Koncertai ir vakarai

7MD informacija

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

6 d. 18 val. Gargždų kultūros centre – „Dedikacija karalienei Barborai Radvilaitei“. Ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda), senosios muzikos ir šokių trupė „Festa cortese“ (meno vad. – A. Žutautaitė). Solistė M. Lukošiūtė (sopranas), R. Bučius (skaitovas). Dalyvauja Z. Bagavičius (mušamieji)

8 d. 16 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – programa „Popietė su Mozartu“. Valstybinis Vilniaus kvartetas, J. Gedmintaitė (sopranas), L. Baublytė (fleita). Programoje W.A. Mozarto kūriniai

7 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas F. Badalbeyli (fortepijonas, Azerbaidžanas). Dir. – A. Alijevas (Azerbaidžanas). Programoje L. Bernsteino, G. Gershwino, V. Barkausko, K. Karajevo, F. Amirovo kūriniai

8 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. „Labas, Vilniau!“. Mergaičių choras „Liepaitės“ ir jų draugai

8 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje, kamerinis ansamblis „Vilniaus arsenalas“: L. Šulskutė (fleita), R. Romoslauskas (altas), S. Okruško (fortepijonas). Programoje L. van Beethoveno, M. Glinkos, R. Schumanno, G. Kuprevičiaus, T. Makačino kūriniai

12 d. 19 val. Dovilų etninės kultūros centreJ. Leitaitė (mecosopranas), S. Krinicinas (gitara)

13 d. 17 val. Biržų pilyje, 22 d. 13.30 Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje

– Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas Dž. Bidva (smuikas). Programoje A. Vivaldi, J.S. Bacho, B. Dvariono, J. Naujalio kūriniai

14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – simfoninės muzikos koncertų sezono pabaigai. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras. Solistas V. Čepinskis (smuikas). Dir. – M. Pitrėnas. Programoje M. Ravelio, M. Brucho, I. Stravinskio, R. Strausso kūriniai

15 d. 12.30 Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje, 15 d. 19 val. Baisogalos Komaro dvaro kolonų salėje Valstybinis Vilniaus kvaretas, M. Vitulskis(tenoras). Programoje M.K. Čiurlionio, R. Schumanno, L. van Beethoveno, K. Vasiliauskaitės kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Muzikos festivalis „Sugrįžimai“

12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – G. Gedvilaitė (fortepijonas, Lietuva, Vokietija), P. Geniušas (fortepijonas). Programoje W.A. Mozarto, F. Liszto, F. Poulenco, D. Milhaud, M. de Fallos kūriniai

Vilnius

Kongresų rūmai

14 d. 18 val. – kamerinis koncertas „Seansas. Atsargiai – premjera!“. A. Grigorian (sopranas), A. Radziukynas (fleita), A. Januševičius (trimitas), V. Šilinskas (trombonas), P. Giunter (perkusija), A. Bendoraitienė (fortepijonas), Z. Levicki (smuikas), G. Bendoraitis (kontrabosas). Rež. – Dž. Katinas. Programoje G. Sodeikos, Z. Bružaitės, G. Puskunigio, F. Latėno, V. Augustino, A. Martinaičio, L. Rimšos kūriniai oabosas

Šv. Kazimiero bažnyčia

10 d. 18.30 – V. Prudnikovas ir jo dainavimo klasės studentai: E. Čičinskaitė, R. Juzuitis, A. Martišius, N. Pokvytytė, A. Stančikaitė, S. Šerytė, G. Vasiliauskaitė.

Vargonuoja R. Marcinkutė-Lesieur. Programoje W.A. Mozarto, J. Haydno, G.F. Händelio kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia

6 d. 19 val. – solistė S. Kang (violončelė, Korėja). Dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. – D. Geringas (Vokietija). Programoje J. Haydno, W.A. Mozarto, P. Čaikovskio kūriniai

„Piano.lt“ koncertų salė

10 d. 19 val. – „Muzika obojui ir fortepijonui“. E. Puzaitė (fortepijonas), A. Puskunigis (obojus). Programoje R. Schumanno kūriniai. Koncerto vedėjas muzikologas V. Gerulaitis

Kaunas

Menininkų namai

12 d. 18 val. – ciklas „Tūkstantmečio aidai muzikoje“. „Baroko duetas“: dainininkės S. Šerytė ir R. Dubinskaitė. Akompanuoja pianistė A. Telksnytė

A. ir P. Galaunių namai

9 d. 15 val. – J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytojos S. Jančaitės ir jos

mokinių koncertas


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

7 d. 11 val. Baisogalos dvare – jaunųjų kūrėjų poezijos konkursas „Poezijos pavasarėlis 2011“, skirtas poeto B. Gaidžiūno 100-osioms gimimo metinėms. Renginys iš ciklo „Jauni ir talentingi“. Dalyvauja poetai M. Burokas, J. Jasponytė, A. Kaziliūnaitė, V. Stankus, A. Veiknys

9 d. 17.30 – rašytojo G. Iešmanto kūrybos vakaras su nauja knyga „Provėžos / Pamąstymai apie kūrybą“. Dalyvauja knygos autorius G. Iešmantas, literatūros kritikas, leidėjas S. Lipskis, literatūros kritikas A. Guščius, dailininkė A. Čapskytė, skaitovas J. Šalkauskas

11 d. 17.30 – poetės E. Juodvalkės naujos knygos „Sakalai naktį nemiega“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorė poetė E. Juodvalkė, literatūrologas V. Gasiliūnas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė B. Burauskaitė, dainų autorė ir atlikėja A. Vervečkaitė. Vakarą veda žurnalistas L. Narbutis. Vakare bus parodytas filmas „Partizaninis karas Lietuvoje 1944 – 1953“

Vilniaus mokytojų namai

7 d. 10 val. Svetainėje – konferencija „Pietryčių Lietuvos švietimo ir kultūros problematika“

8 d. 15 val. Svetainėje – kupiškėnų popietė „Kupiškio krašto istorijos ir dabarties vingiai“. Dalyvauja leidyklos „Versmė“ direktorius P. Jonušas, monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ vienas iš sudarytojų V. Mačiekus

8 d. 15 val. Mažojoje salėje – vakaras iš ciklo „Pažinkime Vilnių“, skirtas M.K. Čiurlionio 100-osioms mirties metinėms. Svečiuose fotografas J. Valiušaitis

9 d. 18 val. Didžiojoje salėje – paskaita „Tautos paveldas ir dorovinis auklėjimas“. Lektorius A. Žarskus

10 d. 18 val. Svetainėje – vakaras „Pasidainavimai su Veronika“. Dalyvauja Trakų Vokės bendruomenės kultūros centro folkloro ansamblis „Vija“ (vad. – R. Kasperavičiūtė)

11 d. 17 val. Svetainėje Vilniaus vegetarų klube. Paskaita „Harmonijos ir sveikatos kūrimo keliai“. Pranešėja D. Laurynaitienė

12 d. 17.30 Svetainėje – knygos „Knygius Petras Jaunius“ sutiktuvės. Dalyvauja knygos sudarytoja, rašytoja A. Petraitytė

12 d. 17.30 val. Didžiojoje salėje – „Liepaičių“ choro įvairaus amžiaus grupių choristės

12 d. 18 val. Prie židinio – vakaras „Tolima artima rytų šalių literatūra“.

Baltarusių, rusų, gruzinų, kazachų ir kitų tautų rašytojų verstinės kūrybos rinktinės „Pusiausvyra“ pristatymas

Nacionalinė dailės galerija

7 d. 16 val. – susitikimas su dailininku S. Eidrigevičiumi

10 d. 20 val. – sociologijos mokslų daktarės, vienos iš Mančesterio architektūros tyrimų centro (MARC) vadovių A. Yanevos paskaita „Kontroversijų kartografija architektūroje: nauja praktikos epistemologija“

Bažnytinio paveldo muziejus

14 d. 12 val. – edukacinis užsėmimas šeimoms „Knygų paslaptys“

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

6 d. 16 val. – B. Mar kūrybos vakaras su nauja knyga „Princesių sala“. Dalyvauja B. Mar, dailininkė K. Norvilaitė, „Krontos“ leidyklos direktorė J. Rimšienė 

10 d. 17 val. – S. Zobarsko 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvauja literatūros tyrinėtoja D. Kuizinienė, lietuvių kalbos mokytoja, bičiulė D. Ruzgaitė-Tamašauskienė, muziejininkė R. Žekienė, aktorė L. Zorūbaitė, smuikininkas Ch. Šusteris


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.