Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

27–29 d. 18.30 – PREMJERA! „BARBORA RADVILAITĖ“. Dir. – R. Šervenikas, scenogr. – M. Jacovskis, kost. dail. – J. Statkevičius

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

Mažoji salė

29 d. 18.30 – OSKARAS (O. Milašiaus biografijos ir kūrybos motyvais). Rež. – J. Javaitis (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

Studija

(įėjimas iš Gedimino pr.)

29 d. 21.30 – „Naujosios dramos akcija“. A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“. Rež. – K. Smedsas (Suomija). Tiesioginė transliacija iš „Wiener Festwochen“ festivalio

Vilniaus mažasis teatras

Teatro vaikams savaitė

27 d. 13 val. – A. Lindgren „MAŽYLIS IR KARLSONAS“. Rež. – A. Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“)

28 d. 13 val. – „VAIKAI – VAIKAMS“ (mokyklėlė „Strazdanėlės“)

Valstybinis jaunimo teatras

27 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

28 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

28 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

29 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

31 d. 18 val. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

Rusų dramos teatras

28 d. 14 val. – ansamblio „Kuolinga“ 20-ies metų jubiliejus

VI. 2 d. 19 val. – vakaras, skirtas Lietuvos baleto legendai J. Katakinui atminti. Šoka E. Špokaitė, M. Baužys, V. Putriūtė (JAV), M. Hamanaka, A. Paulauskas, E. Butkus, O. Konošenko, Ž. Baikštytė ir kt.

5 d. 18 val. – M. Gorkio „PASKUTINIEJI“. Rež. – J. Vaitkus (LMTA IV k. studentų diplominiai darbai, kurso vad. – J. Vaitkus)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

VI. 4 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

28 d. 12, 14 val. „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

29 d. 12, 14 val. V. Palčinskaitė „BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

„Menų spaustuvė“

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – lietuviškai-skandinaviško muzikinio projekto koncertas „Rasabasa“

28, 29 d. 12val. Juodojoje salėje – „TEATRALIZUOTA LIETUVIŠKOS MITOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJA“ (išankstinė spektaklio vaikams peržiūra, teatras „cezario grupė“)

28 d. 12val. Kišeninėje salėjePremjera! „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, J. Tūras, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

VI. 1 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, J. Tūras, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

1 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SNIEGAS“ (haiku opera). Komp. – J. Sakalauskas, rež. ir choreogr. – R. Butkus

2 d. 20 val. Juodojoje salėje – koncertas „SFEROS“. Švedų elektronikos projektai ir elektroakustinės kompozicijos fleitų kvartetui

VGTU teatras-studija „Palėpė“

28 d. 18 val. – „Kuboaa“ (pagal K. Hamsuno romaną „Badas“). Rež. – D. Bražiūnas

Kaunas

Kauno dramos teatras

27 d. 21 val. Parketinėje salėjeXIX tarptautinis lėlių teatrų festivalis. „PASMAUGTA IR NUŠAUTAS“. Rež. – A. Petrulienė (Kauno „Psilikono“ teatras)

27 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas 

27 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

28 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

28 d. 17 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

29 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė 

29 d. 18 val. Penktojoje salėje – G. Padegimo „JAH“. Rež. – G. Padegimas

31 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

VI. 1 d. 17 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

2 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

3 d. 18 val. Tavernos salėjeI. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

4 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dello ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“ Rež. – R. Vitkaitis 

Kauno muzikinis teatras

27 d. 18 val. – L. Falis. „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

29 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

XIX tarptautinis lėlių teatrų festivalis

27 d. 10 val. – KREGŽDUTĖ. Rež. – Z. Lisowski (Torūnės lėlių teatras „Baj Pomorski“)

28 d. 10 val. – „IŠPERA“. Rež. – D. Paiwa (Olandija)

Kauno mažasis teatras

24 d. 19 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

26 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

29 d. 12 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

21 d. 12 val. – premjera! „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė

22 d. 12 val. MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. – R. Bartninkaitė

25–28 d. – XIX tarptautinis lėlių teatrų festivalis

29 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

21 d. 18.30 Kolonų salėje – rusų romansų vakaras „Meilės žodžiai“. Dalyvauja solistai A. Kozlovskis, K. Nevulis (gitara), V. Timašiovas (gitara)

28 d. 18.30, 29 d. 17 val. – PREMJERA! H. Purcellio „Didonė ir Enėjas“. Dir. – V. Konstantinovas

VI. 1 d. 18 val. – „Globotinis nori būti globėju“ (pagal P. Handke) (KU MF Režisūros katedros IV kurso studento M. Pažerecko diplominis darbas)

2 d. 19 val. – Kaliningrado srities filharmonijos koncertinio pučiamųjų orkestro ir solistų koncertas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

27 d. 18 val. – P. Shenault Į SVEIKATĄ, PONE! Rež. – N. Mirončikaitė

28 d. 18 val. – E.M. Remarque’o TRYS DRAUGAI. Rež. – R. Steponavičiūtė      

29 d. 12 val. – BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

28 d. 17 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

VI. 1 d. 12 val. – V. Petkevičiaus „SIEKSNIS, SPRINDŽIO VAIKAS“. Rež. – V. Jevsejevas

 

Marijampolė

Marijampolės dramos teatras

4 d. 15 val. – teatralizuotas romansų kompaktinės plokštelės „Nupink vainiką iš svajonių“ pristatymas. Dalyvauja folkloro ansamblis „Diemedis“


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.