Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 15 (937), 2011 balandžio 15 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Blandžio 15–24


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

16 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – A. Šulčys

17 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. – A. Šulčys

19 d. 18.30 – A. Šenderovo „DEZDEMONA“. Dir. – R. Šervenikas

20 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – R. Šervenikas

21 d. 18.30 – G. Verdi „OTELAS“. Dir. – G. Rinkevičius

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

15 d. 18 val. – W. Shakespeare‘o HAMLETAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

16 d. 17 val. – F. Dostojevskio IDIOTAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

17 d. 12 val. – A. Lindgren PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

19 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA. Rež. – E. Lacascade (Prancūzija)

20 d. 18.30 – Molière’o ŠYKŠTUOLIS. Rež. – I. Bučienė

21 d. 18.30 – Th. Bernhardo PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis

Mažoji salė

15 d. 18.30 – DIENOS IR DAINOS“ (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

16 d. 16 val. – B. Mar UNĖ“ (aktorės U. Babickaitės dienoraščių motyvais). Rež. – B. Mar

17 d. 16 val. – ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

19 d. 18.30 – V.V. Landsbergio BUNKERIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

20 d. 18.30 – I. Villqisto HELVERIO NAKTIS. Rež. – J. Vaitkus

Studija

(įėjimas iš Gedimino pr.)

20 d. 18.30 – LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

Vilniaus mažasis teatras

15 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS? “. Rež. – J. Vaitkus

16 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež. – G. Padegimas

17 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. – G. Latvėnaitė

17 d. 16 val. – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

19 d. 18.30 – B. Slade „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“)

20 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

21 d. 18.30 – N. Narmontaitės muzikinis spektaklis „SELAVY!“

Valstybinis jaunimo teatras

15 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

16 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė

(Salė 99)

16 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

17 d. 12 val. – PREMJERA! H. Verburg „PINGVINAI IR KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė (Salė 99)

17 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

19 d. 18 val. – M. Norman „LABANAKT, MAMA“. Rež. – A. Latėnas, G. Storpirštis (Salė 99)

20 d. 18 val. – PREMJERA! „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

Rusų dramos teatras

16 d. 12, 17 val. – VIII Šalies vaikų ir jaunimo šokių festivalis – konkursas „Norim kilt… 2011“

16 d. 12, 17 val. – VIII šalies vaikų ir jaunimo šokių festivalis-konkursas „Norim kilt… 2011“

22, 23 d. 18 val. – PREMJERA! L. Andrejevo „TAS, KURIS GAUNA ANTAUSIUS“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

16 d. 12 val. – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. ir dail. – V. Mazūras
16 d. 19 val. – „NO CONCERT“ (teatro judėjimas „No Theatre“)
17 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis
Mažoji salė
16 d. 14 val. – Premjera! „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scenarijaus aut. ir rež. – R. Driežis, dail. – M. Jonutis, komp. – F. Latėnas
17 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė
17 d. 18.30 – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis
23 d. 12, 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scen. aut., rež. ir dail. – R. Driežis
22 d. 18.30 – A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems „PASVYDO“. Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė
„Menų spaustuvė“

15 d. 19 val. Kišeninėje salėjeŠVENTĖ“. Choreogr. – R. Butkus

16 d. 19 val. Juodojoje salėjepremjera! M. Natalevičiaus GALINĖ LINIJA“. Rež. – J. Koreiva

17 d. 12 val. Juodojoje salėjeNEKLAUSINĖK, JULYTE!“. Rež. – A. Dilytė

17 d. 17 val. Kišeninėje salėje SENELĖS PASAKA“. Rež. – AGiniotis (teatras „Atviras ratas“)

17 d. 19 val. Juodojoje salėjepremjera! KOKIA ČIA TEISYBĖ? („Trupė liūdi“)

18 d. 16 val. Infotekoje Pasakų popietė mažyliams“. Pasakas seka S. Degutytė

(Stalo teatras“)

20 d. 19 val. Kišeninėje salėjeMONO SAPIENS“. Rež. – V. Kublinskas

21 d. 20.30 Juodojoje salėjePremjera! „PAUKŠČIAI“. Choreogr. – G. Ivanauskas

(Gyčio Ivanausko teatras)

21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – J. Tertelio PRA“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

22, 23 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „TELEFONŲ KNYGA“. Rež. – V. Bareikis

(teatro judėjimas „No Theatre“)

23 d. 12 val. Kišeninėje salėje AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

Teatras „Utopia“

19, 20 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos „PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas

Kaunas

Kauno dramos teatras

15, 17 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! A. Morgan „MAŽUTIS DINAMITAS“. Rež. – G. Varnas

15 d. 17, 18.30, 20 val., 16 d. 12, 15, 17 val. – festivalis „Art-impro“

15 d. 18, 20 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! „PAUKŠČIAI“. Rež. – G. Ivanauskas (Gyčio Ivanausko teatras)

15 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas 

16 d. 15 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas 

17 d. 16 val. Parketinėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis („Cezario grupė“)

19 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis 

20 d. 18 val. Penktojoje salėje – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Areima

20 d. 19 val. Mažojoje salėje – S. Kane „4.48 PSICHOZĖ“. Rež. – V. Tertelis

21 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

21 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

22 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

22 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE (pagal J. Anouilh‘aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

Kauno muzikinis teatras

15 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

16 d. 18 val. – F. Leháro „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

17 d. 18 val. – Ch. Gounod „Margarita“. Dir. – J. Geniušas

20 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

21, 28, 30 d. 18 val. – PREMJERA! E. Johno, T. Rice‘o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

15 d. 19 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

17 d. 12 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

20 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras

16 d. 12 val. – „JŪRATĖ IR KASTYTIS“. Rež. – O. Žiugžda

17 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“ (S. Maršako pasakos motyvais). Rež. – A. Stankevičius

21 d. 18 val. – „MONO SAPIENS“. Rež. – V. Kublinskas („Menų spaustuvė“)

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

15, 16 d. 18.30 – P. Mascagni „Kaimo garbė“. Dir. – D. Pavilionis

17 d. 15 val. – A. Spadavecchios Pelenė“. Dir. – V. Konstantinovas

23 d. 15 val. – PREMJERA! F. Poulenco „Drambliuko Babaro istorija

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

15 d. 18 val. – K. Borutos BALTARAGIO MALŪNAS. Insc. aut. ir rež. – A. Pociūnas

16 d. 18 val. – E. Rostand’o SIRANO DE BERŽERAKAS. Rež. – A. Pociūnas

17 d. 18 val. – R. Toma AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS. Rež. – N. Mirončikaitė

19 d. 18 val. –URVINIS ŽMOGUS. Vaidina D. Meškauskas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

15 d. 18 val. MANO ŽMONOS VYRAS“. Rež. K. Smoriginas („Domino teatras“)

16 d. 17 val., 20 d. 18 val. M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. A. Kėleris

17 d. 17 val., 22 d. 18 val. G. Grekovo HANANA, KELKIS IR EIK. Rež. R. Augustinas

21 d. 17.30 KRITIMAS Į TAMSĄ (V. Nabokovo romano „Kamera Obskura“ motyvais). Insc. aut. – N. Mazur (Vokietija), S. Varnas. Rež. – S. Varnas. Vaidina V. Fijalkauskas

23 d. 17 val. M. Katiliškio „MIŠKAIS ATEINA RUDUO“. Rež. – R. Rimeikis


„7 meno dienos“ Nr.15 (937), 2011-04-15

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti