Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 14 (936), 2011 balandžio 08 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Blandžio 8–17


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

8 d. 18.30 – „RUSIŠKASIS HAMLETAS“ (pagal L. van Beethoveno ir G. Mahlerio muz.)

9 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Staškus

10 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

14 d. 18.30 – R. Wagnerio „SKRAJOJANTIS OLANDAS“. Dir. – G. Rinkevičius

16 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – A. Šulčys

17 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

8 d. 18.30 – M. Krležos ELITAS (PONAI GLEMBAJAI) “. Rež. – I. Buljan (Kroatija)

9 d. 18.30 – F. Dostojevskio STEPANČIKOVO DVARAS. Rež. – J. Vaitkus

10 d. 12 val. – J. Dautarto PELENĖ. Rež. – J. Dautartas

13 d. 18.30 – „VYRAI IR MOTERYS (pagal klasikinę baletinę muziką). Choreogr. – A. Cholina („AçCH teatras“)

14 d. 18.30 – R.W. Fassbinderio JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA) “. Rež. – Y. Ross

15 d. 18 val. – W. Shakespeare‘o HAMLETAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

16 d. 17 val. – F. Dostojevskio IDIOTAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

17 d. 12 val. – A. Lindgren PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

8 d. 18.30 – P. Süskindo KONTRABOSAS. Rež. – V. Masalskis

9 d. 16 val. – F. Dostojevskio NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

10 d. 16 val. – L. Bärfusso SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. –

R. Kudzmanaitė

15 d. 18.30 – DIENOS IR DAINOS“ (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

16 d. 16 val. – B. Mar UNĖ“ (aktorės U. Babickaitės dienoraščių motyvais) Rež. – B. Mar

17 d. 16 val. – ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

Studija

(įėjimas iš Gedimino pr.)

8 d. 18.30 – LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

13 d. 18.30 – POETĖ“ (monospektaklis S. Nėries poezijos ir dienoraščių motyvais). Rež. – R. Garuolytė

Vilniaus mažasis teatras

10 d. 12 val. – J. Donaldson „KAS TAS GRUFAS? “. Rež. – A. Gluskinas

10 d. 16 val. – P. Meškėlos ir „Rojaus tūzų“ romansų vakaras. Rež. – A. Latėnas

12 d. 18.30 – J. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 18.30 – F. Bordon „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

15 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS? “. Rež. – J. Vaitkus

16 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež. – G. Padegimas

17 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. – G. Latvėnaitė

17 d. 16 val. – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

Valstybinis jaunimo teatras

8 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

9 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

(Salė 99)

9 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

10 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

12 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 18 val. – „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (J. Vaitkaus poetinė improvizacija pagal J. Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“). Rež. – J. Vaitkus

15 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

16 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė

(Salė 99)

16 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

17 d. 12 val. – PREMJERA! H. Verburg „PINGVINAI IR KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė (Salė 99)

17 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

Rusų dramos teatras

8 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

9 d. 12, 17 val. – VIII Šalies vaikų ir jaunimo šokių festivalis–konkursas „Norim kilt… 2011“

10 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas

13 d. 18 val. – „PELENĖ (TV miuziklo motyvais). Rež. – N. Bessarab

16 d. 12, 17 val. – VIII Šalies vaikų ir jaunimo šokių festivalis – konkursas „Norim kilt… 2011“

13 d. 18 val. – „PELENĖ (TV miuziklo motyvais) Rež. – Nadežda Bessarab

16 d. 12, 17 val. – VIII Šalies vaikų ir jaunimo šokių festivalis – konkursas „Norim kilt… 2011“

Oskaro Koršunovo / Vilniaus miesto teatras

13 d. 19 val. Teatro arenojeW. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

9 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis
9 d. 18.30 – Premjera! „PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ“ (pagal K. Borutos knygą „Jurgio Paketurio klajonės“). Rež. – J. Čižauskaitė, dail. – A. Mikutis
10 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis
16 d. 12 val. – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. ir dail. – V. Mazūras
16 d. 19 val. – „NO CONCERT“ (teatro judėjimas „No Theatre“)
17 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis
Mažoji salė
9, 10 d. 14 val. – A. Gustaičio „SILVESTRAS DŪDELĖ“. Scenarijaus aut., rež. ir dail. – R. Driežis
16 d. 14 val. – Premjera! „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scenarijaus aut. ir rež. – R. Driežis, dail. – M. Jonutis, komp. – F. Latėnas
17 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė
17 d. 18.30 – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis
„Menų spaustuvė“

7, 9 d. 19 val. Kišeninėje salėjePremjera! „PERSONA“ (pagal I. Bergmaną). Rež. – A. Dilytė

8 d. 19 val. Juodojoje salėje „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis

Šiuolaikinės operos festivalis „NOA“

12 d. (antradienis) 19 val. Juodojoje salėje premjera! R. VitkauskaitėsID“. Rež. – Y. Ross

13 d. 18 val. Infotekoje – šiuolaikinės operos kritikų apskritojo stalo diskusija „KOKYBIŠKOS RECENZIJOS VERSIJOS“

14 d. 19 val. Kišeninėje salėjepremjera! R. MačiliūnaitėsNR. LIEPA“. Rež. – K. Orlova, S. Lagadzė

15 d. 19 val. Kišeninėje salėjeŠVENTĖ“. Choreogr. – R. Butkus

16 d. 19 val. Juodojoje salėjepremjera! M. Natalevičiaus GALINĖ LINIJA“. Rež. – J. Koreiva

17 d. 12 val. Juodojoje salėjeNEKLAUSINĖK, JULYTE! “ Rež. – A. Dilytė

17 d. 17 val. Kišeninėje salėje SENELĖS PASAKA“. Rež. – AGiniotis (teatras „Atviras ratas“)

17 d. 19 val. Juodojoje salėjepremjera! KOKIA ČIA TEISYBĖ? („Trupė liūdi“)

Kaunas

Kauno dramos teatras

8 d. 19 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis 

9 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! G. Padegimo „JAH“. Rež. – G. Padegimas

9 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

10, 17 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė 

10 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

10 d. 18 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

12 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė 

13 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

14 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo„ SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

14, 15, 17 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! A. Morgan „MAŽUTIS DINAMITAS“. Rež. – G. Varnas

15 d. 17, 18.30, 20 val., 16 d. 12, 15, 17 val. – festivalis „Art-impro“

15 d. 18, 20 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! „PAUKŠČIAI“. Rež. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

15 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas 

16 d. 15 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas 

17 d. 16 val. Parketinėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis („Cezario grupė“)

Kauno muzikinis teatras

8 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

9 d. 18 val. – K. Millöckerio „Studentas elgeta“. Dir. – V. Visockis

10 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

10 d. 18 val. – L. Fall „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

14 d. 18 val. – G. Verdi „Traviata“. Dir. – J. Geniušas

15 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

16 d. 18 val. – F. Leháro „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

17 d. 18 val. – Ch. Gounod „Margarita“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

9 d.18 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

10 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

14 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

15 d. 19 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

17 d. 12 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

7 d. 15 val. – Kauno J. Grušo meno vidurinės mokyklos tęstinio meninio projekto „Dovana mokyklai“ dešimtųjų klasių mokinių baigiamųjų darbų pristatymo šventė „Teatro šviesoje“

8 d. 18 val. – J. Thurber „BALTOJI STIRNA“. Rež. – V. Kublinskas („Trupė liūdi“)

9 d. 12 val. – „MAŽASIS MUKAS“. Rež. – A. Stankevičius

10 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“ (pagal G. Beresnevičiaus pasakas). Rež. – O. Žiugžda

16 d. 12 val. – „JŪRATĖ IR KASTYTIS“. Rež. – O. Žiugžda

17 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“ (S. Maršako pasakos motyvais). Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

8 d. 18.30 val. – R. Paulso „Sesuo Kerė“ (pagal fonogramą)

10 d. 15 val. – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka“. Dir. – D. Zlotnikas

15, 16 d. 18.30 – P. Mascagni „Kaimo garbė“. Dir. – D. Pavilionis

17 d. 15 val. – A. Spadavecchios Pelenė“. Dir. – V. Konstantinovas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

8 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. Rež. – S. Račkys

9 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas

10 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio baladės“). Inscen. aut. ir rež. – I. Norkutė

10 d. 18 val. – Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

12 d. 18 val. – šoka N. Juška, A. Paulauskas, O. Konošenko, M. Hamanka, Kauno valstybinio muzikinio teatro šokėjai, N. Juškos baleto mokyklos auklėtiniai

13 d. 18 val. – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis (VšĮ teatras „Cezario grupė“)

15 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Insc. aut. ir rež. – A. Pociūnas

16 d. 18 val. – E. Rostando „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

17 d. 18 val. – R. Toma „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS“. Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

10 d. 17 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

13 d. 18 val. – Lietuvos baleto žvaigždės

15 d. 18 val. – „MANO ŽMONOS VYRAS“. Rež. – K. Smoriginas („Domino teatras“) 

16 d. 17 val. – M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. – A. Kėleris

17 d. 17 val. – G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.


„7 meno dienos“ Nr.14 (936), 2011-04-08

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti