Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gegužės 13–22


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

13 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

14 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

15 d. 12 val. K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. – A. Šulčys

21 d. 12 val. – J. Gaižausko „BURATINAS“. Dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

Kauno valstybinio dramos teatro spektakliai

14 d. 18.30 – J. Dello, G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS. Rež. – R. Vitkaitis

15 d. 18.30 – B. SrbljanovićSKĖRIAI. Rež. – R. Atkočiūnas

18 d. 18.30 – M. Bulgakovo MEISTRAS IR MARGARITA. Rež. – O. Koršunovas

19 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – E. Lacascade

20 d. 18.30 – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

21 d. 18.30 – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

22 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

Mažoji salė

Kauno valstybinio dramos teatro spektakliai

13 d. 19 val. – D. Danis AKMENŲ PELENAI. Rež. – A. Jankevičius

14, 15 d. 12 val. – „KIŠKIS PABĖGĖLIS (pagal L. Jakimavičiaus pasaką „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

17 d. 18.30 – ŠILKAS (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

20 d. 18.30 – E. Ashley GAIDUKAS. Rež. – J. Smoriginas

Vilniaus mažasis teatras

13 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! P. Hackso „AMFITRIONAS“. Rež. – A. Areima. Scenogr. ir kost. dail. – A. Kuzmickaitė, komp. – G. Puskunigis. Vaidina T. Rinkūnas, P. Ignatavičius, A. Šataitė, M. Nedzinskas, T. Gryn, I. Patkauskaitė, T. Kliukas, T. Stirna

Valstybinis jaunimo teatras

13 d. 18 val. – PREMJERA! „LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare‘o pjesę). Rež. – A. Latėnas. Scenogr. – G. Makarevičius, kost. dail. – S. Straukaitė, judesio kompozicija – A. Jalianiausko. Vaidina S. Sipaitis, S. Storpirštis, S. Ivanovas, J. Damaševičius, G. Arbačiauskas, G. Storpirštis, I. Ciplijauskas, V. Kuodytė, N. Gadliauskas, V. Taukinaitis, J. Dambrauskaitė, G. Giedraitytė, I. Precas, K. Butvidas, D. Tarutis, D. Morozovaitė, Š. Datenis

14 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

(Salė 99)

14 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI“ (Pjesė Nr. 27). Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

15 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

17 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

18 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

19 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius

(Salė 99)

20 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

21 d. 18 val. – PREMJERA! „LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare‘o pjesę). Rež. – A. Latėnas

22 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

Rusų dramos teatras

13 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“) Rež. – A. Jankevičius

14 d. 18 val. – R. Cooney „Nr.13“. Rež. – E. Murašovas

15 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

15 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

19 d. 18 val. – PREMJERA! A. Čechovo „PAS PAŽĮSTAMUS...“ Rež. – L. Adomaitienė

20 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

21 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiukas

22 d. 18 val. – PREMJERA! L. Andrejevo „TAS, KURIS GAUNA ANTAUSIUS“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

15 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

22 d. 12 val. – Just. Marcinkevičius „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

14 d. 12, 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

21 d. 12, 14 val., 21 d. 14 val. N. Indriūnaitės „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

Šiuolaikinio šokio festivalis vaikams ir jaunimui „Dansema“

13 d. 13, 18 val. Juodojoje salėjePremjera! „BEBAIMIS“. Choreogr. – G. Subotinaitė (šokio teatras „Dansema“)

14 d. 12, 15val. Juodojoje salėje – „GERAI ĮSIŽIŪRĖK“. Choreogr. – T. Martin („Meekers“, Nyderlandai)

14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „PERSONA“ (pagal I. Bergmaną). Rež. – A. Dilytė

15 d. 12 val. Juodojoje salėje – „APKABINSIU TAVE“. Choreogr. – D. Binkauskaitė („Žuvies akis“)

15 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „GALVAKOJAI“. Choreogr. – B. Fuchs („Tanzfuchs Produktion“, Vokietija)

17, 18 d. 19 val. Kišeninėje salėje – I. Villqisto „ANAEROBAI. Rež. V. Kuklytė

17 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KOKIA ČIA TEISYBĖ?“. („Trupė liūdi“)

18 d. 14val. Juodojoje salėje – „PUPI PIPA PUPI“. Rež. – E. Mikulionytė (LMTA Teatro ir kino fakulteto Vaidybos (pantomima) bakalaurų diplominiai darbai)

19 d. 19 val. Kišeninėje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

20 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

21 d. 19 val. Juodojoje salėje – „JAUNAS VYNAS“. Rež. – E. Mikulionytė (LMTA Teatro ir kino fakulteto Vaidybos (pantomima) bakalaurų diplominiai darbai)

21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „Viskas apie ją“. Aktoriaus D. Skamarako ir sukarinto socialinės pakraipos kabareto „Atsakyk už save“ koncertas

VGTU teatras-studija „Palėpė“

14 d. 16, 19 val. – „Atėjau ir išeinu“ (pagal M. Pocevičiaus eiles). Rež. – O. Kesminas

Kaunas

Kauno dramos teatras

13 d. 19 val. Parketinėje salėje – „LAIMINGI ŽMONĖS“. B. Slade „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas

17, 18 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo PALATA. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

18 d. 18 val. Penktojoje salėje – „KARALIUS ARTŪRAS“. Rež. – E. Braun (E. Braun kompanija, Austrija) 

19 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

20 d. 18 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

20 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

21 d. 16 val. Penktojoje salėje – Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. – V. Lencevičius

22 d. 17 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

22 d. 18 val. Penktojoje salėje – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Areima

Kauno muzikinis teatras

13 d. 18 val. – Gala koncertas. Dalyvauja dainininkai R. Vaicekauskaitė, Ž. Lamauskienė, K. Siurbytė, R. Zaikauskaitė, I. Vaznelytė, Ž. Lunskienė, I. Gudavičienė, G. Ganusauskaitė-Baranauskienė, M. Zimkus, R. Baranauskas, J. Lamauskas, T. Girininkas, pianistė G. Špečkauskaitė, teatro simfoninis orkestras. Dir. – J. Geniušas, J. Janulevičius, V. Visockis
14 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

15 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

17 d. 18 val. – Kauno technologijos universiteto choras „Jaunystė“ (vad. – D. Beinarytė)  

18 d. 12 val., 19 d. 17 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

20 d. 18 val. – L. AdomaičioDulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

21 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

22 d. 18 val. – I. Kálmáno „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

14 d. 18 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

15 d. 14 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Baniūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

14 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė

15 d. 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. – A. Stankevičius

21 d. 12 val. – premjera! „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė

22 d. 12 val. MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

14 d. 18.30 – Z. Liepinio Paryžiaus katedra“. Dir. – D. Zlotnikas

15 d. 15 val. – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka“. Dir. – D. Zlotnikas

21 d. 18.30 Kolonų salėje – rusų romansų vakaras „Meilės žodžiai“. Dalyvauja solistai A. Kozlovskis, K. Nevulis (gitara), V. Timašiovas (gitara)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

13 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Insc. aut. ir rež. – A. Pociūnas

14 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas  

15 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką „Dvylika mėnesių“. Rež. – N. Mirončikaitė

19 d. 18 val. – Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

20 d. 18 val. – R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

21 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

15 d. 18 val. R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis („Domino“ teatras)

 

Keistuolių teatro spektakliai

17 d. 11 val. – PREMJERA! „Pati labiausia pasaka“ (pagal lietuvių liaudies pasakas). Rež. – V. Žitkus.
17 d. 18 val. – PREMJERA! „VASAROTOJAI“ (pagal M. Gorkio kūrybą). Rež. – A. Giniotis

 

21 d. 17 val. – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. – S. Varnas


„7 meno dienos“ Nr.19 (941), 2011-05-13

Versija spausdinimui

Komentarai

aAyXgyzJh, 2012-01-08 20:49

Furelarz? That's marvelously good to know.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti