Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Balandžio 29–gegužės 8


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

29 d. 18 val. – R. Wagnerio „VALKIRIJA“. Dir. – M. Pitrėnas

30 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

V. 4 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“ (pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo muz.)

5 d. 18.30 – G. Verdi „OTELAS“. Dir. – G. Rinkevičius

6 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas

7 d. 12 val. J. Gaižausko „BURATINAS“. Dir. – M. Staškus

7 d. 20 val. – Peterburgo Marijos teatro orkestro koncertas. Dir. – V. Gergijevas. Programoje R. Ščedrino, A. Martinaičio, G. Mahlerio kūriniai

8 d. 18 val. – R. Portman „MAŽASIS PRINCAS“. Dir. – M. Pitrėnas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

29 d. 18.30 – A. Čechovo „ŽUVĖDRA. Rež. – J. Vaitkus (Sankt Peterburgas, „Baltijskij dom“)

30 d. 18.30 – A. Schnitzlerio 10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

„Naujasis Baltijos šokis’11“

V. 2 d. 19 val. – „DANCE ME TO THE END ON/OFF LOVE“. Choreogr. – P. Granhøj („Granhøj Dans“, Danija)

4 d. 19 val. – „VYRŲ PASLAPTYS. Choreogr. P. Frenak („Compagnie Pal Frenak“, Prancūzija, Vengrija)

7 d. 18 val. – Premjera! „MEDĖJOS“. Choreogr. – B. Letukaitė (Kauno šokio teatras „Aura“)

3 d. 18.30 – J. Dautarto PASKENDUSI VASARA (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. J. Dautartas

8 d. 12 val. K. Čiukovskio DAKTARAS AISKAUDA. Rež. E. Jaras

Mažoji salė

29 d. 18.30 – M. Duras MEILUŽIS“. Aktorės B. Mar monospektaklis

30 d. 16 val. – M.F. Marsot LAUKIM SKAMBUČIO. Rež. – V. Masalskis

V. 2 d. 19 val. – koncertas „FUSEDMARC-WAFT“ („Jauna muzika“)

„Naujosios dramos akcija“

3 d. 18 val. – P. Buysserio, J. Wreno „OPTIMIZMO ANTOLOGIJA“. Rež. – P. De Buysser, J. Wren („Campo“, Belgija)

4 d. 18 val. – W. Ziemilskio „MAŽASIS PASAKOJIMAS“. Rež. – W. Ziemilski („Teatr Studio“, Lenkija)

Vilniaus mažasis teatras

29 d. 18.30 – E. Albee‘io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

30 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

V. 3 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

4 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisierius statytojas – R. Tuminas, režisierius – A. Dapšys

5 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

29, 30 d. 18 val. – PREMJERA! W. Shakespeare’o „MAKBETAS“. Rež. – A. Latėnas, scenogr. – G. Makarevičius, kost. dail. – S. Straukaitė, komp. – F. Latėnas, judesio komp. – A. Jalianiauskas. Vaidina S. Sipaitis, S. Storpirštis, S. Ivanovas, J. Damaševičius, G. Arbačiauskas, G. Storpirštis, I. Ciplijauskas, V. Kuodytė, N. Gadliauskas, V. Taukinaitis, J. Dambrauskaitė, G. Giedraitytė, I. Precas, K. Butvidas, D. Tarutis, D. Morozovaitė, Š. Datenis

V. 6 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

7 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

7 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

11d. 18 val. – „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

Rusų dramos teatras

29 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

30 d. 13, 15 val. – „ANDERSENO PASAKOS“. Rež. – N. Indeikina (teatras „Baltijskij dom“, Sankt Peterburgas)

V. 5, 6 d. 11, 15, 18 val. – festivalis „Mokyklų teatras“

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

29 d. 18.30 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

30, V. 7 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus GRYBŲ KARAS. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

8 d. 12, 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

„Menų spaustuvė“

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTOJI STIRNA“. Rež. – VKublinskas („Trupė liūdi“)

29 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ANTIGONĖ (NE MITAS) “. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

30 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

30 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Slapovskio „BATRAIŠTIS“. Rež. – K. Glušajevas

30 d. 19 val. Kišeninėje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

„Naujasis Baltijos šokis’11“

2 d. 21 val. Juodojoje salėje – „MONO TYLA“. Choreogr. – G. Ubartaitė; „ŠOKIS NR. 2 (INDIGO)/ ŠOKIS NR. 1 (JUODA)“. Choreogr. – E. Stundytė

