Šventė Bernardinuose

Rita Meškauskaitė
Gegužės 28 d. 19 val. Bernardinų bažnyčioje vyks choro „Langas“ ir Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos jubiliejams skirtas koncertas. Pasirodys visi giedojimo mokyklos chorai, net ir mažylių. Bus atlikti G.B. Pergolesi „Stabat Mater“, W.A. Mozarto „Regina Coeli“ ir kiti kūriniai, chorams akompanuos VU kamerinis orkestras (vad. Paulius Bernardas Koncė).

Chorą „Langas“ 1990 m. subūrė vadovė Rita Kraucevičiūtė. Pirmuosius penkerius metus kolektyvas atstovavo įvairioms meninėms struktūroms: Šiuolaikinio meno centrui, galerijai „Langas“, Lietuvos dailininkų sąjungai. 1995-aisiais choras buvo pakviestas į naujai pašventintą Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino (Bernardinų) bažnyčią. Tuomet buvo įkurta giedojimo mokykla ir pradėti lavinti vaikai, sulaukę 5 metų. Dabar „Langas“ yra Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos dalis. Kiekvienas choristas gali individualiai lavinti savo vokalinius įgūdžius ir dainuoti uždaruose koncertuose.

 

Choras „Langas“ gieda per sekmadienio ir visų religinių švenčių mišias, dalyvauja Lietuvos dainų šventėse, chorų konkursuose, koncertuoja Lietuvoje ir už jos ribų. 1998 m. „Langas“ giedojo prestižiniame „Vilniaus festivalyje“, 2002 m. „Muzikų parade“ (Vilniaus filharmonijoje) „Langas“ su Lietuvos muzikos akademijos orkestru, Bernardinų bažnyčios vaikų choru ir VU chorais atliko J. Rutterio „Gloria“, 2009 m. su VU chorais Šv. Jonų bažnyčioje atliko V. Miškinio „Angelus autem Domini“, o 2010-ųjų gruodį giedojo J.S. Bacho „Magnificat“.

 

Kolektyvas beveik kasmet vyksta į kokį nors festivalį arba konkursą už Lietuvos ribų: lankėsi Vokietijoje, keliskart Prancūzijoje, dalyvavo tarptautiniuose chorų festivaliuose Švedijoje, Italijoje, Ispanijoje (Barselonoje ir Leone), Maltoje, Slovakijoje, Šveicarijoje, Sardinijoje, Makedonijoje. Yra įvertintas ne vienu apdovanojimu: 1998 m. tarptautiniame chorų festivalyje Maltoje pelnė II vietą, 1999 m. buvo pakviestas XVI tarptautiniame Leono katedros vargonų festivalyje Ispanijoje atlikti Algirdo Martinaičio kūrinių programą, 2001 m. tarptautiniame chorų konkurse Montrio, Šveicarijoje, choras puikiai atliko privalomą kūrinį ir pelnė specialųjį „Montreux Casino“ prizą už interpretaciją. 2002-aisiais choras dainavo Pietų Korėjoje: dalyvavo tarptautiniame bažnytinės muzikos festivalyje „YOUNGNAK International Sacred Choir Festival“ Seule, o tarptautinėje chorų olimpiadoje „Choir Olympics“ Pusane laimėjo bronzos medalį (šiuolaikinės muzikos kategorijoje).

 

2003 m. rudenį „Langas“ lankėsi tarptautiniame chorų festivalyje Buenos Airėse (Argentinoje), kur surengė 10 koncertų, dainavo garsiajame „Teatro Colon“, „Teatro Grand Rex“, giedojo įvairiose bažnyčiose. Kartu su kitais chorais atliko net du stambius kūrinius: W.A. Mozarto „Karūnavimo mišias“ ir F. Schuberto Mišias C-dur. Po festivalio Buenos Airėse kolektyvas sėkmingai koncertavo kituose miestuose – Tandile ir Mar del Platoje. Argentinoje chorą labai šiltai sutikto vietos lietuvių bendruomenė, todėl 2007-aisiais nutarta dar kartą aplankyti šią puikią šalį, taip pat ir gretimas Montevidėjo (Urugvajus) ir San Paulo (Brazilija) lietuvių bendruomenes.

 

Choro „Langas“ repertuaras labai platus. Kadangi nuolat giedama per mišias, didžiąją dalį kūrinių sudaro bažnytinės giesmės, taip pat Renesanso epochos ir klasikiniai kūriniai, romantinė chorinė muzika, modernios XX a. pradžios ir šiuolaikinių kompozitorių giesmės. Choras noriai gieda lietuvių kompozitorių kūrinius, ypač mėgstami J. Naujalio, M.K. Čiurlionio ir A. Martinaičio opusai. 

 

Jubiliejinio koncerto programa primins liturginius metus. Mažylių choras, kuriems vadovauja Vida Kikėlienė, atliks religinių giesmelių. Mažieji dar nelabai supranta liturgijos reikšmę, bet labai stengiasi perteikti giesmelių turinį. Vyresnių vaikų chorai „Šv. Pranciškaus smiltelės“ ir „Serafimai“ (vad. Elvyra Pliopienė) pagiedos advento ir kalėdinio laikotarpių kūrinių. Vaikų chorams akompanuoja Sonata Stakionienė, ji vaikus moko ir muzikinio rašto pradmenų – solfedžio.

 

Pagrindinis vaikų choras „Šv. Pranciškaus paukšteliai“, kuriame dainuoja 10–16 metų vaikai (vad. R. Kraucevičiūtė, chormeisterė – Eglė Ignatavičienė), suburtas įkūrus giedojimo mokyklą, ne tik gieda per mišias, bet ir sėkmingai koncertuoja Lietuvoje ir už jos ribų (Latvijoje, Ispanijoje, Belgijoje). 2002 m. Belgijoje, Nerpelte, vykusiame konkurse choras laimėjo sidabro medalį, šiemet tarptautiniame chorų konkurse „Cantate Domino“ Kaune kolektyvas užėmė antrą vietą. Jau ne pirmus metus vaikų choras bendradarbiauja su Lietuvos operos ir baleto teatru – dainuoja R. Portman operoje „Mažasis princas“.

 

„Šv. Pranciškaus paukšteliai“ koncerte pagiedos kelias G.B. Pergolesi „Stabat Mater“ dalis, jiems akompanuos VU kamerinis orkestras. Vakaro programoje – staigmena. Vos 2010 m. rudenį susikūręs Jaunimo choras (vad. Linas Balandis ir Jaunius Šakalys) parengė savo programą – Jaunimo choras ir jauni jo vadovai (abu dar studijuoja chorvedybą LMTA) atliks religines giesmes W. Byrdo „Non nobis Domine“, M. Gracini „O bone jesu“ ir L. Abariaus „Magnificat“.

 

Vėliausiai į sceną išeis choras „Langas“ (vad. R. Kraucevičiūtė, chormeisteriai – E. Ignatavičienė ir J. Šakalys). Jis atliks šventiškiausią liturginių metų – velykinę – programą: skambės a capella R. Thompsono „Alleluia“, J. Swiderio „Cantus gloriosus“, R. Twardowskio „Alleluia“. Po to, kartu su VU kameriniu orkestru, padovanos tikrą chorinės muzikos perlą – W.A. Mozarto „Regina Coeli“. Solo partijas atliks patys choristai.

 

Vakarą užbaigs visi chorai, su orkestru sugiedodami A. Martinaičio „Pax et bonum“, jau tapusį Bernardinų koncertų himnu.

 

Jubiliejinį koncertą maloniai sutiko vesti bernardinų klebonas Arūnas Peškaitis OFM, garsėjantis savo meile muzikai ir pomėgiu rengti koncertus po Bernardinų skliautais. 
© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.