„JAH" legenda

7 MD
„Lietuva - savos rūšies „Dantės pragaras". Ji žmogaus būdo bandymo paskutinis, žiauriausias etapas", - taip savo sudarytame Lietuvos horoskope tarpukariu rašė Juozapas Albinas Herbačiauskas. Ar mes dar atsimename šią legendinę, pranašišką asmenybę?


Naujojo Gyčio Padegimo spektaklio pavadinime - šios išskirtinės asmenybės inicialai, kuriuos režisierius sieja ir su Dievo vardu - Jahve. Anot Viktorijos Daujotytės, J.A. Herbačiauskas buvo beveik be išlygų atmestas, memuaruose apie jį išliko tik keistuolio, mistiko, chiromanto siluetas. Taip jis rodomas ir pjesėje: visuomenės atstumtas kvailys, už savo idealus kovojantis lietuviškas Don Kichotas.

Kritiškas tuometinei Lietuvos valdžiai bei kultūros veikėjams, J.A. Herbačiauskas ilgainiui tapo baimę keliančiu nepageidaujamu asmeniu Lietuvoje. Tuo tarpu paprastiems žmonėms jis atrodė įdomi asmenybė - drąsiai tėškianti savo tiesą, nesibaidanti ryšių su anuo pasauliu ir gebanti įvairiais magiškais būdais padėti nelaimingiesiems.

Daugybės keistenybių, paradoksų, staigių minties posūkių ir fantazijos kupiną spektaklį kuria jau ne pirmą kartą kartu dirbanti komanda: scenografė Birutė Ukrinaitė, kompozitorius Giedrius Kuprevičius (jis dar ir vaidins „Konrado" kavinės pianistą), vaizdo menininkas Simonas Glinskis, choreografas Andrius Kurienius. Jų dėka balandžio 2, 3 ir 9 d. tarpukario epocha pirmą kartą scenoje transformuosis į J.A. Herbačiausko vizijas, chrestomatinės, mums žinomos idėjos ir situacijos taps sarkazmu persmelktais paradoksais.

Rašytojo aplinkos atmosferą spektaklyje formuoja ir aktorių kuriamos iškilios tarpukario asmenybės: jauną J.A. Herbačiauską vaidina Mikalojus Urbonas, vyresnį - Sigitas Šidlauskas, Juozą Keliuotį - Aleksandras Kleinas, Sofiją Kymantaitę-Čiurlionienę - Inga Mikutavičiūtė, Tadeuzsą Boy-Želenskį - Henrikas Savickis, Adomą Jakštą-Dambrauską - Saulius Čiučelis, Janą Augustą Kisielewskį - Ridas Žirgulis, Tadeuszą Micinskį - Artūras Sužiedėlis, Vincą Krėvę-Mickevičių - Ričardas Vitkaitis, Balį Sruogą - Egidijus Stancikas, Juozą Tumą-Vaižgantą - Albinas Budnikas.

Neįtikėtina, bet tarpukario atmosfera ir tuo metu sklandžiusios idėjos nepaprastai tiksliai apibūdina šiuolaikinę Lietuvos politikos ir kultūros problematiką. Tarytum niekas Lietuvoje ir nepasikeitė. Jei kam dabar mūsų šalyje gyventi sunku, tepaguodžia šie J.A. Herbačiausko žodžiai: „Tik Lietuvoje išbandytas žmogus - tikras žmogus!"

Kauno dramos teatro inf.
© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.