3 d. 19 val. Juodojoje salėje – „A ONE M(ORG)AN SHOW“. Choreogr. – M. Nardi (Vokietija)

4 d. 21 val. Juodojoje salėje – „DYKRA“. Choreogr. – A. Šeiko; „SAPNŲ ŽEMĖLAPYJE“. Choreogr. – L. Juodkaitė (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius); „NO AI DI“. Choreogr. – E. Vizbaraitė

5 d. 19 val. Juodojoje salėje – „LIEPSNOS VIRŠ ŠALTOJO KALNO“. Choreogr. – V. Jankauskas

6 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „ŠVENTĖ“. Choreogr. – R. Butkus

6 d. 20 val. Juodojoje salėje – „YDINGIEJI“. Choreogr. – A.L.  øyenas, W. Guestsas (Norvegija)

7 d. 20 val. Juodojoje salėje – „SAFARIS“ („Kviss Bumm Bang“, Islandija)

7 d. Menų spaustuvės kieme – „Gatvės muzikos diena“: 15 val. – aktorės G. Malinauskaitės autorinių dainų koncertas, 17 val. – aktorių ansamblio „Degam“ koncertas

Kaunas

Kauno dramos teatras

29 d. 18 val. Parketinėje salėje – B. Slade „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas

29, 30 d. 12 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

29 d. 18 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas

29 d. 19 val. Ilgojoje salėje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius 

30 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“ (O. Wilde‘o kūrybos motyvais). Rež. – A. Lebeliūnas

V. 3 d. 18 val. Penktojoje salėje – G. Padegimo „JAH“. Rež. – G. Padegimas

Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektakliai

4 d. 20 val. Mažojoje scenoje – B. Mar „UNĖ“. Rež. – B. Mar (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

4 d. 18 val. Penktojoje salėje – V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. – V.V. Landsbergis 

5 d. 20 val. Mažojoje scenoje – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

5 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

6 d. 20 val. Mažojoje scenoje – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

6 d. 18 val. Penktojoje salėje – R. Granauskas „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

 

4 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

5 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

6 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

6 d. 18 val. Parketinėje salėje – A. Čechovo „LAIMINGI ŽMONĖS, PRIE BARJERO“. Rež. – A. Lebeliūnas

7 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H. Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

7 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

8 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

Kauno muzikinis teatras

30 d. 18 val. – PREMJERA! E. Johno, T. Rice‘o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

V. 4 d. 18 val. – VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros studentų ir Kauno valstybinio muzikinio teatro simfoninio orkestro koncertas. Dir. – J. Janulevičius

5 d. 18 val. – pramoginės muzikos koncertas, skirtas V. Noreikos 75-mečiui. Dalyvauja dainininkai G. Skėrytė, D. Puišys, instrumentinis trio: P. Jaraminas, J. Cechanovičius, Z. Žukas ir kt. 

6 d. 18 val. – L. Fall „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

8 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

8 d. 18 val. – L. AdomaičioDulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

Kauno mažasis teatras

29 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

30 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

30 d. 12 val. – ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS. Rež. – A. Lebeliūnas

V. 1 d. 12 val. – MEŠKIUKO GIMTADIENIS. Rež. – R. Bartninkaitė

7 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. – A. Žiurauskas

8 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

29 d. 18.30 – „Jaunųjų talentų festivalis“. Klaipėdos „Yamaha“ muzikos mokyklos 15 m. jubiliejinis koncertas

30 d. 18.30 – „Jaunųjų talentų festivalio-konkurso“ laureatų koncertas su teatro orkestru

V. 3 d. 18.30 Kolonų salėje – ,,Aš dainuoju apie tai, ko nepasiekiu...“

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

29 d. 18 val. – A. Strindbergo VELYKOS. Rež. – G. Padegimas

30 d. 18 val. – B. Sabath BERNIŪKŠČIŲ RUDUO. Rež. – K. Smoriginas

V. 6 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

7 d. 18 val. – „DAKTARAS IR MANGARYTA“ (J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais). Pjesės aut. ir rež. – V.V. Landsbergis

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

30 d. 17 val. – P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. – A. Pociūnas

V. 7 d. 17 val. – G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.

8 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

Marijampolė

Marijampolės dramos teatras

V. 5 d. 18 val. – „VILNIUS – DAKARAS“. Rež. – K. Smoriginas („Domino“ teatras)


„7 meno dienos“ Nr.17 (939), 2011-04-29

Versija spausdinimui

Komentarai

IvTdclnDZsxOXuASjBT, 2011-10-23 17:55

Your article perfectly shows what I needed to know, tankhs!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti