Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Balandžio 22 – gegužės 1


7MD informacija

Share |

 

NAUJOSIOS DRAMOS AKCIJA

J. Klavdijevo „Aš, kulkosvaidinnkas“. Rež. – V. Pankovas („SaunDrama“, Rusija)
Balandžio 28 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“


„Optimizmo antologija“. Autoriai ir atlikėjai – P. De Buysser ir J. Wren („Campo“, Belgija)
Gegužės 3 d. 18 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Mažojoje salėje


„Mažas pasakojimas“. Autorius ir atlikėjas – W. Ziemilski („Teatr Studio“, Lenkija).
Partneris – Lenkijos institutas Vilniuje
Gegužės 4 d. 18 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Mažojoje salėje


J. Pommerato „Šitas vaikas“ (pjesės skaitymas).
Dalyvauja LMTA I kino aktorių kurso studentai (vad. – J. Vaitkus)
ir aktoriai A. Čepaitė, D. Gavenonis, V. Kuodytė. Darbo vadovė – aktorė V. Kuodytė
Gegužės 6 d. 18 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Studijoje


J. Jokela „Fundamentalistai“ (pjesės skaitymas). Rež. – J. Vaitkus.
Dalyvauja aktoriai R. Samuolytė, P. Budrys, N. Bulotaitė, R. Bučius
Gegužės 7 d. 18 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Studijoje


A. Čechovo, K. Smedso „Vyšnių sodas“.
Spektaklio tiesioginė transliacija iš „Wiener Festwochen“ festivalio
Gegužės 28 d. 20.30 Gedimino pr. prieš Lietuvos nacionalinį dramos teatrą


Bilietus platina TIKETA. www.tiketa.lt
 


Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

27 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

29 d. 18 val. – R. Wagnerio „VALKIRIJA“. Dir. – M. Pitrėnas

30 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

27 d. 18.30 – M. Bulgakovo MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. – O. Koršunovas

28 d. 18.30 – T. Dorsto, U. Ehler AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. – V. Masalskis

29 d. 18.30 – A. Čechovo „ŽUVĖDRA. Rež. – J. Vaitkus (Sankt Peterburgas, „Baltijskij dom“)

30 d. 18.30 – A. Schnitzlerio 10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

Mažoji salė

28 d. 18.30 – OSKARAS (O. Milašiaus biografijos ir kūrybos motyvais). Rež. – J. Javaitis (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

29 d. 18.30 – M. Duras MEILUŽIS“. Aktorės B. Mar monospektaklis

30 d. 16 val. – M.F. Marsot LAUKIM SKAMBUČIO. Rež. – V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

J. Miltinio dramos teatro spektakliai

26 d. 18.30 – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

27 d. 18.30 – M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. A. Kėleris

 

28 d. 18.30 – A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“. Rež. – R. Tuminas

29 d. 18.30 – E. Albee‘io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

30 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

29, 30 d. 18 val. – PREMJERA! W. Shakespeare’o „MAKBETAS“. Rež. – A. Latėnas, scenogr. – G. Makarevičius, kost. dail. – S. Straukaitė, komp. – F. Latėnas, judesio komp. – A. Jalianiauskas. Vaidina S. Sipaitis, S. Storpirštis, S. Ivanovas, J. Damaševičius, G. Arbačiauskas, G. Storpirštis, I. Ciplijauskas, V. Kuodytė, N. Gadliauskas, V. Taukinaitis, J. Dambrauskaitė, G. Giedraitytė, I. Precas, K. Butvidas, D. Tarutis, D. Morozovaitė, Š. Datenis

Rusų dramos teatras

22, 23 d. 18 val. – PREMJERA! L. Andrejevo „TAS, KURIS GAUNA ANTAUSIUS“. Rež. – J. Vaitkus

27 d. 18 val. – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickis

29 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

30 d. 13, 15 val. – „ANDERSENO PASAKOS“. Rež. – N. Indeikina (teatras „Baltijskij dom“, Sankt Peterburgas)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

29 d. 18.30 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

30 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus GRYBŲ KARAS. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

22 d. 18.30 – A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems „PASVYDO“. Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

23 d. 12, 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scen. aut., rež. ir dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

22, 23 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „TELEFONŲ KNYGA“. Rež. – V. Bareikis

(teatro judėjimas „No Theatre“)

23 d. 12 val. Kišeninėje salėje AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

26 d. 19 val. Juodojoje salėje – J. Tertelio „SUDIE, IDIOTAI!“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

28 d. 19 val. Juodojoje salėje – festivalis „Naujosios dramos akcija 2011“. J. Klavdijevo „AŠ – KULKOSVAIDININKAS“. Rež. – V. Pankovas („SOUNDRAMA“, Rusija)

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTOJI STIRNA“. Rež. – VKublinskas („Trupė liūdi“)

29 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ANTIGONĖ (NE MITAS) “. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

30 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

30 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Slapovskio „BATRAIŠTIS“. Rež. – K. Glušajevas

30 d. 19 val. Kišeninėje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

Kaunas

Kauno dramos teatras

22 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

22 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE (pagal J. Anouilh‘aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

26 d. 18 val. Penktojoje salėje – G. Padegimo „JAH“. Rež. – G. Padegimas

27, 28 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

28 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

28, 29 d. 18 val. Parketinėje salėje – B. Slade „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas

29, 30 d. 12 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

29 d. 18 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas

29 d. 19 val. Ilgojoje salėje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius 

30 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“ (O. Wilde‘o kūrybos motyvais). Rež. – A. Lebeliūnas

Kauno muzikinis teatras

25 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

26 d. 18 val. – U. Giordano „Andrė Šenjė“. Dir. – J. Geniušas

27 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

28, 30 d. 18 val. – PREMJERA! E. Johno, T. Rice‘o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

29 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

30 d. 18 val. – „MOKĖK –DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

25 d. 12, 14 val. – premjera! GULBĖ - KARALIAUS PATI. Aut. ir rež. – N. Indriūnaitė, dail. – A. Paukštienė, komp. – V. Bartulis

30 d. 12 val. – ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS. Rež. – A. Lebeliūnas

V. 1 d. 12 val. – MEŠKIUKO GIMTADIENIS. Rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

23 d. 15 val. – PREMJERA! F. Poulenco „Drambliuko Babaro istorija

25 d. 15 val. – „Te žemė, dangus gieda Tau“. Pranciškoniškos pasauliečių akademijos Krikščioniškos muzikos grupės „Soli Deo“ velykinis koncertas

26 d. 18.30 – „Jaunųjų talentų festivalio“ atidarymo koncertas

27 d. 18.30 – „Jaunųjų talentų festivalio-konkurso“ pianistų ir pučiamųjų kategorijos II turo dalyvių koncertas su teatro orkestru

28 d. 18.30 – „Jaunųjų talentų festivalio-konkurso“ stygininkų ir vokalistų kategorijos II turo dalyvių koncertas su teatro orkestru

29 d. 18.30 – „Jaunųjų talentų festivalis“ Klaipėdos „Yamaha“ muzikos mokyklos 15 m. jubiliejinis koncertas

30 d. 18.30 – „Jaunųjų talentų festivalio-konkurso“ laureatų koncertas su teatro orkestru

Žvejų rūmų kultūros centras
21 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „Hamletas“. Rež. – E. Nekrošius (teatras „Meno Fortas“)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

29 d. 18 val. – A. Strindbergo VELYKOS. Rež. – G. Padegimas

30 d. 18 val. – B. Sabath BERNIŪKŠČIŲ RUDUO. Rež. – K. Smoriginas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

22 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas

23 d. 17 val. M. Katiliškio „MIŠKAIS ATEINA RUDUO“. Rež. – R. Rimeikis

30 d. 17 val. – P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. – A. Pociūnas

Marijampolė

Marijampolės dramos teatras

26 d. 18 val. – „RADIJO ERELIAI“. Rež. – O. Šapošnikovas („Domino“ teatras)

V. 5 d. 18 val. – „VILNIUS – DAKARAS“. Rež. – K. Smoriginas („Domino“ teatras)


 

„7 meno dienos“ Nr.16 (938), 2011-04-22

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti