Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 11 (933), 2011 kovo 18 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Kovo 18–27


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

18–20, 25 d. 18.30 – PREMJERA! G. Verdi „OTELAS“. Muzikos vad. ir dir. – G. Rinkevičius, rež. – E. Nekrošius, scenogr. – M. Nekrošius, kost. dail. – N. Gultiajeva, šviesų dail. – L. Kleinas, choro meno vad. – Č. Radžiūnas

25, 26 d. 18.30, 27 d. 18 val. – W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. – M. Staškus

30 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas 

31 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

18 d. 18.30 – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA) “. Rež. – Y. Ross

19 d. 18.30 – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

20 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

25 d. 18.30 – Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis

26 d. 18.30 – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. – V. Masalskis

Mažoji salė

18 d. 18.30 – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

19 d. 16 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

20 d. 16 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

22 d. 18.30 – Molière’o „SKAPENO KLASTOS“. Rež. – R. Urbonavičiūtė („Užupio teatras“)

24 d. 18.30 – M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

25 d. 18.30 – M. Duras „MEILUŽIS“. Aktorės B. Mar monospektaklis

26 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

18 d. 18.30 – D. Lindsay-Abaire „TRIUŠIO LANDA“. Rež. – V. Malinauskas

19 d. 18.30 – E. Albee‘io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

20 d. 12 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

22, 23 d. 18.30 – B. Slade‘o „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“)

24 d. 18.30 – nauja J. Erlicko programa „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

26 d. 18.30 – „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

27 d. 18 val. teatro kavinėje – teatro dienai skirtas koncertas „Boogie nights“. Dalyvauja G. Latvėnaitė, A. Šataitė, J. Bareikis, K. Glušajevas

Valstybinis jaunimo teatras

18 d. 18 val. – P.E. Landi Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

19, 20 d. 12 val. – PREMJERA! H. Verburg „PINGVINAI IR KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė, scenogr. ir kost. dail. – M. Jacovskis. Vaidina E. Latėnaitė–Beliauskienė, M. Repšys (Salė 99)

19 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

20 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

23 d. 18 val. – L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. – I. Jonynas

24 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’o komediją). Rež. – C. Graužinis

25 d. 18 val. – M. Norman „LABANAKT, MAMA“. Rež. – A. Latėnas, G. Storpirštis

(Salė 99)

26 d. 12 val. – A. Liobytės „AUKSO OBUOLYS“. Rež. – A. Gluskinas

Rusų dramos teatras

18 d. 19 val. – Š. Džianašvili koncertas

19 d.18 val. – J.J. Bricaire, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba

20 d. 12 val. – E. Stankevičiūtė „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Rež. – E. Stankevičiūtė

20 d. 18 val. – J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)“. Rež. – M. Poliščiukas

24 d. 18 val. – V. Klim „VILTIES KABARETAS“. Rež. – D. Turčaninovas

25 d. 18 val. – F. Veber „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

26 d. 17 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

27 d. 12 val. – S. Prokofjevos, G. Sapgir „BATUOTAS KATINAS“. Rež. – J. Popovas

27 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič

Oskaro Koršunovo / Vilniaus miesto teatras

Teatro arenoje

24 d. 19 val. W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas

25 d. 19 val. W. Shakespeare’o „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“.Rež. – O. Koršunovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

18 d. 18.30 – GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

19 d. 12 val. – S. Maršako KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

19 d. 18.30 – NO CONCERT“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas No Theatre”)

20 d. 12 val. – S. Siudikos PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

25 d. 18.30 – VARDAN TOS... “ (pagal W. Shakespeare‘o tragediją „Romeo ir Džuljeta“). Rež. – A. Jalianauskas

26 d. 12 val. – S. Siudikos TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

27 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS. Rež. A. Mikutis

Mažoji salė

19 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

20 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. – R. Driežis

26, 27 d. 14 val. – Premjera! „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Rež. – R. Driežis, dail. – M. Jonutis, komp. – F. Latėnas

„Menų spaustuvė“

17 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

17 d. 20 val. Juodojoje salėje – „PHANTOM/ GHOST“ (Vokietija). Atlikėjai D. von Lowtzowas, Th. Myntheris

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI“. Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

19 d. 19 val. Juodojoje salėje – „MONO TYLA“. Choreogr. – G. Ubartaitė

20 d. 14 val. Juodojoje salėje – „NEKLAUSINĖK, JULYTE! “. Rež. – A. Dilytė

20 d. 17 val. Kišeninėje salėje DiViDukas“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

22 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo romaną „Meistras ir Margarita“). Rež. – V. Bareikis

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – D. Razausko knygos „Takas į Tylą“ ir plokštelės „Lietaus kambarys“ ir pristatymas

23 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „MIEGO BROLIS“ (A. Jankevičiaus improvizacija R. Schneiderio romano temomis). Rež. – A. Jankevičius

23, 24 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „TIK TARP MŪSŲ! “. Rež. – Silke Z (Vokietija)

26 d. 12 val. Kišeninėje salėje Premjera! „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

26, 30 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „TELEFONŲ KNYGA“. Rež. – V. Bareikis

(teatro judėjimas „No Theatre“)

Teatras „Utopia“

24, 25 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos „PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas

„Raganiukės teatras“

19 d. 12 val. – „Pifo nuotykiai“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

20 d. 12 val. – „Indėniukas Kikas“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

26 d. 12 val. – ,,Katinėlis ir Gaidelis“ (pagal V. Pietarį). Rež. – R. Urbonavičiūtė

27 d. 12 val. – „Teatro žaidimų skrynelė“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

Kaunas

Kauno dramos teatras

18 d. 17 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

18 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

19 d. 15 val. Penktojoje salėje – A. Millerio VISI MANO SŪNŪS“. Rež. – J. Vaitkus

19 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

20 d. 12 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“ (O. Wilde‘o kūrybos motyvais). Rež. – A. Lebeliūnas

20 d. 17 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

20 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

23 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘o „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

24 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

25, 26 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

25 d. 19 val. Parketinėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis („Cezario trupė“)

26 d. 15 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

27 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę “Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

27 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

27, 28 d. 18 val. Parketinėje salėje – PREMJERA! B. Slade’o „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas

Kauno muzikinis teatras

18 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen“. Dir. – J. Geniušas

19 d. 18 val. – F. Loewe „Mano puikioji ledi“. Dir. – J. Janulevičius

20 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „Nykštukas Nosis“. Dir. – V. Visockis

20 d. 15 val. – koncertas „Baltojoje salėje“. Susitikimas su teatro senjorais D. Dirginčiūte, V. Sagaityte, E. Kliučiūte, A. Mikšyte, B. Petravičiūte, J. Malikoniu, M. Rekiu, V. Rekiene, L. Janulevičiene. Susitikimą veda muzikologas V. Gerulaitis
20 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

25–27, 31 d. 18 val. – PREMJERA! E. Johno, T. Rice‘o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius, rež. – V. Pauliukaitis, scenogr. – A. Jacovskis, kostiumų dail. – A. Jacovskytė, choreogr. – A. Krupas

Kauno mažasis teatras

18 d. 19 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

19 d. 18 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

20 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Baniūnas

22 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

26 d. 18 val. – Ž. Vingelio ir J. Zabitytės autorinis vakaras ,,Iš Vėžio į Šaulį"

27 d. 18 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“ (pagal B. Srbljanovič pjesę). Rež. – D. Rabašauskas

Kauno valstybinis lėlių teatras

18 d. 16 val. – „Frankofonijos dienos Lietuvoje“. „MADAME KA“ (pagal N. Renaude pjesę „Žiemos fikcija. Madam Ka“). Rež. – T. Poissonnet, C. Paliulis. Vaidina V. Juonytė, O. Medvedeva, D. Ivancovaitė, G. Valiokienė, A. Fudebière, M. Žilėnas, R. Mickevičius, G. Grambaitė (CLEF teatro trupė)

19 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“ (pagal O. Wilde’ą). Rež. – A. Stankevičius

20 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. –A. Stankevičius

26 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

27 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“ (pagal G. Beresnevičiaus pasakas). Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

19 d. 18.30, 20 d. 17 val. – PREMJERA! Smuikininkas ant stogo“. Dir. – S. Domarkas, D. Zlotnikas

27 d. 17 val. – P. Čaikovskio „Spragtukas“ (pagal fonogramą)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

18 d. 18 val. – B. Sabath „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

19 d. 18 val. – C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. – A. Giniotis

20 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

20 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

22 d. 18 val. – „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

26 d. 18 val. – poezijos ir muzikos spektaklis pagal A.A. Jonyno eiles. Dalyvauja

S. Jakubauskas(aktorius), G. Gascevičius (mušamieji), E. Žilinskas (gitara), G. Dzidolikas (klavišiniai)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

18 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas 19 d. 17 val. – PREMJERA! H. Grekovo „HANANA“. Rež. – R. Atkočiūnas                           

20 d. 12, 14 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

20 d. 17 val. – J. Poirett „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

25 d. 18 val. – P. Shaferio „MEILĖS ELIKSYRAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

26 d. 17 val. – N. Simonas „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

Marijampolės dramos teatras

19 d. 16 val.2 vyrai ir 1 tiesa“. Rež. – A. Gricius („Domino“ teatras)

24 d. 18 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)


 

„7 meno dienos“ Nr.11 (933), 2011-03-18

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti