Koncertai ir vakarai

7MD informacija

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

15 d. 19 val. Priekulės kultūros centre, 20 d. 18 val. Utenos kultūros centre, 29 d. 18 val. Telšių Žemaitės dramos teatre – kamerinės muzikos koncertas „Gražiausia kino filmų muzika“. Čiurlionio kvartetas. Solistė J. Leitaitė (mecosopranas)

15 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje, 16 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė Ū.U. Žebriūnaitė (altas). Dir. – O. Grangeanas (Prancūzija). Programoje H. Berliozo, B. Bartóko, J. Brahmso kūriniai

17 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. „Vario dūdos skelbia pavasarį“. Sostinės vario kvintetas: A. Januševičius, D. Memėnas (trimitai), V. Šilinskas (trombonas), M. Rancovas (valtorna), D. Bažanovas (tūba). Dalyvauja aktorius V. Martinaitis. Programoje L. Henderssono, A. Pryoro, J. Levy, N. Rimskio-Korsakovo ir kt. kūriniai

17 d. 16.30 Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje III tarptautinis J.S. Bacho muzikos festivalis. V programa „Sakralinė muzika. J.S. Bach, A. Vivaldi“. Festivalio orkestras „Musica Humana“ (vad. ir dir. – A. Vizgirda), valstybinis choras „Vilnius“ (meno vad. ir vyr. dir. – P. Gylys). Solistai J. Stupnianek (sopranas), P. Biveinis (smuikas), R. Beinaris (obojus), B. Vaitkus (vargonai)

17 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – N. Jones (violončelė, D. Britanija), J. Punytė (fortepijonas), A. Taločka (klarnetas). Programoje A. Malcio, F. Bridge, F. Bajoro, J. Brahmso ir kt. kūriniai

17 d. 16 val. Vilniaus arkikatedroje – Valstybinis Vilniaus kvartetas.

Programoje J. Haydno „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“

20 d. 17.30 val. Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre – kamerinės muzikos koncertas. N. Krauter (sopranas), L. Vaitkuvienė (fortepijonas). Programoje J.S. Bacho, F.J. Haydno, L. Luzzi, G.F. Händelio kūriniai

21 d. 18 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje – kamerinės muzikos koncertas. J. Kaliūnaitė (altas, Vokietija), P. Pagny (fortepijonas, Prancūzija). Programoje G. Enescu, C. Debussy, D. Milhaud, G. Kurtago, J. Brahmso kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Muzikos festivalis „Sugrįžimai“

18 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje – A. Trinkūnaitė (mecosopranas, Lietuva, PAR), I. Misiūra (bosas), D. Petručionytė (fortepijonas)

20 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – F. Strolios kūrybos vakaras. Dalyvauja

A. Liutkutė (sopranas), S. Lebrikaitė (mecosopranas), P. Kunca (smuikas), B. Asevičiūtė (fortepijonas), V. Juodpusis (muzikologas). Programoje F. Strolios ir J. Strolios kūriniai

„Naujoji muzikų karta“

16 d. 19 val. Vilniaus šokio teatre(T. Kosciuškos g. 11), 17 d. 18 val. Kauno filharmonijoje, 19 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje – pianistas M. Kultyševas.

Programoje P. Čaikovskio, F. Liszto kūriniai


Vilnius

Kongresų rūmai

16 d. 12 val. – koncertas vaikams „Mažoji burtų fleita“. Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai. Dir. – V. Visockis

15, 16, 17 d. 19 val. – W.A. Mozarto „Užburtoji fleita“. Dir. – G. Rinkevičius, rež. – D. Ibelhauptaitė. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, LNOBT choras (vad. – Č. Radžiūnas). Solistai L. Bendžiūnaitė, J. Gedmintaitė, K. Alčauskis, D. Stumbras, E. Dauskurdis, A. Malikėnas, R. Karpis ir kt.

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

21 d. 18 val. – LMTA studentų simfoninis orkestras (vad. ir dir. – R. Šervenikas). Solistai V. Giedraitis (klarnetas, A. Budrio kl. stud.) ir J. Juozapaitis (altas, P. Radzevičiaus kl. stud.). Programoje F. Schuberto, M. Brucho, M.K. Čiurlionio kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

19 d. 18.30 – A. Krikščiūnaitė (sopranas), R. Marcinkutė Lesieur (vargonai). Programoje G.B. Pergolesi „Stabat mater“

Šv. Jonų bažnyčia

16 d. 18 val. – koncertas „Pange Lingua“. J. Kazakevičiūtė (vargonai) ir R. Jončevaitė (saksofonas). Programoje N. Bruhnso, J.S. Bacho, O. Messiaeno ir kt. kūriniai

Kaunas

Kauno filharmonija

15 d. 18 val. – Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. – M. Pitrėnas). Solistas

J. Braginskis (smuikas, Belgija). Dir. – I. Resnis (Latvija). Programoje A. Bazzini-G. Donizetti, M. Ravelio, F. Schuberto kūriniai

Menininkų namai

16, 17 d. 16 val. – karilionu skambina G. Kuprevičius

19 d. 19 val. – grupė „Thundertale“ 


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

18 d. 18 val. Rašytojų klube, 19 d. 17 val. Kaune, Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje, – pirmą kartą Lietuvoje įrašytų visų M.K. Čiurlionio kūrinių fortepijonui pristatymas-koncertas. M.K. Čiurlionio kūrinius skambina ir komentuoja leidinio autorius pianistas R. Zubovas

19 d. 17.30 – rašytojo J. Buitkaus literatūrinės premijos laureato pagerbimo vakaras. Premijos įteikimas. Dalyvauja premijos steigėja rašytoja I.J. Janonė-Buitkuvienė, aktorė, rašytoja D. Kazragytė, literatūrologė A. Lapinskienė, literatūros kritikai A. Guščius, J. Riškutė, aktorius, dainų autorius ir atlikėjas H. Savickis. Vakarą veda filosofas A. Konickis

20 d. 17.30 – vakaras „Geležinis karys palei Dievo pasaulio duris“, pasitinkant knygą „Sigitas Geda: Pasaulio kultūros lietuvinimas“. Dalyvauja A. Andrijauskas, V. Braziūnas, V. Daujotytė, Ž. Gaižutytė-Filipavičienė, A.A. Jonynas, N. Kardelis, V. Rubavičius    

Nacionalinė dailės galerija

21 d. 18 val. – ciklas „Šokis kine. Kūno ir vaizdo choreografija. Šokis kaip architektūra“

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

19 d. 17 val. – G. Petkevičaitės-Bitės 150-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvauja M. Šidlauskas, J. Gaidelienė, aktorės E. Matulaitė ir E. Koriznaitė


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.