, 16.30        

29, 30 d. – Transformeriai 3 (3D, JAV) – 11, 15, 19, 21.30                

24, 25 d. – Polas (D. Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) – 13.15, 15.45, 18.30, 21, 23.30; 26–28 d. – 13.15, 15.45, 18.30, 21 val.; 29, 30 d. – 13.15, 15.45, 18.15, 21 val.

24, 25 d. – Super 8 (JAV) – 12.30, 15.15, 17.45, 20.30, 23 val.; 26–30 d. – 12.30, 15.15, 17.45, 20.30

24–30 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 10.15, 16, 18.45     

24–28 d. – Kung fu panda 2 (JAV) – 11.15, 13.45, 16.30      

24–28 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (3D, JAV) – 12.45, 21.30; 29, 30 d. – 12.45

24–28 d. – Pagirios Tailande 2 (JAV) – 19.30, 21.45; 29, 30 d. – 21.15

24–28 d. – Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 12.15; 29, 30 d. – 11.30               

24–28 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 19 val.; 29, 30 d. – 18.30           

24–28 d. – Hana (D. Britanija, JAV, Vokietija) – 21.15                                   

24–30 d. – Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 10 val.                                 

Princesė ir Varlius (JAV) – 10.45

Palanga

Naglis

24 d. – Magiški fėjų Vinksių nuotykiai (Italija) – 13 val.

24 d. – Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 15 val.

24 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 17.30; 29, 30 d. – 12.30

24 d. – Vanduo drambliams (JAV) – 19.30; 25 d. – 21.50; 27, 28 d. – 17.20

24 d. – Savaitė be žmonų (JAV) – 21.50; 25 d. – 16 val.

25 d. – Batuoto katino istorija (Prancūzija) – 12.30

25 d. – Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai (Rusija) – 14.10; 29, 30 d. – 20 val.

25 d. – Guliverio kelionės (JAV) – 18 val.; 29, 30 d. – 18.10

25 d. – Amaya (Latvija, Honkongas) – 20 val.; 26 d. – 18.10; 29, 30 d. – 21.50

26 d. – Eurazijos aborigenas (rež. Š. Bartas) – 12 val.

26 d. – Bjaurusis aš (JAV) – 14.10

26 d. – Kazino Džekas (Kanada) – 16 val.; 27, 28 d. – 21.50 

26 d. – Triušio urvas (JAV) – 20 val.

26 d. – Lope de Vega: palaidūnas ir gundytojas (Brazilija, Ispanija) – 21.50

27, 28 d. – Meškiukas Jogis (JAV, N. Zelandija) – 13.30; 29, 30 d. – 16.30

29, 30 d. – Likimo ekspertai (JAV) – 14.30

27, 28 d. – Juodosios raganos metai (JAV) – 15 val.

27, 28 d. – Juodoji gulbė (JAV) – 19.40

Šiauliai

Forum Cinemas

24–30 d. – Pono Poperio pingvinai (JAV) – 10.30, 13.15, 16, 18.30, 21.15

29, 30 d. – Transformeriai 3 (3D, JAV) – 11, 15, 19 val.                     

Kung fu panda 2 (JAV) – 10.15, 13, 15.45                 

24–28 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 11.45, 14.35, 17.30            

24–30 d. – Pagirios Tailande (JAV) – 16.30, 18.45, 21.30      

Iksmenai: pirma klasė (JAV) – 12.30, 18 val.               

Šalutinis efektas (JAV) – 18.15 20.45              

Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 12, 14.15                                

Hana (D. Britanija, JAV, Vokietija) – 15.15                             

Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 21 val.                                    

24–28 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (3D, JAV) – 20.30            

24–30 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 10 val.

Atlantis Cinemas

3D salė

24–30 d. – Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 10 val.                                                                                                

24–28 d. – Kung fu panda 2 (JAV) – 11.45, 13.30, 15.15, 19.35; 29, 30 d. – 11.40, 13.20

24–28 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (JAV) – 17, 21.20

Transformeriai 3 (JAV) – 15, 18, 21 val.                                                     

1 salė

24–30 d. – Rango (JAV) – 10, 12 val. 

Pabaisa (JAV) – 13.45, 15.30, 21.30                                                                                                                  

Tūnąs tamsoje (JAV) – 17.15

Advokatas iš Linkolno (JAV) – 19.10

Panevėžys

Forum Cinemas Babilonas

24–30 d. – Pono Poperio pingvinai (JAV) – 10.45, 13.30, 16, 18.30               

Iksmenai: pirma klasė (JAV) – 15.15, 18 val.               

Hana (D. Britanija, JAV, Vokietija) – 20.45                             

29, 30 d. – Transformeriai 3 (3D, JAV) – 11.15, 15, 19 val.                

24–28 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 11.15, 14, 17 val.               

24–30 d. – Kung fu panda 2 (JAV) – 13 val.               

Pagirios Tailande 2 (JAV) – 21 val.                              

24–28 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (3D, JAV) – 20 val.                       

Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 10.15                                        

29, 30 d. – Aukštyn! (JAV) – 10.15

Garsas

Didžioji salė

24, 27–30 d. – Op (JAV) – 15.30; 25 d. – 12.40, 14.30

24, 25, 29, 30 d. – Prancūziška apgaulė (Prancūzija) – 17.30, 19.30; 27, 28 d. – 17.30

24, 25, 29, 30 d. – Savaitė be žmonų (JAV) – 21.30; 27, 28 d. – 19.30, 21.30

Mažoji salė

24–30 d. Magiški fėjų Vinksių nuotykiai (Italija) – 15.20; 25 d. – 14, 15.40; 27 d. – 15.20

24–30 d. – Šeima (Danija) – 19, 21 val.; 25 d. – 19.10, 21.10; 27 d. – 21 val.

25 d. – Šventės, pasakos ir sakmės (animacinių f. rinkinys, 1998-2010 m.) – 12.30

27 d. – Išbandyk mane (Prancūzija) – 17.10

24–30 d. – Mergaitė (Švedija) – 17.10; 25 d. – 17.20; 27 d. – 19 val.

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

24, 27–30 d. – Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 15val.; 25, 26 d. – 13, 15val.

24–30 d. – Greiti ir įsiutę 5 (JAV)17.30, 20 val.

Mažoji salė

24, 27–30 d. – Kunigas (JAV) – 17.15, 19.15; 25, 26 d. – 15.15, 17.15, 19.15


 

„7 meno dienos“ Nr.25 (947), 2011-06-24

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti