Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
LITERATŪRA

Bibliografijos žinios


7MD informacija

Share |

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Atminties imperatyvai : Lietuvos istorijos mitologinimas Juditos Vaičiūnaitės ir Sigito Gedos poezijoje / Gitana Notrimaitė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 263, [1] p. : iliustr., faks., portr. – (Ars critica : AC, ISSN 2029-1833). – Santr. angl. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-609-425-036-1


Colloquia / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redaktorių kolegija: Jūratė Sprindytė (vyriausioji redaktorė) ... [et al.]. –  Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. – ISSN 1822-3737


[Nr.] 25. – 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 227, [1] p. – Santr. angl.


Dieviškoji komedija. Rojus / Dantė Aligjeris ; [iš italų kalbos vertė Sigitas Geda ; dailininkas Alfonsas Žvilius]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 390, [2] p. : iliustr. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9986-39-661-1 (įr.)


Dvasios kalnas : romanas / Gao Xingjian ; iš šiuolaikinės kinų kalbos vertė Agnė Biliūnaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 510, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-39-590-4 (įr.)


Eik po velnių, mielasis! : [romanas] / Catherine Alliott ; iš anglų kalbos vertė Vilma Linkevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 476, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-930-9 (įr.)


Karvės kuolas Pilies gatvėje : Renatos Šerelytės kūrybos studija / Loreta Jakonytė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 188, [2] p. – (In brevi ; 1). – Santr. angl. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-609-425-040-8


Literatūros enciklopedija mokyklai / [sudarytojos Loreta Mačianskaitė, Donata Mitaitė, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Dalia Satkauskytė ; redkolegija Aušra Martišiūtė … [et al.]. – [Vilnius] : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2011] ([Vilnius] : Sapnų sala). – 427, [1] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-609-425-047-7 (įr.)


Mergina, kuri užkliudė širšių lizdą : romanas / Stieg Larsson ; iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011] (Kaunas : Spindulio sp.). – 686, [2] p. – Trilogijos "Millennium" 3-ioji knyga. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-203-5 (įr.)


Montaukas : apysaka / Max Frisch ; iš vokiečių kalbos vertė Regina Ivanauskienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 167, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-39-666-6


Nepaklusęs laikui : atsiminimai apie Vytautą Kubilių / sudarė Donata Mitaitė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 340, [2] p., [12] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-609-425-048-4 (įr.)


Alfonsas Nyka-Niliūnas: poetas ir jo pasaulis : kūrybos tyrinėjimai ir archyvinė medžiaga : [straipsnių rinkinys / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; sudarytojai ir redaktoriai Manfredas Žvirgždas, Eugenijus Žmuida]. – Vilnius : [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas], 2010. – 267, [1] p. : iliustr., portr. – Santr. angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-425-033-0


Pavergtas protas : esė / Czesław Miłosz ; iš lenkų kalbos vertė Almis Grybauskas. – 2-oji laida. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 260, [2] p. – (Miłosz 100). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-39-664-2


Pavojinga kulinarija : [romanas] / Andreas Staikos ; iš anglų kalbos vertė Kristina Svarevičiūtė. – Vilnius : Mintis, [2011] (Kaunas : Aušra). – 101, [1] p. – (Šiuolaikinis Europos romanas). – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-5-417-01019-4 (įr.) : [12 Lt 75 ct]


Poezijos liudijimas : šešios paskaitos apie mūsų amžiaus skaudulius / Czesław Miłosz ; [vertė Brigita Speičytė ir Mindaugas Kvietkauskas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 120 p. – Česlowo Milošo metai 2011. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-425-035-4 (įr.)


Raštai / Ignas Šeinius ; [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001-    . – Virš. tik aut. parašo faks. – ISBN 9986-513-93-6 (įr.)


T. 11: Publicistika, 1907-1926 / [parengė ir redagavo Rimantas Glinskis ; tekstą „Litausk kultur“ iš švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė]. – 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 519, [1] p. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-609-425-037-8


Raštai / Šatrijos Ragana ; [parengė Gediminas Mikelaitis]. – Vilnius : Margi raštai, 2006-    . – ISBN 9986-09-316-3. – ISBN 978-9986-09-316-3 (įr.)


[T.] 4: Pedagogika : [F.V. Fersterio knygos „Jaunuomenės auklėjimas“ vertimas / vertė Šatrijos Ragana]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 703, [1] p. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-609-425-039-2


Raštai : fotografuotinis leidimas / Simonas Stanevičius ; sudarytojai Jurgis Lebedys, Juozas Girdzijauskas. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 2 kn. (XVIII, 1020 p.) : nat. – Dvi knygos, sujungtos nugarėle. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-698-84-5 (įr.)


Raštai : šeši tomai / Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė ; [parengė Ramutis Karmalavičius ; redakcinė komisija: Juozas Baltušis (pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius : Vaga, 1986-    . –  (Įr.)


T. 5: Laiškai, 1906-1944 / [sudarė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Ramutis Karmalavičius, Dalia Palukaitienė ; rodyklę sudarė Gytis Vaškelis]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011 (Vilnius : Sapnų sala). – 542, [1] p., [24] iliustr. lap. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-044-6


Smaragdo knyga : romanas / Agnes Imhof ; iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulaitienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 378, [4] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-915-6 (įr.)


Šabaš : romanas / Mari Poisson, Sara Poisson. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 558, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-39-663-5 (įr.)


Tarp Arkadijos ir Inferno : tremtis Johanneso Bobrovskio ir Alfonso Nykos-Niliūno lyrikoje / Laurynas Katkus. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 211, [1] p. – (Ars critica : AC, ISSN 2029-1833). – Santr. angl. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-609-425-032-3


Visi eilėraščiai, 1956-2010 / Tomas Venclova. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2010] (Vilnius : Petro ofsetas). – 403, [1] p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-043-9 (įr.)


XX a. lietuvių modernistinis romanas: raidos ir poetikos linkmės / Nerijus Brazauskas ; [rodykles sudarė Gytis Vaškelis]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 289, [1] p. – (Ars critica : AC, ISSN 2029-1833). – Santr. angl. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-609-425-031-6
„7 meno dienos“ Nr.15 (937), 2011-04-15

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti