Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
LITERATŪRA

Bibliografijos žinios


7MD informacija

Share |

FILOSOFIJA

Apie geradarystes : [gera darymo meno pagrindai] / Lucijus Anėjus Seneka ; iš lotynų kalbos
vertė Dalia Dilytė. – Vilnius : Metodika, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 207, [1] p. – Laidos
duom. klaidingi: Patais. laida. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-010-6 (įr.)

Hausas ir filosofija : meluoja visi : [įdomiausio televizijos personažo gyvenimo filosofija /
sudarytojai] William Irwin, Henry Jacoby ; iš anglų kalbos vertė Gintaras Kaminskas. – Vilnius
: Metodika, 2011 ([Vilnius] : Vilcolora). – 223, [1] p. – Antr. p. ir virš. aut. nurodyti klaidingai:
William Irwin, Henry Jacoby. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-011-3

GROŽINĖ LITERATŪRA

Antarktida : pradžios knyga : [apysaka] / Romualdas Drakšas. – Vilnius : Justitia, 2011 ([Vilnius]
: BALTO print/Logotipas). – 214, [1] p. – ISBN 978-9955-616-69-6


Aš – ne Karmen : [kūrybos rinkinys] / Biruta Pėveraitytė. – Marijampolė : TeleSATpressa,
2005- .


D. 2 : [eilėraščiai]. – Marijampolė [i.e. Vilnius] : Karminas, 2011 (Vilnius : Karminas). – 128, [1]
p., [1] iliustr. lap. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8031-10-2


Budinu paukštį : [eilėraščiai] / Algimantas Kiminius. – Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys
: Printėja). – 161, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-018-1


Neblėstanti meilės legenda : bajoras Adomas Mickevičius (1798-1855), būsimasis poezijos
genijus, ir bajoraitė Marija Vereščakaitė – grafienė Putkamerienė (1799-1863) : esė / Julius
Pastarnokas. – Vilnius : [Karminas], 2011 (Vilnius : Karminas). – 174, [1] p. : iliustr. – (Likimai).
– Tiražas [70] egz. – ISBN 978-609-8031-09-6


Pilnatyje : miniatiūra, eilėraščiai / Reda Riepšaitė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011 (Kaišiadorys
: Printėja). – 29, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-040-0


Po velnių, aš tave myliu! : [romanas] / Catherine Alliott ; iš anglų kalbos vertė Milda Dyke. –
Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 437, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-
9955-38-126-6 (įr.)


Sveikink ir linkėk + sentencijos / Janina Butnorienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys
: Printėja). – 63, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-445-016-7


Tarp pilkų debesų : romanas / Ruta Sepetys ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius :
Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.).– 334, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-
38-964-4 (įr.)


Tavo šypsenos šešėlis : romanas / Mary Higgins Clark ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė.
– Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 292, [2] p. – Tiražas 2500 egz. –
ISBN 978-9955-38-983-5 (įr.)


Vamzdis: rašinėliai : [esė] / Liudvikas Jakimavičius. – Vilnius : Versus aureus, [2010] (Vilnius :
BALTO print/Logotipas). – 382, [2] p. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-34-297-7


Povilas Višinskis: idėjos ir darbai : nauja žiūra, nauji akcentai / sudarytoja Dalia Striogaitė.
– Vilnius : Versus aureus, [2011] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 332, [3] p. : iliustr., faks.,
portr.– Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-34-296-0 (įr.)


Žodžiai, kurie neišduos : esė, pokalbiai, studija : gyvenimas, likimas, kūryba / Leonas Peleckis-
Kaktavičius. – [Šiauliai] : Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, [2011] (Šiauliai :
Neoprintas). – 349, [2] p. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-9955-667-13-1

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Boružė Liputė : pasaka apie namus / rašė Ilona Bumblauskienė ; piešė Ieva Zalepugaitė. –
Kaunas : Jūsų flintas, 2010 ([Klaipėda] : Druka). – [16] p. : iliustr. – Tiražas 7000 egz. – ISBN
978-609-419-122-0


Eglė žalčių karalienė : lietuvių pasaka [su psichologo komentaru / piešė studija „Kauri“]. –
Kaunas : Jūsų flintas, [2010] ([Kaunas] : Spaudos praktika). – [16] p. : iliustr. + 1 lap. komentaro
voke. – Tiražas 8000 egz. – ISBN 978-609-419-116-9


Liūtas karalius : [vakaro pasakaitė]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2011]. – 15, [1] p., įsk. virš. :
iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-414-215-4


Mokykimės dalintis : [pagrįsta A.A. Milne ir E.H. Shepard kūriniu „Mikė Pūkuotukas“ / iš
lenkų k. vertė Žana Kairienė]. – [Vilnius : Egmont Lietuva, 2011]. – [18] p. : iliustr. – Virš. virš
antr.: Disney. Mikė Pūkuotukas.– Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-414-217-8 (įr.)


Paklydusi pasaka : apie kelią, kuris kikeno ir ieškojo savo kelio : [pasaka-apysaka] / Gintarė
Adomaitytė ; [dailininkė Aida Janonytė]. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2010 (Vilnius : Petro
ofsetas). – 75, [3] p. : iliustr. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-16-353-4


Pelenė. Nepamirštamas vakaras : [pasakų knyga vaikams] / iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė.


– Vilnius : Egmont Lietuva, [2011].– 63, [1] p. : iliustr. – Antr. iš virš. – Antr. p. ir
virš. virš antr.: Disney. Princesė. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-414-213-0 (įr.)


Pietų miegas ; Naujoji Riuko auklė : [pagrįsta A.A. Milne ir E.H. Shepard kūriniu „Mikė
Pūkuotukas“ / iš lenkų k. vertė Žana Kairienė]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2011]. – 62, [2]
p. : iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. Mikė Pūkuotukas. – Tiražas 2000 egz. – ISBN
978-609-414-229-1 (įr.)


Snieguolė ir septyni nykštukai : [vakaro pasakaitė]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2011]. – 16,
[1] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-
609-414-216-1


Stebuklingas žodis „ačiū“ : [pagrįsta A.A. Milne ir E.H. Shepard kūriniu „Mikė Pūkuotukas“
/ iš lenkų k. vertė Žana Kairienė]. – [Vilnius : Egmont Lietuva, 2011]. – [18] p. : iliustr. – Virš.
virš antr.: Disney. Mikė Pūkuotukas. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-414-218-5


Vištytė ir gaidelis : lietuvių pasaka [su psichologo komentaru / piešė Tadas Adomavičius]. –
[Kaunas] : Jūsų flintas, 2010 ([Kaunas] : Spaudos praktika). – [16] p. : iliustr. + 1 lap. komentaro
voke. – Tiražas 10 000 egz. – ISBN 978-609-419-094-0„7 meno dienos“ Nr.18 (940), 2011-05-06

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti