Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

7 d. 12 val. – J. Gaižausko „BURATINAS“. Dir. – M. Staškus

7 d. 20 val. – Peterburgo Marijos teatro orkestro koncertas. Dir. – V. Gergijevas. Programoje R. Ščedrino, A. Martinaičio, G. Mahlerio kūriniai

8 d. 18 val. – R. Portman „MAŽASIS PRINCAS“. Dir. – M. Pitrėnas

13 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

14 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

15 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

7 d. 18 val. „Naujasis Baltijos šokis’11“ Premjera! „MEDĖJOS“. Choreogr. – B. Letukaitė (Kauno šokio teatras „Aura“)

8 d. 12 val. K. Čiukovskio DAKTARAS AISKAUDA. Rež. – E. Jaras

Kauno valstybinio dramos teatro spektakliai

11 d. 18.30 – F. Schillerio „LAIMINGI“. Rež. – A. Areima

12 d. 18.30 – A. Kurieniaus „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

14 d. 18.30 – J. Dello, G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS. Rež. – R. Vitkaitis

15 d. 18.30 – B. SrbljanovićSKĖRIAI. Rež. – R. Atkočiūnas

Mažoji salė

11 d. 18.30 – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS. Rež. – R. Kudzmanaitė

12 d. 18.30 – V.V. Landsbergio „BUNKERIS. Rež. – V.V. Landsbergis

Kauno valstybinio dramos teatro spektakliai

13 d. 19 val. – D. Danis AKMENŲ PELENAI. Rež. – A. Jankevičius

14, 15 d. 12 val. – „KIŠKIS PABĖGĖLIS (pagal L. Jakimavičiaus pasaką „Lapė ir kaliošai“). Rež.  – A. Sunklodaitė

Vilniaus mažasis teatras

6 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

7 d. 18.30 – „LAIKAS – MANO VIEŠPATS“. Poezijos ir muzikos vakaras, skirtas M. Cvetajevos kūrybai. Dalyvauja aktorė D. Jankauskaitė ir pianistė B. Vainiūnaitė

10 d. 18.30 – „MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS“. P. Meškėlos ir „Rojaus tūzų“ romansų vakaras. Rež. – A. Latėnas

10 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – M. Lermontovo „MASKARADAS“. Rež. – R. Tuminas

11 d. 18.30 – „SELAVY!“ N. Narmontaitės muzikinis spektaklis

12 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

13 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

Valstybinis jaunimo teatras

6 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

7 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

7 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

11 d. 18 val. – „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

12 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

13 d. 18 val. – PREMJERA! „LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare‘o pjesę). Rež. – A. Latėnas. Scenogr. – G. Makarevičius, kost. dail. – S. Straukaitė, judesio kompozicija – A. Jalianiausko. Vaidina S. Sipaitis, S. Storpirštis, S. Ivanovas, J. Damaševičius, G. Arbačiauskas, G. Storpirštis, I. Ciplijauskas, V. Kuodytė, N. Gadliauskas, V. Taukinaitis, J. Dambrauskaitė, G. Giedraitytė, I. Precas, K. Butvidas, D. Tarutis, D. Morozovaitė, Š. Datenis

14 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

(Salė 99)

14 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI“ (Pjesė Nr. 27). Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

15 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

Rusų dramos teatras

6 d. 11, 15, 18 val. – festivalis „Mokyklų teatras“

7 d. 11, 15 val. – koncertas „JAUNIEJI LIETUVOS TALENTAI VILNIUJE“

8 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

12 d. 18 val. – PREMJERA! Y. Ronen „PAMIŠĖLĖ“. Rež. – L. Adomaitienė 

13 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“) Rež. – A. Jankevičius

14 d. 18 val. – R. Cooney „Nr.13“. Rež. – E. Murašovas

15 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

15 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

Oskaro Koršunovo / Vilniaus miesto teatras

11 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“ (pagal W. Shakespeare'ą). Rež. – O. Koršunovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

7 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus GRYBŲ KARAS. Rež. – A. Mikutis

15 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

Mažoji salė

8 d. 12, 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

14 d. 12, 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

„Menų spaustuvė“

„Naujasis Baltijos šokis’11“

6 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „ŠVENTĖ“. Choreogr. – R. Butkus

6 d. 20 val. Juodojoje salėje – „YDINGIEJI“. Choreogr. – A.L.  øyenas, W. Guestsas (Norvegija)

7 d. 20 val. Juodojoje salėje – „SAFARIS“ („Kviss Bumm Bang“, Islandija)

7 d. Menų spaustuvės kieme – „Gatvės muzikos diena“: 15 val. – aktorės G. Malinauskaitės autorinių dainų koncertas, 17 val. – aktorių ansamblio „Degam“ koncertas

10, 11 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „PONAS KOLPERTAS (D. Gieselmanno pjesės motyvais). Rež. – A. Jankevičius („Trupė liūdi“)

10 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „TETOS“. Rež. – J. Javaitis (LMTA Teatro ir kino fakulteto Vaidybos (pantomima) bakalaurų diplominiai darbai)

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

Šiuolaikinio šokio festivalis vaikams ir jaunimui „Dansema“

13 d. 13, 18 val. Juodojoje salėjePremjera! „BEBAIMIS“. Choreogr. – G. Subotinaitė (šokio teatras „Dansema“)

14 d. 12, 15val. Juodojoje salėje – „GERAI ĮSIŽIŪRĖK“. Choreogr. – T. Martin („Meekers“, Nyderlandai)

14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „PERSONA“ (pagal I. Bergmaną). Rež. – A. Dilytė

15 d. 12 val. Juodojoje salėje – „APKABINSIU TAVE“. Choreogr. – D. Binkauskaitė („Žuvies akis“)

15 d. 15val. Kišeninėje salėje – „GALVAKOJAI“. Choreogr. – B. Fuchs („Tanzfuchs Produktion“, Vokietija)

Teatras „Utopia“

12 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika

Kaunas

Kauno dramos teatras

Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektakliai

6 d. 20 val. Mažojoje scenoje – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

6 d. 18 val. Penktojoje salėje – R. Granauskas „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

 

6 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

6 d. 18 val. Parketinėje salėje – A. Čechovo „LAIMINGI ŽMONĖS, PRIE BARJERO“. Rež. – A. Lebeliūnas

7 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H. Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

7 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

8 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

10 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

13 d. 19 val. Parketinėje salėje – „LAIMINGI ŽMONĖS“. B. Slade „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas

Kauno muzikinis teatras

6 d. 18 val. – L. Fall „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

8 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

8 d. 18 val. – L. AdomaičioDulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

11 d. 18 val. – Kauno choreografijos mokyklos moksleivių koncertas

12 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice‘o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

13 d. 18 val. – Gala koncertas. Dalyvauja: dainininkai R. Vaicekauskaitė, Ž. Lamauskienė, K. Siurbytė, R. Zaikauskaitė, I. Vaznelytė, Ž. Lunskienė, I. Gudavičienė, G. Ganusauskaitė-Baranauskienė, M. Zimkus, R. Baranauskas, J. Lamauskas, T. Girininkas, pianistė G. Špečkauskaitė, teatro simfoninis orkestras. Dir. – J. Geniušas, J. Janulevičius, V. Visockis.
14 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

15 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

Kauno mažasis teatras

6 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

8 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

12 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

14 d. 18 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

15 d. 14 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Baniūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

7 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. – A. Žiurauskas

8 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

14 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė

15 d. 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

6 d. 18.30 – PREMJERA! Smuikininkas ant stogo“ (pagal Sh. Alecheimo pasakojimą). Dir. – S. Domarkas, D. Zlotnikas

7 d. 8 d. 15 val. Kolonų salėje – PREMJERA! F. Poulenco „Drambliuko Babaro istorija

14 d. 18.30 – Z. Liepinio Paryžiaus katedra“. Dir. – D. Zlotnikas

15 d. 15 val. – J. Gaižausko „Buratinas“. Dir. – D. Zlotnikas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

6 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

7 d. 18 val. – „DAKTARAS IR MANGARYTA“ (J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais). Pjesės aut. ir Rež. – V.V. Landsbergis

12 d. 18 val. – B. Sabath „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

13 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Insc. aut. ir rež. – A. Pociūnas

14 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas  

15 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS (pagal S. Maršako pasaką „Dvylika mėnesių“. Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

7, 14 d. 17 val. – G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.

8 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

 

15 d. 18 val. R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis („Domino“ teatras)


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.