Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Birzelio 3–12


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

7 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

8 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“

9 d 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“ (pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo, A. Šnitkės muz.)

12 d. 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Staškus

Valstybinis jaunimo teatras

7 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

9 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

Rusų dramos teatras

5, 7 d. 18 val. – M. Gorkio „PASKUTINIEJI“. Rež. – J. Vaitkus (LMTA IV k. studentų diplominiai darbai, kurso vad. – J. Vaitkus)

8 d. 18 val. – „IŠTAPETUOTO VIDAUS“ (šokio spektaklis). Rež. – L. Puodžiukaitė

9, 10 d. 18 val. – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – J. Vaitkus

11 d. 18 val. – H. Gulbio „TEATEINA VISI PAS MANE“. Rež. – T. Montrimas

12 d. 18 val. – koncertas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

4, 12 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

11 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scen. aut., rež. ir dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

7 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo romaną „Meistras ir Margarita“). Rež. – V. Bareikis

7 d. 20.30 Juodojoje salėje – „NO CONCERT“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

8 d. 19 val. Juodojoje salėje Premjera! „TELEFONŲ KNYGA“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „MR. FLUXUS“. Rež. – V. Bareikis

9 d. 20 val. Juodojoje salėje – „STIPRIAI KITAIP“. V. Bareikio, A. Storpirščio ir P. Dapšausko koncertas (teatro judėjimas „No Theatre“)

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „UŽ LINIJOS“. Rež. – V. Masalskis („trupė p.s.“)

12 d. 19 val. Juodojoje salėje Premjera! „PONAS KOLPERTAS“ (D. Gieselmanno pjesės motyvais). Rež. – A. Jankevičius („Trupė liūdi“)

Teatras „Utopia“

4 d. 19 val. „Menų spaustuvės “ Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos „PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas

5 d. 19 val. „Menų spaustuvės “ Juodojoje salėje Premjera! A. Morgan „MAŽUTIS DINAMITAS“. Rež. – G. Varnas

Kaunas

Kauno dramos teatras

3 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

4 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dello ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“ Rež. – R. Vitkaitis

7 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

8, 9 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

10 d. 18 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

10 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Morgan „MAŽUTIS DINAMITAS“. Rež. – G. Varnas

11 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

14 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

Kauno muzikinis teatras

4 d. 12–20 val. teatro sodelyje ir Laisvės alėjoje – VI Lietuvos tautų festivalis „Kultūrų tiltai“

Kauno mažasis teatras

8 d. 19 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

Kauno kamerinis teatras

9, 12 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

10 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

11 d. 18 val. – P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

4 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. – A. Žiurauskas

5 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. – R. Bartninkaitė

11 d. 12 val. – „DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE“. Rež. – J. Januškevičiūtė

12 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

9 d. 16 val. – knygos „Scenos riteris. Atsiminimai apie Praną Piauloką“ pristatymas

10 d. 18 val. – susitikimas su spektaklio „ŠEŠĖLIS“ kūrybine grupe. Dalyvauja režisierė N. Ogaj Ramer (JAV), scenografijos autorė O. Kravčenia (Rusija), Šiaulių dramos teatro aktoriai

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

11, 12 d. 17 val. – PREMJERA! R. Cooney, J. Chapman „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys 

Marijampolės dramos teatras

4 d. 15 val. – teatralizuotas romansų kompaktinės plokštelės „Nupink vainiką iš svajonių“ pristatymas. Dalyvauja folkloro ansamblis „Diemedis“


„7 meno dienos“ Nr.22 (944), 2011-06-03

Versija spausdinimui

Komentarai

bxOcos9thuaK, 2016-05-02 16:10

It's imrviatpee that more people make this exact point.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti