Parodos

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija

Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

iki 3 d. – paroda „ZOO fotografija. Kaunas. Paskutinis sovietmečio dešimtmetis“

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Paroda „Leonas Lagauskas. Estampai. Piešiniai. 1954–2009 metų kūryba“

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Mados paroda „Art Deco stilius (1918 – 1939)“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Paroda „Karalienės Viktorijos laikų mada 1830–1900 m.“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Paroda „Gotika. Renesansas. Barokas – Valdovų rūmų interjero vertybės“ 

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“

Lietuvos nacionalinis muziejus

Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Lietuva carų valdžioje

Lietuvos valstiečių buities kultūra

Kryždirbystė

Paroda „Lietuvos Sentikių bažnyčiai 300 metų“

Paroda „Kazio ir Gabrielės Varnelių dovana“

Senasis arsenalas       

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai

Pilies g. 26

Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija

Paroda „Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 150“

 

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Lankymas antradienį – šeštadienį iš anksto susitarus tel. 279 1644

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Paroda „Vilniaus bernardinės: kasdienybė ir šventės. Archeologinių tyrinėjimų medžiaga“

LDS galerija „Kairė–dešinė“

Latako g. 3

iki 2 d. – Arvydo Žalpio kūrybos paroda „Žalia-2 (2-asis laiškas kolegai Andreasui Pytlikui)“

Daliutės Ivanauskaitės kūrybos paroda „Dabartis“

Tatjanos Diščenko kūrybos paroda „Mormorando“

nuo 4 d. – švedų grafikos meno paroda

Galerija „Vartai“

Vilniaus g. 39

iki 9 d. – Žilvino Kempino kūrybos paroda

„Arkos“ galerija

Aušros Vartų g. 7

Ouka Leele (Ispanija) fotografijų paroda „Transgresinė utopija“

nuo 1 d. – Lino Katino paroda „Lietuviški ženklai“

Algirdo Šiekštelės tapybos paroda

VDA galerija „Akademija“

Pilies g. 44/2

iki 2 d. – Dainiaus Liškevičiaus paroda „Katarsis“

nuo 4 d. – Dalios Laučkaitės-Jakimavičienės paroda „Šviesa ir fotografinis vaizdas keramikoje – Noctuidae. Kolekcija“

„Titaniko“ ekspozicijų salės

Maironio g. 3

iki 9 d. – paroda „Ultraatmintis“ (Michel Castaignet, Joseph Choi, Cyril Hatt, Hervé Ic, Nataliya Lyakh, Jolanta Kyzikaitė, Akvilė Anglickaitė, Aistė Kirvelytė)

iki 2 d. – dizaino paroda „Transforma“

„Prospekto“ fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

Algimanto Maldučio ir Viktoro Trublenkovo fotografijų paroda „Ne sezono metas“

Pamėnkalnio galerija

Pamėnkalnio g. 1/13

nuo 1 d. – karikatūrų paroda „Apie krepšinį – linksmai“

Auksakalių gildijos galerija „Meno niša“

J. Basanavičiaus g. 1/13

iki 9 d. – Naglio R. Baltušniko paroda

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

iki 4 d. – Andriaus Giedrimo tapyba

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

Paroda „Lietuvos kinas. 1909–2009“

nuo 7 d. – Virgio Rusecko tapybos darbų paroda (iš ciklo „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose 2011“)

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Gintaro galerija

Aušros Vartų g. 17

iki 10 d. – Mindaugo Junčio paroda „Vienas kriterijus“

Savicko paveikslų galerija

Trakų g. 7

Raimondo Savicko pastelės paroda „Trumpas flirtas“

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos parodų salė

Šv. Jono g. 11

Agnės Juršytės tapybos paroda „Netilpę į Nojaus arką“ 

Studija-galerija „D’Arijaus papuošalai“

Dominikonų g. 7/20

iki 2 d. – Vinco Andriaus tapybos ir pastelių paroda „Fragmentai“

„Juškus Gallery“

Barboros Radvilaitės g. 6 b

nuo 2 d. – Stasio Juškaus tapybos darbų paroda „Garso varpas“

Galerija ,,ARgenTum“

Latako g. 2

Aurelijos Šimkutės mažosios plastikos paroda ,,Žemė žmonių planeta“

VDA tekstilės galerija-dirbtuvė „Artifex“
Gaono g. 1

iki IV. 2 d. – Monikos Žaltauskaitės-Grašienės paroda „Kvėpavimas“

Galerija „Actus magnus“

Pilies g. 36-44

iki 9 d. – Jolantos Sereikaitės medžio raižinių paroda „Perigėjus“

„Domus“ galerija

Lukšio g. 32

Juozo Pranckevičiaus tapyba

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Vilniaus g. 39/6

iki 2 d. – paroda „Žvilgsnis į Aukštaitiją“

Seimo parodų galerija

Gedimino pr. 53

Paroda „Gimtoji šalis karpiniuose“ 

nuo 6 d. – paroda „Taip, Masarykas!“, skirta pirmojo nepriklausomos Čekijos Prezidento atminimui

Galerija „Znad Wilii“

Išganytojo g. 2 / Bokšto g. 4

iki 4 d. – Vladimiro Golubo paroda „Asorti“

Lenkijos institutas

Didžioji g. 23

Tošiki Ozavos (Japonija) fotografijų paroda „Pastelinių spalvų kelionė 5. Melancholiškoji Lenkija“

Užupio galerija

Užupio g. 3

nuo 6 d. – Evaldo Babensko, Gretos Grendaitės ir Tomo Vosyliaus juvelyrikos paroda „Žiedai“

Galera

Užupio g. 2

nuo 1 d. – paroda „Kic kic kic“
Senamiesčio menininkų dirbtuvė

Totorių g. 22

Agnės Kulbytės paroda „Spontaniškos būsenos“

Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „Lietuva ir Lenkija bendroje valstybėje“

Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

Trakų g. 10

iki 2 d. – Simono Švitros fotografjų paroda „Probėgšmai“

nuo 4 d. – Dailės mokytojų asociacijos miniatiūrų paroda „Polėkis 3“

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

Vidmanto Kviklio medžio drožinių ir piešinių paroda

Juozapo Miliūno pastelių paroda „Aš prisimenu vis...“

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

Aušros Čapskytės grafikos paroda „Vakarykštės vaivorykštės“

nuo4 d. – Elenos Kurklietytės koliažų paroda „Akių monai“

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2-41

iki 4 d. – Kosto Dockaus, Jūragio Burkšaičio, Arūno Vasiliausko, Egilo Skujos, Živilės Vasiliauskienės, Dalios Dubonienės, Ramūnės Lebedytės, Valento Leimonto, Giedrės Riškutės, Viktorijos Gatavynaitės, Rūtos Kučinskaitės ir kitų Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namams dovanotų darbų paroda

nuo 6 d. – Vievio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Pilies g. 40

Tautodailininkų Eugenijos ir Antano Fausto Vaišvilų tapybos darbų paroda „Kai išnyksta laikas“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai

Janinos Monkutės Marks gobelenų paroda „8 pavasariai, vasaros, rudenys ir žiemos“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

Vaizdo ir garso paroda „Akimirka su Jung Vilne. Iš muziejaus fondų“

Žydų kultūros ir informacijos centras

Mėsinių g. 3A/5

Aloyzo Stasiulevičiaus paroda „Vilniaus getas“

Pylimo galerija

Pylimo g. 30

XX a. antrosios pusės – XXI a. pradžios modernioji lietuvių tapyba

Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Galerija A“

Saulėtekio al. 14

Jurgos Lazdanienės tapybos ir koliažų paroda

Salonas „La Forma“

J. Basanavičiaus g. 19

Danguolės Brogienės tekstilės darbų paroda

„Vilniaus puodžių cechas“

Užupio g. 9 / Paupio g .2–20

Projekto „Senieji menai ir amatai“ rekonstrukcijų paroda „Jaukusis akmens amžius: drabužiai, pluoštai, pinti dirbiniai“

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai – senovės pasaulio menas, XVII-XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI–XX a. Europos dailė (tarp jų ir M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros)

Tadeuszo Rolkes fotografijų paroda „Viskas yra fotografija“

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių dailininkų kūrybos ekspozicija

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos ekspozicija

nuo 1 d. – paroda „Menas + Menas bendrauti. Ekosfera“ 

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

Atnaujinta M.K. Čiurlionio kūrinių ekspozicija

XX a. I p. Lietuvos dailės ekspozicija

Lietuvių liaudies meno ekspozicija, susidedanti iš vaizduojamosios (skulptūros, grafikos) ir taikomosios (tekstilė, medžio dirbiniai) dailės kūrinių bei nuotraukų iš Adomo Varno rinkinio

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

V. Putvinskio g. 64

iki 10 d. – Elenos Jakutytės (1911 – 1999) kūrybos paroda

Istorinė LR Prezidentūra

Vilniaus g. 33

„Po raudonąja žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.“

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

„Sugrįžimai“ (skirta išeivių rašytojų kultūriniam gyvenimui Vokietijoje ir Austrijoje 1944–1950 metais)

„Kleopui Jurgelioniui – 125“,

„Stepui Zobarskui – 100“

Vytauto Butkaus paroda „Fotografijos“

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

Baltijos šalių keramikos paroda „Pavasaris 2011“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Kauno fotografijos galerija

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

Anzenberger galerijos (Viena) paroda „East / Rytai“

Menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Mildos Staninienės tapybos darbų paroda „Liepsnotosios pelėdos sapnas“

nuo 5 d. – Egidijaus Rudinsko darbų paroda „Raidės“

VDU menų galerija „101“

Laisvės al. 53

nuo 5 d.Gražinos Aleksandros Škikūnaitės paroda „Dangus suveltas vanduo“

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

Vilijaus Vašvilos tapybos paroda ,,Maskaradas“

Galerija „Aukso pjūvis“

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

Skulptūrų paroda „Zimbabvės skulptūros meistrai“

Antano Martinaičio (1939–1986) ir jo sūnaus Arvydo Martinaičio tapybos paroda

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Genovaitės Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda ,,Australijos ir Okeanijos tautų menas“

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

Mindaugo ir Neringos Bumblių instaliacija „Paskutinis tabu“

Videomeno paroda „Atsitiktinai, Baltazarai“

KU MF Dailės katedros ir VDA Klaipėdos vizualiojo dizaino katedros studentų darbų paroda „Jungtis“

Baroti galerija

Aukštoji g. 3/3a

iki 7 d. – Vytauto Tomaševičiaus paroda „Tarp šešėlių“

Klaipėdos galerija

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

Arūno Mėčiaus tapybos paroda „Deminutyvai“

„Herkaus galerija“

Herkaus Manto g. 22

iki 7 d. – paroda „Moteris, raudonas vynas ir ...“

Šiauliai

Galerija „Laiptai“

Žemaitės g. 83

iki 7 d. – Antano Matulevičiaus tapybos darbų paroda „Laisvės ilgesio ženklai“

Klaudijaus Petrulio ir Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

Šiaulių krašto tautodailės paroda „Tradicija ir dabartis“

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

Nuolatinės ekspozicijos „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“, „Valstiečių buitis ir būtis“

Paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Velykų stalas“

Ch. Frenkelio vila

Vilniaus g. 74

Ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid.–XX a. vid.“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“

Paroda „Sugrįžęs barokas. Valdovų rūmų muziejaus vertybės“
iki 3 d. – Izraelio miniatiūrų meno draugijos dailininkų darbų paroda „Biblija miniatiūrose“
Poeto Jovaro namas
Vytauto g. 116
Stilizuota XX a. I pusės erdvė – „Knygynas“ ir atnaujinta poeto Jono Krikščiūno-Jovaro gyvenamoji aplinka (XX a. 6–7 dešimt. interjerai)

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Nuolatinė ekspozicija ,,Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys“

iki 10 d. – Rūtos Povilaitytės tapybos paroda „Ne namie“

„Galerija XX“

Laisvės a. 7

iki 6 d. – paroda „Šokantys siūlai“ (Austė Jurgelionytė, Eglė Ganda Bogdanienė, Aleksas Gaileša, Audrius Lašas, Kazimieras Inčirauskas)

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

iki 3 d. – Kėdainių fotografų draugijos paroda „Fototerapija“

Panevėžio kraštotyros muziejus

Vasario 16-osios g. 23

Paroda „G. Petkevičaitė-Bitė: kilni pareiga kilti ir kelti“

Druskininkai

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus

M.K. Čiurlionio g. 35

Mstislavo Dobužinskio (1875-1957) grafikos paroda „Lietuva XX a. pr.: architektūros fragmentai“

Kėdainiai

Janinos Monkutės Marks muziejus-galerija

J. Basanavičiaus g. 45

iki 9 d. – Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros ir Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto Tekstilės katedros diplominių darbų paroda „Laiko žvilgsnis“

Dusetos

Dailės galerija

K. Būgos g. 31a

Laimono Šmergelio tapybos paroda „Pavasario belaukiant...“


 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.