Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Kovo 25–blandžio 3


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

25, 26 d. 18.30, 27 d. 18 val. – W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. – M. Staškus

30 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas 

31 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

IV. 1 d. 18.30 – J. Strauss „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

2 d. 18.30 – P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. – R. Šervenikas

3 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

25 d. 18.30 – Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS. Rež. – V. Masalskis

26 d. 18.30 – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS. Rež. – V. Masalskis

29 d. 19 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS. Rež. – R. Tuminas (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

30 d. 18.30 – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA. Rež. – O. Koršunovas

IV. 3 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – E. Lacascade (Prancūzija)

Mažoji salė

25 d. 18.30 – M. Duras MEILUŽIS“. Aktorės B. Mar monospektaklis

26 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

29 d. 18.30 – „ELEGIJA PAGAL ATSISKYRĖLĮ IGNACĄ (pagal A. Giedraičio-Giedriaus apsakymą). Rež. – D. Budrytė-Samienė (Jurbarko Konstantino Glinskio teatras)

31 d. 18.30 – „ŠILKAS (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

IV. 1 d. 18.30 – E. Ashley GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

2 d. 16 val. – J. Griškoveco PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

3 d. 16 val. – A. Škėmos SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

Studija

(įėjimas iš Gedimino pr.)

26 d. 18.30 – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

IV. 2 d. 18.30 – E. Radzinskio KOBA“. Rež. – S. Rubinovas

Vilniaus mažasis teatras

26 d. 18.30 – „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

27 d. 18 val. teatro kavinėje – teatro dienai skirtas koncertas „Boogie nights“. Dalyvauja G. Latvėnaitė, A. Šataitė, J. Bareikis, K. Glušajevas

29 d. 19 val. Nacionaliniame dramos teatre – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. – R. Tuminas

29 d. 18.30 val. – „SELAVY! (N. Narmontaitės muzikinis spektaklis)

30 d. 18.30 – nauja J. Erlicko programa „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

Valstybinis jaunimo teatras

25 d. 18 val. – M. Norman „LABANAKT, MAMA“. Rež. – A. Latėnas, G. Storpirštis

(Salė 99)

26 d. 12 val. – A. Liobytės „AUKSO OBUOLYS“. Rež. – A. Gluskinas

29 d. 18 val. – „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (J. Vaitkaus poetinė improvizacija pagal J. Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“). Rež. – J. Vaitkus

31 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

IV. 1 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – JVaitkus

2 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

2 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

3 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

3 d. 18 val. – PREMJERA! „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

Rusų dramos teatras

25 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

26 d. 17 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

27 d. 12 val. – S. Prokofjevos, G. Sapgir „BATUOTAS KATINAS“. Rež. – J. Popovas

27 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič

31 d. 18 val. – N. Gogolio „LOŠĖJAI“. Rež. – M. Byčkovas

Oskaro Koršunovo / Vilniaus miesto teatras

25 d. 19 val. Teatro arenoje – W. Shakespeare’o „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež. – O. Koršunovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

25 d. 18.30 – VARDAN TOS... “ (pagal W. Shakespeare‘o tragediją „Romeo ir Džuljeta“). Rež. – A. Jalianauskas

26 d. 12 val. – S. Siudikos TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

27 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS. Rež. A. Mikutis

Mažoji salė

26, 27 d. 14 val. – Premjera! „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Rež. – R. Driežis, dail. – M. Jonutis, komp. – F. Latėnas

„Menų spaustuvė“

26 d. 12 val. Kišeninėje salėje Premjera! GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

26, 30 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! TELEFONŲ KNYGA“. Rež. – V. Bareikis

(teatro judėjimas „No Theatre“)

28 d. 16 val. InfotekojePASAKŲ POPIETĖ MAŽYLIAMS“. Pasakas seka S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – „La mariée“ („Nuotaka“)  ir „Dievų namai“. Choreogr. – A. Šeiko ir D. Binkauskaitė („Žuvies akis“, Klaipėda)

29 d. 19 val. Kišeninėje salėje NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

31 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Slapovskio BATRAIŠTIS“. Rež. – K. Glušajevas

31 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

Teatras „Utopia“

25 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas

„Raganiukės teatras“

26 d. 12 val. – ,,Katinėlis ir Gaidelis“ (pagal V. Pietarį). Rež. – R. Urbonavičiūtė

27 d. 12 val. – „Teatro žaidimų skrynelė“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

IV. 2 d. 12 val. – ,,Princesė ir Nykštukas“ (pagal O. Wilde’ą). Rež. – R. Urbonavičiūtė

3 d. 12 val. – knygelės „Mažojo dinozauriuko istorija“ pristatymas. Rež. – R. Urbonavičiūtė

Kaunas

Kauno dramos teatras

25, 26 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

25 d. 19 val. Parketinėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis („Cezario trupė“)

26 d. 15 val., IV. 1 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

27 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę “Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

27 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

27, 28 d. 18 val. Parketinėje salėje – PREMJERA! B. Slade’o „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas

31 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Lipskerovo „JELENA IR ŠTURMANAS“. Rež. – S. Paciukas

2, 3 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! G. Padegimo „JAH“. Rež. – G. Padegimas

Kauno muzikinis teatras

25–27, 31 d. 18 val. – PREMJERA! E. Johno, T. Rice‘o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius, rež. – V. Pauliukaitis, scenogr. – A. Jacovskis, kostiumų dail. – A. Jacovskytė, choreogr. – A. Krupas

30 d. 18 val. – L. Fallo „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

26 d. 18 val. – Ž. Vingelio ir J. Zabitytės autorinis vakaras ,,Iš Vėžio į Šaulį“

27 d. 18 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“ (pagal B. Srbljanovič pjesę). Rež. – D. Rabašauskas

31 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal Eve Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

26 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

27 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“ (pagal G. Beresnevičiaus pasakas). Rež. – O. Žiugžda

31 d. 19 val. – „Frankofonijos dienos Lietuvoje“. Koncertas „Je t’aime“ arba aš tave myliu“. Dalyviai Vygantas, E. Sašenko, prancūzų komikas, dainų autorius ir atlikėjas L. Secco. Jiems talkins T. Varnagiris (gitara), A. Piragis (gitara), N. Bakula (akordeonas), M. Lukoševičius (perkusija)

IV. 2 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „UMA-UMA“. Rež. – A. Žiurauskas

3 d. 12 val. – aktoriui V. Aleksaičiui (1960-2010) atminti. „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

27 d. 17 val. – P. Čaikovskio „Spragtukas“ (pagal fonogramą)
IV. 1, 2 d. 18.30 – PREMJERA! J. Bocko „Smuikininkas ant stogo“ (pagal Sh. Aleichemo pasakojimą) Dir. – S. Domarkas
3 d. 15 val. – V. Konstantinovo „Ką senelis padarys, viskas bus gerai...“. (pagal S. Gedos pjesę, H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Dir. – V. Konstantinovas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

26 d. 18 val. – poezijos ir muzikos spektaklis pagal A.A. Jonyno eiles. Dalyvauja

S. Jakubauskas(aktorius), G. Gascevičius (mušamieji), E. Žilinskas (gitara), G. Dzidolikas (klavišiniai)

IV. 1 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

2 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius

3 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. – A. Gluskinas   

3 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

25 d. 18 val. – P. Shaferio „MEILĖS ELIKSYRAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

26 d. 17 val. – N. Simonas „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

30 d. 16 val. – iškilmingas minėjimas skirtas G. Petkevičaitės-Bitės 150-osioms metinėms

IV. 1 d. 18 val. – J. Balasko „GIRTA NAKTIS“. Rež. – V. Kupšys

2 d. 17 val.E. De Fillipo „MANO ŠEIMA“. Rež. – R. Rimeikis

3 d. 12 val. – E. Žukovskajos, M. Astrachan „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

3 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.


 

„7 meno dienos“ Nr.12 (934), 2011-03-25

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti