Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Parodos


Balandžio 8–17


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija

Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

nuo 8 d. – Stasio Eidrigevičiaus kūrybos paroda „Veidas ant kaukės“

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Paroda „XX amžiaus romantikas Vaclovas Kosciuška (1911–1984)“

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Paroda „Leonas Lagauskas. Estampai. Piešiniai. 1954–2009 metų kūryba“

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Mados paroda „Art Deco stilius (1918 – 1939)“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Paroda „Karalienės Viktorijos laikų mada 1830–1900 m.“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Paroda „Gotika. Renesansas. Barokas – Valdovų rūmų interjero vertybės“ 

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“

Lietuvos nacionalinis muziejus

Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Lietuva carų valdžioje

Lietuvos valstiečių buities kultūra

Kryždirbystė

Paroda „Lietuvos Sentikių bažnyčiai 300 metų“

Paroda „Kazio ir Gabrielės Varnelių dovana“

Senasis arsenalas       

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai

Pilies g. 26

Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija

Paroda „Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 150“

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Lankymas antradienį – šeštadienį iš anksto susitarus tel. 279 1644

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Paroda „Vilniaus bernardinės: kasdienybė ir šventės. Archeologinių tyrinėjimų medžiaga“

„Lietuvos aido“ galerija

Žemaitijos g. 11

Jūratės Bogdavičiūtės tapybos darbų paroda

LDS galerija „Kairė–dešinė“

Latako g. 3

Švedų grafikos meno paroda

Monikos Furmanavičiūtės kūrybos paroda „NuoDĖMĖ ir atPIRKIMAS“

Galerija „Vartai“

Vilniaus g. 39

iki 9 d. – Žilvino Kempino kūrybos paroda

„Arkos“ galerija

Aušros Vartų g. 7

Ouka Leele (Ispanija) fotografijų paroda „Transgresinė utopija“

Lino Katino paroda „Lietuviški ženklai“

Algirdo Šiekštelės tapybos paroda

VDA galerija „Akademija“

Pilies g. 44/2

iki 16 d. – Dalios Laučkaitės-Jakimavičienės paroda „Šviesa ir fotografinis vaizdas keramikoje – Noctuidae. Kolekcija“

„Titaniko“ ekspozicijų salės

Maironio g. 3

Skulptoriaus Adomo Raudžio-Samogits retrospektyvinė (1960-2010) paroda „Jėgos ir įtampos“

iki 9 d. – paroda „Ultraatmintis“ (Michel Castaignet, Joseph Choi, Cyril Hatt, Hervé Ic, Nataliya Lyakh, Jolanta Kyzikaitė, Akvilė Anglickaitė, Aistė Kirvelytė)

Vilniaus fotografijos galerija

Stiklių g. 4

nuo 8 d. – Roman Drits (Latvija) fotografijos paroda „Preliudija“

„Prospekto“ fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

iki 16 d. – Algimanto Maldučio ir Viktoro Trublenkovo fotografijų paroda „Ne sezono metas“

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

8 d. 18 val. – VU akademinis choras „Gaudeamus“ ir VU mišrus choras „Pro musica“ (meno vad. ir dir. – R. Gelgotienė)
Lietuvos dailininkų sąjungos parodų salė

Vokiečių g. 4/2

Ievos Naginskaitės tapybos paroda

Pamėnkalnio galerija

Pamėnkalnio g. 1/13

Karikatūrų paroda „Apie krepšinį – linksmai“

Auksakalių gildijos galerija „Meno niša“

J. Basanavičiaus g. 1/13

iki 9 d. – Naglio R. Baltušniko paroda

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Gynėjų g. 14

Audronės Vaupšienės paroda „Trys istorijos“

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

Paroda „Lietuvos kinas. 1909–2009“

Virgio Rusecko tapybos darbų paroda (iš ciklo „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose 2011“)

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Gintaro galerija

Aušros Vartų g. 17

iki 10 d. – Mindaugo Junčio paroda „Vienas kriterijus“

nuo 12 d. – Andriaus Ermino skulptūros paroda

Savicko paveikslų galerija

Trakų g. 7

iki 14 d. – Raimondo Savicko pastelės paroda „Trumpas flirtas“

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos parodų salė

Šv. Jono g. 11

Agnės Juršytės tapybos paroda „Netilpę į Nojaus arką“

Prancūzų kultūros centras

Didžioji g. 1

Raphaëlio Mognetti paroda „La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil“ („Tikrovės šviesa yra artimiausia saulei žaizda“)

Studija-galerija „D’Arijaus papuošalai“

Dominikonų g. 7/20

Jurgitos Braziūnienės paroda „Mumrikai“

„Juškus Gallery“

Barboros Radvilaitės g. 6 b

Stasio Juškaus tapybos darbų paroda „Garso varpas“

Galerija ,,ARgenTum“

Latako g. 2

Aurelijos Šimkutės mažosios plastikos paroda ,,Žemė žmonių planeta“

VDA tekstilės galerija-dirbtuvė „Artifex“
Gaono g. 1

Paroda „Monologai“ (ciklo „Sugrįžimai“ pirmoji dalis)

Galerija „Actus magnus“

Pilies g. 36-44

iki 9 d. – Jolantos Sereikaitės medžio raižinių paroda „Perigėjus“

nuo 13 d. – Jurgitos Jasinskaitės keramikos paroda „Talpyklos“

„Domus“ galerija

Lukšio g. 32

Juozo Pranckevičiaus tapyba

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Vilniaus g. 39/6

Paroda „Medis ir paukštis. Improvizacijos“

Galerija „Koridorius“

Vilniaus g. 39/6

Jūratės Stauskaitės Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos paauglių grupės mokyklos mokytojų portretų paroda

Seimo parodų galerija

Gedimino pr. 53

Paroda „Taip, Masarykas!“, skirta pirmojo nepriklausomos Čekijos Prezidento atminimui

Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto dailininkų plenero „Molėtai – Nida“ tapybos paroda

Lenkijos institutas

Didžioji g. 23

Tošiki Ozavos (Japonija) fotografijų paroda „Pastelinių spalvų kelionė 5. Melancholiškoji Lenkija“

Užupio galerija

Užupio g. 3

Evaldo Babensko, Gretos Grendaitės ir Tomo Vosyliaus juvelyrikos paroda „Žiedai“

Galera

Užupio g. 2

iki 14 d. – paroda „Kic kic kic“
Senamiesčio menininkų dirbtuvė

Totorių g. 22

iki 15 d. – Agnės Kulbytės paroda „Spontaniškos būsenos“

Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „Lietuva ir Lenkija bendroje valstybėje“

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignotog. 6

Tautodailinkės Matildos Teresės Jucienės paroda „Pintinės juostos ir ne tik...“

Tautodailinkės Odetos Tumėnaitės–Bražėnienės paroda „3 K.: karpiniai, keramika, kiaušiniai (margučiai)“

Fotografijų paroda „Materialusis ir nematerialusis kultūros paveldas Lietuvoje“

Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

Trakų g. 10

Dailės mokytojų asociacijos miniatiūrų paroda „Polėkis 3“

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

iki 15 d. – Vidmanto Kviklio medžio drožinių ir piešinių paroda

Juozapo Miliūno pastelių paroda „Aš prisimenu vis...“

nuo 13 d. – Viktorijos Daniliauskaitės estampų parodos „Nuo – iki“ 

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

Elenos Kurklietytės koliažų paroda „Akių monai“

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2-41

Vievio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Pilies g. 40

iki 14 d. – tautodailininkų Eugenijos ir Antano Fausto Vaišvilų tapybos darbų paroda „Kai išnyksta laikas“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai

Janinos Monkutės Marks gobelenų paroda „8 pavasariai, vasaros, rudenys ir žiemos“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

Vaizdo ir garso paroda „Akimirka su Jung Vilne. Iš muziejaus fondų“

Žydų kultūros ir informacijos centras

Mėsinių g. 3A/5

Aloyzo Stasiulevičiaus paroda „Vilniaus getas“

Pylimo galerija

Pylimo g. 30

XX a. antrosios pusės – XXI a. pradžios modernioji lietuvių tapyba

Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Galerija A“

Saulėtekio al. 14

Jurgos Lazdanienės tapybos ir koliažų paroda

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5

Andriaus Giedrimo tapybos ir akvarelės darbų paroda

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Aušros Vartų g. 5

nuo 9 d. – paroda „Čiurlionis Lietuvoje ir pasaulyje“

Salonas „La Forma“

J. Basanavičiaus g. 19

Danguolės Brogienės tekstilės darbų paroda

„Vilniaus puodžių cechas“

Užupio g. 9 / Paupio g .2–20

Projekto „Senieji menai ir amatai“ rekonstrukcijų paroda „Jaukusis akmens amžius: drabužiai, pluoštai, pinti dirbiniai“

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai – senovės pasaulio menas, XVII-XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI–XX a. Europos dailė (tarp jų ir M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros)

Raphaëlio Mognetti paroda „La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil“ („Tikrovės šviesa yra artimiausia saulei žaizda“)   

iki 17 d. – Tadeuszo Rolkes fotografijų paroda „Viskas yra fotografija“

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių dailininkų kūrybos ekspozicija

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos ekspozicija

Paroda „Menas + Menas bendrauti. Ekosfera“ 

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

Atnaujinta M.K. Čiurlionio kūrinių ekspozicija

XX a. I p. Lietuvos dailės ekspozicija

Lietuvių liaudies meno ekspozicija, susidedanti iš vaizduojamosios (skulptūros, grafikos) ir taikomosios (tekstilė, medžio dirbiniai) dailės kūrinių bei nuotraukų iš Adomo Varno rinkinio

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

V. Putvinskio g. 64

iki 10 d. – Elenos Jakutytės (1911 – 1999) kūrybos paroda

Istorinė LR Prezidentūra

Vilniaus g. 33

„Po raudonąja žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.“

Galerija „Meno parkas“

Rotušės a. 27

Lino Liandzbergio tapybos paroda „RGB liuminoforai + “.

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

„Sugrįžimai“ (skirta išeivių rašytojų kultūriniam gyvenimui Vokietijoje ir Austrijoje 1944–1950 metais)

„Kleopui Jurgelioniui – 125“,

„Stepui Zobarskui – 100“

Vytauto Butkaus paroda „Fotografijos“

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

Baltijos šalių keramikos paroda „Pavasaris 2011“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Kauno fotografijos galerija

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

iki 15 d. – Anzenberger galerijos (Viena) paroda „East / Rytai“

Menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Mildos Staninienės tapybos darbų paroda „Liepsnotosios pelėdos sapnas“

Egidijaus Rudinsko darbų paroda „Raidės“

VDU menų galerija „101“

Laisvės al. 53

Gražinos Aleksandros Škikūnaitės paroda „Dangus suveltas vanduo“

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

Vilijaus Vašvilos tapybos paroda ,,Maskaradas“

Galerija „Aukso pjūvis“

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

iki 11 d. – skulptūrų paroda „Zimbabvės skulptūros meistrai“

iki 15 d. – Antano Martinaičio (1939–1986) ir jo sūnaus Arvydo Martinaičio tapybos paroda

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Genovaitės Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda ,,Australijos ir Okeanijos tautų menas“

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

Mindaugo ir Neringos Bumblių instaliacija „Paskutinis tabu“

Videomeno paroda „Atsitiktinai, Baltazarai“

KU MF Dailės katedros ir VDA Klaipėdos vizualiojo dizaino katedros studentų darbų paroda „Jungtis“

Kultūrų komunikacijų centras

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

Justinos Jasinevičiūtės darbų paroda „To be continued“

Klaipėdos galerija

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

Arūno Mėčiaus tapybos paroda „Deminutyvai“

„Herkaus galerija“

Herkaus Manto g. 22

Dalios Kirkutienės tapybos paroda Atspaudai“

Šiauliai

Galerija „Laiptai“

Žemaitės g. 83

nuo 8 d. – paroda „Paprasta pilnatvė“ (L. Katino, L.L. Katino, R. Martinėno, A. Skačkausko, N. Saukienės, A. Savicko, M. Skudučio, R. Sližio, S. Teitelbaumo ir kt. kūryba)

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

Šiaulių krašto tautodailės paroda „Tradicija ir dabartis“

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

Nuolatinės ekspozicijos „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“, „Valstiečių buitis ir būtis“

Paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Velykų stalas“

Ch. Frenkelio vila

Vilniaus g. 74

Ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid.–XX a. vid.“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“

Paroda „Sugrįžęs barokas. Valdovų rūmų muziejaus vertybės“
Poeto Jovaro namas
Vytauto g. 116
Stilizuota XX a. I pusės erdvė – „Knygynas“ ir atnaujinta poeto Jono Krikščiūno-Jovaro gyvenamoji aplinka (XX a. 6–7 dešimt. interjerai)

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Nuolatinė ekspozicija ,,Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys“

iki 10 d. – Rūtos Povilaitytės tapybos paroda „Ne namie“

„Galerija XX“

Laisvės a. 7

nuo 8 d. – Arvyo Žalpio „Žalia – 2 ( 2 - as laiškas kolegai Andreas'ui Pytlik'ui)“

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

„FotoKūdra.lt“ fotografijų paroda „Autoportretas: apie save be žodžių“

Panevėžio kraštotyros muziejus

Vasario 16-osios g. 23

Paroda „G. Petkevičaitė-Bitė: kilni pareiga kilti ir kelti“

Druskininkai

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus

M.K. Čiurlionio g. 35

Mstislavo Dobužinskio (1875-1957) grafikos paroda „Lietuva XX a. pr.: architektūros fragmentai“

Trakai

Trakų salos pilis

nuo 8 d. – paroda „Staraja Ladoga gyvenvietės VIII–IX a. rekonstruota keramika“

Kėdainiai

Janinos Monkutės Marks muziejus-galerija

J. Basanavičiaus g. 45

iki 9 d. – Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros ir Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto Tekstilės katedros diplominių darbų paroda „Laiko žvilgsnis“

Kėdainių krašto muziejus

Didžioji g. 19

nuo 14 d. – paroda „Czesławas Miłoszas. Poeto šimtmetis“

Dusetos

Dailės galerija

K. Būgos g. 31a

iki 14 d. – Laimono Šmergelio tapybos paroda „Pavasario belaukiant...“

nuo 16 d. – Šarūno Saukos paroda


„7 meno dienos“ Nr.14 (936), 2011-04-08

Versija spausdinimui

Komentarai

cRCVSfbrKglkOCWCgR, 2012-02-16 16:24

Keep it coming, wtrires, this is good stuff.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti