Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Kino repertuaras


Birželio 17–23


7MD informacija

Share |

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

17–23 d. – Super 8 (JAV) – 11.30, 14, 16.30, 19.10, 21.45               

Polas (D. Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) – 11.45, 14.15, 17, 19.30, 22 val.         

17–22 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 11.30, 14.30, 17.30, 20.30; 23 d. – 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.59      

17–23 d. – Kung fu panda 2 (JAV) – 11, 13.15, 15.45 (lietuvių k.); 18.20, 21.10 (originalo kalba)

Karibų piratai: ant keistų bangų (3D, JAV) – 11.15, 14.30, 17.40, 21.30         

17–22 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (JAV) – 12.15, 18 val.; 23 d. – 12.15, 18, 23.30

17–22 d. – Pagirios Tailande 2 (JAV) – 12.30, 15, 18.15, 21 val.; 23 d. – 12.30, 15, 18.15, 21, 23.15

17–23 d. – Iksmenai: pirma klasė (JAV) – 12.45, 15.45, 18.30, 21.20

17–22 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 14, 16.20, 18.50, 21.40; 23 d. – 14, 16.20, 18.50, 21.40, 23.45

17–23 d. – Hana (D. Britanija, JAV, Vokietija) – 15.15, 20.50            

Rio (JAV) – 11, 13.30, 15.45                         

Op (JAV) – 11.15, 13.45                                

Rango (JAV) – 16 val.                                     

Aukštyn! (JAV) – 10.40                                                          

Ledynmetis 3 (JAV) – 11 val.                          

Forum Cinemas Akropolis

17–22 d. – Polas (D. Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) – 11, 13.30, 16, 18.30, 21.15; 23 d. – 11, 13.30, 16, 18.30, 21.15, 23.45   

17–23 d. – Super 8 (JAV) – 11.30, 14.15, 16.45, 19.30, 21.50          

17–22 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 13.15, 15.30, 18.15, 21 val.; 23 d. – 13.15, 15.30, 18.15, 21, 23.30     

17–22 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (3D, JAV) – 10.45, 14, 17.15, 20.45; 23 d. – 10.45, 14, 17.15, 20.45, 23.59           

17–22 d. – Iksmenai: pirma klasė (JAV) – 11.45, 14.30, 17.30, 20.15; 23 d. – 11.45, 14.30, 17.30, 20.15, 23.15     

17–23 d. – Kung fu panda 2 (JAV) – 12, 14.45, 17, 19.15     

Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 10.15, 13, 15.45                       

17–22 d. – Hana (D. Britanija, JAV, Vokietija) – 15.15, 18, 20.30; 23 d. – 15.15, 18, 20.30, 23 val.

17–23 d. – Pagirios Tailande 2 (JAV) – 18.45, 21.40              

Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 21.30                                     

Pabaisa (JAV) – 11.15                                    

Op (JAV) – 10.30                                           

Rio (JAV) – 12.45                                          

21–23 d. – Princesė ir Varlius (JAV) – 10 val.                         

17–20 d. – Ledynmetis 3 (JAV) – 10 val.

„Skalvijos“ kino centras

17 d. – Magiškas Paryžius 2 (Prancūzija) – 17.10; 20 d. – 19 val.; 22 d. – 17 val.
18 d. – Keturi liūtai (D. Britanija) – 3 val. („Tebūnie naktis“); 21 d. – 17 val.; 22 d. – 21 val.; 23 d. – 17 val.
19 d. – Karaliaus kalba (Australija, D. Britanija) – 17 val.; 20 d. – 20.40; 21 d. – 19 val.; 22 d. – 18.40; 23 d. – 21 val.
19 d. – Prancūziška apgaulė (Prancūzija) – 21 val.; 20 d. – 17 val.; 21 d. – 21.10; 23 d. – 19 val.
Projektas „Judantys vaizdai tarsi taki atmintis“
17 d. – Atminties uostas (rež. K. Aljafari, Vokietija, Prancūzija, JAE, Palestina) – 19 val.; 18 d. – 17.30
17 d. – Stogas (rež. K. Aljafari, Vokietija, Palestina) – 20.30; 18 d. – 19 val.
„Tebūnie naktis“
18 d. – Tamsiai mėlyna, beveik juoda (Ispanija) – 20.30
18 d. – Storuliai (Ispanija) – 22.30
18 d. – Gainsbourg‘as. Didvyriškas gyvenimas (Prancūzija, JAV) – 0.30
18 d. – Keturi liūtai (D. Britanija) – 3 val.

Pasaka

17, 21–23 d. – Mažylis Nikolia (Prancūzija) – 18 val.; 18 d. – 17 val.; 19 d. – 16 val.; 20 d. – 18.15

17 d. – Ir ten krantai smėlėti (rež. A. Puipa) – 19 val.; 18 d. – 18.15; 19 d. – 20 val.

17, 21, 23 d. – Lope de Vega: palaidūnas ir gundytojas (Ispanija, Brazilija) – 20 val.; 18 d. – 16 val.; 19, 22 d. – 21.15

17 d. – Vaikams viskas gerai (JAV) – 21.30; 18 d. – 21.45; 19, 20, 22 d. – 19 val.; 21, 23 d. – 21 val.

18 d. – „Sveiko proto seminarai tėvams. Ruošiamės į darželį. ką daryti, kad vaikas ten eitų su džiaugsmu?“ – 11 val.     

18, 19 d. – Eleonoros paslaptis (Prancūzija, Italija) – 15 val.; 20 d. – 21.15     

18 d. – „Tebūnie naktis“. Iliuzionistų „Duero“ pasirodymas – 19 val.

18 d. – Magiškas Paryžius 2 (Prancūzija) – 20 val.; 19 d. – 18 val.; 20, 23 d. – 20.30; 21, 22 d. – 19.30; 23 d. – 18.30           

18 d. – „Tebūnie naktis“. Kino naktis su S ženklu – 21.30        

19 d. – Žaibo nušviesti (rež. A. Puipa) – 17 val.           

20 d. – Amžinoji šviesa (rež. A. Puipa) – 18 val.          

20 d. – Tėve mūsų, kuris esi medyje (Prancūzija, Australija, Vokietija, Italija) – 20 val.

21 d. – Bilietas iki Tadž Mahalo (rež. A. Puipa) – 11, 13.30, 19 val.; 23 d. – 19 val.

22 d. – Žuvies diena (rež. A. Puipa) – 20 val.   

Ozo kino salė

17, 18 d. – Anarchija Žirmūnuose (rež. S. Drunga) – 14 val.

17, 18 d. – Rikis (Prancūzija, Italija) – 16 val.

17, 18 d. – Lope de Vega: palaidūnas ir gundytojas (Ispanija, Brazilija) – 18 val.

20, 21 d. – Tėve mūsų, kuris esi medyje (Prancūzija, Australija, Vokietija, Italija) – 16 val.

20, 21 d. – Kvėpavimas (P. Korėja) – 18 val.

22 d. – Rigoletas (rež. R. Banionis) – 16 val.

23 d. – Mindaugas (rež. R. Banionis) – 16 val.

22, 23 d. – Aš aptarnavau Anglijos karalių (Čekija) – 18 val.

Kaunas

Forum Cinemas

17, 18, 23 d. – Polas (D. Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) – 10.30, 13, 15.30, 18, 20.30, 23 val.; 19–22 d. – 10.30, 13, 15.30, 18, 20.30   

17–23 d. – Super 8 (JAV) – 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 22 val.        

21 d. – Menantis piktą (JAV) – 18.15                                     

17, 18, 23 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 13.45, 16.30, 19, 21.30, 23.45; 19–22 d. – 13.45, 16.30, 19, 21.30

17–23 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 10.15, 12.45, 15.45, 18.45, 21.45  

Kung fu panda 2 (JAV) – 11.15, 13.30, 16.15            

17, 18, 23 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (3D, JAV) – 10.45, 14, 17.15, 20.45, 23.59; 19–22 d. – 10.45, 14, 17.15, 20.45  

17, 18, 23 d. – Pagirios Tailande 2 (JAV) – 18.30, 21.15, 23.30; 19–22 d. – 18.30, 21.15

17–20, 22, 23 d. – Iksmenai: pirma klasė (JAV) – 13.15, 18.15; 21 d. – 13.15

17–23 d. – Hana (JAV) – 16, 21 val.                          

17, 18, 23 d. – Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 23.15

17–23 d. – Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 11 val.                               

17–20 d. – Princesė ir Varlius (JAV) – 11.30                          

21–23 d. – Šrekas: ilgai ir laimingai (JAV) – 11.30       

Cinamonas

17–23 d. – Super 8 (JAV) – 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.30

21 d. – Svynis Todas: demoniškas Flyto gatvės kirpėjas (JAV) – 18.30

17–20, 23 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 12.45, 16.15, 18.30, 20.45; 21 d. – 12.45, 16.15, 20.45; 22 d. – 12.45, 16.15, 18.30, 20.45, 23 val.

17–23 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 (original k.); 12, 14, 16, 18 val. (lietuvių k.)

Iksmenai: pirma klasė (JAV) – 11, 19.55

Pagirios Tailande 2 (JAV) – 15, 17.20, 19.30, 21.45

Karibų piratai: ant keistų bangų (3D, JAV) – 21.15

Karibų piratai: ant keistų bangų (JAV) – 13.30

Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 22.20

Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 10.45

Klaipėda

Forum Cinemas

17, 18, 23 d. – Polas (D. Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) – 10.30, 13, 15.30, 18.15, 21, 23.30; 19–22 d. – 10.30, 13, 15.30, 18.15, 21 val.         

17, 18, 23 d. – Super 8 (JAV) – 12.45, 15.15, 18, 20.45, 23.15; 19–22 d. – 12.45, 15.15, 18, 20.45

17, 18, 23 d. – Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 11.30, 14.30, 17.30, 20.15, 23 val.; 19–22 d. – 11.30, 14.30, 17.30, 20.15           

17–23 d. – Kung fu panda 2 (JAV) – 11, 13.20, 15.45           

Karibų piratai: ant keistų bangų (3D, JAV) – 10.45, 14, 17.15, 20.30  

Šalutinis efektas (JAV) – 18.30, 21.30                         

Hana (D. Britanija, JAV, Vokietija) – 13.45, 18.45                              

Pagirios Tailande 2 (JAV) – 16.15, 21.15                                

Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 11.15  

Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 10.15    

Palanga

Naglis

17, 20 d. – Batuoto katino istorija (Prancūzija) – 13 val.

17 d. – Narnijos kronikos: Aušros užkariautojo kelionė (JAV) – 14.30: 19 d. - 15.20

17 d. – Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 16.50; 18 d. – 15 val.; 20 d. – 14.30 

17 d. – Valgyk, melskis, mylėk (JAV) – 19.20; 21, 22, 23 d. – 17.30

17, 18 d. – Lope de Vega: palaidūnas ir gundytojas (Brazilija, Ispanija) – 21.50; 20 d. – 21.30

18 d. – Magiški fėjų Vinksių nuotykiai (Italija) – 13 val.

18 d. – Op (JAV) – 17.30

18 d. – Karaliaus kalba (Australija, D. Britanija) – 19.30; 19 d. – 17.30; 20 d. – 19 val.

19 d. – Anarchija Žirmūnuose (rež. S. Drunga) – 12 val.

19 d. – Meškiukas Jogis (JAV, N. Zelandija) – 13.40; 21, 22, 23 d. – 15.50

19 d. – Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai (Rusija) – 20 val.; 21, 22, 23 d. – 21.50

21 d. – Tėve mūsų, kuris esi medyje (Prancūzija, Australija) – 21.50

20 d. – Likimo ekspertai (JAV) – 17 val.

21, 22, 23 d. – Bjaurusis aš (JAV) – 12 val.

21, 22, 23 d. – Mano numeris ketvirtas (JAV) – 13.50 

21, 22, 23 d. – Triušio urvas (JAV) – 20 val.

Šiauliai

Forum Cinemas

17 d. – Iksmenai. pirma klasė (JAV) – 15, 18 val.; 18–23 d. – 12, 15, 18 val.

17–22 d. – Pabaisa (JAV) – 16.30; 23 d. – 16.30, 23.45        

17–22 d. – Šalutinis efektas (JAV) – 13.30, 16, 18.30, 21 val.; 23 d. – 13.30, 16, 18.30, 21, 23.30

17–23 d. – Hana (D. Britanija, JAV, Vokietija) – 13.45, 18.50, 21.30 

Kung fu panda 2 (3D, JAV) – 11.35, 14.30, 17.30                  

Kung fu panda 2 (JAV) – 10.15, 13, 15.45                 

17–22 d. – Pagirios Tailande (JAV) – 18.15, 20.45; 23 d. – 18.15, 20.45, 23.15        

17–22 d. – Karibų piratai: ant keistų bangų (3D, JAV) – 20.30; 23 d. – 20.30, 23.59

17–23 d. – Greiti ir įsiutę 5 (JAV) – 21.15       

Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 11.15  

17–20 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 11 val.

21–23 d. – Alvinas ir burubdukai 2 (JAV) – 11 val.                             

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

17, 20-23 d. – Rio (Brazilija, JAV, Kanada) – 15, 17.30; 18, 19 d. – 13, 15, 17.30

17–23 d. – Slaptas ženklas (JAV) – 20 val.

Mažoji salė

17, 20-23 d. – Tūnąs tamsoje (JAV) – 17.15, 19.15; 18, 19 d. – 15.15, 17.15, 19.15


„7 meno dienos“ Nr.24 (946), 2011-06-17

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti