Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Parodos


Balandžio 22 – gegužės 1 d.


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija

Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Stasio Eidrigevičiaus kūrybos paroda „Veidas ant kaukės“

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Paroda „XX amžiaus romantikas Vaclovas Kosciuška (1911–1984)“

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Paroda „Leonas Lagauskas. Estampai. Piešiniai. 1954–2009 metų kūryba“

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Mados paroda „Art Deco stilius (1918 – 1939)“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Paroda „Karalienės Viktorijos laikų mada 1830–1900 m.“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Paroda „Gotika. Renesansas. Barokas – Valdovų rūmų interjero vertybės“ 

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“

Lietuvos nacionalinis muziejus

Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Lietuva carų valdžioje

Lietuvos valstiečių buities kultūra

Kryždirbystė

Paroda „Lietuvos Sentikių bažnyčiai 300 metų“

Paroda „Kazio ir Gabrielės Varnelių dovana“

Senasis arsenalas       

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai

Pilies g. 26

Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija

Paroda „Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 150“

 

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Lankymas antradienį – šeštadienį iš anksto susitarus tel. 279 1644

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Paroda „Vilniaus bernardinės: kasdienybė ir šventės. Archeologinių tyrinėjimų medžiaga“

Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2

Makoto Aida paroda „Diena ir naktis“

„Diane Arbus: retrospektyva spaudoje, 1960–1971“
nuo 22 d. – Jasono Dodge‘o paroda
iki V. 1 d. – Dariaus Mikšio projektas „Už baltos užuolaidos“ (projekto repeticija)
„Lietuvos aido“ galerija

Žemaitijos g. 11

Adasos Skliutauskaitės tapybos ir piešinių paroda „Žvilgsnis“

LDS galerija „Kairė–dešinė“

Latako g. 3

iki 23 d. – švedų grafikos meno paroda

Monikos Furmanavičiūtės kūrybos paroda „NuoDĖMĖ ir atPIRKIMAS“

Galerija „Vartai“

Vilniaus g. 39

nuo 29 d. – „ARTscape“: Latvija. Mikas Mitrevicius, Linas Jusionis

„Arkos“ galerija

Aušros Vartų g. 7

iki 23 d. – Lino Katino paroda „Lietuviški ženklai“

Algirdo Šiekštelės tapybos paroda

VDA galerija „Akademija“

Pilies g. 44/2

iki 30 d. – paroda „Elvyra Kairiūkštytė: ars erotica“

„Titaniko“ ekspozicijų salės

Maironio g. 3

Jaunųjų Prancūzijos menininkų tapybos paroda „D‘après la ruine“ („Iš griuvėsių“)

iki 30 d. – skulptoriaus Adomo Raudžio-Samogits retrospektyvinė (1960-2010) paroda „Jėgos ir įtampos“

Vilniaus fotografijos galerija

Stiklių g. 4

iki 23 d. – Romano Dritso (Latvija) fotografijos paroda „Preliudija“

„Prospekto“ fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

Paroda „Modernizmas Lietuvos fotografijoje“

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

iki 30 d. – paroda „Metų skulptūra“

Lietuvos dailininkų sąjungos parodų salė

Vokiečių g. 4/2

Ievos Naginskaitės tapybos paroda

Auksakalių gildijos galerija „Meno niša“

J. Basanavičiaus g. 1/13

Eugenijaus Antano Cukermano paroda

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

iki 29 d. – Broniaus Uoginto tapybos darbų paroda

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Gynėjų g. 14

Audronės Vaupšienės paroda „Trys istorijos“

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

Paroda „Lietuvos kinas. 1909–2009“

Virgio Rusecko tapybos darbų paroda (iš ciklo „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose 2011“)

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

„AV17 galerija“

Aušros Vartų g. 17

Andriaus Ermino skulptūros paroda „Linija mėlyna“

Savicko paveikslų galerija

Trakų g. 7

Viktoro Binkio tapybos paroda „Tiesiog džiaugsmas. Peizažai. Natiurmortai“

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos parodų salė

Šv. Jono g. 11

iki 29 d. – Agnės Juršytės tapybos paroda „Netilpę į Nojaus arką“

Prancūzų kultūros centras

Didžioji g. 1


Studija-galerija „D’Arijaus papuošalai“

Dominikonų g. 7/20

Jurgitos Braziūnienės paroda „Mumrikai“

„Juškus Gallery“

Barboros Radvilaitės g. 6 b

Stasio Juškaus tapybos darbų paroda „Garso varpas“

Galerija ,,ARgenTum“

Latako g. 2

iki 24 d. – Aurelijos Šimkutės mažosios plastikos paroda ,,Žemė žmonių planeta“

VDA tekstilės galerija-dirbtuvė „Artifex“
Gaono g. 1

iki 29 d. – paroda „Monologai“ (ciklo „Sugrįžimai“ pirmoji dalis)

„Domus“ galerija

Lukšio g. 32

Taikomosios dailės paroda „Menas namams“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Vilniaus g. 39/6

Paroda „Medis ir paukštis. Improvizacijos“

Galerija „Koridorius“

Vilniaus g. 39/6

iki 25 d. – Jūratės Stauskaitės Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos paauglių grupės mokyklos mokytojų portretų paroda

Vilniaus mokytojų namų „Atvaizdų“ galerija

Vilniaus g. 39/6

Fotoparoda „Vilniaus detalės“

Seimo parodų galerija

Gedimino pr. 53

22 d. – Velykinė žmonių su negalia darbų paroda–mugė

Galerija „Znad Wilii“

Išganytojo g. 2 / Bokšto g. 4

Simono Skrabulio paroda „Mūšis drobėse. Žalgiris“
Lenkijos institutas

Didžioji g. 23

iki 30 d. – Tošiki Ozavos (Japonija) fotografijų paroda „Pastelinių spalvų kelionė 5. Melancholiškoji Lenkija“

Senamiesčio menininkų dirbtuvė

Totorių g. 22

nuo 28 d. – Skaidros Savicko tapybos paroda „Sluoksniai“

Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „Lietuva ir Lenkija bendroje valstybėje“

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignotog. 6

iki 29 d. – tautodailinkės Matildos Teresės Jucienės paroda „Pintinės juostos ir ne tik...“

Tautodailinkės Odetos Tumėnaitės–Bražėnienės paroda „3 K.: karpiniai, keramika, kiaušiniai (margučiai)“

Fotografijų paroda „Materialusis ir nematerialusis kultūros paveldas Lietuvoje“

Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

Trakų g. 10

iki 23 d. – dailės mokytojų asociacijos miniatiūrų paroda „Polėkis 3“

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

Viktorijos Daniliauskaitės estampų parodos „Nuo – iki“ 

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

Elenos Kurklietytės koliažų paroda „Akių monai“

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2-41

Vievio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Pilies g. 40

Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės tapybos darbų paroda „Medžiai ir bokštai“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai

Janinos Monkutės Marks gobelenų paroda „8 pavasariai, vasaros, rudenys ir žiemos“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

Vaizdo ir garso paroda „Akimirka su Jung Vilne. Iš muziejaus fondų“

Paroda „Alfredas Dreyfusas: kova už teisingumą“, parengta Paryžiaus Judaizmo meno ir istorijos muziejaus 

Pylimo galerija

Pylimo g. 30

XX a. antrosios pusės – XXI a. pradžios modernioji lietuvių tapyba

Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Galerija A“

Saulėtekio al. 14

Jurgos Lazdanienės tapybos ir koliažų paroda

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5

Andriaus Giedrimo tapybos ir akvarelės darbų paroda

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Aušros Vartų g. 5

Paroda „Čiurlionis Lietuvoje ir pasaulyje“

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Gedimino pr.4

Teodoro Kazimiero Valaičio tapyba

Salonas „La Forma“

J. Basanavičiaus g. 19

Danguolės Brogienės tekstilės darbų paroda

Galerija „Šofar“
Mėsinių g. 3A/5

Tapybos paroda „Netikėtas Vilnius“ (Jūratė Bagdonavičiūtė, Algis Griškevičius, Jūratė Mykolaitytė, Mindaugas Skudutis, Arūnė Tornau)
„Vilniaus puodžių cechas“

Užupio g. 9 / Paupio g .2–20

Projekto „Senieji menai ir amatai“ rekonstrukcijų paroda „Jaukusis akmens amžius: drabužiai, pluoštai, pinti dirbiniai“

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai – senovės pasaulio menas, XVII-XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI–XX a. Europos dailė (tarp jų ir M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros)

Raphaëlio Mognetti paroda „La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil“ („Tikrovės šviesa yra artimiausia saulei žaizda“)  

nuo 27 d. – paroda „Tarp dangaus ir jūros“

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių dailininkų kūrybos ekspozicija

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos ekspozicija

Paroda „Menas + Menas bendrauti. Ekosfera“

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

Atnaujinta M.K. Čiurlionio kūrinių ekspozicija

XX a. I p. Lietuvos dailės ekspozicija

Lietuvių liaudies meno ekspozicija, susidedanti iš vaizduojamosios (skulptūros, grafikos) ir taikomosios (tekstilė, medžio dirbiniai) dailės kūrinių bei nuotraukų iš Adomo Varno rinkinio

Istorinė LR Prezidentūra

Vilniaus g. 33

„Po raudonąja žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.“

Galerija „Meno parkas“

Rotušės a. 27

iki 30 d. – Lino Liandzbergio tapybos paroda „RGB liuminoforai + “

iki 29 d. – tarptautinio projekto „FemLink“ videokoliažas „Trapumas“

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

„Sugrįžimai“ (skirta išeivių rašytojų kultūriniam gyvenimui Vokietijoje ir Austrijoje 1944–1950 metais)

„Motiejui Valančiui – 210“

„Gabrielė Petkevičaitė – Bitė: rašytoja, pedagogė, politikė“ (1861–1943)

„Kleopui Jurgelioniui – 125“

„Stepui Zobarskui — 100“

Vytauto Butkaus paroda „Fotografijos“

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

Baltijos šalių keramikos paroda „Pavasaris 2011“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Mildos Staninienės tapybos darbų paroda „Liepsnotosios pelėdos sapnas“

iki 29 d. – Egidijaus Rudinsko darbų paroda „Raidės“

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

iki 26 d. – Vilijaus Vašvilos tapybos paroda ,,Maskaradas“

Galerija „Aukso pjūvis“

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

Algimanto Stanislovo Kliaugos tapybos paroda

F galerija

Žaliakalnio funikulierius, Aušros g. 6

Romano Dritso (Latvija) darbų paroda

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Genovaitės Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda ,,Australijos ir Okeanijos tautų menas“

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

iki 24 d. – Mindaugo ir Neringos Bumblių instaliacija „Paskutinis tabu“

Videomeno paroda „Atsitiktinai, Baltazarai“

KU MF Dailės katedros ir VDA Klaipėdos vizualiojo dizaino katedros studentų darbų paroda „Jungtis“

nuo 28 d. – paroda „JEKlai(pė)da 2011“

Baroti galerija

Aukštoji g. 3/3a

iki 28 d. – Ilzes Volonte ir Mario Čačkos (Latvija) paroda „Playing back“

Kultūrų komunikacijų centras

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

Justinos Jasinevičiūtės darbų paroda „To be continued“

Klaipėdos galerija

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

iki 25 d. – Arūno Mėčiaus tapybos paroda „Deminutyvai“

„Herkaus galerija“

Herkaus Manto g. 22

Dalios Kirkutienės tapybos paroda Atspaudai“

Šiauliai

Galerija „Laiptai“

Žemaitės g. 83

iki 28 d. – paroda „Paprasta pilnatvė“ (L. Katino, L.L. Katino, R. Martinėno, A. Skačkausko, N. Saukienės, A. Savicko, M. Skudučio, R. Sližio, S. Teitelbaumo ir kt. kūryba)

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

Paroda „Medijuotos tapatybės“

Videomeno paroda „Atsitiktinai, Baltazarai“

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

Nuolatinės ekspozicijos „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“, „Valstiečių buitis ir būtis“

Paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Velykų stalas“

Ch. Frenkelio vila

Vilniaus g. 74

Ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid.–XX a. vid.“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“

Paroda „Sugrįžęs barokas. Valdovų rūmų muziejaus vertybės“
Poeto Jovaro namas
Vytauto g. 116
Stilizuota XX a. I pusės erdvė – „Knygynas“ ir atnaujinta poeto Jono Krikščiūno-Jovaro gyvenamoji aplinka (XX a. 6–7 dešimt. interjerai)

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Nuolatinė ekspozicija ,,Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys“

Panevėžio krašto tautodailės paroda

„Galerija XX“

Laisvės a. 7

iki 27 d. – Arvyo Žalpio „Žalia – 2 ( 2 - as laiškas kolegai Andreas'ui Pytlik'ui)“

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

iki 24 d. – „FotoKūdra.lt“ fotografijų paroda „Autoportretas: apie save be žodžių“

Panevėžio kraštotyros muziejus

Vasario 16-osios g. 23

Paroda „G. Petkevičaitė-Bitė: kilni pareiga kilti ir kelti“

Druskininkai

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus

M.K. Čiurlionio g. 35

Mstislavo Dobužinskio (1875-1957) grafikos paroda „Lietuva XX a. pr.: architektūros fragmentai“

Trakai

Trakų salos pilis

Paroda „Staraja Ladoga gyvenvietės VIII–IX a. rekonstruota keramika“

Kėdainiai

Janinos Monkutės Marks muziejus-galerija

J. Basanavičiaus g. 45

Paroda „Partnerystė dailėje. Oda. Originalumas. Dinamiškumas. Aktyvumas“
Kėdainių krašto muziejus

Didžioji g. 19

Paroda „Czesławas Miłoszas. Poeto šimtmetis“

Dusetos

Dailės galerija

K. Būgos g. 31a

Šarūno Saukos paroda

Utena

Kultūros centro dailės galerija

Aušros g. 49

Giedriaus Mazūro keramika„7 meno dienos“ Nr.16 (938), 2011-04-22

Versija spausdinimui

Komentarai

pAcxtvndxt, 2012-06-06 17:53

At last! Something clear I can udnesrtand. Thanks!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti